Пошук по сайту


Факультет економіки та бізнесу

Факультет економіки та бізнесу

Сторінка1/10
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ


Кафедра «Аналіз та контролінг»

Організація бухгалтерської звітності в бюджетних установах
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

студентів ОКР «Спеціаліст»

з напряму підготовки 7.03050901«Облік і аудит»

Мелітополь 2013

УДК 65.012.12(075.8)

ББК 65.053я73
Організація бухгалтерської звітності в бюджетних установах. Методичні вказівки для практичних і занять студентів ОКР «Спеціаліст» з напряму підготовки 7.03050901«Облік і кредит». – Мелітополь. - Таврійський державний агротехнологічний університет, 2013. - 16 с.
Розробник: доцент, к.е.н., доцент кафедри аналізу та контролінгу Ілляшенко К.В.

Рецензенти:
головний бухгалтер ТРК "Мелітополь" Давлад Ю.П.

к.е.н., доцент кафедри «Облік і аудит» Кучеркова С.О.

Розглянуто та рекомендовано до друку на засіданні кафедри аналізу та контролінгу «30» 08 2013 р., протокол № 1.

Затверджено методичною комісією факультету економіки та бізнесу «19» 09.2013 р., протокол № 1.

Зміст

Передмова

4

Тематичний план дисципліни

5

Практична робота №1.

6

Практична робота №2.

6

Практична робота №3.

6

Практична робота №4.

8

Практична робота №5.

9

Практична робота №6.

11

Практична робота №7.

13

Практична робота №8.

13

Практична робота №9.

13

Практична робота №10.

14

Практична робота №11.

15

Список літератури.

16

Додатки.

17ПЕРЕДМОВАРеформування системи бухгалтерського обліку відбулося у зв’язку з переходом на Національні стандарти з урахуванням Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Зміни, що відбуваються в економіці України, охоплюють як сферу матеріального виробництва, так і галузі невиробничої сфери. Одним з головних завдань є побудова якісно нових фінансово-економічних відносин, а саме, визначення загального механізму дії та внутрішньої структури суб’єктів зазначених відносин та принципів їх побудови, розробка методики визначення вартості послуг бюджетних установ та нормативів фінансування. Значну роль у цьому відіграє оновлений облік бюджетних установ як засіб формації та відображення відносин.

Бухгалтерський облік та звітність у бюджетних установах мають певні особливості, адже ці структури створюються з метою забезпечення виконання функцій держави. Їх утримання повністю або частково здійснюється за рахунок державного або місцевого бюджетів. Визначальним для бухгалтерського обліку бюджетних установ також є їх статус неприбуткових. Основою для них є діяльність з наданням просвітницьких, культурних, наукових та інших подібних послуг для суспільного споживання, послуг зі створення системи соціального забезпечення громадян та виконання інших завдань, передбачених установчими документами.

Бухгалтерський облік у бюджетних організаціях призначений насамперед для збереження державного майна України.

Метою ведення звітності в бюджетних установах є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Методичні вказівки розроблено у відповідності до робочої та типової програми дисципліни «Організація бухгалтерської звітності в бюджетних установах» для допомоги студентам спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» у створенні практичних навичок формування звітності для бюджетних установ.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Список студентів 3 курсу 201 1 рік вступу Факультет економіки та...

Курсова робота з підприємництва на тему: Розвиток підприємств малого бізнесу в Україні
Економічний прогрес у цих країнах дає підстави для висновку про те, що його поступ значною мірою був забезпечений створенням малого...

Вчений секретар конференції: Чернова А. В., к філол н., ст викл....
Дніпро­дзержинському дер­жав­ному технічному університеті (51918 м. Дніпродзержинськ, вул. Дніпробу­дівська, 2А. Факультет ме­неджмента,...

Вирішення завдання №1
Навчальний заклад, факультет, курс, група та спеціалізація: Київський національний університет ім. Т. Шевченка, юридичний факультет,...

Гіпотеза фінансової нестабільності Х. Мінскі: сучасні виклики для світової економіки
Неокласики, натомість, стверджують про раціональність поведінки економічних суб’єктів в умовах вільної економіки. Альтернативну теорію...

Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи із курсу “Основи бізнесу” (для студентів заочної форми...

Як організоване державне регулювання економіки в Японії ?
Що можна використати в Україні з японського досвіду державного регулювання економіки ?

Методичний посібник рекомендовано викладачам для викладання предмету...
Сікорська Валентина Романівна – викладач економіки, спеціаліст вищої категорії. Педагогічний стаж 26 років

Кредитна система комерційних банків
Функціонування банків Тернопільщини (Західної України) в умовах кризової економіки та їх сприяння розвитку господарських відносин...

Тема: кредитна система комерційних банків
Функціонування банків Тернопільщини (Західної України) в умовах кризової економіки та їх сприяння розвитку господарських відносин...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка