Пошук по сайту


Уроку музики Дата: Тема уроку: (обирається за навчальною програмою відповідно до календарного планування)

Уроку музики Дата: Тема уроку: (обирається за навчальною програмою відповідно до календарного планування)

Структура конспекту уроку музики


Дата:

Тема уроку: (обирається за навчальною програмою відповідно до календарного планування)

Мета уроку:

освітня (навчальна): (розширення загального, естетичного та музичного кругозору учнів, ознайомлення їх із естетичними, жанрово-стилістичними поняттями, з життям і творчістю композиторів, музичними творами, поглиблення знань музичної грамоти, вивчення термінів);

розвиваюча: (розвиток музичних здібностей - метро-ритмічного, звуковисотного, ладового відчуття, вокально-хорових і творчих навичок, навичок образного, осмисленого сприйняття музики, навичок гри на музичних інструментах; розвиток уваги, уяви, мислення, пам'яті);

виховна: (формування емоційних, естетичних, моральних, загальнолюдських та національних якостей особистості - національної гордості й патріотичних почуттів, любові до рідного краю, до природи; любові до народних пісень, до народних традицій; почуття товариськості, поваги до батьків, рідних).

Вид уроку: Урок сприйняття мистецтва -пізнавально-інформативний, особистісно-зорієнтований.

Урок практичної діяльності - практично-навчальний, практично-виражальний чи комбінований.

Тип уроку: Первинного ознайомлення, ввідний до теми, урок поглиблення знань, підсумковий, нестандартний, засвоєння нових знань, формування певних знань, умінь і навичок; їх вдосконалення, узагальнення, закріплення, повторення чи комбінований.

Завдання які закладені в зміст уроку:

визначаються відповідно теми і мети уроку

Обладнання для вчителя:

(зошити-підручники, хрестоматії, посібники, репродукції картин, нотні таблиці, портрети композиторів, записи фонотеки).

Обладнання для учнів:

матеріали та інструменти потрібні для роботи на уроці.

Словниковий мінімум термінів і понять або словникова абетка:

Повторення вже відомої музичної лексики та ознайомлення з новою термінологією .

Навчальний матеріал: (вправи, поспівки, народні та композиторські пісні, вокалізи на теми з класичних творів, а також твори народного, класичного, сучасного мистецтва для слухання)

Тип уроку: (ввідний до теми, урок поглиблення знань, підсумковий, нестандартний)

ТЗН: (програвач, відеомагнітофон).
Хід уроку:

І. Організація класу .

Вхід учнів під музику, музичне вітання.

ІІ. Мотиваційний (1-2 хв.).

Повідомлення теми і мети, головних завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності (мотиваційні завдання та ігрові ситуації, постановка проблемних питань).

ІІІ. Актуалізаційний (2 хв.)

Актуалізація досвіду та знань учнів. Підготовка до активного свідомого засвоєння нового матеріалу. Закріплення термінології.(Слухання музики. Матеріал: твори народного, класичного, сучасного мистецтва за програмою, відомості про композиторів, виконавців, про написання творів тощо.)

ІV. Засвоєння нових знань (5-10 хв).

Організація уваги; організація процесу сприйняття; узагальнення та систематизація навчального матеріалу; сприймання нового навчального матеріалу розповідь учителя; бесіда за запитаннями; вивчення термінології.

V Визначення практичних завдань уроку (4-7 хв.).

Розспівування. Матеріал: вокально-хорові вправи; розспівки; вправи на основі мелодій пісень; сольфеджування; вправи за відносною системою сольмізацїї; фонопедичні.

Хоровий спів: розучування та виконання пісні, поспівки. Матеріал: пісня, поспівка, ритмічна вправа, сольфеджування, партитура для співу у супроводі оркестру.

Гра на елементарних музичних інструментах. (Матеріал: партитури, моделі для імпровізації, пісні, поспівки.)

Музично-ритмічні рухи (рухи під музику). Матеріал: твори для слухання, хорового співу.

Музична творчість. Матеріал: літературні тексти, моделі для імпровізацій, твори для слухання, хорового співу.

VІ Вивчення теоретичного матеріалу з музики (закріплення загальних музично-естетичних, жанрово-стилістичних понять, вивчення музичної грамоти в процесі практичних видів діяльності). Матеріал: поспівки, вправи, моделі для імпровізацій, диктанти, пісні, оркестрові партитури, кросворди, музичні “конструктори”, “лото” тощо.

VІІ Підсумки уроку, оцінювання.

Структура аналізу уроку музики


Школа:

Клас:

Тема уроку:

Навчальний матеріал: (вправи, поспівки, народні та композиторські пісні, вокалізи на теми з класичних творів, а також твори народного, класичного, сучасного мистецтва для слухання)

Тип уроку: (ввідний до теми, урок поглиблення знань, підсумковий, нестандартний)

Мета уроку:

освітня (навчальна): (розширення загального, естетичного та музичного кругозору учнів, ознайомлення їх із естетичними, жанрово-стилістичними поняттями, з життям і творчістю композиторів, музичними творами, поглиблення знань музичної грамоти, вивчення термінів);

розвиваюча: (розвиток музичних здібностей - метро-ритмічного, звуковисотного, ладового відчуття, вокально-хорових і творчих навичок, навичок образного, осмисленого сприйняття музики, навичок гри на музичних інструментах; розвиток уваги, уяви, мислення, пам'яті);

виховна: (формування емоційних, естетичних, моральних, загальнолюдських та національних якостей особистості - національної гордості й патріотичних почуттів, любові до рідного краю, до природи; любові до народних пісень, до народних традицій; почуття товариськості, поваги до батьків, рідних).

Вид уроку: Урок сприйняття мистецтва -пізнавально-інформативний, особистісно-зорієнтований.

Урок практичної діяльності - практично-навчальний, практично-виражальний чи комбінований.

Тип уроку: Первинного ознайомлення, ввідний до теми, урок поглиблення знань, підсумковий, нестандартний, засвоєння нових знань, формування певних знань, умінь і навичок; їх вдосконалення, узагальнення, закріплення, повторення чи комбінований.

Завдання які закладені в зміст уроку:визначаються відповідно теми і мети уроку

Навчальний матеріал: (вправи, поспівки, народні та композиторські пісні, вокалізи на теми з класичних творів, а також твори народного, класичного, сучасного мистецтва для слухання)

Методи і прийоми застосовані вчителем на уроці:

Розповідь, коментар, бесіда; демонстрування наочності та прийомів роботи; організація сприймання, пізнавальної, ігрової та практичної діяльності учнів; стимулювання творчої активності дітей; педагогічні спостереження; порівняльний аналіз і т.і.

Види мистецтв, що інтегруються на уроці:
Хід уроку:

1. Організаційний.

Вхід учнів під музику, музичне вітання.

+ чітка організація роботи;

+ емоційне та виразне виконання музичного вітання; - діти не готові до уроку;

- організаційний момент зайняв занадто багато часу;


ІІ. Мотиваційний (1-2 хв.).

Повідомлення теми і мети, головних завдань уроку. Мотивація навчальної діяльності (мотиваційні завдання та ігрові ситуації, постановка проблемних питань).


+ спокійна впевнена манера вчителя триматися в класі, поєднання доброзичливості та сердечності;

+ послідовність та постійність вчителя у пред'явленні вимог, чіткість у визначенні необхідних знань і умінь;

- не використано міжпредметні зв'язки;

+ попереднє обмірковування вчителем формулювання цілей, завдань, практичного значення роботи на уроці;

+ створено проблемну ситуацію

- тема уроку не оголошена (не записана на дошці);

+ доведена значимість теми, зміст основних завдань уроку;

+ вступ до теми (як постановка проблеми);

-перелік усіх видів роботи на уроці та творів, над якими будуть працювати;

ІІІ. Актуалізаційний (2 хв.)

Актуалізація досвіду та знань учнів. Підготовка до активного свідомого засвоєння нового матеріалу. Закріплення термінології.(Слухання музики. Матеріал: твори народного, класичного, сучасного мистецтва за програмою, відомості про композиторів, виконавців, про написання творів тощо.)


+ проведено цікаву пізнавальну бесіду;

- не проводилась термінологічна робота;

- відсутній зв'язок із раніше вивченим теоретичним матеріалом;

+ результативна форма закріплення знань музичної лексики, термінології (кросворд, тестові вправи).- невідповідність змісту бесіди темі уроку;

+ цікавий виклад матеріалу, вживання потрібної термінології з урахуванням віку школярів;

+ до прослуховування твору ставились конкретні питання;

+ співвіднесення завдань (питань) з попередньою бесідою і звучанням музики;

+ врахування музичного та життєвого досвіду дітей;

- мало дітей залучено до бесіди про музичний твір;

+ театралізація твору для слухання;


ІV. Засвоєння нових знань (5-10 хв).

Організація уваги; організація процесу сприйняття; узагальнення та систематизація навчального матеріалу; сприймання нового навчального матеріалу розповідь учителя; бесіда за запитаннями; вивчення термінології.+ використання творів образотворчого мистецтва, літератури, відомостей з історії, народознавства;

+ захоплююча розповідь про композитора, його музичний твір;

+ створення проблемно-пошукових ситуацій під час вивчення музичного твору,

+ обговорення прослуханого твору охоплена значна частина учнів, +підтримується самостійність суджень;

- відсутність елементів цікавого;

+ виховна спрямованість бесіди;

+ використання ефективних видів діяльності під час опрацювання твору - рухів, співу, музикування;

- відсутній аналіз змісту, характеру, засобів музичної виразності пісні;

- недостатня робота над літературним текстом;

+ застосування наочних посібників (плакатів, таблиць, тексту пісні);

- багаторазовий повтор пісні без конкретних завдань до кожного;

- не здійснювався аналіз структури мелодії пісні (фраза, речення, їх ритм, звуковисотність);

+ розвиток умінь стежити за рухом мелодії з нот;

V. Визначення практичних завдань уроку (4-7 хв.).

Розспівування. Матеріал: вокально-хорові вправи; розспівки; вправи на основі мелодій пісень; сольфеджування; вправи за відносною системою сольмізацїї; фонопедичні.

Хоровий спів: розучування та виконання пісні, поспівки. Матеріал: пісня, поспівка, ритмічна вправа, сольфеджування, партитура для співу у супроводі оркестру.

Гра на елементарних музичних інструментах. (Матеріал: партитури, моделі для імпровізації, пісні, поспівки.)

Музично-ритмічні рухи (рухи під музику). Матеріал: твори для слухання, хорового співу.

Музична творчість. Матеріал: літературні тексти, моделі для імпровізацій, твори для слухання, хорового співу.


- підібрані вправи не співвіднесені з вокально-хоровими завданнями до пісні, що буде розучуватись;

+ доступність вправ, відповідність вокально-хоровим можливостям учнів;

- недостатньо уваги приділяється звукоутворенню, дикції, диханню;

- виконавська недовершеність показу;

+ перед дітьми ставляться конкретні завдання щодо формування виконавських навичок;

+ акцентувалась увага на чистоті інтонування;

+ учитель домагається чистоти інтонування, виразності співу кожної фрази мелодії;

+ розспівування проведено у формі творчого завдання;

- не здійснювався самоаналіз якості виконання;

+ робота над диханням, легким, округленим звуком, дикцією;

- недостатньо уваги до розвитку вокально-хорових навичок;

+ учитель спонукає учнів до самоаналізу виконання;

+ застосування рухів, що відтворюють рух мелодії, метр, ритм, фрази;

+ робота над динамікою пісні;

- відсутня робота над образністю;

+ учні самостійно продумують виконавський план, інсценізацію, використання гри на музичних інструментах;

+ повноцінне художнє виконання;

+ грою на елементарних музичних інструментах охоплені всі учні класу;

+ закріплення поняття музичної грамоти під час роботи над партитурою;

+ використання інструментальної імпровізації;

+ учні самостійно створюють оркестровий супровід пісні, що вивчалась на попередньому етапі;

- учитель нав'язує готові „рецепти" виконання творів;

+ використання різних видів імпровізацій;

+ засвоєння жанрово-стилістичних понять, знань музичної грамоти у цікавій, доступній формі;

- відірваність теорії від практики;

+ всі теоретичні відомості тісно пов'язані з хоровим співом, слуханням, музикуванням, рухами під музику аналізом музичних творів, творчістю в галузі музики;

+ використання наочності, що допомагає усвідомленню поняття (терміна);

+ виконання диференційованих завдань;

VІ. Вивчення теоретичного матеріалу з музики (закріплення загальних музично-естетичних, жанрово-стилістичних понять, вивчення музичної грамоти в процесі практичних видів діяльності ). Матеріал: поспівки вправи моделі для імпровізації, диктанти, пісні, оркестрові партитури, кросворди, музичні “конструктори”, “лото”, тощо.

+зпам”ятовування мелодії пісні (за допомогою рухів);

+участь рухів у відтворені емоційно-образної сторони твору;

  • рухи відірвані від драматургії уроку(фізкультхвилинка), не є художнім елементом уроку;

  • розвага переважає над виконавською дисципліною, навчальними і розвиваючими завданнями;

+ учні знаходять свої варіанти виразності творів, свої інтерпритації;

  • учитель нав”язує готові “рецепти” виконання творів;

+ використання різних видів імпровізації;

+ засвоєння жанрово-стилістичних понять, знань музичної грамоти у цікавій доступній формі;

  • відірваність теорії від практики;

+ всі теоретичні відомості тісно пов”язані з хоровим співом, слуханням, музикуванням, рухами під музику, аналізом музичних творів, творчістю в галузі музики;

+ використання наочності, що допомагає усвідомленню поняття (терміну);

+ виконання диференційованих завдань.


VII. Підсумки уроку, оцінювання.

+ підсумки логічно пов'язані з поставленими на початку завданнями уроку;

+ підсумки формулюють самі учні;

- відсутня мотивація оцінок.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План уроку музики №21 у 6 класі тема уроку: Доля генія зміст уроку...
Обладнання: роздатковий матеріал (слова пісень, характеристики музики, тощо), портрет композитора, ілюстрації, презентації Microsoft...

Уроку за програмою
Тема уроку за програмою : Життєвий І творчий шлях письменника. Творчість Достоєвського як одна з вершин російської І всесвітньої...

Проектно-конструкторська модель уроку літератури
Тема уроку за програмою: Ф. Достоєвський. «Злочин І кара». Еволюція образу Раскольнікова І розвінчання теорії сильної особистості,...

Проектно-конструкторська модель уроку зарубіжної літератури
Тема уроку за програмою : Ф. М. Достоєвський. «Злочин І кара». Система образів роману, значення І символіка його назви

Уроку за програмою
...

Уроку Дата Тема уроку
Працювати з підруч­ником: орієнтувати­ся в його структурі, користуватися мето­дичним апаратом тощо; застосовувати поняття «історія»....

Уроку
Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва у 7 класі (за новою програмою)

Проектно-конструкторська модель уроку зарубіжної літератури
Тема уроку за програмою : Роман Злочин І кара як утілення нового, поліфонічного типу художнього мислення. Філософські, соціальні,...

План-конспект уроку №8 Тема уроку: Робота з електронними таблицями, оформлення робочих листів
Познайомитись І програмою Microsoft Excel. Розглянути будову вікна програми Excel, елементи інтерфейсу нікім, навчитися розрізняти...

Уроку Тема уроку
...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка