Пошук по сайту


Метод проектів та його застосування при організації навчально-виховного процесу на уроках

Метод проектів та його застосування при організації навчально-виховного процесу на уроках

МЕТОД ПРОЕКТІВ ТА ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ

Проектний метод у компетентісно спрямованій освіті – це інструмент, який створює унікальні передумови для розвитку ключових компетенцій (соціальних, полі культурних, інформаційних, комунікативних тощо) і самостійності учня в осягненні нового, стимулюючи його природну допитливість і творчий потенціал.

Навчальне проектування – це комплекс пошукових, дослідницьких, розрахункових, графічних видів робіт, що виконуються учнями самостійно (в парах, групах, індивідуально) з метою практичного чи теоретичного вирішення значущої проблеми. Її розв’язання передбачає використання різних методів і засобів навчання та інтегрованих знань з різних галузей науки, техніки, творчості.

Проектна технологія – одна з інноваційних технологій навчання і виховання, яка забезпечує формування основних компетенцій учня.

Завдання проекту не тільки в тім, щоб виконати якусь корисну роботу, а й тім, щоб на цій роботі розширити свій світогляд, набути теоретичних знань, що дають потім змогу краще розуміти життя та по-науковому творити йогою

В основі проектної технології лежить розвиток пізнавальної та дослідницької діяльності учнів, уміння конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі. На передній план виступає випереджувальний розвиток самої людини як творчої особистості. Традиційний зв’язок „учитель – учень” змінюється на „учень - учитель”. Особливого значення набуває залучення школяра до процесу пошуку. Ціною є співпраця між учнями та вчителем. Важливим є не лише результат, а й процес досягнення результату.

Під час роботи над проектом учитель виконує функцію консультанта. Він допомагає учням у пошуку інформації, координує процес роботи над проектом, підтримує, заохочує учнів. Знаючи добре свій предмет, він має бути компетентним і в інших галузях науки, розуміти своїх учнів, врахувати їхні можливості й інтереси, бути комунікабельним, толерантним, творчим.

Отже, метод проектів має великі педагогічно-психологічні можливості. Під час виконання проектів вирішуються освітні, розвивальні й виховні завдання:

  • створення образу цілісних знань; підвищення мотивації в отриманні додаткових знань;

  • вивчення методів наукового пізнання, здатність до рефлексії та інтерпретації результатів;

  • розвиток дослідницьких і творчих якостей особистості;

  • формування комунікативних компетентностей, базового алгоритму соціальної взаємодії, поведінки.

Метод проектів завжди зорієнтований на самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, яку учні виконують протягом визначеного часу.

Сьогодні проектування стає важливим компонентом життєдіяльності.

СТРУКТУРА РІЗНИХ ТИПІВ ПРОЕКТІВ

А. За методом або видом діяльності, яка домінує в проекті.

1. Дослідницькі проекти. Потребують чітко продуманої структури, визначеної мети, актуальності проекту для всіх учасників, соціальної значимості, продуманих методів роботи.

2. Творчі проекти. Зазвичай не мають чіткої продуманої структури, вона розвивається, підпорядковуючись інтересам учасників проекту. Можна домовитися про бажані результати спільної праці. Оформлені результати можуть бути у вигляді збірника, сценарію, програми свята тощо.

3. Ігрові проекти. Структура таких проектів залишається відкритою до їхнього закінчення. Учасники беруть на себе певні ролі. Результати роботи можуть визначатися на початку проекту або до його завершення. Наявним є високий ступінь творчості.

4. Інформаційний проект. Спрямовані на збір інформації, її аналіз та узагальнення фактів. Потребують чіткої структури, можливостей систематичної корекції під час проектної діяльності. До обов’язкових структурних елементів належатимуть:

а) мета проекту – результат (стаття, реферат, доповідь, відео матеріали тощо);

б) предмет інформаційного пошуку – поетапність пошуку інформації – аналіз нових даних – висновки – оформлення результатів (обговорення, редагування, презентація, зовнішня оцінка).

5. Практично орієнтовані. Відзначаються чітко визначеним із самого початку результатом діяльності учасників проекту, який зорієнтовано на соціальні інтереси самих учасників роботи (газета, документ, відеофільм, звукозапис, спектаклю програма дій, проект закону, довідковий матеріал тощо). Потребують продуманої структури, навіть сценарію діяльності учасників із зазначенням функцій кожного. Дуже важливо добре організувати координаційну роботу через обговорення, корекцію спільних дій, презентацію отриманих результатів та можливих способів використання їх на практиці, зовнішню оцінку проекту.

Б. За змістовим аспектом проекту.

1. Літературно-творчі. Поширений тип спільних проектів.

2. Природничо-наукові. Зазвичай мають чітко окреслене дослідницьке завдання (наприклад, стан довкілля певної місцевості).

3. Екологічні проекти. Здебільшого потребують використання дослідницьких, наукових методів, інтегрованих знань із різних галузей.

4. Мовні (лінгвістичні) . Навчальні проекти, спрямовані на оволодіння мовним матеріалом, формування певних мовленнєвих навичок та вмінь; лінгвістичні, спрямовані на вивчення мовних особливостей, мовних реалій, фольклору; філологічні, що передбачають вивчення етимології слів, літературні дослідження, дослідження історико-фольклорних проблем тощо.

5. Культурологічні проекти. Мають зв’язок з історією та традиціями різних країн. За змістом можуть бути історико-географічними, політичними, мистецтвознавчими, економічними.

6. Рольово-ігрові. За змістом можуть бути уявними мандрівками; імітаційно-діловими, які моделюють професійні та комунікативні ситуації; драматизаціями; соціальними імітаціями.

7. Спортивні.

8. Географічні.

9. Історичні.

10. Музичні.

Реалізація методу проектів на практиці веде до зміни ролі вчителя: він уже перестає бути джерелом знань для учнів і перетворюється на організатора пізнавальної діяльності школярів.

У виконанні проектів виділяють три взаємопов’язаних етапи:

1. Організаційно – підготовчий (перед проектний)

2. Пошуковий (власне проект).

3. Підсумковий (пост проектний, або заключний).

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Метод проектів на уроках географії
Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність учнів (індивідуальну, парну, групову), яку учні виконують упродовж певного...

Урок як основна форма навчально-виховного процесу. Специфіка уроку; вимоги до сучасного уроку
Ознайомити студентів з основною формою організації навчально-виховного процесу з ім

Рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 6 класі...
В умовах відсутності підручників для організації навчально-виховного процесу у 6 класі пропонуємо використати підручники минулих...

Методичні рекомендації вчителям української мови та літератури проектні...
Метод проектів  це модель організації навчального процесу, орієнтована на творчу самореалізацію особистості, розвиток її можливостей...

Загальні методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного...
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти Міністерство освіти І науки...

Рекомендації щодо організації та змісту навчально-виховного процесу...
Щодо організації та змісту навчально-виховного процесу в навчальних закладах Київщини у 2013/2014 навчальному році

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови й літератури у 2015-2016 навчальному році
При підготовці до нового навчального року звернути увагу на ознайомлення з новими документами щодо організації навчально-виховного...

Урок фізики в 10 класі >17. Сучасні наземні телескопи. Історія І...
Застосування методу проектів при формуванні пізнавальної активності учнів на уроках фізики. Методичний посібник // Автор упорядник...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Зорянський...
Співвідношення "ідея практика знання" та використання його на уроках інформатики. Переваги проектної діяльності 13

Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка