Пошук по сайту


Державна навчально-наукова установа «академія фінансового управління» львівський національний університет імені івана франка

Державна навчально-наукова установа «академія фінансового управління» львівський національний університет імені івана франка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРИРОДООХОРОННОГО ТА КУРОРТНОГО БУДІВНИЦТВА
ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА УСТАНОВА «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ»
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.І. ВЕРНАДСЬКОГО

І ВСЕУКРАЇНСЬКА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ПОТЕНЦІАЛ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

ТА ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
17-18 жовтня 2013 року
м. Сімферополь –– смт. Гурзуф


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Потенціал стійкого розвитку та фінансова безпека соціально-економічних систем», яка відбудеться 17-18 жовтня 2013 року у смт. Гурзуф.

До участі у конференції запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, науковці науково-дослідних установ, аспіранти, докторанти, представники органів державного та місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, чия діяльність має відношення до тематики конференції.

Форма участі в конференції –– очна, заочна (дистанційна)

Робочими мовами конференції є українська, російська, англійська.
Контрольні дати конференції

Дата проведення конференції

17-18 жовтня

Кінцевий термін надання матеріалів

7 жовтня

Термін розміщення електронної версії збірника на сайті кафедри

pk.napks.edu.ua/dept/fem/finance_and_credit/scientific_work.htm#R_7

16 жовтня


Друковані примірники збірника тез конференції будуть надіслані авторам протягом двох робочих тижнів з дня проведення конференції.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ (СЕКЦІЇ):
СЕКЦИЯ 1. Теоретичні та прикладні аспекти розвитку потенціалу підприємства

СЕКЦІЯ 2. Фінансово-економічне управління процесами розвитку інтегрованих корпоративних структур

СЕКЦИЯ 3. Фінансова архітектура стимулювання економічного росту

СЕКЦИЯ 4. Роль комерційних банків та спеціалізованих кредитно-фінансових установ в забезпеченні стійкого розвитку та фінансової безпеки країни

СЕКЦИЯ 5. Бюджетна політика та фінансова безпека країни

СЕКЦИЯ 6. Податкова система та фіскальні інструменти забезпечення стійкого розвитку та фінансової безпеки країни

СЕКЦИЯ 7. Безпека інноваційно–інвестиційної діяльності в контексті світової фінансової кризи

СЕКЦИЯ 8. Фінансовий контроль і планування в умовах інтеграційних процесів

СЕКЦИЯ 9. Стійкість фінансового ринку як передумова економічної безпеки країни
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ
Федоркін С.І., д.т.н., професор, Заслужений винахідник України, Лауреат державної премії в галузі науки і техніки, ректор Національної академії природоохоронного та курортного будівництва

Поважний О.С. д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, Заслужений працівник освіти України, Лауреат премії президента України для молодих вчених, ректор, завідувач кафедри «Фінанси» Донецького державного університету управління

Лондар С.Л., д.е.н., професор, віце-президент ДННУ «Академія фінансового управління»

Крупка М.І., д.е.н., професор, Заслужений діяч науки і техніки України, Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка, завідувач кафедри «Фінанси, грошовий обіг та кредит» Львівського національного університету імені Івана Франка

Клімчук С.В. д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри «Фінанси і кредит» Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

Пашенцев О.І., д.е.н., професор, декан факультету економіки та менеджменту Національної академії природоохоронного та курортного будівництва

Ветрова Н.М., д.т.н., к.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри «Економіка підприємства» Національної академії природоохоронного та курортного будівництва

Рекова Н.Ю., д.е.н., професор кафедри «Фінанси» Донецького державного університету управління

Цопа Н.В. д.е.н., професор кафедри «Фінанси і кредит» Національної академії природоохоронного та курортного будівництва

Рогатенюк Е.В., к.е.н., доцент, завідувач кафедри «Фінанси і кредит» Національної академії природоохоронного та курортного будівництва

Пожарицька І.М., к.е.н., доцент, завідувач кафедри «Облік і аудит» Національної академії природоохоронного та курортного будівництва

Контакти оргкомітету конференції:

Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, м. Сімферополь

Телефон для довідок: (066) 33-00-551

E-mail для відправки тез: finance_napks@mail.ru
Відповідальні:

Воробець Тарас Іванович – моб. тел. 0976855278

Писана Дар´я Василівна – моб. тел. 0660848778
Бажаючі прийняти участь у конференції повинні в строк надіслати заявку на участь в конференції, тези доповідей та копію квитанції про оплату.

ЗАЯВКА
Прізвище, ім’я, по батькові ______________________

______________________________________________

Науковий ступінь ______________________________

Вчене звання __________________________________

Посада _______________________________________

Назва організації (ВНЗ) _________________________

_____________________________________________

Поштова адреса організації (ВНЗ) ________________

______________________________________________

Тел./факс _____________________________________

E-mail: _______________________________________

Контактний телефон ___________________________

Назва тез _____________________________________

_____________________________________________

Номер секції __________________________________

Участь у конференції:

заочна (тези) ___________________________

доклад на пленарному засіданні___________

виступ на секції ________________________

Необхідна проекційна техніка для демонстрації матеріалів докладу______________________________
Необхідність бронювання місць для проживання у готелі (інформація додається окремим файлом) _____
Проїзд і проживання сплачує учасник
Дата заповнення заявки __________ підпис ________

Організаційний внесок за дистанційну участь викладачів, науковців, аспірантів, докторантів становить 150 грн з урахуванням витрат на проведення конференції, публікацію тез доповіді та витрат на пересилку збірника автору.

Оплата проводиться переказом на картку ПриватБанк на ім'я Писана Дар´я Василівна

за номером: 5168 7572 1500 0375

призначення платежу: участь у конференції________

від: прізвище, ім’я, по батькові___________________
Текст тез представляється в одному екземплярі обсягом до 3 стор. друкарського тексту формату А4 в редакторі Word for Windows і файлу з розширенням *.doc або *.rtf; шрифт Times New Roman Cyr 14; міжрядковий інтервал 1; поля: верхнє – 23 мм; нижнє – 24 мм.; ліве – 21 мм, праве – 29 мм; без переносів та ущільнення тексту; вирівнювання з обох сторін. Назва файлу повинна відповідати прізвищу автора.

Оформлення тексту тез здійснюється у наступному порядку: УДК (вирівнювання по лівому краю); з наступної строки П.І.Б. автора, його науковий ступінь та звання, посада та назва організації (ВНЗ) (вирівнювання по правому краю); назва тез (вирівнювання по центру, літери великі). У тезах обов’язково виділити наступні підрозділи: ВСТУП, ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ, ВИСНОВКИ, ЛІТЕРАТУРА. Список використаних джерел повинен містити 3-4 джерела, оформляється відповідно до рекомендацій ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2009. – №5).
Збірник тез публікується до початку роботи конференції. Збірнику присвоюється Міжнародний стандартний номер ISBN, індекси ББК і УДК. Збірник розсилається відповідно до списку обов’язкової розсилки.

Критеріями відбору тез є відповідність тематики конференції, наукова і практична значущість, новизна, аргументованість і логічність викладеного матеріалу, дотримання вимог до оформлення.

Матеріали не рецензуються і не повертаються, за рішенням оргкомітету можуть бути відхилені
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
УДК 332.834

Бондар О.П., к.е.н., доцент

Таврійський національний університет

ім. В.І. Вернадського, м. Сімферополь
СПОСОБИ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ
ВСТУП. Фінансова криза практично призупинила…

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ. Уточнення окремих теоретичних положень фінансування житлового будівництва…

РЕЗУЛЬТАТИ. У загальному вигляді способи фінансування житлового будівництва наведено…

ВИСНОВКИ. Таким чином, на рівень фінансування житлового будівництва в Україні…

ЛІТЕРАТУРА:

  1. Лігоненко Л. О. Оцінка кризових явищ у діяльності торговельних підприємств / Л. О. Лігоненко // Вісник КДТЕУ. –– 2000. –– № 3. –– С. 34––41.

  2. Лещенко С. Українська влада представляє: "Ялтинська тюремна стратегія" / С. Лещенко // Українська правда: [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: www.pravda.com.ua/articles

  3. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки / Норт Д. –– К. : Основи, 2000. –– 198 с.


КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ
17 жовтня 2013 року

9:00 – 11:00 –– реєстрації учасників конференції

11:00 –11:30 –– відкриття конференції

11:30 – 13:30 –– пленарне засідання

13:30 – 14:30 –– обідня перерва

14:30 – 16:00 –– секційні засідання

18:00 – вечір «У колі друзів»
18 жовтня 2013 року

10:00 –– 12:30 –– секційні засідання

12:30 –– 13:30 –– заключне пленарне засідання

13:30 – 14:30 –– обідня перерва

14:30 –– екскурсія

18:00 – від’їзд учасників конференції

Запрошуємо взяти участь у конференції!

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Національний стандарт україни
Розроблено: Державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова» розробники: Н. Петрова (науковий керівник);...

Львівський національний університет імені Івана Франка
Для участі у ІХ міжнародних Чичерінських читаннях до 1 червня 2015 року необхідно надіслати на адресу

Хто такий філолог в Україні?
В україні професії філолога навчають у багатьох вищих навчальних закладах, до них, зокрема, належать такі: Київський національний...

Програма курсу: Соціологія націй Лектор: антоніна колодій, докт філос...
Україні. У певному сенсі, курс може розглядатися як методологічна підготовка до майбутньої можливої участі в соціологічних опитуваннях...

Міністерство освіти І науки україни державна наукова установа
Департаменти (управління) освіти І науки обласних, Київської міської державних адміністрацій

“проблеми планування в ринкових умовах ”
Національний Таврійський університет ім. Вернадського, Одеський державний економічний університет, Одеський національний політехнічний...

Робоча програма навчальної дисципліни
...

Робоча програма навчальної дисципліни
...

Робоча програма навчальної дисципліни
...

Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Нструменти управління організацією та персоналом на завершальній стадії спаду її «життєвого циклу»База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка