Пошук по сайту


Лекція 2

Лекція 2
ЛЕКЦІЯ 2
Антична філософія  1. Рання філософія старогрецького|давньогрецького| сходу і заходу

  2. Антична філософія класичного періоду

Антична філософія – це сукупність філософських учень|навчань,вчень|, що розвивалися в старогрецькому|давньогрецькому| і давньоримському рабовласницькому суспільстві|товаристві| з кінця 7 в. до н.е. аж до 7 в. н.е.

Всю історію античної філософії можна підрозділити на 4 періоди:

  1. зародження і формування античної філософії (7 в. до н.е.);

  2. зрілість і розквіт (5-4 вв|. до н.е.);

  3. захід античної філософії - це грецька філософія епохи еллінізму і латинська філософія періоду Римської республіки (3-1 вв|. до н.е.);

  4. період занепаду і загибелі в епоху Римської імперії (1-7 вв|. н.е.)

Не дивлячись на|незважаючи на| тривалість цього періоду, що охоплює понад тисячу років інтенсивного розвитку, існують вагомі підстави розглядати|розглядувати| античну філософію як єдине і своєрідне, хоча зовсім не ізольоване явище в розвитку філософської свідомості людства.

Особливість античної філософії в тому, що усередині нерозчленованої єдності зачаткових філософських понять і наукових переконань, що відносяться до природи, вона грає роль у багатьох відношеннях вирішальну|ухвальну|: перші грецькі філософи були не тільки|не лише| першими математиками, фізиками, астрономами, фізіологами, їх наукові уявлення про світ разом з тим|в той же час| визначали властиву для них постановку і рішення питань філософських.

І для науки стародавніх|древніх| греків, і для античної філософії характерний велика кількість майже одночасно виникаючих наукових гіпотез і типів філософських учень|навчань,вчень|. Пояснюється це тим, що при рано виниклій гострій науковій допитливості стародавні|древні| греки могли задовольняти її тільки|лише| в тих умовах і межах|кордонах|, які надавало їм слабкий|слабий| розвиток техніка і майже повна|цілковита| відсутність експерименту.

Для філософії це різноманіття гіпотез означало різноманіття типів філософського пояснення миру|світу|. Так, вже в 5 в.до н.е., після того, як элейцы| обгрунтували думку|гадку| про вічність істинно-сущого буття, яке не може ні виникати, ні зникати, з'явилися|появилися| космогонічні і фізичні гіпотези Эмпедокла|, Анаксагора і атомистов| Льовкиппа і Демокріта, в яких по-різному пояснювалося походження світів і в яких висувалися різні припущення про природу і властивості матеріальних частинок|часток,часточок|, створюючих своїми поєднаннями всі речі. Різноманітність виниклих в Стародавній|древній| Греції типів філософських учень|навчань,вчень| зробила античну філософію школою філософського мислення для всіх подальших|наступних| часів.

Важливою|поважною| умовою подальшого|наступного| розвитку античної філософії було те, що початком і початковою точкою цього розвитку виявився філософський матеріалізм. Філософи, що діяли в 6 в. до н.е. - Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Геракліт, Ксенофан вважали|гадали|, що всі речі, що виникають різним способом і різним способом що гинуть, повинні були відбутися з|із| якогось одного і притому речовинного початку. Такі «вода» Фалеса, «повітря» Анаксимена, «вогонь» Геракліта, «земля|грунт|» Ксенофана і т.д.

У подальшому|дальшому| розвитку старогрецької|давньогрецької| філософії, вже рано намітилися окремі переконання, які згодом могли привести і у ряді випадків дійсно привели до виникнення ідеалізму.

Те, що в античній філософії 6 в. до н.е. було лише можливістю|спроможністю|, стало дійсністю в другій половині 5 і в першій половині 4 в. до н.е. в Афінах. В особі Сократа і особливо Платона тут складається учення|навчання,вчення| філософського ідеалізму, який свідомо і непримиренно протиставляє себе попередньому і сучасному матеріалізму, в першу чергу|передусім,насамперед| матеріалізму атомистов|.

 

1. Рання філософія старогрецького|давньогрецького| сходу і заходу

Старогрецька|давньогрецька| філософія виникла в іонійських містах західного побережжя|узбережжя| Малої Азії, заснованих стародавніми|древніми| греками. Перші матеріалістичні учення|навчання,вчення| на межі 7-6 вв|. до н.е. виникли в Мілете. З кінця 7 до кінця 6 в. до н.е. тут послідовно жили і учили|вчили| трьох мислителів: Фалес, Анаксимандр і Анаксимен.

 

Мілетськіє матеріалісти


Фалес (ок|. 625-547 до н.е.) – родоначальник європейської науки і філософії; крім того, він математик, астроном і політичний діяч, що користувався великою пошаною|повагою| співгромадян. Автор багатьох технічних удосконалень, перший вимірював|виміряв| пам'ятники архітектури і скульптури в давньому Єгипті.

Провів|виробив,справив| переворот в світогляді, висунувши ідею субстанції – першооснови всього, він вважав|гадав|, що існує|наявний| виникло з|із| якогось|деякого| вологого|вогкого| первовещества|, або «води». Все постійно народжується з|із| цього єдиного джерела.

Фалесу належить спроба розібратися в будові|споруді| тієї, що оточує Землю|грунт| Всесвіту, визначити, в якому порядку|ладі| розташовані|схильні| по відношенню до Землі|грунту| небесні світила: Місяць, Сонце, зірки. Він вважав|гадав|, що найближче до Землі|грунту| знаходиться|перебуває| небо|піднебіння| нерухомих зірок, а найдалі - Сонце.

Анаксимандр (ок|. 610-540 до н.е.) визнав єдиним і постійним джерелом народження всіх речей вже не яка-небудь окрема речовина, а первовещество| – «апейрон|», з|із| якого відособляються протилежності теплого і холодного, що дають початок всім речовинам. Ця першооснова не має меж|кордонів| і тому «безмежне».

Анаксимен - останній у ряді|серед| милетских| філософів. Прийнявши як первовещества| повітря, воно ввело|запровадило| нову важливу|поважну| ідею про процес розрідження і згущування, за допомогою якого з|із| повітря утворюються всі речовини: вода, земля|грунт|, камені, вогонь.

Піфагор і піфагорійці


Піфагор - вихідець з|із| грецького Сходу. Близько 532 р. до н.е. переселився до Південної Італії, де заснував в місті Кротоне| релігійну общину (союз|спілка,сполучник| піфагорійців). Основними моментами його релігії були: віра в переселення душі людини після смерті в тіла інших істот, ряд|лава,низка| розпоряджень|приписів| відносно їжі і поведінки, і вчення про три способи життя, найвищим з|із| яких визнавалося життя не практична, а споглядальна.

Вчення Піфагора про світ визнане міфологічним. По ученню|навчанню,вченню| Піфагора, мир|світ| - живе|жваве| і вогненне|вогняне| кулясте тіло. Мир|світ| вдихає з|із| навколишнього|довколишнього| безмежного простору порожнечу|пустоту|, або, що для Піфагора те ж саме, повітря. Проникаючи ззовні в тіло миру|світу|, порожнеча|пустота| розділяє і відособляє речі.

Першим назвав|накликав| себе філософом: «Я не мудрець (софос|), - бо мудрий, по Піфагору, тільки|лише| бог, а я - той, хто тільки|лише| любить|кохає| мудрість (софию|)».

Піфагор першим назвав|накликав| світ космосом (з грецького – порядок|лад|). Як власне пифагорово| до нас дійшле лише одне положення|становище|: «Всі речі наслідують числу». Сам він не висловлював|викладав| письмово своє учення|навчання,вчення|. Заняття в його школі носили як відкритий|відчинений|, так і закритий|зачинений| характер|вдачу| – були екзотеричні і езотеричні. Тому відомості про його учення|навчання,вчення| є лише в переказі його учнів і послідовників. А саму філософію піфагорійців ми маємо у викладі самих піфагорійців і Арістотеля.

Основні положення|становища| філософії піфагорійців:

«Початком всього є|з'являються,являються| вічні числа». Піфагорійцями вперше|уперше| здійснений відхід від уявлень|вистав,подань,представлень|, що вважають|гадають| як першооснова, - стихії. Число – перше уявне, не плотське|чуттєве| визначення, хоч і не цілком|сповна| уявне.

Числа за своєю природою – що обмежують і безмежні|необмежені|. Без них нічого б не було і не було б порядку|ладу|, гармонії (тобто узгодженості|погодженості| різного). Число є суть|сутність,єство| всіх речей і гармонія чисел є причина світового порядку|ладу|. Отже, хто хоче пізнати всі речі, повинен зрозуміти природу числа і гармонію чисел.

Визначення природи числа, що розвиваються піфагорійцями:

монада – єдність, одне (пригадаємо, на пізнання чого зорієнтував всіх філософів Фалес) або невизначена|неозначена| єдність. Саме тому, що кожне число в собі є монада – кожне число є єдність, одне. Адже «два» що не розповзаються «один» і «один», а «два», також «три» і т.д.

діада – відмінність або подвійність. Дуже важливо|поважно|, що ці визначення не слідують|прямують| один за одним випадково, а усвідомлюються піфагорійцями, як необхідно наступні|слідуючі| з|із| попередніх визначень. Діада – це не одна монада плюс ще одна монада, бо звідки ще одна монада приблукала? Діада є відмінність монади від себе самої, ця єдність, що розрізнилася, або розрізнена єдність або визначення невизначеного|неозначеного|. Хто дає це визначення? Сама монада визначає себе як діаду. Для того, щоб були два не потрібні дві монади. Потрібне лише, щоб монада в собі розрізнилася, стала визначенішою.

Що таке справжня|теперішня,дана| сімейна|родинна| пара? Коли двоЕ| є насправді двА|, тобто в собі одне. Це, коли ущипнеш одного, а боляче іншому. А, якщо одного щипають, а іншому «ну і що», то вони не утворювали пару. Вони сумісні|спільні|, поряд|поруч|, але|та| не одне, а отдельны|. І, якщо вони розходяться «як в морі кораблі», то розлучення нічого не зрадить в них, як, втім, раніше|до| нічого не зрадило в них їх з'єднання|сполучення,сполуку|. Точно також суспільство|товариство|, народ, людство є єдність або окремість складових їх людей.

Звідки множина|безліч|? З|із| єдності: немає єдності – немає множини|безлічі|. Як здорово: множина|безліч| з|із| єдиної! Піфагорійці знімають всю Мілетськую школу. «Все з|із| одного», - але|та| чому так, милетцы| не знають. Все з'являється|появляється|, як з|із| «рогу достатку». А піфагорійці вже здогадуються: монада тільки|лише| здається|видається| абсолютно невизначеною|неозначеною|. Невизначеність є її визначеність, отже, монада – невизначене|неозначене| визначене, з|із| якого виникає певне невизначене|неозначене| – діада.

Діада – це певна монада або монада що поклала собі межу своєї безмежності.

Ні монада, ні діада ще не утворюють природи Числа. Число – це тільки|лише| єдність (монада)? Ні. Число – це тільки|лише| множина|безліч| (діада)? Теж|також| ні. Число – це єдність монади і діади – тріада.

Що таке Число? Ця єдність визначеного і невизначеного|неозначеного|. Це природа кількості – воно може бути будь-яким і кожного разу воно безумовно.

Мілетськая школа – якісна першооснова (вода, апейрон|, повітря). Піфагорійці – кількісний принцип: він містить|утримує| в собі визначеність, але|та| як момент – визначеність в єдності з|із| невизначеністю.

Чи буде правдою сказати, що число це тільки|лише| «1»? Ні: і «2», і «3» – також числа. Будь-яке число єдино, але|та| якби будь-яке число не було б розділено в собі – чи можна було б його розділити? Ні. У школі учать|вчать|, що числа діляться, а чому?

Піфагорійці - творці математики як науки, а не просто рахунки|лічба|: кавун і кавун ще вавілоняни могли скласти. Піфагорійці мали не практичну мету|ціль|, а виділили число і відношення|ставлення| чисел як самостійний предмет. Вони займалися пізнанням необхідних властивостей числа як такого.

Чи могла виникнути наука математика без філософії? Ні, математика не виникла сама: вважали|лічили|, вважали|лічили| кавуни, кинули і стали рахувати числа. З чого б це? І, як вважати|лічити| без кавунів?!! Паличками? Піфагорійці вперше|уперше| з'ясували, що таке саме число як таке, а не число кавунів! І тим самим заклали основу математики як науки.

Тріада – перше довершене|досконале| число, але|та| не саме; дійсна єдність; дійсна, завершена монада; <единство єдність і различия>; розвинена єдність.

Тетрада – розвинена тріада; друге довершене|досконале| число, в ньому розкривається природа справжньої|теперішньої,даної| відмінності; повністю розкрита природа діади; відмінність єдності і відмінності.

По піфагорійцях, природа наслідує тетраді. Тетрада для природи – закон: 4-і сторони світла, 4-і вимірювання|виміри|, 4-і кінцівки|скінченності| у|в,біля| тварин і т.д.

Декада – довершене|досконале| число. Вона є розвинена тетрада. Декада містить|утримує| в собі всі попередні моменти визначення природи числа (не випадково 1+2+3+4=10). Декада все в собі містить|утримує| і все з|із| себе проводить|виробляє,справляє| – звідси піфагорійський гімн декаді.

Все не просто існує, але|та| в гармонії: у єдності різного, все різно в єдності. Піфагорійці не тільки|не лише| говорять, що все з|із| числа, але і показують як:

крапка|точка| (1) –> пряма (2) –> площина|плоскість| (3) –> об'єм|обсяг|, тіло (4). Пряма – це крапка|точка|, що розрізнилася від самої себе. <Также площина|плоскість|, об'єм|обсяг|.>

Небесні тіла в кількості|у кількості| 10-ти. Піфагорійці йшли не від видимого до думки|гадки|, а від думки|гадки| до реальності тіл. Тіла вже знаходяться|перебувають| в русі і в гармонії – гармонія небесних сфер.

Душа – тріада: а) плотська|чуттєва| – рослини; б) що міркує – тварини (кіт, наприклад, цілком|сповна| розсудливий: м'ясо легше і спокійніше стягнути, коли людина піде, а поки не пішов - потрібно почекати; і в цьому сенсі|змісті,рації| кіт краще за тих людей, хто не може себе стримати, і вистачає, що йому потрібне, відразу); у) розумна – людина.

Духовні відносини так само підкоряються природі числа: думка|гадка| – монада; пізнання – діада, бо направлено|спрямовано| на одне; думку піфагорійці вважали|лічили| числом площини|плоскості| (тріадою); відчуття – числом тіла (тетрада).

Це учення|навчання,вчення|, таким чином, охоплює все, виходячи з єдиного принципу – одного, монади. Але|та| природа речей у|в,біля| піфагорійців ще у формі числа, а не у сфері чистої думки|гадки| (хоча число вже щось мислиме|гадане|, поза|зовні| плотськими|чуттєвими| речами). Отже, не це ще дійсне почало|розпочало,зачало| філософії. Вона ще тільки|лише| починає|розпочинає,зачинає| починатися|розпочинатися,зачинатися| – це історичний початок. Чому? Ці початки існують «до» і «незалежно від мислення. Але парадокс: піфагорійці мислили те (число), що вважалося|гадалося| ними що існує|наявний| «до” і “поза|зовні|” мисленням. Питання: як же вони могли його (число) мислити? Першооснова не може бути «до» і «поза|зовні|» мисленням, звичайно мова не про людське суб'єктивне мислення, але|та| про це далі.
2. Антична філософія класичного періоду

 

Геракліт - філософ, родом з|із| міста Ефес, що жив в 5 в. до н.е., написав трактат <О природе>. Цей твір|вигадування| складався з трьох частин|часток|: про Всесвіт, про державу, про бога.

Якщо до нього почало|розпочало,зачало| початків знаходили|находили| у воді (Фалес), в повітрі (Анаксимен), то Геракліт бачив початок сущого у вогні.

Все існує|наявний|, по Геракліту, постійно переходить з|із| одного стану в інший. «ВСЕ ТЕЧЕ|теча|». «До однієї і тієї ж річки|ріки| не можна увійти двічі».

Важливою|поважною| категорією у|в,біля| Геракліта є|з'являється,являється| міра. Мірі підкоряється і уселенський|всесвітній| вогонь. Геракліт виходить з того, що все мінливо, немає нічого незмінного. Головним законом всесвіту|світобудови|, по Геракліту, є|з'являється,являється| боротьба протилежностей: «боротьба всеобща|, і все народжується завдяки боротьбі і з потреби». Такого роду боротьбу він розкриває як загальну, але|та| приховану гармонію.

Загальний закон боротьби і тотожності протилежностей Геракліт називає логосом. Пізнання світу зводиться до пізнання логосу.

Геракліта прийняте називати одним з основоположників діалектики і наївного матеріалізму.
Элейская| школа

Парменід був сучасником Геракліта. Якщо останній стверджував, що все тече|теча| і змінюється, то перший наполягав|настоював| на тому, що по суті «все незмінно». Учення|навчання,вчення| Парменіда стало основою філософії элеатов|. Головним твором|вигадуванням| Парменіда була філософська поема «Про природу».

У центрі творчості Парменіда - дві найголовніші філософські проблеми: питання про відношення|ставлення| буття і мислення і питання про відношення|ставлення| буття і небуття.

Парменід прагнув довести, що буття і небуття нетотожні: «буття є, а небуття немає». Стосовно питання про співвідношення мислення і буття він стверджує, що «одне і те ж думка|гадка| про предмет і предмет думки|гадки|».

Зенон був теж|також| представником школи элеатов| і учнем Парменіда. Всім своєю творчістю він прагнув довести тези свого вчителя|учителя|. Доводив він це методом від осоружного|противного,супротивного|: якщо допустити, що буття єдино, а не множина|безліч|, то думка|гадка| заходить в безвихідь. Така гносеологічна безвихідь була сформульована їм у вигляді апорий|. Апорія, т.ч., символізувала собою пізнавальну безвихідь, нерозв'язне завдання|задачу|.

Апорії Зенона можна розглядати|розглядувати| як логико-філософські аргументи на користь того, що потрібне бути дуже уважним, коли за допомогою мови|язика| хочеш виразити|виказати,висловити| думку|гадку|, а за допомогою думки|гадки| відобразити|відображувати| реальні процеси.

Суть апории| Зенона в тому, що вона, слідуючи|прямуючи| доказу від осоружного|противного,супротивного|, починає|розпочинає,зачинає| як би з кінця. Спочатку визнає буття множинним|численним| і рухомим, а потім, застосовуючи доводы-апории|, приводить|призводить,наводить| міркування до абсурду, логічної безвиході, суперечності|протиріччя|.

Демокріт. Вважають|лічать|, що він жив з 460 по 370 р. до н.е. Головною заслугою Демокріта було створення|створіння| філософського учення|навчання,вчення| під назвою атомістика. Згідно цьому ученню|навчанню,вченню|, першоосновою миру|світу| є|з'являється,являється| атом, найдрібніша, неподільна частинка речовини. Він неподільний, вічний, тотожний самому собі.

Кожен атом обійнятий порожнечею|пустотою|. Порожнеча|пустота| (небуття) роз'єднує атоми (буття). Зіткнення, сплетення атомів утворює речі, тіла. Атоми парять|ширяють| в порожнечі|пустоті|. Стикаючись один з|із| одним, вони змінюють|зраджують| напрям|направлення| руху. Будучи учнем грецького філософа Льовкиппа, Демокріт доводив, що атоми абсолютно|цілком| бескачественны|, однорідні, позбавлені плотських|чуттєвих| властивостей.

Філософія Демокріта як би примиряла тези Парменіда і Геракліта; елементи миру|світу| незмінні, а сам світ речей текучий і мінливий.

Умоглядне висунення атома як першооснову миру|світу| дало Демокріту можливість|спроможність| практично вперше|уперше| пояснити причинність в світі, яка пов'язана з рухом атомів, їх зіткненням|сутичкою|, наслідками в зміні руху.
Софісти

У другій половині 5 в. до н.е. в Греції виникла інтелектуальна течія, звана софістикою. Якщо слово «філософія» походило з двох грецьких слів «филос|» - любов|кохання| і «софос|» - мудрість, а що займаються філософією називали себе всього лише любителями мудрості, то софісти відкрито|відчинений| проголосили себе мудрецями.

Софісти стали практиками і теоретиками риторики. У центрі їх уваги було слово. Їх не цікавив зміст|вміст,утримання| предмету, логіка. Головне - це не логічно довести, а переконати або переконати співбесідника|співрозмовника|.

Серед софістів прийнято виділяти старших софістів, і в їх числі перш за все|передусім| Протагора. Він жив в 5 в. до н.е.

Головною тезою Протагора був наступний|слідуючий|: людина є міра всіх речей, що існують|наявний|, в тому, що вони існують, і неіснуючих, в тому, що вони не існують.

Іншим відомим софістом був Горгий, який жив в 5 в. до н.е. Він в своїх працях доводив, що буття і небуття - суть одне і те ж. Звідси робив|чинив| софістичний висновок|виведення| про те, що взагалі нічого не існує, або існує тільки|лише| небуття

Софіст Горгий написав трактат, що не дійшов до наших днів, «Про не-сущий, або про природу». Якщо вірити Діогену Лаертському, то в ньому йшлося про те, що ніщо не існує. А якщо існує, то воно незбагненно. А якщо зрозуміло|збагненно|, то невимовно; а вже якщо виразимий|виказуваний,висловлюваний|, то нез'ясовно|непояснимий,непоясненний| для іншого.

Для софістів не було загальних|спільних| законів і понять, все розглядалося|розглядувалося| відносно, суб'єктивно. Софістичні аргументи направлені|спрямовані| суб'єкт, а головним було - переконати або переконати суб'єкта в його думці про об'єкт, сформувати думку, посіяти сумнів, розвінчати упевненість. Практично всі софістичні аргументи виражають|виказують,висловлюють| в собі критику абсолютизму в його будь-якій формі - онтологічної, гносеологічної, логічної, моральної і т.д. Софістичні доводи, звичайно ж є|з'являються,являються| філософськими. Але|та| це особливі філософські доводи, доводи критики, спростування, сумніву, доводи парадоксів. З|із| їх допомогою софісти вперше|уперше| перевели|переклали,переказали| проблему істини в практичну сферу, тобто з|із| сфери споглядання і теоретичного мудрування в область мовної практики і практики філософської суперечки|спору|.

Сократ


Жив в 469-399 до н.э.. Епохи людства розрізняються «до» Сократа і «після|потім|». Сократ - всесвітньо-історична особа|особистість|.

Справжньою|теперішньою,даною| справою|річчю| його життя було філософствування. Філософствував з|із| будь-яким стрічним. Для Сократа життя і філософія – це одне ціле. Він сам був своїм головним філософським твором|добутком|. Міг застигнути в якнайглибшому зосередженні і, тоді люди бігали дивитися на нього, що стоїть цілодобово нерухомо|непорушно| і в дощ, і в спеку, обдумуючи|обмірковувавши| думку|гадку|, що прийшла на думку.

Його переконання з'явилися поворотним пунктом в розвитку античної філософії. У центрі філософії Сократа була людина. Пізнання всього світу було немислиме без пізнання людиною самого себе. Пізнати себе для Сократа означало осмислити себе як суспільну|громадську| і етичну істоту, як особа|особистість|, а потім вже як людини взагалі.

Особливої уваги заслуговує розгляд сократического| діалогу. У сократических| діалогах істина і цінність нероздільні. Для Сократа знання (істина) визначає цінність справи|речі|, а справа|річ| - цінність знання. На відміну від софістичного діалогу, діалог сократический| обумовлений не риторикою, а гносеологією. Виникають специфічні діалогічні методи. У їх числі - майстерність викриття, виявлення помилки, критика і спростування.

Сприяння народженню істини представляється як діалогічний метод - надання|виявлення| допомоги співбесіднику|співрозмовнику| звільнитися від тягаря думок|гадок| і сумнівів. В ході діалогу опонент ставиться в таке положення|становище|, що він вимушений|змушений| суперечити|перечити| сам собі, тобто розглядати|розглядувати| свою тезу не тільки|не лише| з погляду доказу, але і з погляду спростування і критики. Як не можна точніше це відповідає принципу «пізнай самого себе».

Діалектика Сократа - це мистецтво міркування і доказу. Сократічеській діалог розвинувся як метод дослідження понять, спосіб встановлення точних визначень. Для цього Сократ розділяє поняття на роди і види і встановлює їх співвідношення.

Платон


Платон був учнем Сократа. Прожив 80 років (427 р. до н.е. до 347 р. до н.е.).

Платона вважають|лічать| родоначальником філософського ідеалізму. Філософія Платона дуже мифологична|, образна, він уникає однозначних відповідей на філософські питання; його висновки|виведення| розпливчаті, вдягнулися у форму повчань, повчань літературних образів|зображень|.

У основі філософського ідеалізму Платона лежить переконання, що плотський|чуттєвий| світ дає лише думку. Цьому світу повинен протистояти світ ідей; тільки|лише| він дозволяє наблизитися до суті|сутності,єства| речей, а не залишитися на рівні видимості.

Світ, даний чуттєвістю, є|з'являється,являється| брехливим, таким, що постійно змінюється. Світ ідей вічний, незмінний. Суще - це те, що є і ніколи не породжується. Відчуття|почуття| можуть дати лише думку про річ. На рівень ідеї можна вийти лише за допомогою розуму.

Те, чим Платон популярний – чудова літературна форма – є|з'являється,являється| 1-м утрудненням|скрутою| для вивчення його філософії. Чому? Потрібно відшукувати суть, тому що|бо| це діалоги ведучі до суті, оснащені образами|зображеннями|, міфами, в яких Платон намагається|пробує| виразити|виказати,висловити| думку|гадку|. Вони так|настільки| же допомагають підійти до думки|гадки|, наскільки і утрудняють цей підхід. Головне завдання|задача| на початку знайомства – відшукати думку|гадку| за міфами, не прийняти форму викладу думки|гадки| за саму думку|гадку|. Необхідно розрізняти думку|гадку| Платона і міфологічний виклад її.

Платон: «Філософія – це прагнення до істини, і кращий дар|дарунок| богів людям, оскільки нічого кращого, ніж знати істину, немає ні для людини, ні для богів».

У|в,біля| Платона істина - це ідея, ідеї. Ідея, на перший погляд, є щось загадкове. При найближчому визначенні – це загальне, єдине багато в чому, тобто що існує|наявний| не окремо від багато чого (або у думці, або в особливому «царстві» ідей); це роди і види одиничних|поодиноких| речей. Саме так і перекладається з грецького «ідея» – РІД, вигляд|вид|, а «эйдос|» – ВИГЛЯД|вид|, рід.

По Платону ідеї, тобто роди, види є безумовні, незалежні від свавілля людини визначення речей; те, без чого не існують речі як такі; те, що робить|чинить| речі саме тим, що вони є. Живі|жваві| речі причетні|дієприкметникові| ідеї життя, людяність – ідея, що робить|чинить| людину людиною, річ красива, якщо причетна|дієприкметникова| ідеї краси|вроди|, неприваблива|негарна|, якщо немає і т.д. Ідея – це те, що породжує річ як таку, тобто як те, що вона є.

Ідея – ця загальна; вона не існує так, як речі. Ідеї не дані людині, як плотський|чуттєвий| сприймані речі. Ідеї безпосередньо не існують, отже, вони можуть бути пізнані тільки|лише| розумом|глуздом|.

Хто бачив красу|вроду| саму по собі? Очима можна бачити лише красу|вроду| в речах. Що таке краса|врода|? Перебираючи красиві речі, не знайдемо відповіді: 1) у|в,біля| кожного своя думка, що відрізняється від інших думок; 2) красиву конячку, якщо розібрати – ми не знайдемо красу|вроду| саму по собі.

Подивіться|погляньте,гляньте|! Ідеї самі по собі не існують, але|та| пізнати їх можна лише самі по собі, а не в речах. Усвідомлення цієї суперечності|протиріччя| і є, по Платону, філософія: ідеї не можна побачити очима, можна побачити лише розумом|глуздом|. Філософ не той, хто захоплюється красивою речовою; він - мислитель, він хоче знати лише істину саму по собі. І, якщо він звертається|обертається| до речей, то лише ради істини, а не ради самих речей.

Ідеї в платонівській філософії знаходяться|перебувають| відносно підпорядкування|підкорення| і супідрядності. Вони можуть бути більш менш загальними|спільними|, знаходитися|перебувати| в співвідношенні роду і вигляду|виду|. Одна ідея може включати іншу ідею або дещо інших ідей.

Відношення|ставлення| речей і ідей у|в,біля| Платона має три варіанти. Це наслідування, причетність і присутність. Наслідування - це прагнення речей до ідей, туга речей по ідеальному, любов до нього. Причетність означає, що річ, будучи тінню ідеї, прагне відображати|відображувати| її, бути хоч би її частиною|часткою|. Присутність означає, що речі в світі стають схожими з|із| своїми ідеями, коли ідеї приходять до них, починають|розпочинають,зачинають| в них бути присутнім.

У космології Платона все народжується разом з небом|піднебінням|, а небо|піднебіння| створене богом. Космос - це матеріалізація бога в матерії. Космос має душу і тіло. Теологія - вчення про цілі. Все в світі має мету|ціль| постільки, поскільки причетно|дієприкметниковий| до ідеї. Душі живуть в занебесье| і вселяються в тіла.

Гносеологія (теорія пізнання) і логіка Платона також ідеалістичні. Особливістю є|з'являється,являється| його апріорність (доопытность|). У розумі, в душі вже є все. Потрібно просто створити умови, щоб душа пригадала все, що є в ній, залучила тіло до ідеї.

Платон розрізняє декілька видів знання:

  • знання абсолютно|цілком| достовірне без домішки|нечистоти| помилок - знання ідей;

  • близьке до достовірного знання чисел і заснованих на них наук; знання уявне, плотське|чуттєве| і емпіричне.

Ряд|лава,низка| діалогів Платона присвячені питанням соціального життя, етики, політики, теорії і історії держави. Тут Платон виступає|вирушає| захисником рабовласницької держави, на чолі|на чолі| якої повинні стояти мудреці. Засуджує не тільки|не лише| демократію, але і тиранення як різновид збоченого державного пристрою|устрою|.

Арістотель


Арістотель жив в 384-322 рр. до н.е. 17-тилетним| хлопцем|юнаком| він став слухачем «Академії» Платона. Став учнем Платона, він критично віднісся до його учення|навчання,вчення|.

20 років спілкувався з|із| Платоном. Пилип|Філіп| Македонській запросив його виховувати свого сина Олександра, і з 15 до 20 років Арістотель його виховував. Олександр став всесвітньо-історичною особою|особистістю| – розповсюдив грецьку культуру на території своєї імперії. Коли Олександр відправився в похід, Арістотель в Афінах організував філософську школу, що одержала|отримала| назву Ліцей, через те, що бесіди проходили|минали,спливали| в парку у|в,біля| храму на честь Аполлона Лікейського. Школа пізніше одержала|отримала| назву перипатетической|, що означає|значить|, школа тих, що прогулюються, оскільки Арістотель вів заняття, прогулюючись по доріжках цього парку. Коли Олександр помер|вмер|, Арістотеля звинуватили в неповазі до афінських богів, і він біг в Халкиду, де через рік і помер|вмер|.

Починаючи|розпочинаючи,зачинаючи| з|із| кінця Античності, помилкова традиція протиставляє Платона і Арістотеля. Навіть на знаменитій фресці Рафаеля, де вони зображені|змальовані| такими, що розмовляють. Платон показує рукою вгору|угору|, Арістотель – вниз. Виставляти Арістотеля тільки|лише| критиком Платона невірно. Арістотель - критик не Платона, а платоніків. Арістотель розвиває думку|гадку| Платона і, природно, що йому видно її недоліки|нестачі|; мислення Арістотеля свідоміше.

Стиль мислення Арістотеля – класичний; Арістотель вже не потребує образів|зображень|, тому його думка|гадка| виражається|виказується,висловлюється| у формі чистої теорії. У|в,біля| Платона стиль мислення, так би мовити, романтичний, в ньому багато місця займають|позичають,посідають| образи|зображення|, міфи. Тому, якщо читати Арістотеля і не входити в суть, то його читати нудно, бо він не дає образів|зображень|, цих «милиць|костилів| думки|гадки|». Арістотель висловлює|викладає| думку|гадку| просто і стисло. Так стисло, що деколи|почасти| навіть нестерпимо|нестерпно|. Він уміє звести безліч понять до єдності впродовж|упродовж| дуже короткого відрізка тексту.

Арістотель розрізняв «першу філософію» і «другу філософію». І та, і інша стосуються людського знання. Але|та| предмет «першої» - не природа (вона входить в область інтересу фізики, біології – «другої філософії»), а то, що існує понад неї.

Вся філософія Арістотеля - спроба розібратися в сущому, відмінному|іншому| від мінливості матеріальних речей, відкрити|відчинити| структуру сущого, знайти в ньому головне. А цими головними для нього були|з'являлися,являлися| закони мислення. Вони ж, за його уявленням, служили і законами буття.

Великий внесок|вклад| Арістотеля в розробку категорій роду і вигляду|виду|. Саме рід (загальне) стосується суті|сутності,єства|. Все, що сказано про рід, повинно бути сказано і про вигляд|вид|.

У основі онтології Арістотеля (вченні про буття) лежить поняття форми. Форма - суть буття речі. Вона ж служить першою суттю|сутністю,єством|. Форма не існує сама по собі; вона як би оформляє речі і тоді стає суттю буття.

Матерія аморфна і бесформенна|; вона як би є|з'являється,являється| невизначеним|неозначеним| буттям. Хоча вона і джерело речей, але|та| без форми вона не творить речі. Матерія дає лише як би можливість|спроможність| речі, а її дійсність виникає з|із| оформленої матерії. Тому у|в,біля| Арістотеля матерія і форма - дві першооснови всього сущого.

Третьою першоосновою у філософії Арістотеля служить цільова причина як своєрідна програма розвитку буття. Якщо третя першопричина - це мета|ціль| розвитку і руху, то четверта першопричина - джерело руху.

Арістотелю належить два відкриття|відчинення|: змінною - перший крок формалізації, основа всіх сучасних штучних мов|язиків|: математики, фізики, логіки, програмування і аксіоматичного методу.

Вагою його внесок у розвиток ідеї філософської суперечки|спору|. Він продовжує лінію Сократа, вважаючи|гадаючи|, що філософська істина дається лише в обговоренні протилежних тез.

Арістотель по праву є|з'являється,являється| «батьком» логіки, саме він вперше|уперше| розробив і сформулював основні логічні принципи і закони, побудував|спорудив| першу логічну систему, звану силлогистикой|.

Через призму його уявлень про логіку, про спосіб доказового філософствування, можна розглянути|розгледіти| і його бачення специфіки філософії. Це перш за все|передусім| пов'язано з введенням|вступом| їм у філософський лексикон поняття философемы| - норми коррективного| філософічного міркування.

За визначенням Арістотеля, философема| - це висновок|умовисновок|, що доводить, причому що доводить щось систематично, логічним чином.

Філософема - це засіб|кошт| і результат аналітики і тому це повною мірою логічний аргумент. Будучи висновком|умовисновком|, вона є розумовою операцією, що обгрунтовує перехід від посилок|посилань| до висновку|укладення,ув'язнення|, який здійснюється дедуктивним способом. А саме, висновок|укладення,ув'язнення| з|із| логічною необхідністю виступає|вирушає| слідством|наслідком| посилок|посилань|. Цей перехід знаменує собою нове знання.

Логіка вивчає міркування з погляду їх формальної і змістовної коректності. Що ж до законів мислення, то логіка, звичайно ж, має відношення до їх вивчення, але|та| розглядає|розглядує| їх не безпосередньо|прямо|, а побічно, через вираз|вираження| в міркуваннях, висновках|умовисновках|, в яких існує примусова необхідність логічної дедукції проходження|дотримання| висновку|укладення,ув'язнення| з|із| посилок|посилань|.

Міркування, представляючи|уявляючи| предмет логіки, виступають|вирушають| і її матеріалом, і об'єктом, і методом. Філософема - якраз таке міркування (філософський аргумент - підстава|основа,заснування| доказу і аргументування), ухвалення|прийняття,приймання| якого обумовлене конкретними умовами коректності.Література

  1. http://www.philos.msu.ru/library.php?sid=2поділитися в соціальних мережахСхожі:

Лекція №7 тема: «зовнішні та внутрішні грижі живота та їх ускладнення»

Лекція №3 з курсу: «Застосування засобів ооп в лінгвістичних задачах»
МовиМовиПроектуванняМовипрограмуванняМовиСпілкуванняМовиПрограмуванняВисокогорівняМовиПрограмуванняНизькогорівняАнглійськаНімецкаУкраїнськасловаалфавітсловаалфавітсловаалфавітлексемиалфавіталфавітлексемиБудь...

Лекція Використання текстового редактора Microsoft Word 2003 у роботі юриста

Лекція 7
...

Лекція №4 Тема: Співбесіда з роботодавцем
Створення іміджу ділової людини, розробка портрета особистості успішного пошукача

Конспект лекцій для студентів Лекція 1
В широкому як сукупність матеріальної та духовної культури, у вузькому суто духовна культура

Лекція №11 Тема лекції: Застосування транзисторів: класи підсилювачів
Ю. П. Колонтаєвський „Промислова електроніка та мікросхемотехніка: теорія І практикум” – 2003. ст. 71-72

Лекція 6 Тема 1: Зовнішньоекономічна діяльність
Щербина В. С. Господарське право України: Навч посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2006. Глава 31

Лекція вчителя Уперше термін «декаданс»
Тема загальна характеристика провідних шляхів розвитку поезії середини – другої половини XIX ст

Лекція 1
Предмет філософії. Основні філософські проблеми І напрями|направлення|. Функції філософіїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка