Пошук по сайту


Тема уроку

Тема уроку

Сторінка1/3
  1   2   3

п/п

Тема уроку

Тип уроку

Методи і методичні прийоми

Наочні засоби

1

Простір в абстрактній композиції

Засвоєння нових знань і вмінь

Розповідь, гра , робота з таблицею та довід-

ковою літературою, виконання творчих вправ, ознайомлення з роботами художників

Ілюстрації, довідкова література, репродукції картин художників

2

Повітряна перспектива. Створення композиції «Гірський пейзаж»

Комбіно-ваний

Презентація ілюстра-

цій, бліц-опитування, вирішення проблемного питання, робота зі слов-

ником, робота в міні- групах, гра «Ланцюжок»

Словник,

демонстраційні матеріали, ілюстрації на тему «Гірський пейзаж»

3

Глибина простору. Створення композиції «Гірський пейзаж»

Засвоєння нових знань і вмінь

Різнотипні завдання, гра «Так - ні», розповідь, робота зі словником, випереджувальні зав-

дання (повідомлення), робота в парах.

Ілюстрації, матеріали для показу та вико-нання роботи в техніці набрезк


4

Фронтальна перспектива. Створення інтер’єру кімнати

Засвоєння нових знань і вмінь

Дидактична гра, презентація колективного проекту, тестові завдання

Мультимедійний комплекс, картки із завданнями, демонстраційні матеріли

5

Екстер’єр будови. Проект дачного будиночка.

Узагальнення і систематизації знань

Творчі вправи, фронтальне опитування, робота в групах, ігри.

Зразки робіт, виконані олівцями, фломастерами, фарбами


Урок 1

Тема. Простір в абстрактній композиції

Мета: ознайомити учнів з поняттями «художній простір», «супрематизм», дати знання про візуальний, повітряний, умовний простір, продовжувати знайомство з творчістю художників;

розвивати просторове й абстрактне мислення, навички роботи з кольором при передачі простору;

виховувати акуратність, інтерес до створюваної роботи, активізувати творчу ініціативу учнів.

Обладнання: матеріали: фарби, пензлі, чорний фломастер;олівець, альбом

зоровий ряд: репродукція картини К. Малевича «Чорний квадрат»; приклади оптичної ілюзії.

Тип уроку засвоєння нових знань і вмінь

Вузлики на пам'ять

Художній простір — перенесення реальних просторових відношень на площину (картина, гравюра, кінокадр) і тривимірний простір (скульптура, архітектура, мізансцена у спектаклі)

Супремати́зм — напрям модерного мистецтва, безпредметність, абстрактний геометризм, що виник на початку ХХ століття.

Перебіг уроку

І. Організація класу.

 • Створення ситуації успіху. Прийом «Створи настрій».

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Дайте визначення поняттям: композиція, живопис, графіка, скульптура.

2. Гра «Впіймайте теплий колір».

IIІ. Мотивація навчальної діяльності.

Слово вчителя.

Подивимося уважно на картину Казимира Малевича «Чорний квадрат» (Додаток 1). Що ви бачите? Чому ця картина привертає стільки уваги? На перший погляд здається так просто — намалювати квадрат! А от і ні. Ця картина для багатьох людей стала відкриттям, вони дивилися на неї і розуміли, що найпростіші речі можуть впливати на нас і створювати настрій. Одні дивляться на цю картину і бачать бездонний колодязь, другі бачать вібруючий, тремтячий квадрат, треті відзначають просту геометричну форму, а четверті — простір.

IV. Повідомлення теми та теми уроку.

Сьогодні на уроці ми ознайомимося з поняттям «простір», напрямом у мистецтві під назвою супрематизм, творчістю художника Казимира Малевича, а також спробуємо самостійно передати художній простір за допомогою ритму, ліній, плям, кольору.

V. Сприйняття і осмислення нового матеріалу.

 1. Поняття «художній простір» і «простір».

  1. Розповідь вчителя з елементами бесіди.

Поняття «художній простір» і «простір» розуміють по - різному. Якщо говорити про реальний простір, то це — все, що нас оточує, тоді як «художній простір» — перенесення реальних просторових відношень на площину (картина, гравюра, кінокадр) і тривимірний простір (скульптура, архітектура, мізансцена у спектаклі).

Поняття «організація простору» використовується в архітектурі, живописі, графіці та кіномистецтві. Щоправда, у кожному випадку розуміється абсолютно різне. В архітектурі це розміщення побудоване таким чином, щоб утворювався цілісний ансамбль і людина відчувала б себе всередині нього зручно. У кіномистецтві організація простору полягає не тільки в розміщенні об’єктів у кадрі, але й в особливостях зйомки. У живописі та графіці це знаходження правильного співвідношення планів картини, простір будується в цих видах мистецтва за законами лінійної, повітряної й умовної перспективи.

 1. Властивості простору.

2.1. Колективне обговорення матеріалів таблиці

Щоб правильно передати простір, треба запам’ятати п’ять властивостей його зображення.
П’ять властивостей зображення простору


Перша властивість — різниця між масштабами. В міру віддалення люди здаються меншими, а з наближенням до нас немовби зростають. Усі предмети в просторі підлягають цій властивості перспективи.
Друга властивість — перетворення окремого (конкретного) на загальне. При зображенні простору деталі, розташовані далі, не тільки зменшуються, а й узагальнюються.


Третя властивість — перетворення контрасту на нюанс. Те, що на першому плані виглядає чітким, на другому й третьому — більш розмите. Контури не такі конкретні, контраст між світлом і тінню значно слабший. Це відбувається через пом’якшення планів. За рахунок такої властивості досягається ефект глибини простору.Четверта властивість — можливості теплих і холодних кольорів наближати та віддаляти. Це не означає, що перший план слід малювати лише теплими кольорами, а другий — лише холодними. Додаючи холодний колір до теплого, художник «відсуває» простір трохи вглиб. Додаючи теплий, навпаки, — наближає, висуває.


.


П’ята властивість. Колір на відстані втрачає свою яскравість, і дальній план порівняно з першим стає тьмянішим. Якщо ви передаєте простір олівцями — послабте натиск, якщо гуашшю — додайте до кольору білил, якщо аквареллю — розбавте колір водою.

3. Супремати́зм.

3.1.Робота учнів з додатковою літературою.

Супремати́зм — напрям модерного мистецтва, безпредметність, абстрактний геометризм, що виник на початку ХХ століття.

Одним із важливих елементів передачі умовного простору є ритм. Ритм дозволяє емоційно організувати картинну площину. В живописі — великі та розпливчасті плями, лінії створюють різний настрій. Увага до простору, дослідження різних станів площини, поєднання найпростіших різноколірних і різновеликих геометричних форм (прямокутників, трикутників, смуг), які утворюють врівноважені асиметричні композиції, — усе це стало одним із напрямів авангарду, що виник на початку ХХ ст., — супрематизму.

Основоположником супрематизму (від латин. suprumus — найвищий) вважається Казимир Малевич.

2.2. Ознайомлення з роботами абстракціоністів: Дж. Поллока, М. Ротко, У. Куннінга (Нью-йорська школа живопису, 50- р.) (Додаток 2)

VІ. Виконання творчих вправ.

Вправа 1.

Перед вами квадрат із зображеними на ньому лініями — паралельними діагоналями (малюнок на дошці). На перші три лінії нанесені штрихи в різних напрямках. Подивіться, як змінюється «рух» ліній. Закінчіть роботу в альбомі й розкажіть, що ви побачили.Вправа 2.

Намалюйте два однакових круги. Один білого кольору, а другий – чорного. На якому з малюнків круг здається більшим: чорний круг на білому фоні чи білий круг такого самого діаметра на чорному фоні? Поясніть чому.


VІІ. Практична робота.

1. Обговорення зразків абстрактних композицій. (Додаток 3).

2. Виконання тренувальних вправ.

Завдання 1.

На поданій роботі переданий простір знизу вгору за допомогою прямокутників. Виконайте свою роботу, використовуючи трикутники: передайте простір зверху вниз.


Завдання 2.

Розгляньте графічні й живописні роботи. Назвіть прийоми, використані для передачі простору. Виконайте графічним матеріалами подібний малюнок. 1. Практична діяльність учнів. Створення абстрактної композиції, передача простору за допомогою тону та геометричних фігур.

ІX. Підсумок уроку.

 1. Рефлексія. Фронтальне опитування

 • Що таке «художній простір»?

 • Як передати в малюнку візуальний, повітряний, умовний простір? Які властивості треба враховувати?

 • Що таке супрематизм?

Розкрийте тему «Мої враження від картини «Чорний квадрат».

 1. Демонстрація, обговорення, оцінювання дитячих робіт.

X. Домашнє завдання.

Обов’язкове. Закріпити розглянуті терміни.

За бажанням. Підібрати ілюстрації з зображенням гірського пейзажу.

Додаток 1
Картина Казимира Малевича «Чорний квадрат»
Додаток 2

Роботи Дж. Поллока, М. Ротко, У. Кунінга (Нью-йорська школа живопису).

Додаток 3

Зразки абстрактних композицій.

Урок 2

Тема. Повітряна перспектива. Створення композиції

«Гірський пейзаж»

Мета: сформувати в учнів поняття про повітряну перспективу, закріплювати знання про передавання глибини простору на площині за допомогою кольору;

розвивати комбінаторні здібності, навички та вміння передавати простір, освітлення, визначати тон; продовжувати формувати в дітей уміння виконувати роботу використовуючи техніку набризку; формувати образне, логічне, просторове мислення;

виховувати естетичне сприйняття учнями навколишнього світу; стимулювати розвиток допитливості.

Обладнання: навчальні плакати, репродукції картин відомих художників на дану тематику; альбом для малювання; простий олівець; гумка; гуаш; пензлі № 4, 6; ємність для води; серветки для витирання рук і пензлів; палітра

Тип уроку комбінований

Вузлики на пам'ять
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок розвитку мовлення в 10 класі Тема уроку
Тема уроку: Підготовка до написання твору-роздуму на морально-етичну тему за біблійною притчею «Блудний син»

Уроку Тема уроку
...

Уроку Тема уроку
Розділ І. Художня культура україни від найдавніших часів до кінця ХVІ ст. (3 год.)Тема І. Образотворче мистецтво (1 год.)

Тема уроку
Мета уроку. Розкрити особливості процесу десталінізації в Україні та його суть

Уроку, да та Тема / підтема уроку
Розпитувати з метою роз’яснення І уточнення інформації та надання необхідних відповідей

Тема уроку
Мета уроку: удосконалювати вміння складати І розігрувати діалоги на професійну тему до запропонованої ситуації спілкування

Уроку Тема уроку
Вавилонська вежа”. Біблійне пояснення виникнення різних мов на землі, символічне значення образу Вавилонської вежі

Уроку: вивчення нового матеріалу Жанр уроку
Тема: «Усеперемагаючий голос любові» (Урок позакласного читання. В. Шекспір «Ромео та Джульєтта»)

Уроку Тема уроку
Йде осінь по землі царівна. Вступ до розділу «Цікава книга природи». «Перший подих осені» (за Алевтиною Волковою)

Проектно-конструкторська модель уроку літератури
Тема уроку за програмою: Ф. Достоєвський. «Злочин І кара». Еволюція образу Раскольнікова І розвінчання теорії сильної особистості,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка