Пошук по сайту


Державний вищий навчальний заклад

Державний вищий навчальний заклад

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Вадима Гетьмана»
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ АПК

Кафедра економіки агропромислових формувань

Кафедра обліку, аналізу та аудиту в АПК

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
Повідомлення
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ У ВЕЛИКОТОВАРНИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАННЯХ
2–3 квітня 2015 року в ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ, Україна) відбудеться науково-практична конференція на тему: «Проблеми управління у великотоварних агропромислових формуваннях»

Оргкомітет запрошує до участі в конференції викладачів вищих навчальних закладів, науковців, підприємців та спеціалістів АПК.
На конференції працюватимуть секції:
Секція 1. Соціально-економічні засади управління у великотоварних агропромислових формуваннях

Питання, що розглядатимуться на секції:

 • «Феномен» великотоварного аграрного бізнесу;

 • Агрохолдинги та розвиток сільських територій: протиріччя та взаємозв’язок;

 • Результативність сучасних концепцій управління в агроходингах;

 • Управлінські рішення та ефективність функціонування великотоварних агропромислових формувань;

 • Соціальний аспект управлінської парадигми в агробізнесі;

 • Екологічна складова в управлінні агропромисловими формуваннями;

 • Управлінські аспекти залучення інвестицій в агробізнес;

 • Інтелектуалізація та інформатизація систем управління в агробізнесі.


Секція 2. Обліково-аналітичне забезпечення управління у великотоварних агропромислових формуваннях

Питання, що розглядатимуться на секції:

 • Шляхи розвитку обліку та звітності в агропромислових формуваннях;

 • Контроль і аналіз в управлінні діяльністю агропромислових формувань.


До конференції буде опублікований збірник наукових статей, що входить до переліку наукових фахових видань України.

В програмі конференції зазначатимуться прізвища авторів статей – учасників конференції.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Вимоги до оформлення статей

 1. Статті мають складатися з таких елементів: постановка проблеми; аналіз існуючих досліджень за даною проблемою; виділення невирішених проблем та формулювання цілей статті; виклад основного матеріалу; висновки; використана література.

 2. Обсяг статті не повинен перевищувати 7 сторінок машинописного тексту.

 3. Шрифт Times New Roman, розмір 12pt.

 4. Міжрядковий інтервал – півтора.

 5. Вирівнювання тексту – по ширині (переноси слів не допускаються, між словами допускається тільки один пробіл).

 6. Скорочення слів (крім загальноприйнятих – скорочення математичних величин, мір, термінів і т.п.) не допускаються.

 7. Усі ілюстрації, схеми, графіки, діаграми і таблиці повинні бути вставлені в тексті межах розмірів сторінки.

 8. Під словом «Література», без пропуску рядка, перераховуються використані в роботі літературні (і електронні) джерела. Джерела у списку літератури нумеруються в порядку цитування їх у тексті; номер посилання в самому тексті друкується в квадратних дужках, наприклад: [1] або [7, с. 23-27] .

Оргкомітет залишає за собою право на редагування статті у відповідності з тематикою конференції, або її відхилення у випадку не відповідності тематиці чи вимогам.
Зразок оформлення:

УДК 338.436

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І МЕНЕДЖМЕНТУ ВИТРАТ НА ВЕЛИКИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Петренко О.І., к.е.н., доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
У статті розглядаються взаємозв’язки між розміром аграрного підприємства, його ефективністю і менеджментом витрат…

Ключові слова: ...
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И МЕНЕДЖМЕНТА ЗАТРАТ НА КРУПНЫХ АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Петренко О.И., к.э.н., доцент, ГВУЗ «Киевский. национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана»

В статье рассматриваются взаимосвязи между размером аграрного предприятия, его эффективностью …..

Ключевые слова: …
SPECIALITIES OF COSTS FORMATION AND MANAGEMENT IN LARGE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Petrenko O.I., Candidate of science in Economics (PhD), Associate professor SHEE “Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman”

The relationships among farm sizes, farm efficiency and cost management are examined in the article …

Key words: ...
Далі друкується текст статті.
Література:

1.

2.
Потрібно вказати, на яку секцію направляється стаття.
Статті разом із копією квитанції про сплату за участь у конференції (200 грн.) та заявкою про участь у конференції надсилати на адресу:

03680, 54/1, просп. Перемоги, м. Київ, Україна, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кафедра економіки агропромислових формувань, або на електронну пошту iemapc-conference@kneu.edu.ua

(окремими файлами статтю і скановану квитанцію)

Кошти перераховуються:
р/р 260043063001 ПАТ «Кредит Оптима Банк» МФО 380571.

Одержувач платежу:

ТОВ Науковий парк КНЕУ, ЄДРПОУ 38463876.

Обов’язково вказати призначення платежу!!!:

«Організаційний внесок «прізвище учасника» за участь у конференції ФЕАПК».
СТАТТІ ПРИЙМАЮТЬСЯ ОРГКОМІТЕ­ТОМ ДО 02 березня 2015 р.
Координатори:

Найда Марина Миколаївна,

Тел.: (+38044) 371-62-25

E-mail: iemapc-conference@kneu.edu.ua

Саханда Наталія Петрівна,

тел. (+38044) 371-6288

Мервенецька Вікторія Федорівна,

Тел.: (+38044) 371-62-21

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий...
Державний вищий навчальний заклад тернопільський коледж харчових технологій І торгівлі

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий...
Державний вищий навчальний заклад тернопільський коледж харчових технологій І торгівлі

Уроку патріотизму
Державний вищий навчальний заклад тернопільський коледж харчових технологій І торгівлі

«Голгофа голодної смерті»
Державний вищий навчальний заклад тернопільський коледж харчових технологій І торгівлі

«Сутність сучасного тероризму І його основні характеристики»
Державний вищий навчальний заклад тернопільський коледж харчових технологій І торгівлі

Конспект лекцій з курсу “ інтелектуальна власність” Дніпропетровськ внз «удхту» 2008
Вищий навчальний заклад «Український державний хіміко технологічний університет»

Сучасні домінанти розвитку соціально-трудової сфери аграрного сектору України
Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», м. Київ

В якому році був заснований Харків?
Коли було відкрито перший вищий навчальний заклад на Лівобережній Україні – Харківський колегіум?

Резюме бульба Антоніна Володимирівна Домашня адреса
Комунальний вищий навчальний заклад "Новобузький педагогічний коледж", Дошкільна освіта, вчитель з правом навчання англійської мови...

Уроку
Державний професійно-технічний навчальний заклад "нікопольський центр професійної освіти"База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка