Пошук по сайту


“проблеми планування в ринкових умовах ”

“проблеми планування в ринкових умовах ”

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція
 1. ПРОБЛЕМИ ПЛАНУВАННЯ В РИНКОВИХ УМОВАХ ”


Відбудеться 35 жовтня 2014 року

в пансіонаті “Біла Акація” м. Одеса (місце проведення може уточнюватись)
Організатори конференції: Хмельницький національний університет, Академія економічних наук України, Санкт-Петербурзький державний інженерно-економічний університет, Саратовський державний соціально-економічний університет, Ризька Міжнародна вища школа економіки та управління RISEBA, Університет Жиліна (Словаччина), Люблінська Політехніка (Польща), Політехніка Свєнтокшиськей в Кельцах (Польща), Університет технологій та природничих наук в м. Бигдощ (Польща), Нижньодунайський університет в м. Галац (Румунія), Донецький національний університет, Донецький державний університет управління, Інститут економіки промисловості НАН України, Київський національний університет технології і дизайну, Луганський національний аграрний університет, Національний Таврійський університет ім. Вернадського, Одеський державний економічний університет, Одеський національний політехнічний університет, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Херсонський національний технічний університет, журнал “Економіст”.
Напрямки роботи конференції:

 1. Загальні проблеми планування промислового виробництва. 8. Стратегічне планування.

Планування витрат. 9.Економіко-математичне моделювання процесів виробничої діяльності.

 1. Проблеми ціноутворення на промислову продукцію. 10. Інноваційна та інвестиційна діяльність.

 2. Планування продуктивності праці, заробітної плати, 11. Зовнішньоекономічна діяльність. Спільні підприємства.

доходів населення. 12. Структурні зміни в економіці. Малий бізнес.

 1. Планування фінансів. 13. Реструктуризація, санація підприємств.

 2. Маркетинг. Планування матеріально-технічного забезпечення. 14. Регіональна підтримка вітчизняного виробника.

 3. Планування технічного і організаційного розвитку. 15. Оцінка потенціалу підприємства.

 4. Ефективність впровадження нової техніки. 16. Економічна безпека діяльності підприємства.


Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Наукові роботи будуть опубліковані у “Віснику Хмельницького національного університету”, який внесено до затвердженого ВАК України переліку фахових видань та який включено з 04.2013р. до науко метричної бази РИНЦ. До опублікування приймаються наукові роботи, які раніше не друкувалися.

За публікацію статті кожен учасник повинен сплатити внесок з такого розрахунку, що вартість друку статті розміром 4-5 сторінок у журналі "Вісник ХНУ" складає 310 грн. плюс 30 грн. за пересилку журналу. Вартість кожної наступної сторінки (більше 5, але не більше 12) додатково складає 50 грн. Для одержання додаткових екземплярів збірника необхідно додатково перерахувати 60 грн. Отримувач: ПриватБанк, № рахунку 29244825509100, МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570, найменування платежу: поповнення рахунку № картки 5167 9872 0750 9486 Лісовський І.В., конференція Одеса 14.

В квитанції обов'язково вказати: прізвище, ім'я, по-батькові відправника.

Конференція буде проводитись на базі пансіонату «Біла Акація» м.Одеса (місце проживання може уточнюватись) (забезпечується проживання, 3-х разове харчування). Проїзд та проживання учасники конференції сплачують за власні кошти (орієнтовна вартість проживання та харчування складає 380 грн. за добу з особи).

Орієнтовний організаційний внесок (покриття витрат на організаційні заходи, оренду конференц-залу, товариську вечерю) складатиме 280 грн. з кожного безпосереднього учасника. Про безпосередню участь у семінарі обов'язково повідомити оргкомітет до 5 вересня 2014 р.

Статті та супровідні документи надіслати не пізніше 11 травня 2014 р. на адресу оргкомітету конференції: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, Хмельницький національний університет, кафедра економіки підприємства і підприємництва, тел. 8094-9811640 та, обов’язково, на е-mail: petrichenko55@mail.ru електронні версії (статті, відомостей про автора, відскановану квитанцію про оплату та рецензію на статтю (у випадку, якщо один із авторів не має ступеню доктора наук)).

Голова оркомітету конференції: д.е.н., проф., завідувач кафедри економіки підприємства Орлов Олівер Олексійович, д.т. (038-22) 65-41-44.

Вчений секретар конференції: к.е.н., доц. Гончар Ольга Іванівна, д.т. (038-2) 78-46-74, м.т. (067) 382-81-94

Cекретар конференції: Лісовський Ігор Вікторович, м.т. (096) 210-35-63

E-mail: petrichenko55@mail.ru (ст. лаборант Петриченко Оксана Францівна)
     1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ РУКОПИСУ НА КОНФЕРЕНЦІЮ

1. Статті повинні бути підготовлені цілком (текст, таблиці, малюнки, формули) за допомогою редактора Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003. (Велике прохання – у версії MS Office 2007 – не висилати). Матеріали надаються у двох форматах:

– роздруковані у двох примірниках та підписані авторами;

– у вигляді файла *.doc по електронній пошті (як обов’язкове джерело інформації).

2. Файл необхідно назвати прізвищем першого автора латинськими літерами.

2. Обсяг наукової статті повинен складати 4-5 повних сторінок українською, російською, або англійською мовою, включаючи малюнки і таблиці, список використаних джерел. Кількість авторів – не більше трьох.

3. Стаття роздруковується на аркушах формату А4 (210х297мм).

Поля: ліве – 2,5 см; праве – 1,5 см; верхнє і нижнє – 2,5 см, колонтитули: верхній – 1,27, нижній – 1,5 см.

Номер сторінки – внизу, по центру сторінки.

Міжстроковий інтервал – 1,3.

Розмір абзацного відступу – 1,27 (не користуватися пробілами і клавішею Таb, клавішу "Enter" використовувати тільки наприкінці абзацу).

Шрифт – Times New Roman, розмір – 10.

Таблиці виконуються за допомогою вбудованого редактора таблиць. Рисунки та елементи графіки слід вставляти в текст як об’єкт, вони повинні бути обов’язково згруповані.

4. Для набору статті слід використовувати таки елементи:

- назви таблиць – Times New Roman, шрифт, 10 пт., жирний, перша строчка з відступом 0 пт ;

- підпис під рисунками – Times New Roman, 8 пт., жирний, перша строчка з відступом 0 пт. Рисунок розміщується по середині сторінки. Підпис під рисунками виду: "Рис. {порядковий номер}. {Текст підпису рисунка}". Нумерація рисунків – наскрізна. Всі написи на самому рисунку повинні бути не менше 6 пт;

- формули розташовують по центру; нумерацію формул - по правому краю. Для набору формул використовувати лише редактор формул Microsoft Equation 3.01, застосовуючи такі параметри: Стилі: Times New Roman, звичайний - Текст, Функция, Числа; Times New Roman, курсив - Переменная; Times New Roman, жирний - Матрица-вектор; Symbol – Символ; Symbol, - Стр. греческие, Пр. греческие. Розміри: Обычный - 10 пт.; Крупный индекс - 9 пт.; Мелкий индекс - 7 пт.; Крупный символ - 16 пт.; Мелкий символ - 12 пт.
5. Текст рукопису повинен бути побудований за загальноприйнятою схемою :

­– індекс УДК (Times New Roman, 12) у верхньому лівому кутку аркуша;

­– ініціали і прізвища авторів – великими літерами по правому краю (Times New Roman, 12);

– повна назва організації, де працює автор, місто – по правому краю (Times New Roman, 8);

– пустий рядок (Times New Roman, 10);

– назва статті – великими літерами по центру сторінки (Times New Roman, 12, жирний);

– пустий рядок (Times New Roman, 10);

– анотація обсягом від 2 до 8 рядків українською мовою одним абзацом (Times New Roman, 10, курсив);

– перелік ключових слів, що починається з слів: «Ключові слова:» (Times New Roman, 9), загальна кількість ключових слів – 4-8;

– пустий рядок (Times New Roman, 10);

– ім’я, по-батькові та прізвище автора (авторів) англійською мовою великими літерами по правому краю (Times New Roman, 9);

– повна назва організації, де працює автор, місто англійською мовою – повністю, справа (Times New Roman, 8);

– пустий рядок (Times New Roman, 8);

– назва статті англійською мовою великими літерами по центру сторінки (Times New Roman, 9, жирний);

– пустий рядок (Times New Roman, 8);

– розширена анотація англійською мовою від 8 до 12 рядків машинописного тексту (Times New Roman, 8, курсив). Анотація відділяється ключовим словом "Abstract – " і має складатись із 3 абзаців: мета статті (1-2 рядки), короткий опис виконаної роботи (5-8 рядків), висновки по роботі (1-2 рядки);

– перелік ключових слів англійською мовою, що починається з слів: "Keywords: " (Times New Roman, 8);

– пустий рядок (Times New Roman, 8);

– текст статті (Times New Roman, 10);

– пустий рядок (Times New Roman, 10);

– список використаних джерел із назвою "Література" (Times New Roman, 10, назва "Література" - жирний).

– пустий рядок (Times New Roman, 10);

– транслітерація списку використаних джерел (Times New Roman, 10) із назвою "References". Для транслітерації бібліографічних джерел можна використати стандартну українську транслітерацію за адресою: http://translit.kh.ua/;

– пустий рядок (Times New Roman, 10);

– слово "Рецензент:" та вказується посада, кафедра, університет, прізвище рецензента від організації, де працює автор (Times New Roman, 10);

6. Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно з порядком звертання до них у тексті. Посилання на джерело і сторінки в ньому подаються у квадратних дужках. Список літератури наводиться наприкінці статті бібліографічним переліком джерел, відповідно до діючих вимог («Бюлетень ВАК України», №3, 2008).

7. Статті мають відповідати вимогам до фахових видань та видань включених до економетричної бази "Індекс наукового цитування" РИНЦ (Російська Федерація) і бути викладені за наступною структурою:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язування даної проблеми і на які спирається автор;

 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

 • формулювання цілей статті (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку;

 • література. Докладно див. вимоги на сайті журналу «Вісник Хмельницького національного університету» за адресою: http://vestnik.ho.com.ua/support/rules.pdf

8. Супровідні документи:

– стаття у двох примірниках, підписана авторами;

– рецензія на статтю (у випадку, якщо один із авторів не має ступеню доктора наук);

– відомості про авторів (обов’язково вказати домашню адресу для пересилки збірника, e-mail та номер мобільного телефону для оперативного обміну інформацією, форму участі – публікація статті та/або безпосередня участь у семінарі, а для учасників семінару – вказати потребу у житлі для завчасного замовлення номерів у пансіонаті).

копія квитанції про грошовий переказ.
Рішення про публікацію статті приймає редколегія. До тексту статті без узгодження з автором можуть бути внесені редакційні правки. Робота, яка не відповідає вимогам до набору тексту, повертається авторам секретарем редколегії для доопрацювання.
БЛАНК ВІДОМОСТЕЙ ПРО АВТОРА


ПрізвищеТелефон моб.
Ім’яЕ-mail
По батьковіАдреса дом. (для пересилки збірника)
Науковий ступіньНазва статті
Вчене званняНапрям публікації
ПосадаВикористання засобів візуалізації (мультимедійний проектор)
УстановаФорма участі (публікація статті або безпосередня участь у семінарі)
Телефон сл.Потреба у житлі (для завчасного замовлення номерів у пансіонаті)
Телефон дом.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

УДК 336.012.23 (075.8)

О.А. РОЗКОШНА, А.Ф. БОНДАРЕНКО

ДВНЗ „Українська академія банківської справи Національного банку України”, м.Київ
МЕТОДОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ СКЛАДОВИХ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Розглянуто методологію формування системи фінансового менеджменту в сучасних підприємствах та визначено характеристики її основних складових, що сприятиме забезпеченню фінансової стійкості суб`єктів господарювання. З'ясовано ролі та особливості формування системи фінансового менеджменту як складової загальної системи управління сучасних організацій. Побудовано схеми структури фінансово управління різних підприємств. Зауважена важливість врахування сучасних методологічних засад і специфіки фінансових відносин конкретних суб’єктів господарювання, їх розмір та адаптації структури управління фінансовими ресурсами до ринкових умов господарювання.

Ключові слова: система, фінансовий менеджмент, структура, діяльність, фінансова стійкість.
O.A. Rozkoshna, A.F. Bondarenko

SHEE Ukrainian academy of banking business in Ukraine
METHODOLOGY OF FORMING OF FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEM CONSTITUENTS OF MODERN ENTERPRISES

Abstract -Methodology of forming of the financial management system in modern enterprises has been considered and descriptions of its basic constituents that will assist providing of financial firmness of management subjects.

Roles and features of forming of the financial management system have been found out as component of general control system of modern organizations. The structure charts of financial management of different enterprises have been built in the article.

The importance of taking into account of modern methodological principles and specific financial relations of concrete management subjects, their size and structure adaptations of financial resources management to the market conditions have been determined in the article.

Keywords: system, financial management, structure, activity, financial firmness.
Постановка проблеми. В умовах ринкової економіки провідну роль у забезпеченні конкурентоспроможності будь-якого підприємства, його фінансової стійкості відіграє ефективне управління рухом фінансових ресурсів, що можливо лише за умови володіння знаннями та вміннями з використання на практиці методології формування системи фінансового менеджменту. Організація фінансової діяльності підприємства повинна сприяти процесу формування капіталу, розподілу прибутку, утворенню грошових фондів, ефективним взаємовідносинам з державними інституціями, фінансово-кредитними установами тощо.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемні питання з фінансового менеджменту відображені у працях багатьох вітчизняних і зарубіжних вчених: І. Бланка, В. Биковського, О. Василик, Н. Давиденко, Г. Кірейцева, Т. Момот, О. Крайник, Л. Коваленко, А. Поддєрьогіна, О. Терещенко, М. Білик, А. Бабич, Л. Павлової, А. Балабанова та інших. Вище названі науковці у своїх дослідженнях розкривають актуальність формування такої важливої складової системи фінансового менеджменту, як структура управління фінансами підприємства, характеризують прийоми управління грошовими потоками, активами, прибутками, фінансовими ризиками, визначають методи фінансового управління тощо.

Формулювання цілі статті. Метою статті є з`ясування ролі та особливостей формування системи фінансового менеджменту як складової загальної системи управління сучасних організацій, визначення характеристик її основних складових, що сприятимуть ефективному управлінню рухом фінансових ресурсів, забезпеченню фінансової стійкості суб`єктів.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз фінансової ситуації на вітчизняних підприємствах у 2011 р. свідчить про те, що спостерігається позитивна тенденція в отриманні ними фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування (крім малих підприємств і бюджетних установ). Останній за вище зазначений період складав 12930,3 млн грн, що в 1,7 разу більше, ніж у 2010 році. ….

….

Висновки. Отже, враховуючи вище зазначене, можна констатувати, що …….
Література

1. Основы технической диагностики / Под. ред. П. П. Пархоменко.– М. : Энергия, 1976. – 460 с.

2. Демидович, Б. П. Основы вычислительной математики / Б. П. Демидович, И. А. Марон. – М. : Наука, 1986. – 664 с.

3. Основы технической диагностики / Под. ред. П. П. Пархоменко.– М. : Энергия, 1976. – 460 с.

References

1. Osnovy' texnicheskoj diagnostiki. Ed. by P. P. Parxomenko. Moscow, E'nergiya, 1976, 460 p.

2. Demidovich B. P., Maron I. A. Osnovy' vy'chislitel'noj matematiki. Moscow, Nauka, 1986, 664 p.

3. Osnovy' texnicheskoj diagnostiki. Ed. by P. P. Parxomenko. Moscow, E'nergiya, 1976, 460 p.
Надіслана/Written: 01.03.2014 р.

Надійшла/Received: (заповнює редакція)

Рецентент: д.е.н., проф. ......................... (вказується посада, кафедра, університет, прізвище)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

С ерія: Економічні науки Випуск 40. Частина I
Методологічні проблеми бізнес-планування підприємницької діяльності в сучасних умовах

Регулювання цін в ринкових умовах господарювання
Одночасно ціна відображає споживчі властивості (корисність товару) купівельну спроможність грошової одиниці, ступінь рідкості товару,...

План вступ Підприємство в умовах ринкової економіки. Поняття підприємства,...
В умовах ринкових відносин підприємство є основною ланкою всієї економіки, оскільки саме на цьому рівні створюється потрібна суспільству...

Література: Василик О. Д. Теорія фінансів: Підручник. К. Ніос. 2001. 416 с
Дем’яненко М. Я. та інші. Фінанси сільськогосподарських підприємств (посібник з питань фінансових відносин у ринкових умовах). –...

Висновки та пропозиції Список використаної літератури Додатки вступ
В умовах ринкових відносин взаємопов’язаний розвиток виробництва І торгівлі виступає як один із важливіших факторів інтенсифікації...

План вступ поняття І соціально-економічне значення культури торгівлі...
Культура І якість торговельного обслуговування населення – критерії оцінки комерційної діяльності торгівлі

Україна в 20-х роках 20 ст. Вступ
В даній роботі планується дослідити економіку України в умовах нової економічної політики (непу), відродження ринкових відносин на...

Зміст
Метою виробничої організаційно-управлінської практики є закріплення теоретичних знань І набуття практичних навичок організаційно-управлінської...

Теоретичний аналіз проблеми комерціалізації людського потенціалу
Еволюція концепції людського розвитку та теорії людського капіталу та їх взаємне збагачення в умовах турбулентності сучасного світу...

Державні будівельні норми україни містобудування. Планування І забудова...
Норми передбачають можливість їх зміни чи доповнення в зв’язку з прийняттям нових законодавчих актів України‚ розвитком соціально-економічних...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка