Пошук по сайту


Смілянський навчально-виховний комплекс

Смілянський навчально-виховний комплекс

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

СМІЛЯНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ –

ГІМНАЗІЯ ІМ. В. Т. СЕНАТОРА»


Нетрадиційний урок

як засіб розвитку

пізнавальної активності учнів

СМІЛА 2015

Вдовенко Олена Володимирівна, вчитель музичного мистецтва та художньої культури, першої кваліфікаційної категорії, Смілянського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія ім. В. Т. Сенатора».
Посібник містить розробки уроків із використанням інтерактивних прийомів у поєднанні з традиційними методами навчання. Розробки нетрадиційних уроків спрямовані на розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів, співпрацю вчителя та учнів.

Матеріал призначений для вчителів музичного мистецтва загальноосвітніх навчальних закладів.
Схвалено радою методичного кабінету (протокол № 3 від 20.03.2015)Зміст

Вступ ……………………………………………………………………. 4

 1. Нетрадиційний урок – творчість вчителя …….………………………. 5

 2. Урок-екскурсія «Подорож у світ балету» (5 клас)…………………… 13

 3. Урок творчості «Різновиди професійної музики» (5 клас)…………… 25

 4. Урок-композиція «Інструментальне соло» (5 клас)………………….. 30

 5. Урок-портрет «Вічне сонячне світло, ім’я йому - Моцарт» (7 клас)….36

 6. Урок-змагання «Узагальнення вивченого матеріалу» (8 клас)………. 49

 7. Бібліографія ……………………………………………………………… 56


Вступ
Урок в загальноосвітній школі фактично є формою передачі знань від учителя учневі. Сучасне навчання грунтується на засадах особистісно-зорієнтованого і компетентнісного підходів, визначених в основних нормативних документах освіти – державних стандартах, програмах. Сьогодні вчитель може обирати форми та методи навчання, переслідуючи лише одну мету - якомога доступніше донести до своїх учнів сенс уроку.

Уроки музичного мистецтва – це уроки творчості, які спрямовані на активізацію емоційного відношення школярів до мистецтва. Незвичними, емоційними уроками, які пробуджують цікавість, фокусують увагу і зосередженість є нетрадиційні уроки. Нетрадиційний урок – це такий урок, в якому сучасні форми навчання поєднуються з традиційними методами і прийомами.

Нетрадиційний урок створює атмосферу зацікавленості, робить процес пізнання мистецтва цікавим і захоплюючим. Під час проведення таких урок в учнів є можливість вдосконалити і поглибити свої знання. Урок спрямований на розвиток особистісних цінностей школярів, виявлення художніх здібностей, формування різнобічних естетичних інтересів і потреб, становлення в кінцевому результаті творчої індивідуальності кожного учня.

Застосування нетрадиційних форм проведення уроків дає можливість значно підвищити ефективність навчально-виховного процесу. Позитивним результатом є емоційне задоволення учнів, висока активність на уроці, максимальна пізнавальна самостійність, творча активність та ініціатива учнів, формування навичок спільної діяльності, в якій кожна дитина знаходить свій інтерес.

Нетрадиційний урок – творчість вчителя
Урок музичного мистецтва є взірцем застосування вчителем знань педагогіки, психології та методики викладання.

У руслі нового підходу до навчання основний акцент на уроках зосереджую на формування компетентності особистості. На кожному моєму уроці учень – це особистість. На розвиток особистості та формування ціннісних ставлень до мистецтва, становлення естетичного смаку впливають нетрадиційні форми проведення уроків.

Створюючи нетрадиційний урок музичного мистецтва необхідно враховувати вдало підібрані методи роботи. На уроках найчастіше використовую метод порівняння, наприклад, порівнюючи музичні твори, частини одного твору між собою, учні приходять до висновку, що музика будується на основі контрасті і повтору. В якості порівняння можуть виступати музичні явища різного рівня: висота звуків, різні лади, регістри, жанри, музичні форми, тембру тощо. Порівняння допомагає учням краще почути і зрозуміти музичні особливості музичного твору чи то пісні.

Необхідним методом у моїй діяльності є метод наочності, який розширює кругозір учнів та поглиблює їхні знання в різних сферах мистецтва. Метод слухової наочності набуває особливого значення. На уроках демонструю музичні твори як у живому звучанні (із залученням учнів) так із використанням аудіотехніки. Особливу цінність представляє виконання музики дітьми: хоровий спів, приспівуванням окремих тем-мелодій, вокалізація, елементарне музикування, пластичне інтонування. Широко використовую у своїй роботі метод зорової наочності, наприклад, схеми, таблиці, портрети композиторів, репродукції, відоматеріали, слайд-шоу, презентації.

У розробці сучасного уроку музичного мистецтва використовую методи, що активізують розвиток сприйняття музики учнями. Наприклад, метод роздумів про музику  (Д. Кабалевський ) спрямований на особистісне, творчо-індивідуальне засвоєння учнями духовних цінностей. Цей метод використовую під час слухання музики, вивчення нової пісні. Стимулюю учнів до висловлювання власної думки та особисте ставлення до музики, робити самостійно висновки.

Важливим методом, я вважаю, є метод моделювання художньо-творчого процесу (Л. Школяр), який спрямований на підвищення активного засвоєння творів мистецтва. Саме цей метод забезпечує дитині самоствердження, можливість розвинути свої творчі здібності, проявити свою особистість через роль творця-композитора, творця-поета, творця-художника, який немовби заново створює твір мистецтва для себе та інших людей. Особливо це важливо під час засвоєння учнями великих класичних творів, що завжди були призначенні тільки для слухання. Це важливо, також, і для засвоєння напрямків, стилів, жанрів музики, коли учні занурюючись в народження музики, разом з тим поглиблюють знання в області історії, живопису, літератури та інших наук.

Важливим під час проведення нетрадиційних форм уроків музичного мистецтва є натхнення, фантазія, творча уява, використання засобів музичної творчості, урахування музичного досвіду учнів та природи їх музичних здібностей. Нетрадиційне проведення уроків підвищують зацікавленість і активність учнів.

Психологи та педагоги не раз відзначали, що музика стимулює до творчої діяльності. Зокрема формує пізнавальні та емоційно-мотиваційні функції, розвиває творче мислення та комунікативність, а також позитивні якості характеру. Уміння й навички набуті в галузі музики переносяться на інші, немузичні види діяльності. Для розвитку творчого потенціалу на уроках постійно застосовую творчі завдання. Спрямовую і спонукаю учнівську творчість в таких напрямках: інструментальні імпровізації, вокальні імпровізації, образотворчі імпровізації, літературні імпровізації, ребуси, кросворди, інсценізації, ритмічні імпровізації.

Нетрадиційний урок музичного мистецтва стає легким і цікавим за допомогою музичних ігор. Завдання гри – сприяння активному розвитку музичних здібностей, засвоєнню теоретичних знань. Музичні ігри я застосовую на різних етапах уроку.

На уроках музичного мистетцва переважає колективна форма роботи: слухають і виконують музику всі діти одночасно. Але для урізноманітнення видів діяльності використовую й інші форми роботи: індивідуальну, парну, групову. Різноманітні форми діяльності є одною з умов всебічного розвитку особистості.

Як відомо «Хто навчає інших, той навчається сам», тому залучаю до співпраці учнів консультантів: під час вивчення нового матеріалу, перевірки домашнього завдання, виконання творчого завдання, оцінювання.

Необхідно розуміти, що нетрадиційний урок - творчий урок як для вчителя, так і для учнів.

Творчий урок для вчителя — це урок, на якому організовується творча діяльність учнів, які самостійно "створюють" новий для себе продукт: нові знання, нову систему дій, новий метод досягнення тощо.

Творчий урок для учня — це урок, на якому учні для особистих потреб і мотивів формулюють цілі діяльності, організовують адекватну цим цілям діяльність.

Використання нестандартних форм уроків сприяє формуванню пізнавальних інтересів школярів, діти безпосередньо беруть участь у процесі навчання. Пізнавальна діяльність учнів переважно має колективний характер, що створює передумови для взаємодії суб’єктів навчання, дає можливість для обміну інтелектуальними цінностями, порівняння й узгодження різних точок зору про об’єкти, які вивчаються на уроці.

У проведенні, нетрадиційний урок ділиться на 5 етапів:

1) орієнтація на майбутню тему;

2) визначення мети уроку;

3) проектування;

4) організація виконання плану діяльності;

5) контроль-корекція-оцінка.

Найпоширенішими типами нетрадиційних уроків є: рольові ігри, ділова гра, круглий стіл або конференція, прес-конференція, урок відкритих думок, урок-змагання, урок-вікторина, урок-суд, аукціон знань, урок-диспут, урок-турнір, урок-еврика, міжпредметний інтегрований урок, урок-конкурс, урок творчості, урок-вистава, огляд знань, урок-гра, урок-залік, урок-мандрівка, урок-змагання, урок-діалог, урок-брифінг, урок-портрет, актуальне інтерв’ю, урок-лекція. Детальніше про різновиди нестандартних уроків.

УРОК-ВИСТАВА

Мета уроку вистави – поглиблення, розширення в учнів діапазону спеціальних знань, умінь та навичок спілкування, співробітництва в процесі підготовки та виконання ролей; перевтілювання, входження в образ проникнення ідеями, закладеними автором у ролях. Ролі визначено змістом та характером твору. Це можуть бути персонажі з міфів та легенд, казок, епосу, літературних творів. Оцінюється урок-вистава за якістю виконання ролей та досягнення поставленої мети.

УРОК-ПОРТРЕТ

У центрі уваги таких уроків – постать митця або героя твору. Урок може бути проведений у таких формах, як: урок-портрет героя, урок- інтерв’ю, урок-щоденник душі митця, урок-інцінізація.

УРОК-АУКЦІОН

На дошці написано список запитань, які повинні бути "продані" на "аукціоні" і на які всі учні мають знати відповіді. Для проведення "аукціону" обирається експертна група, керівник цієї групи – ведучий. Ведучий визначає, в якому порядку він має називати учнів, які визначатимуть запитання, що "продається". Ведучий називає першого учня, той – номер запитання. Усі очима знаходять текст запитання на дошці. Ведучий запитує: "Хто хоче купити це запитання?" (треба розуміти це питання як таке: "Хто знає відповідь на нього?"). Чекає піднятих рук. Рахує: "Один", – знову читає запитання і оголошує: "Два..." Якщо піднялася рука "покупця", надає йому слово. За відповідь нараховуються бали. Відповідь можна уточнити, розширити, поглибити і за це також одержати бал. Коли запитання повністю куплене, ведучий називає другого продавця і так поки всі запитання не будуть з´ясовані.

УРОК-ДИСПУТ

Головна цінність цих уроків полягає в тому, що в них формується діалектичне мислення. Це невимушена, жива розмова учнів, яка дозволяє висловити свою точку зору, власну думку, обґрунтувавши її, виробити вміння сприймати доводи опонента, знаходячи слабкі місця, вміння ставити питання за фактичним матеріалом теми, активно перетворювати знання на переконання. Підготовка до уроку-диспуту змушує учнів опрацьовувати додаткову літературу.

На початку уроку учням пропонуються цікаві факти, докази, аргументи, котрі записуються в зошит У процесі підготовки до диспуту клас поділяють на дві групи, два табори, які дотримуються діаметрально протилежних точок зору. У кожному таборі мають бути різні "спеціалісти". Вони задають один одному питання, вислуховують відповіді, погоджуються або не погоджуються, приходять до спільної думки. Додому учням дається завдання написати твір (своєрідний письмовий звіт із диспуту) і зробити висновок.

УРОК-КВК

Ці уроки дуже схожі на телевізійну гру КВК і можуть бути проведені за схемою: "Розминка", "Домашнє завдання", "Індивідуальна робота", "Конкурс "Вгадай", "Конкурс майстрів мистецтва", "Конкурс розповідачів", "Конкурс капітанів".

Завдання має як репродуктивний, так і продуктивний характер, але форма висунутих завдань гумористична, цікава. Для проведення такого уроку серед учнів класу вибираються члени двох команд. Критерії для вибору в члени команд можуть бути різні, в т.ч. і від ряду парт може бути сформована команда. Вибирається журі із числа учнів класу.

УРОКИ-МАНДРІВКИ

Одним із найцікавіших нетрадиційних уроків упродовж усіх етапів вивчення матеріалу є уроки-мандрівки.

Мета таких уроків: зацікавити всіх учнів; створити атмосферу невимушеності та веселий настрій у дітей; стимулювати до розвитку творчих задатків учнів: кмітливості, логічного мислення, уяви; швидко орієнтуватися в особистих знаннях, використовувати їх на практиці.

Особливість цих занять полягає в тому, що їх можна проводити як в умовах класного приміщення (заочні мандрівки: урок-екскурс, урок-подорож, урок-«картинна галерея»), так і поза ним (очні мандрівки: урок-екскурсія, урок-марафон).

УРОК-ЗМАГАННЯ

Урок складається із декількох конкурсів. Учнів попереджають, що в ході змагання буде враховуватись активність кожного члена команди і всієї команди в цілому.

Складаються відомості, у них журі вноситиме оцінки кожному учневі за відповідь. Перемагає команда, яка набирає більшу кількість балів.

ТОК-ШОУ

Метою такого уроку є отримання навичок публічного виступу та дискутування. Учитель на такому уроці є ведучим. Робота організовується так: оголошується тема уроку; слово на запропоновану тему надається «запрошеним гостям»; слово надається глядачам, які можуть виступити із своєю думкою протягом 1 хвилини або поставити питання «запрошеним»; «Запрошені» мають відповідати лаконічно та конкретно; ведучий також має право поставити своє запитання або перервати ведучого за лімітом часу.

Ця форма роботи допомагає навчитися брати участь у дискусіях, висловлювати та захищати власну позицію.

УРОК-ТУРНІР

Його мета – повторення й узагальнення вивченого. За два тижні до уроку вивішується плакат із запитаннями за темою. У класах створюються групи учнів, які одержують неоднакові завдання. Консультанти готують слабших учнів, працюють з ними, ерудити роблять повідомлення на запропоновані теми. Готуються також картки-завдання. В уроці-турнірі беруть участь два класи. Столи розміщують так, щоб учні двох класів сиділи навпроти один одного. Можлива постановка проблемного питання. Другий етап розпочинається із фронтального опитування з усіх перелічених питань (учні обох класів відповідають почергово). Наступний етап – міні-диктант з теми. До дошки запрошуються по два учні від класу. Решта – журі. Далі – розв´язання творчих задач, підготовка відповідей на завдання, запропоновані в картках. Підраховується загальна кількість балів, набрана за кожен вид турніру кожним класом.

УРОК-ТЕЛЕПЕРЕДАЧА

Це урок вивчення нового матеріалу з попередньою підготовкою учнів. Він будується в стилі інформаційно-розважальної телепередачі. Його структура являє собою послідовність фрагментів із найпопулярніших телепрограм минулого і сьогодення, побудованих на предметному навчальному матеріалі.

Для підготовки уроку вчитель створює ініціативну учнівську групу, визначає ведучого телепередачі. Спільно з учителем ця група з´ясовує, які конкретно телепередачі будуть копіюватися на уроці, яким змістом наповнити кожний фрагмент. Створюються мікроколективи учнів, на чолі яких стоять члени ініціативної групи. Кожен мікроколектив готує свій фрагмент, свій вихід в "ефір", свою частину всієї "телепрограми".

Перед уроком класна кімната відповідно оформлюється. Учитель спільно з ініціативною групою чітко розподіляють час уроку, виділяючи кожній "телепрограмі" свій "жорсткий" час, встановлюють послідовність цих програм.

У сценарій уроку органічно вплітаються кінопрограма (показ навчального кінофільму, фрагмента, епізоду, відеокліпу), рекламна пауза, пісня, музична вставка.

Під час уроку учні в своїх робочих зошитах роблять записи, малюють схеми, малюнки, пишуть формули тощо. На таких уроках простежуються міжпредметні зв´язки, тому одним із варіантів уроку-телепередачі може бути інтегрований урок з участю 2-3 вчителів споріднених предметів.

Урок може бути розпочатий із музичної заставки даної телепередачі. Два диктори оголошують тему, мету і побудову. Наступний етап – демонстрування фрагмента фільму, після цього – виступи.

УРОК-КОМПОЗИЦІЯ

Він дає цілісне і повне уявлення про тему вивчення. Забезпечує широку участь учнів як у підготовці, так і в проведенні уроку. Передбачає комплексне застосування різних засобів навчання: плакатів, схем, портретів, картин, музичного супроводу, художньої і довідникової літератури та ін. Вчить сприймати, пізнавати світ не тільки через раціональну сферу, сферу мислення, а й через почуття, емоції.

Використання нестандартних уроків сприяє:

 • підвищенню загальної обізнаності та освіченості дітей;

 • поглибленню знань з предмета;

 • розширенню кругозору учнів;

 • перевірці знань учнів у ігровій та захоплюючій формі;

 • зняттю втомленості учнів;

 • активному розвитку пізнавальних процесів в учнів.

Нестандартні уроки дозволяють урізноманітнювати форми й методи роботи, позбавлятися шаблонів, створюють умови для виховання творчих здібностей школяра, розширюють функції вчителя, дають змогу враховувати специфіку певного матеріалу та індивідуальні особливості кожної дитини.

5 клас

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Старокривинський навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний...
Старокривинський навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – школа І-ІІІ ступенів»

Царедарівський навчально-виховний комплекс Лозівської районної ради Харківської області
План заходів з відзначення в Царедарівському навчально-виховному комплексі Дня Соборності та Свободи України

Рокитненський навчально-виховний комплекс
Про організований підвіз учнів 11 класу Рокитненського нвк до пунктів проведення зно

Керівництво школою складний динамічний процес, який включає в себе...
Комунального закладу освіти «Навчально-виховний комплекс №57 «загальноосвітній навчальний заклад I ступеня – гімназія»

Крупецький навчально-виховний комплекс (програма спецкурсу для 10-...
Т. В. Фелонюк методист районного відділу освіти Обговорено І затверджено на раді методичного кабінету

Рокитненський навчально-виховний комплекс (загальноосвітня школа...
Про оновлені списки учнів Рокитненського нвк щодо віднесення їх до фізкультурних груп

Навчально-методичний комплекс курсу «філософія»
Навчально-методичний комплекс курсу. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. 2009 р с. 47

Навчально-методичний комплекс курсу «філософія»
Навчально-методичний комплекс курсу. Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. 2012 р с. 50

Досвіду виховної роботи національно-патріотичного спрямування в Черкаській області
Чигиринський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №2» Чигиринської районної...

Керівництво Малої академії наук учнівської молоді повідомляє про...
Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат – школа мистецтв)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка