Пошук по сайту


Урок 17. Тема. Степ І лісостеп. Рослини І тварини степів 496 Урок 18. Тема. Південний берег Криму. Рослини І тварини

Урок 17. Тема. Степ І лісостеп. Рослини І тварини степів 496 Урок 18. Тема. Південний берег Криму. Рослини І тварини

Сторінка1/14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Плани-конспекти з природознавства 4 клас

4 клас

Урок 1. Тема. Вступ. Земля — наш космічний дім. Сонячна система 433

Урок 2. Тема. Земля — планета Сонячної системи. Глобус — модель Землі 439

Урок 3. Тема. Як обертається Земля. Зміна дня і ночі. Зміна пір року 442

Урок 4. Тема. Нагрівання поверхні Землі сонячними променями 446

Урок 5. Тема. Як орієнтуватися на місцевості 448

Урок 6. Тема. Як зображають місцевість на плані. Умовні знаки на плані

місцевості 451

Урок 7. Тема. Як зображують поверхню Землі на глобусі і карті 453

Урок 8. Тема. Материки Землі 456

Урок 9. Тема. Океани Землі 458

Урок 10. Тема. Населення Землі. Збережемо природу Землі разом 463

Урок 11. Тема. Контроль навчальних досягнень. Тематичне оцінювання 466

Урок 12. Тема. Вступний урок 471

Урок 13. Варіант 1. Тема. Розташування України на планеті Земля 474

Варіант 2. Тема. Розташування України на планеті Земля 476

Урок 14. Тема. Форми земної поверхні України 481

Урок 15. Тема. Водойми України 485

Урок 16. Тема. Природні зони України. Мішані ліси.

Рослини і тварини мішаних лісів 490

Урок 17. Тема. Степ і лісостеп. Рослини і тварини степів 496

Урок 18. Тема. Південний берег Криму. Рослини і тварини

Південного берега Криму 499

Урок 19. Тема. Гори України. Карпати. Рослини і тварини Карпат 501

Урок 20. Тема. Кримські гори. Рослини і тварини Кримських гір 503

Урок 21. Тема. Населення України. Охорона природи в Україні 507

Урок 22. Тема. Охорона природи в Україні.

Контроль навчальних досягнень 512

Урок 23. Тема. Рідний край на території України 521

Урок 24. Тема. Погода рідного краю 523

Урок 25. Тема. Корисні копалини рідного краю 527

Урок 26. Тема. Ґрунти рідного краю 530

Урок 27. Тема. Природні угруповання рідного краю. Ліс 533

Урок 28. Тема. Луки — природне угруповання 537

Урок 29. Тема. Прісна водойма — природне угруповання 540

Урок 30. Тема. Болото — природне угруповання 542

Урок 31. Тема. Рослинництво рідного краю 544

Урок 32. Тема. Тваринництво рідного краю 550

Урок 33. Тема. Промисловість рідного краю 554

Урок 34. Тема. Охорона природи рідного краю.

Контроль навчальних досягнень 556


4 КЛАс

урок 1

тема. вступ. земля — наш космічний дім.

сонячна система

мета: поставити перед дітьми завдання, які вони повинні розв'язати, вивчаючи дану тему; подати поняття Сонячна система і розповісти, які планети входять до неї; вчити користуватися довідковою літературою; виховувати необхідність берегти нашу Землю як єдину з планет Соняч­ної системи, на якій існує життя.

обладнання: Дитяча енциклопедія, таблиці.

ХіД УРОКУ

I. Повідомлення теми і мети уроку

Діти, сьогодні ми розпочнемо вивчати нову тему «Земля — наш кос­мічний дім». Що ми будемо вивчати в цьому розділі і якими будуть наші завдання? Давайте розглянемо сторінки нашого підручника і з'ясуємо теми уроків, що будемо вивчати.

Сонячна система.

Земля — планета Сонячної системи.

Як обертається Земля.

Як поверхня Землі нагрівається сонячними променями.

Як орієнтуватися на місцевості.

Як зображують поверхню Землі на глобусі і карті.

Як зображують місцевість на плані.

Материки Землі.

Океани Землі. 10) Населення Землі.

Закінчиться вивчення теми тематичним оцінюванням, що буде містити питання щодо вивченого матеріалу. Вони є на окремому аркуші і будуть вивішені у куточку тематичного оцінювання. Ви можете з ними ознайомитися.

а сьогодні ми розглянемо також ще одну тему: «Сонячна система». Ми дізнаємося про те, які планети залежать від Сонця, рухаються нав- коло нього, і як Сонце впливає на їх розвиток.

Працюватимемо за таким планом.

Зорі — космічні тіла.

Що таке Сонце і що таке Сонячна система.

Планети Сонячної системи.

Астероїди, комети, метеорити. іі. Робота над темою

Зорі — космічні тіла.

Чи доводилося вам дивитися у нічне небо? Що ви там бачили? Чи за- мислювалися ви над тим, що відбувається там, у височині? Давайте прочитаємо статтю підручника на С. 76 (читання вголос).

Що таке зорі? Від чого залежить колір зорі?

Чи вірите ви в гороскопи? Під яким сузір'ям ви народилися? (Роз­глянути таблиці сузір'їв.)

Додому було задано підготувати розповідь за матеріалами Дитячої енциклопедії.

(Діти виступають із повідомленнями «Де народжуються зорі?» (Див. додаток.))

Що таке Сонце та Сонячна система.

Сонце — це теж зоря, тільки дуже великого розміру. Таких зірок у Все- світі безліч. Воно утворилося з газу, що залишився на місці вибуху біль- шої зорі. Сьогодні, в час своєї зрілості, Сонце випромінює рівне жовте світло та постійно дає на Землю тепло. разом із тим, воно дає смертель­но небезпечні гамма-, рентгенівські, інфрачервоні, ультрафіолетові про­мені та радіо-хвилі. На щастя, атмосфера і магнітне поле Землі надійно захищає людей від цього шкідливого проміння.

Далі вчитель надає пояснення за матеріалами енциклопедії.

Яким є Сонце завбільшки?

Чому воно світить?

Якою є температура Сонця?

Скільки років Сонцю?

Планети сонячної системи

Давайте розглянемо підручник (С. 77).

Як ми бачимо, Сонце постійно знаходиться на одному і тому само­му місці, а навколо нього рухаються планети. Скільки їх, як вони нази- ваються? Яка знаходиться найближче, яка — найдальше?

Демонстрація малюнків, читання статей про всі планети Сонячної си­стеми. Кожен учень повинен був підготувати розповідь про одну із пла­нет Сонячної системи. (Розповіді дітей.)

астероїди, комети, метеорити

1. Комети, що так мальовничо виглядають на небі, насправді всього лише брудні крижані кулі з діаметром декілька кілометрів. Як пра­вило, вони проходять за межами Сонячної системи. Але інколи Сон­це притягує одну із комет. Наближаючись до Сонця, комета починає танути, а сонячний вітер здуває з неї довгий хвіст газів. Він світиться

в сонячних променях на нічному небі протягом кількох тижнів, доки

комета не зникне. Останній раз із Землі можна було спостерігати ко­мету Галле-Боппа у 1997 році.

Що таке метеорити? Це великі кам'яні брили, що прилітають із кос­мосу. Вони проникають в атмосферу Землі і долітають до її поверхні.

2. Самостійна робота за підручником.

Які космічні тіла, крім планет, рухаються навколо Сонця? Знай- діть у підручнику і зачитайте.

Робота у зошиті із друкованою основою

Підсумок уроку

Що нового ви дізналися із сьогоднішнього уроку?

Що для вас було несподіванкою?

Домашнє завдання

Опрацювати матеріал підручника «Сонячна система». Поміркувати над питанням про те, яке значення для Землі має Сонце.

додаток

ЩО СТРАШНОГО В СУПУТНИКАХ МАРСА?

Якось американському астроному Асафу Холлу набридло вивчати Марс. Він вирішив йти спати. Але його дружина, якої він побоювався, наполягала на тому, щоб він продовжував дослідження. Тієї ночі він від- крив два супутники Марса. Дотепний астроном назвав їх Фобос (страх) і Демос (жах).

ЧОМУ МАРС ЧЕРВОНИЙ?

Тому, що він іржавий. На поверхні планети міститься велика кількість залізного пилу, що окислився в атмосфері з вуглекислого газу.

ЧИ Є ЖИТТЯ НА МАРСІ?

Поки що цього ніхто не знає. Космічні апарати «Вікінг», що були за- пущені в 70-х роках, не знайшли на Марсі слідів життя. Але у 1996 році у зразках породи з Марса були виявлені мікроскопічні окам'янілості, що могли виявитися мінівірусами.

ЧИ Є СУПЕРНИК У ВЕЛИКОГО КАНЬЙОНУ?

Так, це каньйон на Марсі! Поверхня Марса менше підвладна різ- ним впливам, ніж земна. Адже там немає ні дощів, ні річок. Проте, хоча Марс і наполовину менший за Землю, на ньому є вулкан Олімп заввишки 24 км, що втричі вищий від Джомолунгми. Космічний апарат «Марінер-9» відкрив на Марсі глибоку розколину, що була названа долиною Марі- нера. Її довжина становить 4000 км, а глибина в чотири рази перевищує глибину Великого Каньйону в Америці.

ЯКИМ Є ПОВІТРЯ НА ВЕНЕРІ?

Атмосфера Венери є смертельною для людини. Вона складається пе- реважно з отруйного вуглекислого газу і хмар сірчаної кислоти. Шар атмо- сфери дуже товстий, тому атмосферний тиск є великим.

ЧОМУ ВЕНЕРУ НАЗИВАЮТЬ ВЕЧІРНЬОЮ ЗОРЕЮ?

Венера віддзеркалює сонячне світло, і тому в небі вона сяє як зоря. Але через іі близьке розташування до Сонця ми можемо спостерігати Ве­неру тільки відразу після заходу Сонця або перед світанком.

ІЗ ЧОГО СКЛАДАЮТЬСЯ ВНУТРІШНІ ПЛАНЕТИ?

Кожна із внутрішніх планет за будовою нагадує яйце — з твердою «шкаралупою» кори, «білком» — мантією із м'якої, напіврозплавленої породи, і «жовтком» — ядром, що складається із розпеченого рідкого за- ліза та нікелю.

ЧИ МОЖНА ДИХАТИ НА МЕРКУРІЇ?

Ні! Без запасу кисню — неможливо. Меркурій практично позбавле- ний атмосфери, за винятком деяких парів натрію, тому що всі гази спа- лює Сонце.

ЯКОЮ Є ТЕМПЕРАТУРА НА МЕРКУРІЇ?

На Меркурії немає теплоізолювальної атмосфери, тому перепади температур є дуже різкими. Вдень температура піднімається до 430°С, а вночі падає до —180° С.

МЕРКУРІЙ

Меркурій не має атмосфери, а його поверхня покрита кратерами, як на Місяці.

ЩО ТАКЕ ВНУТРІШНІ ПЛАНЕТИ?

Це чотири найближчі до Сонця планети Сонячної системи — Мер- курій, Венера, Земля і Марс. Якщо планети, що більше віддалені від Сон­ця, складаються здебільшого із газів, то внутрішні планети складаються з твердих порід. Тому на їх тверду поверхню можуть приземлятися кос- мічні апарати. Всі внутрішні планети оточені тонким шаром атмосфери і є абсолютно різними за складом.

ЯКІ ПЛАНЕТИ НАЗИВАЮТЬ ГІГАНТАМИ?

Юпітер і Сатурн — п'ята та шоста від Сонця планети — вважаються гігантами Сонячної системи. Маса Юпітера є вдвічі більшою, ніж маса решти планет разом узятих, і в 1300 разів є більшою за масу Землі. Сатурн дещо менший. На відміну від внутрішніх планет, обидва гіганти повністю складаються з газів, і тільки ядро вони мають тверде. Але й на круглі хма­ри газу вони теж не схожі. Під впливом величезної гравітації газ стис- кається до рідкого і навіть твердого стану.

ІЗ ЧОГО СКЛАДАЮТЬСЯ ПЛАНЕТИ-ГІГАНТИ?

Юпітер і Сатурн складаються здебільшого з водню і гелію. Тиск усе- редині Юпітера настільки великий, що більша частина водню перетво- рилася на метал.

ЧИ ВІТРЯНО НА САТУРНІ?

На Сатурні дмуть вітри сильніші, ніж на Юпітері. Вони несуться плане­тою зі швидкістю 1800 км/год. Але вітри на Нептуні є ще сильнішими.

На екваторі Сатурна швидкість вітру досягає 1800 км/год.

СКІЛЬКИ ВАЖИТЬ САТУРН?

Хоча розміри Сатурна і велетенські, але складається він здебільшо­го із рідкого водню, і тому є напрочуд легким. Його маса становить при- близно 600 мільярдів трильйонів тонн. Якби вдалося знайти ванну від- повідного розміру, то планета плавала б у ній.

ЩО ТАКЕ РОЗКОЛИНА КАССІНІ?

Кільця Сатурна розподіляються на широкі смуги, які вчені позначають буквами від А до G. У 1675 році астроном Кассіні виявив темний розрив між кільцями А та В, який на його честь назвали розколиною Кассіні.

СКІЛЬКИ СУПУТНИКІВ У САТУРНА?

У Сатурна не менше, ніж 17 супутників. Один із них — Япет — білий з одного боку і чорний з іншого. Другий — Енцелад — укритий криста- лами льоду. Він блимає, як кіноекран.

ЩО НЕЗВИЧАЙНОГО В ТИТАНІ?

Супутник Сатурна Титан — єдиний із супутників Сонячної системи, що має атмосферу.

ЩО ТАКЕ КІЛЬЦЯ САТУРНА?

Кільця Сатурна — ореол довкола планети, що світиться. Вперше вияв- лений у 1659 році нідерландським ученим Хрістіаном Гюйгенсом (1629— 1695). Кільця утворені з безлічі мільярдів частинок льоду і пилу. Деякі із них досягають розмірів 20—30 м, але більшість не перевищує розмірів ку- биків льоду. Кільця є дуже тонкими — не більше 50 м завтовшки, а ши­рина їх становить 74 000 км. Вони знаходяться на висоті 7000 км над хма- рами Сатурна.

ЧИ МОЖЕ КОСМІЧНИЙ АПАРАТ ПРИЗЕМЛИТИСЯ НА ЮПІТЕРІ?

Ні. Навіть якби вдалося сконструювати космічний апарат, що спроможний витримати тиск Юпітера, все рівно не знайшлося б поверх- ні, що була б придатною для його посадки, адже атмосфера на цій пла- неті поступово переходить у глибокі моря рідкого водню.

ЯКОЮ Є ШВИДКІСТЬ ОБЕРТАННЯ ЮПІТЕРА?

Юпітер обертається швидше за інші планети. Незважаючи на свої ве- летенські розміри, він обертається довкола своєї осі за 9,8 год, тобто точ­ка його поверхні рухається зі швидкістю 45 000 км/год.

СКІЛЬКИ СУПУТНИКІВ У ЮПІТЕРА?

У Юпітера 16 супутників. Оскільки 4 найбільших було відкрито Галі- лео Галілеєм у 1610 році, то їх назвали Галілеївськими. Решта супутників є набагато меншого розміру.

ЩО ТАКЕ ВЕЛИКА ЧЕРВОНА ПЛЯМА?

Це ділянка в атмосфері Юпітера завширшки 40 000 км, де вже що- найменше 330 років вирує нескінченний шторм.

ЯКОГО РОЗМІРУ Є ЮПІТЕР?

Він дуже великий. Хоча планета складається переважно з газу, її маса в 320 разів є більшою за масу Землі. Діаметр Юпітера — 142 984 км.

ЩО ТАКЕ ЗОВНІШНІ ПЛАНЕТИ?

Зовнішні планети — це Уран, Нептун, Плутон, а також супутник Плу­тона Харон. Ці планети були абсолютно невідомими давнім астрономам. Вони розташовані дуже далеко від Землі, і їх ледь можна розгледіти. Тому Уран був відкритий тільки у 1781 році, Нептун — у 1846 році, Плутон — у 1930 році, а Харон — тільки у 1978 році. Уран та Нептун — газові пла­нети так само, як Юпітер і Сатурн, а Плутон і Харон складаються із твер­дих порід. Існує припущення, що вони були блукаючими астероїдами, аж поки не наблизилися до кордонів Сонячної системи. Тоді їх захопи- ло сонячне тяжіння.

ЩО НЕЗВИЧАЙНОГО В УРАНІ?

На відміну від інших планет, вісь Урана є нахиленою під прямим ку- том, і планета рухається навколо Сонця боком, ніби велетенська куля у кегельбані.

ЩО ТАКЕ АСТЕРОЇД?

Астероїди — це сотні кам'яних брил, що блукають орбітою навко­ло Сонця. Вони стеляться широкою смугою між Марсом та Юпітером.

Найбільший астероїд — Цербера — досягає 1000 км упоперек. Решта є набагато меншими. Сьогодні вченим відомо понад 3200 астероїдів.

ЧОМУ НЕПТУН ЗЕЛЕНИЙ?

Поверхня Нептуна вкрита океаном рідкого метану (природного газу) зеленувато-блакитного забарвлення.

СКІЛЬКИ ТРИВАЄ РІК НА НЕПТУНІ?

Нептун розташований дуже далеко від Сонця. Максимальне відда- лення становить понад 4 млд км, тому він робить повний оберт навколо Сонця за 164,79 років.

ХТО ВІДКРИВ ПЛАНЕТУ НЕПТУН?

Два математики — англієць Джон Коуч Адамс та француз Юрбен Ле Верр'є вирахували, де може розташовуватися Нептун, завдяки впливу його гравітації на орбіту Урана. Йоганн Галле у Берліні побачив загадко- ву планету 24 вересня 1846 року.

Нептун розташований настільки далеко від Сонця, що температура на його поверхні опускається до —210°С.

ЯКИМИ Є РОЗМІРИ ПЛУТОНА?

Плутон дуже малий, тому його важко побачити. Він є у п'ять разів меншим за Землю — всього 2284 км у діаметрі — і в 500 разів є легшим.

ЩО ТАКЕ МЕТЕОРИТИ?

Це дуже великі кам'яні брили, що прилітають із космосу. Вони про- никають в атмосферу Землі і долітають до її поверхні, не згорівши пов- ністю.

УРоК 2

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Література. Атлас світу,робочі зошити
Учні кожної групи готують інформацію про географічне положення, рослини І тварини свого материка,їхні особливості й відмінності від...

Урок з української мови у 5 класі на тему: «Підготовка до твору-опису...
Мета уроку: закріпити знання учнів про типи мовлення, поглибити знання про опис, звернути увагу на особливості опису тварини, навчити...

Конкурс юний дослідник Напрям «Рослини навколо нас.»
З найдавніших часів основним джерелом цілющих засобів були лікарські рослини. Саме вони в медицині всіх народів І всіх часів, як...

Тема: Тварини живі організм и
Обладнання: картки, малюнки з зображенням тварин, годинник, ребуси, загадки, таблиці ланцюгів живлення

Тема. Організми І середовище існування
Які середовища життя вам відомі? Які пристосування ( адаптації) мають тварини до середовища свого існування?

Урок з української літератури в 11 класі
Тема. Урок-диспут з елементами театралізації „Нерівність душ це гірше, ніж майна” (за романом Л. Костенко „Маруся Чурай”)

Тема програми
Урок №46-51 Тема уроку: Приготування дріжджового безопарного тіста та виробів з нього

Урок Тема уроку
Тема повоєнне облаштування світу. Версальсько-Вашингтонська система договорів

Урок фізики в 10 класі Тема
Тема: Реактивний рух. Будова ракети. Внесок українських учених у розвиток космонавтики. Успіхи в освоєнні космічного простору

Урок №4 Тема
Тема. Життєвий І творчий шлях Джеймса Джойса. Характерні ознаки його поетики: «потік свідомості», пародійність, іронічність, інтертекстуальність....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка