Пошук по сайту


З міст

З міст

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ЗмістВступ…………………………………………………………………………………5
Розділ 1. Економічна характеристика розрахунків по оплаті

праці ...........................................……………………………………………………8

1.1.Економічна сутність заробітної плати................................................................8

1.2.Законодавчо-нормативне регулювання оплати праці.......................................13
Розділ 2. Організаційно-економічна характеристика Полицької

виправної колонії № 76..............................................................................................15
Розділ 3. Облік розрахунків з оплати праці Полицької ВК-76 ……………18

3.1. Порядок нарахування заробітної плати та документальне

оформлення розрахунків з оплати праці...................................................................18

3.2. Порядок утримання і вирахування із заробітної плати ..........…………...…..24

3.3. Облік розрахунків по заробітній платі...................................................………31

3.4. Відображення розрахунків по оплаті праці в фінансовій звітності........……37
Розділ 4. Аналіз розрахунків з працівниками по заробітній платі та

використанні робочого часу в Полицькій виправній колонії № 76 ...…………..48

4.1. Завдання , джерела і прийоми аналізу...............................................................48

4.2. Ретроспективний аналіз фонду оплати праці....................................................48

4.3. Аналіз використання робочого часу...................................................................53

4.4. Коефіцієнтний аналіз трудових ресурсів ..........................................................56

4.5. Факторний аналіз..................................................................................................58

4.6. Перспективний аналіз..........................................................................................61

Розділ 5. Контроль розрахунків по оплаті праці в Полицькій виправній

колоніі № 76.................................................................................................................64

5.1. Завдання, полідовність, джерела та суб”єкти контролю……………………..64

5.2. Методика контролю розрахунків по оплаті праці.............................................69

Розділ 6. . Автоматизація обліку , контролю і аналізу в умовах

функціонування автоматизованої системи управління….......................................81
Висновок ……………………………………………………………………………..88

Список використаної літератури……………………………………………………92
Перелік додатків………………………………………………………………...…...96


ВСТУП
Зміни , що відбуваються в економіці України , охоплюють як сфери матеріального виробництва , так і галузі невиробничої сфери. Бюджетні установи вимагають особливої уваги та зважених кроків у їх реформуванні. Одним із головних завдань у цьому напрямі є побудова якісно – нових фінансово-економічних відносин.

В Україні функціонують близько 40 тисяч установ та організацій різного профілю , які повністю або частково утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів . Фінансово – господарська діяльність бюджетних установ характеризується низкою особливостей , які впливають на методику та організацію бухгалтерського обліку. Згідно з урядовою програмою реформування бухгалтерського обліку впроваджено нову економічну класифікацію видатків бюджетних установ , кошторис доходів і видатків , план рахунків і порядок його застосування баланс та інші форми місячної і квартальної звітності.

Процес прикладання праці в бюджетній сфері має значні особливості , так як свої особливості має бюджетна сфера ,і насамперед – це характер фінансово – економічних відносин у цій сфері діяльності.

Згідно ст. 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата - це винагорода, визначена, як правило, в грошовому вимірнику, яку відповідно до трудової угоди власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.Заробітна плата поділяється на основну, додаткову, інші зоохочувальні і компенсаційні виплати.

У бюджетних установах фінансування виплат по заробітній платі здійснюється за окремою статтею , яка відповідно до Закону України “Про державний бюджет України” є захищеною . Це означає , що виплати по заробітній платі здійснюються першочергово разом з перерахуванням до фондів обов”язкових платежів.

Все це обумовило актуальність і вибір теми дипломної роботи . Метою даної дипломної роботи є вивчення правильності обліку праці та її оплати в бюджетних установах , дослідження документального оформлення , порядку ведення обліку, нарахування, утримання , виплати заробітної плати та розробка заходів (пропозицій) щодо вдосконалення обліку даних операцій на конкретних прикладах.

Виходячи з обраної мети в дипломній роботі вирішуються наступні завдання : наводиться економічна характеристика розрахунків по оплаті праці , розповідається про організаційно-економічну характеристику Полицької виправної колонії № 76 , відображається облік розрахунків з оплати праці Полицької ВК-76 та проводиться аналіз розрахунків з працівниками по заробітній платі та використанні робочого часу , а також контроль розрахунків по оплаті праці . Під час перевірки доцільно не лише виявляти порушення й зловживання , а й знайти резерви економного витрачання коштів на заробітну плату. Показана автоматизація обліку , контролю і аналізу в умовах функціонування автомати -

зованої системи управління .

Важливі вимоги до бухгалтерського обліку - його простота, чіткість, достовірність поточних і звітних даних, попередження всілякого роду спроб перекручування дійсності, усунення серйозних недоліків в організації бухгалтерського обліку і посилення його ролі в здійсненні контролю за господарською діяльністю.

Дипломна робота виконується на практичних матеріалах Полицької виправної колонії № 76 , яка підпорядкована Державному Департаменту України з питань виконання покарань в Рівненській області. Дана організація має державну форму власності , фінансування заробітної плати і розрахунках з органами соціалбного страхування проводиться з державного бюджету загального фонду за статтями кошторису , затвердженого вищестоящою організацією.

Для написання даної дипломної роботи використовуються слідуючі практичні матеріали: документи первинного обліку нарахування і виплати заробітної палати (табель обліку робочого часу , лікарняний листок , накази про прийом на роботу та звільнення з роботи тощо , розрахунково-платіжна відомость ), документи фінансової звітності ( звіт з праці до органів статистики , звіти до органів соціального страхування ), повідомлення про реєстрації страхувальника.

На тлі цього слід враховувати що сучасний рівень розвитку характеризується комп’ютеризацією всіх сфер народного господарства країни: вирішенням принципово нових задач обліку, аналізу, контролю й управління; застосуванням автоматизованих систем управління, електронно-обчислювальних машин та автоматизованих робочих місць (АРМ) облікових працівників.

1.ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗРАХУНКІВ ПО ОПЛАТІ ПРАЦІ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку
Мистецтво грецьких міст Північного Причорномор‘я. Розвиток архітектури, фресково

Проблеми урбанізації
Одна з цих проблем протиріччя між ростом міст, з одного боку, І прагненням зберегти

Конкурс ерудитів «Книга міст у світ знань»
Навчити дитину любити книгу, сприймати її як невичерпне джерело пізнання світу, знань І мудрості народів головне завдання, над яким...

Походження назви села яструбинове
Трапляється, що чимало міст І сіл за довгий час свого існування по декілька разів змінюють свою назву. Саме так сталося й з селом...

№1: " Вступ. Загальні питання охорони праці. Міжнародні норми в галузі охорони праці"" 7-22
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області

Витяг з інструкції про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури
Видані підручники доставляються підприємствами до обласних центрів, міст Києва І севастополя не пізніше як через місяць після їх...

Демократичне врядування” “democratic governance”
Розглянуто зміст, види, умови формування, перебігу І регулювання фінансових потоків бюджетів міст. Обґрунтовано та подано систему...

Реферат Соті, фарси та містерії, як явище культури середньовіччя
В ті часи з’явилася та окріпла культура міст та розквітали всілякі сатиричні та комічні жанри, в тому числі театральні. Самі цінні...

План гігієнічні проблеми урбанізації Гігієнічні принципи містобудування...
Ріст міст впливає на сфери життєдіяльності суспільства, змінює його структуру, еконо­міку І докорінно перетворює навколишнє середовище....

№1"Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Міжнародне...
Криворізький медичний коледж, заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської областіБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка