Пошук по сайту


1. Національна економіка: етимологія поняття. Об’єкти та суб’єкти національної економіки

1. Національна економіка: етимологія поняття. Об’єкти та суб’єкти національної економіки

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

1.Національна економіка: етимологія поняття. Об’єкти та суб’єкти національної економіки

2Охарактеризуйте тріаду «етнос-нація-народ» з точки зору впливу на державотворення

3.Основні чинники формування та розпаду державних утворень

4.Вплив німецької національної політекономії на формування національної економіки як науки

5.Теорія соціального ринкового господарства: теорія та практика застосування

6.Інститути: сутність, види, роль та функції в національній економіці.

7.Інституційне середовище: сутність та індикатор ефективності.

8.Процес формування базисних інститутів в трансформаційному періоді

9.Вплив базисних інститути економічної сфери на розвиток національної економіки

10.Вплив базисних інститутів політичної сфери на розвиток національної економіки

11.Проблеми та наслідки трансплантації нових інститутів

12.Інституційна пастка: сутність, форми прояву та наслідки для національної економіки.

13.Чим пояснюються надмірні трансакційні видатки в економіці України.

14.Теорія економічного порядку

15.Економічна система: сутність та класифікація

16.Природа та механізм формування економічної системи

17.Планово-директивний механізм регулювання економіки: сутність, переваги та недоліки

18.Ринковий механізм регулювання економіки: сутність, переваги та недоліки

19.Моделі змішаної економіки: види, сутність та особливості.

20.Перехідна економіка: сутність, ознаки та завдання

21.Охарактеризуйте відмінності радикального та еволюційного шляхів трансформації економіки

22.Модель «державно-корпоративного капіталізму»

23.Державне управління: сутність, завдання та основні теоретичні засади.

24.Цілі та функції державного управління

25.Методи та засоби державного управління економіки

26.Прогнозування: сутність, етапи здійснення, методи та роль для національної економіки

27.Макроекономічне планування: сутність, види, характерні риси та методи здійснення

28.Макроекономічне програмування: сутність, види та класифікація програм


1.Національна економіка: етимологія поняття. Об’єкти та суб’єкти національної економіки

Національна економіка як самостійна наука є порівняно молодою, про те її передумови формування протягом багатьох століть:

1. процес накопичення загальних ідей та концепцій з основ функціонування та розвитку економіки країни

2. поєднання загальних законів і закономірностей економічного розвитку та національної специфіки економіки країни

3. врахування впливу неекономічних сфер на економічний розвиток країни

Серед альтернативних поглядів на сутність НЕ виділяють 3 найбільш ґрунтовних:

1.Класики ототожнювали НЕ з національним ринком

2.У марксизмі НЕ розглядається як система виробничих відносин з приводу виробництва, розподілу,обміну та споживання результатів діяльності людини

3.ордолібералісти НЕ розглядали як народне господарство країни.

В сучасному визначені змісту НЕ синтезують всі 3 підходи.

Історично НЕ формується з утворенням централізованих держав та витіснення натуральної форми виробництва товару.

Об’єктом НЕ як науки є економіка країни в цілому, а не тієї чи іншої національності,що має ознаки економічної системи .


2. Охарактеризуйте тріаду «етнос-нація-народ» з точки зору впливу на державотворення

У тріаді «етнос-нація-народ» :

1. етнос – це продукт соціокультурного етнодемографічного розвитку.

2. нація – це явище політичне, етнос стає нацією лише тоді, коли в нього виникає стійка потреба в політиці, культурі, психологічному самовизначенню. Системоутворюючі ознаки нації: - спільна територія проживання; - спільний координаційний центр; - спільність економічного життя; - спільність психологічного складу (мова, культура); - суверенітет;

- національна свідомість та ідеологія

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

1. інтелектуальна власність: поняття та її роль для розвитку економіки...
Розрізняють матеріальні І нематеріальні об'єкти власності. Матеріальні об'єкти, наприклад, автомобілі, будинки відчутні на дотик....

1. національна економіка: загальне та особливе
Як наукова дисципліна національна економіка комплексне вчення про закономірності становлення та функціонування господарської системи...

Політика І групи інтересів суб’єкти політики
Розкриваючи суть політики як суспільного явища, функціонування політичної системи, зміст І ефективність політичної діяльності пересічного...

Загальна характеристика Управління Пенсійного фонду в Кременецькому районі
Суб’єкти, завдання, джерела зовнішнього І внутрішнього контролю

6. Політичні еліти та політичне лідерство. Еліта як суб’єкт політики
Різні суб'єкти політики справляють на політику неоднаковий вплив. Окремі громадяни І соціальні групи не беруть безпосередньої участі...

6. Політичні еліти та політичне лідерство. Еліта як суб’єкт політики
Різні суб'єкти політики справляють на політику неоднаковий вплив. Окремі громадяни І соціальні групи не беруть безпосередньої участі...

План Вступ Розділ Право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки...
Розділ Право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки

Лекція 2 Тема 1: Суб’єкти господарювання : загальні положення
Щербина В. С. Господарське право України: Навч посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2006. Глава 5

1. міжнародна економічна система предмет курсу “міжнародна економіка”....
Міжнародний поділ праці: сутність, форми та фактори. Особливості сучасного етапу розвитку світового господарства. Основні форми міжнародних...

Реферат на тему
Транснаціональні суб'єкти можуть виступати не тільки в ролі обмежувачів при здійсненні національних інтересів, але й впливати на...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка