Пошук по сайту


Рецензія

Рецензія


http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

РЕЦЕНЗІЯ
на дипломну роботу студентки НУВГП спеціальності

“Економіка підприємства” Юрченко Н.Е.

на тему "Основні виробничі фонди підприємства та ефективність їх використання "

(на прикладі ЗАТ "Рівне-Борошно", м. Рівне)
Перехід до ринкової економіки вимагає такої організації виробництва, яка була б максимально адаптованою до ситуації, що склалася в економіці України. В умовах ринкової економіки підвищення ефективності виробництва на підприємстві невіддільно пов'язане із проблемою економіки всіх видів ресурсів, в тому числі і основних виробничих фондів, економічне значення основних фондів підприємства заключається в тому, що вони є матеріально-технічною базою підприємства, від обсягу якої залежить обсяг виробленої продукції, соціальне значення заключається в тому, що вони створюють відповідні умови праці є важливим фактором відтворення робочої сили, величина і підвищення ефективності використання основних виробничих фондів в певній мірі визначають виробничі можливості підприємства. Тому тема дипломної роботи є актуальною та своєчасною для кожного підприємства.

Структура і зміст роботи повністю відповідають назві теми, а також напрямку підготовки спеціаліста. Робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновку, списку використаної літератури та відповідних додатків зміст яких достатньо розкриває тему дослідження.

Студенткою опрацьована достатня кількість літературних джерел, що дало змогу провести глибокий теоретичний аналіз проблеми використання основних виробничих фондів та їх ефективності. В розрізі цього питання було розглянуто склад і структуру основних виробничих фондів, показники руху та стану основних фондів, забезпеченість основними фондами, сформовано заходи щодо покращення використання основних виробничих фондів.

При оцінці основних виробничих фондів підприємства використані сучасні методи дослідження, що дало змогу оцінити забезпеченість підприємства фондами.

Разом з тим, в роботі присутні певні недоліки: у другому розділі слід було б детальніше зупинитись на аналізі використання основних виробничих фондів на підприємстві та результатах виробничо-господарської діяльності. Про те зазначені недоліки не впливають на загальну практичну значущість роботи.

В цілому при написанні дипломної роботи студентка виявила вміння підібрати необхідну літературу, знання з фахових дисциплін. Свої дослідження студентка уміло оформила у дипломну роботу, зробила необхідні висновки.

Вважаю, що дипломна робота студентки Юрченко Н.Е. відповідає нормативним вимогам, проведені дослідження носять закінчений характер і можуть бути представлені до захисту в ДІК. В цілому проведені дослідження відповідають освітньому рівню “повна вища освіта” з напрямку “Економіка і підприємництво”, спеціальності “Економіка підприємства”, а студентка Юрченко Н.Е. заслуговує на оцінку “відмінно” та присвоєння кваліфікації “спеціаліста з економіки”.

Рецензент, Гол. економіст


ЗАТ "Рівне-Борошно",

Рвачова Г.П.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Сергій Троян теорія І практика прометеїзму в політиці другої речі посполитої
Рецензія на рукопис монографії: Комар В. Л. Польський прометеїзм І україна. Концепція прометеїзму в політиці Польщі (1921-1939 рр.)...

Дослідження політики пам’яті є одним з популярних та актуалізованих...
Рецензія на : Грінченко Г. Г. Між визволенням І визнанням: примусова праця в нацистській Німеччині в політиці пам’яті СРСР І фрн...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка