Пошук по сайту


Майстер клас

Майстер клас

ММО ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

МАЙСТЕР – КЛАС

Учитель української мови і літератури

загальноосвітньої І-ІІІ ступенів №2

Кіровської міської ради Донецької області

Головіна Олена Іванівна


2010-2011 навчальний рік
Зважаючи на швидкоплинність життя,

ми не можемо дозволити собі

витратити час на завдання,
які не ведуть до нових результатів.
Л. Ландау


Бурхливий розвиток засобів інформатизації (комп’ютерів, комп’ютерних комунікацій, будь-яких електронних пристроїв), а отже, поява нових технологій обробки, передачі, одержання і збереження інформації відкриває нові можливості для застосування комп’ютерів у навчальному процесі.

Одним із способів розвитку пізнавальної активності учнів є використання мультимедійних технологій, які дають змогу підвищити активність і привернути увагу учнів до навчання.

Мультимедіа (лат. multum – багато й англ. media – засоби) – система сучасних технічних засобів, що дозволяють працювати з текстовою інформацією, графічним зображенням, звуком (мовлення, музика, ефекти), анімаційною комп’ютерною графікою (мальовані фільми, тривимірна графіка) в єдиному комплексі; один їх перспективних напрямків, що найбільш швидко розвиваються, особливо в галузі освіти.

Дійсно, мультимедіа – один із термінів, який може означати різні речі й бути призначеним для різних людей та користувачів. У зв’язку з цим важко визначити, де мультимедіа починається й де закінчується. Дуже яскраво з цього приводу висловився Джеф Бюргер, оглядач журналу «Новые Медиа»: «Определение мультимедиа напоминает мне старую притчу о трёх слепых мужчинах, впервые повстречавшихся со слоном. Один притрагивается к хвосту слона и говорит, что это похоже на канат. Другой, охватывая ногу животного, описывает его как дерево. Третий, держась за хобот, увереят, что это змея. Назначение мультимедиа меняется в зависимости от того, где и для кого предполагается использовать это средство, в каких целях».

Під мультимедіа ми будемо розуміти комплекс апаратних та програмних засобів, що дозволяють застосовувати комп’ютер з текстом, зі звуком, графікою, анімацією та відео.

Урок з використанням мультимедійних технологій стає цікавішим для учня, а тому й ефективнішим для засвоєння знань, поліпшує рівень унаочнення навчального матеріалу на уроці.

Кількість мультимедійної підтримки уроку може бути різною: від кількох хвилин до використання мультимедіа впродовж цілого уроку. Під час уроку з мультимедійною підтримкою істотно змінюється роль учителя, який виступає передусім організатором, координатором пізнавальної діяльності учнів.

За допомогою комп’ютерних технологій можна використовувати на уроці наочність вищого рівня – відеоматеріали, анімаційні фрагменти, інтерактивні моделі тощо, які дають змогу продемонструвати на уроці ті явища, які в реальному світі побачити неможливо. Інформаційні технології допомагають індивідуалізувати та диференціювати навчання. Цього досягають не тільки завдяки різнорівневим завданням, а й за допомогою самоосвіти учня.

Отже, комп’ютер та інтерактивні дошки на уроках української мови та літератури поступово стають звичними засобами навчання; використання яких роблять урок динамічним, яскравим і, звичайно, набагато результативнішим.

Науково-педагогічна література подає безліч різноманітних мультимедійних жанрів:

- Блок-тема

- Медіа-урок

- Самодиктант

- Тестові завдання

- Медіапроект

- Медіатвори

- Творчі презентації

- Віртуальні екскурсії

- Медіаекспресії

- Літературний портрет

- Динамічні таблиці

- Статичні таблиці

У розумінні цих жанрів й можливості використання мені допомогла стаття Ірини Радченко, вчителя - предметника, лауреата Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року - 2007» (м. Київ), що вміщена у журналі «Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах», – 200. – № 10 – с. 8-17.

Саме тут наведена характеристика кожного із цих жанрів. Давайте їх розглянемо!
Статичні таблиці

Така таблиця – вічна. Більше того, на ній можна писати, підкреслювати, малювати – а вона знову чиста. Наприклад, під час закріплення ­­­­­­­­­­­­теми «Односкладні прості речення» на таблиці учні спеціальним маркером ставлять розділові знаки, роблять позначки напроти відповідної характеристики речення, не витрачаючи часу на написання і його письмовий розбір.

Такий підхід до організації роботи значно економить час і підвищує ефективність навчального процесу, адже за урок можна розібрати не 2-3 речення, а 10-15.

Динамічні таблиці

Допомагають учням зрозуміти процес «народження» і функціонування правила: потрібні елементи з’являються і зникають, рухаються, збільшуються, переміщаються; іноді для створення бажаного ефекту застосовується звукове оформлення, анімаційні вставки тощо. Матеріал підібраний з орієнтацією на асоціативне, образне мислення учнів, що дає змогу швидко запам’ятати та якісно застосувати набуті знання.
Літературний портрет (мій проект про Лесю Українку, Л.М. Толстого)

Мультимедійний проект, що містить документи, фотографії, таблиці, ілюстративний матеріал, аудіо- та відеофрагменти, скомпоновані у послідовному порядку, що дає змогу найбільш повно й яскраво розповісти учням про життєвий і творчий шлях письменника чи поета.

Віртуальні екскурсії

Відеорозповідь про музеї та історичні місця України; до кожного відеосюжету розроблені відповідні завдання, які учні виконують під час уроку. Таким чином, віртуальна екскурсія знайомить учнів з Україною, її історією, природою, видатними людьми, розширює світогляд учнів, сприяє їх розвитку навіть в умовах, коли справжня екскурсія з певних причин неможлива.

Слайд-твір

Мультимедійний продукт, створений на відповідну тему самими учнями. Це свого роду диференційований, індивідуальний підхід до домашнього завдання. Ось такий вигляд має один із слайдів-творів:

Увага!
Проблема Важко оцінити

Перевага Учитель та учень «говорять однією мовою»

Медіа-проект (проект учня 7-В класу Михайленка Віталія про Ліну Костенко)

Кожен школяр-учасник проекту вибирає для себе індивідуальні засоби й оптимальний темп діяльності, виявляє самостійність, творчість, наполегливість у досягненні мети. Навчальна робота організовується в індивідуальній та груповій формах і складається з трьох етапів:

- відбір та вивчення інформаційно-професійної проблеми, засвоєння комп’ютерної мультимедіа-технології;

- створення та колективне обговорення пробних комп’ютерних мультимедіапрезентацій, створених на запропонованому вчителем інформаційному матеріалі;

- підготовка й представлення розгорнутої мультмедіапрезентації з проблеми із залученням додаткової знайденої учнями інформації й викладеної з урахуванням власної точки зору.

Тестові завдання

Надзвичайно вдало можна формувати на інтерактивній дошці. Як відомо, є спеціальні програми, проте це можна робити й без них, розташувавши кожне запитання та варіанти відповідей на нього на окремому слайді. Такі тестові завдання зручно використовувати під час тематичного оцінювання, аудіювання тощо.
Самодиктант

Давно відома форма перевірки знань, проте у мультимедійному форматі вона працює набагато ефективніше. На дошці – текст із пропущеними буквами та розділовими знаками (бажано, щоб у кожного учня був такий самий друкований текст). У процесі роботи учні пояснюють вживання букв і розділових знаків, роблячи на дошці відповідні записи. Отже, економиться час та необхідність записувати текст у зошити.
Увага!
Пропускаються букви і розділові знаки тільки на вивчені правила. Учень виконує лише той обсяг, який може (диференційований підхід). Бажано вмістити відповідну ілюстрацію до тексту.

Медіа-урок («Голос серця. Ольга Берргольц»)

Сукупність різноманітних мультимедійних прийомів, що працюють впродовж 45 хвилин уроку, що сприяють повному розкриттю й усвідомленню учнями теми уроку. Такий урок – яскравий, динамічний, результативний.

Форма самодиктанту

Така форма організації роботи у кілька разів більш ефективна, ніж традиційний словниковий диктант: обсяг матеріалу зростає, а час виконання роботи зменшується, і при цьому забезпечується якісний результат. «100 слів» можна скласти або до кожного правила окремо, або за всіма орфографічними правилами.

Як бачимо, віртуальний навчальний простір – широкий і багатогранний. У своїй практиці я, звичайно, використовую ще не всі можливі мультимедійні жанри (усе ще попереду). Але теж маю певні напрацювання...

Мабуть, виникає питання: «Чому я обрала саме такий вид діяльності на уроках української мови та літератури?» Відповідь дуже легка.

По-перше, тема мого післякурсового завдання «Використання інформаційних технологій як засобу активації вивчення мови і літератури». А як ще можна вмотивувати сучасних учнів до вивчення навчальних предметів, що викладаю.

До-друге, в наш час дуже важливо «розмовляти з учнями однією мовою».

По-третє, підвищується рівень самоконтролю з боку учня, координація навчального процесу вчителем, налагоджується якісний контроль за діяльністю школярів.
Список використаної літератури

1. Ірина Радченко. Впровадження комп’ютерних і мультимедійних технологій у навчально-виховний процес / журнал «Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах», – 200. – № 10 – с. 8-17.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації Що таке майстер-клас
Дане поняття широко використовується в багатьох сферах діяльності людини, в тому числі й в освіті. Найчастіше в педагогічному співтоваристві...

Пропонуємо майстер-клас у режим I онлайн
Адреса для листів: 61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 66; тел. (057) 731-96-33

Видавництва «Грамота», «Гімназія», «Літера», «Генеза», «Майстер-клас»,...
Використовуючи робочі зошити 1 клас це зробити дуже просто, оскільки вони є цікавими, мальовничими та повчальними. Вони поєднують...

Майстер клас
Учитель української мови І літератури загальноосвітньої школи і-іп ступенів №2 Кіровської міської ради Донецької області Головіна...

Михайло булгаков «Майстер І Маргарита»
Сатиричною лінією в сюжеті роману Михайла Булгакова «Майстер І маргарита» є лінія

Проект по роману М. Булгакова «Майстер І Маргарита»
...

Роман "Майстер І Маргарита"
Протягом 1928-1940 pp. M. Булгаков працював над романом "Майстер І маргарита", у якому розповів про те, що не можна було висловити...

М. Булгакова «Майстер І маргарита» Проблематика твору: питання співвідношення...
Мета: Ознайомити учнів із романом М. Булгакова «Майстер І маргарита», мотивація навчальної дільності, виховувати інтерес до творчості...

План-конспект уроку до т ур. 17 Тема програми: Технології комп’ютерної...
Темауроку: Створення формул. Майстер функцій. Категорії функцій. Виконання обчислень з даними з різних аркушів

Підсумки тижня української мови та літератури в кз «хнвк №24»
Тараса Шевченка.). Особливою змістовністю, інформативністю, естетичністю відзначалися роботи результат пошуково-дослідницької діяльності...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка