Пошук по сайту


Трендові функції збуту І життєвих циклів продукції розділ 4

Трендові функції збуту І життєвих циклів продукції розділ 4

Сторінка1/4
  1   2   3   4

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………..

Розділ 1. Вибір організаційно-правової форми підприємства…………………

Розділ 2. Оцінка внутрішнього і зовнішнього середовища організації за умов обраної стратегії її розвитку:………………………………………………………

2.1. Внутрішнє середовище: сильні та слабкі сторони…………………………..

2.2. Зовнішнє середовище: вплив та можливості………………………………...

Розділ 3. Трендові функції збуту і життєвих циклів продукції ………………..

Розділ 4. Функції менеджменту………………………………………………….

4.1. Обґрунтування стратегії підприємства та стратегічних цілей його підрозділів………………………………………………………………………….

4.2. Організація взаємодії як функція менеджменту…………………………….

4.3. Аналіз організаційної структури управління за допомогою організграми..

4.4 Оптимізація виробничо-управлінської структури організації ......................

4.5. Матеріальне та моральне стимулювання праці …………………………….

4.6. Система контролю виробничих процесів……………………………………

Розділ 5. Основи операційного менеджменту…………………………………...

5.1. Проектування функціональних служб……………………………………….

5.2. Розробка посадових інструкцій службовців…………………………………

Розділ 6. Організація комунікаційного процесу на підприємстві………………

Розділ 7. Організація управлінської праці………………………………………..

7.1. Організація робочого місця менеджера……………………………………...

7.2. Забезпечення умов техніки безпеки та охорони праці на робочому місці...

7.3. Механізація та автоматизація управлінської праці…………………………

7.4. Витрати на управління організацією та ефективність управлінської праці

Висновки…………………………………………………………………………

Список використаної літератури………………………………………………

Додатки……………………………………………………………

Вступ

На сьогоднішній день Україна є державою, що розвивається, хоч і трохи затьмарена економічною кризою, яка наносить великий вплив на всі види господарської діяльності. За приклад хотілося б узяти підприємницьку діяльність, яка на даний момент трохи призупиняється у своєму розвитку, та все ж на мою думку відіграє важливу роль у нашому суспільстві. Хоч можна сказати, що ми маємо досить велику кількість різних підприємств, які є також важливими.

Метою моєї курсової роботи є визначення важливості використання функцій менеджменту на підприємстві.

Завданнями роботи є детальне дослідження обраного підприємства, його основної продукції, організаційно-правової форми, системи управління, яка існує на підприємстві, та інших деталей, які важливі у діяльності предмету дослідження.

Об’єктом моєї роботи було обрано ДП “Сарненський лісгосп”. Дане підприємство займається накопиченням, та продажем лісової продукції, та переробленням деревини, що виконується на замовлення.

Предметом курсової роботи стали функції менеджменту. На сьогодні існує 5 основних функцій менеджменту: мотивування, контролювання, організаційна діяльність, планування і регулювання.У діяльності кожного підприємства вони повинні відігравати досить важливу роль.


Розділ 1.Вибір організаційно-правової форми підприємства з необхідним обґрунтуванням.

Основною виробничо-господарською ланкою економіки України є підприємство. Згідно з Господарським кодексом України підприємство – самостійний суб’єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних і особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної та іншої господарської діяльності.

Повна назва обраного підприємства – Державне підприємство«Сарненський лісгосп». Скорочена назва – ДП«Сарненський лісгосп». Дане підприємство має державну форму власності, оскільки ліс – це є наше багатство, і на мою думку будучи такі підприємства приватними, то територія покрита лісами скоротилася б удвічі, адже ліси просто розкрадалися. Звичайно це відбувається постійно, та все ж при державному контролі менше.

Сарненський держлісгосп був створений у 1940 році. До його складу входило 4 лісництва, загальна площа угідь яких дорівнювала 37,3 тисячі гектарів. Нині в держлісгоспі 8 лісництв, а загальна площа угідь складає 52,5 тисячі гектарів. Крім того, діють одна заготівельна дільниця, нижній склад, цех з переробки дикоростучих плодів, та ягід, комплекс з переробки деревини , що відокремився у самостійне виробництво. Очолює Сарненський держлісгосп – Василь Дмитрович Шкудор. В. Д. Шкудор народився 12 червня 1953 року в селі Лолин Долинського району Івано-Франківської області.

Державне підприємство ”Сарненський лісгосп ” входить до складу Рівненського обласного управління лісового господарства, яке підпорядковане Державному комітету лісового господарства. Загальна площа лісгоспу складає 49,6 тис. га. в т.ч. покрита лісом 43,0 тис.га. Лісгосп розташований на території Сарненського адміністративного району.

Підприємство є юридичною особою, яке здійснює свою діяльність на основі, і відповідно до чинного законодавства України, та Статуту, який затверджується Органом управління майном.

Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий, валютний, та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням. Майно лісгоспу становлять основні фонди, та оборотні засоби, кошти, а також інші цінності. Статутний фонд підприємства утворюється Органом управління майном, і становить 5009300 грн.

Підприємство виконує весь комплекс робіт від заготівлі лісового насіння, вирощування посадкового матеріалу, посадки та вирощування лісових культур до проведення рубок догляду за лісом, та рубок головного користування.

Загальна характеристика підприємства показана у таблиці №1.

Таблиця 1.

п/п

Параметр який характеризується

Зміст та особливості

1

Форма підприємства

ДП

2

Профіль

Лісове господарство

3

Види діяльності

Заготівля насіння, вирощування посадкового

Матеріалу,посадка та вирощування лісових

Культур,проведення рубок, догляд за лісомРозділ 2. Оцінка внутрішнього, і зовнішнього середовища організації за умов обраної стратегії її розвитку.

Державне підприємство ”Сарненський лісгосп ” входить до складу Рівненського обласного управління лісового господарства.

Як зазначалося раніше, підприємство виконує весь комплекс робіт від заготівлі лісового насіння, вирощування посадкового матеріалу, посадки та вирощування лісових культур до проведення рубок догляду за лісом, та рубок головного користування.

2.1. Зовнішнє середовище:вплив,та можливості.

Підприємство розташоване на території Сарненського адміністративного району. Займається великою кількістю робіт, яка широко розповсюджується по території України, та за кордоном.

Об’єм заготівлі залежить від необхідності в проведенні рубок догляду та розрахункової лісосіки на головному користуванні. Заготовлена лісопродукція розкряжовується на асортименти та відправляється споживачам залізничним, та автомобільним транспортом, згідно укладених договорів.

Основними споживачами продукції є Свіспан Лімітед (Костопіль), та деревообробні філії. На даний час 17% лісопродукції відвантажується на експорт. Основними зовнішніми споживачами є Ердерт-Тужер (Угорщина), та фірми Туреччини.

У галузі лісового господарства працює досить велика кількість різних підприємств, які гідні вести конкуренцію з іншими, тому перш за все нам слід дослідити перелік основних чинників факторів макросередовища, які подані у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Характеристика макросередовища організації

Фактори

Найважливіші чинники,що визначають відповідні фактори


конкуренти

Найбільшими конкурентами Сарненського лісгоспу є:Клесівський, Дубровицький, Рокитнівський, та Костопільський держлісгоспи.Споживачі

Основними споживачами продукції є Свіспан Лімітед (Костопіль), та деревообробні філії.

Основними зовнішніми споживачами є

Ердерт-Тужер (Угорщина), та фірми Туреччини.
Постачальники

Основними постачальниками є:

Фірма Трак-Центр – постачальник запчастин до тракторів

Група компаній Ерідан – запчастини для тракторів, і сільгоспмашин.
Таблиця 2.2

Оцінка характеристик профілю покупцівз/п

Параметри профілю покупців


індикатори

Оцінка в балах


4

1

2

3


1

Прихильність покупців до товарів підприємства

На сьогодні попит на ліс росте,тож продукція підприємства купується багатьма фірмами,а також просто покупцями досить часто.

3


2

Торгова сила покупців

Рівень інформованості покупців про товар,ціну,режим роботи п-ства є не досить удосконаленим.


2

Покупцями даної продукції є досить фінансово забезпечені фірми.3


Щодо основних постачальників дано гопідприємства, то як зазначалося раніше, ними є:

 • Фірма Трак-Центр – постачальник запчастин до тракторів

 • Група компаній Ерідан – запчастини для тракторів, і сільгоспмашин.2.2. Внутрішнє середовище: сильні та слабкі сторони

Внутрішнє середовище – це та частина загального середовища, яка перебуває в межах організації. Воно не залежить від організаційно-правової форми організації та об’єднує всі функціональні сфери її діяльності: маркетинг, виробництво, фінанси, кадри, інформаційні системи.

Кадри

Персонал підприємства – це сукупність постійних працівників, що отримали необхідну професійну підготовку та мають досвід практичної діяльності.

Згідно з характером функцій, що виконуються, персонал поділяється здебільшого на чотири категорії: управлінський персонал, спеціалісти, службовці, робітники.

Управлінський персонал – це працівники, що займають посади керівників підприємств та їхніх структурних підрозділів. На ДП “Сарненський лісгосп ” ця категорія працівників представлена директором та менеджером.

Спеціалістами вважаються працівники, що виконують спеціальні технічні, економічні та інші роботи (бухгалтер).

До службовців належать працівники, що здійснюють підготовку та оформлення документації, облік та контроль, господарське обслуговування.

Робітники – це персонал, безпосередньо зайнятий у процесі створення матеріальних цінностей, а також зайнятий ремонтом, переміщенням вантажів, перевезенням пасажирів, наданням матеріальних послуг та ін. (експедитори, водії, вантажники).

Середній вік працюючих на підприємстві 25-40 років.

За рівнем кваліфікації працівників поділять на чотири групи: висококваліфіковані, кваліфіковані, малокваліфіковані й некваліфіковані. Вони виконують різні за складністю роботи і мають неоднакову професійну підготовку. На нашому підприємстві працівники здебільшого кваліфіковані та висококваліфіковані.

На ДП “Сарненський лісгосп ” спостерігається низька плинність кадрів, що насамперед зумовлено тим, що працівники отримують високі заробітні плати.

Фінанси

Фінанси підприємства характеризують економічні відносини, що виникають в процесі кругообігу основних і оборотних фондів, виробництва і реалізації продукції, створення та використання грошових ресурсів, також включають безоплатні та благочинні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян, дотації з бюджетів, прибутки від операцій з цінними паперами в грошовій формі.

Активи організації – це контрольовані підприємством внаслідок минулих подій ресурси, використання яких, як очікується, приведе до збільшення економічних вигід у майбутньому.

Чистий прибуток – це залишок валового (балансового) прибутку після сплати першочергових платежів, законодавчо встановлених податків тощо.

Рентабельність капіталу – найбільш узагальню вальний показник рентабельності. Його обчислюють як відношення балансового прибутку до вартості всього майна, яке є в розпорядженні підприємства.

Оборотні кошти – кошти, авансовані для формування виробничих запасів, заділів незавершеного виробництва тощо, необхідних для підтримання безперервної виробничої діяльності.
Маркетинг

 • ДП “Сарненський лісгосп” забезпечує як населення, так і велику кількість закордонних,та фірм, організацій вУкраїні.

 • Підприємство займає незначну частку ринку.

 • Лісова продукція, як і вироби з дерева користується великим попитом серед населення.

 • Витрати на рекламу несе саме підприємство.


Виробництво

ДП «Сарненський лісгосп» добре забезпечене складськими і офісними приміщеннями, обладнанням, транспортом, та іншими необоротними активами, які необхідні для його ефективного функціонування.

Основними споживачами продукції є Свіспан Лімітед (Костопіль), та деревообробні філії.

Основними зовнішніми споживачами є: Ердерт Тужер (Угорщина), та фірми Туреччини.

Постачальники в свою чергу відповідають за доставку запчастин на підприємство.

  Підприємство-постачальник розміщене далеко, проте наявний хороший комунікативний зв’язок.

  Інформаційні системи

Інформаційні системи – це такі системи забезпечення інформацією, які необхідні для нормального функціонування будь-якої організації, підприємства, установи.

На даному підприємстві в бухгалтерії використовуються такі інформаційні системи як 1С та 4С. Ці програми дозволяють швидко та оперативно виконувати всі бухгалтерські розрахунки. Крім того, підприємство забезпечене персональними комп’ютерами (ПК), які об’єднанні в мережу, що дозволяє швидко обмінюватись інформацією, не встаючи з робочого місця.

Аналіз беззбитковості є однією з найважливіших характеристик взаємозв’язку затрат, обсягу виробництва і прибутку. Такий аналіз можливий при системі обліку змінних затрат, основою якої є поділ затрат на постійні та змінні.

Змінні витрати – це витрати, які змінюються пропорційно до зміни певного фактора витрат – обсягу виробництва, чисельності працівників, величини запасів, тривалості виробничого процесу тощо.

Постійні витрати – це витрати, котрі при зміні фактора витрат є незмінними протягом релевантного періоду.

Точка беззбитковості – це обсяг виробництва продукції (робіт, послуг), за якого сукупні витрати на виробництво відповідають виторгові від реалізації продукції.

Аналіз беззбитковості здійснюється для того, щоб побачити як працює підприємство; чи воно прибуткове, чи, навпаки, збиткове? А також допомагає власнику організації зрозуміти доцільність нарощування обсягів виробництва в майбутньому, чи навпаки їх скорочення з метою зменшення втрат.

Визначення точки беззбитковості Таблиця 2,3
Основний вид продукції

Супутній вид продукції

Разом

Дохід від реалізації

35500

100%

1550

100%

37050

100%

Змінні витрати

20500

32,2%

1000

40%

21500

36,3%

Маржинальний дохід

15000

67,8%

550

60%

15550

63,7%

Постійні витрати
14000

30,3%

Прибуток
1550

3,1%


МД=Вреал–ЗВ,

МД – маржинальний дохід, тис. грн..;

Вреал – виручка (дохід) від реалізації продукції, тис. грн.;

ЗВ – змінні витрати, тис. грн.

КМДзаг.=МДзаг.реал.заг.,

КМДзаг – загальний коефіцієнт маржинального доходу.

Точку беззбитковості (ТБгрн) у вартісному вираженні можна знайти за формулою:

ТБгрн.=ПВзаг./ КМДзаг,

ПВзаг. – загальні постійні витрати, тис.грн.
В, грн. ВВ

Д

Точка безбитковості

ТБ


Зона збитковості

ЗВQ (шт.)

37050
Отже, проаналізувавши діяльність ДП “Сарненський лісгосп” у 2008 році, можна побачити, що підприємство не лише досягло своєї точки беззбитковості, а й отримало прибуток у розмірі 1550 тис. грн., що свідчить про можливість організації не тільки покривати свої витрати, а й отримувати доходи.

Також оцінивши фактори внутрішнього і зовнішнього середовища, можна визначити як сильні, так і слабкі сторони діяльності підприємства та розташувати їх за рангом, тобто за вагою або значимістю і впливом на діяльність організації.

Таблиця 2.4

Сильні, та слабкі сторони діяльності Сарненського держлісгоспу


№ п/п

факторів

Переваги

Недоліки

1.

Великий асортимент продукції

Невелика кількість робіт з продукцією

2.

Швидка доставка лісу

Далеке розміщення постачальників

3.

Високі можливості транспортних засобів

Отож, щоб конкуренти не змогли зробити слабкі сторони організації своїми перевагами, потрібно прийняти управлінські рішення щодо швидкого їх усунення. А оскільки конкурентів небагато, то зробити це буде не важко.

Управлінські рішення – це результат аналізу, прогнозування, оптимізації, економічного обґрунтування вибору альтернативи із множини варіантів досягнення конкретних цілей системи менеджменту.

Під управлінськими рішеннями розуміють:

 • пошук найбільш ефективних і раціональних або оптимальних дій керівника;

 • кінцевий результат постановки управлінських рішень.

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Термінологічний словник
Маркетинг — комплексний системний підхід до вирішення проблем ринку, що охоплює всі стадії руху товарів чи послуг, розробку програми...

Вступ
Однією з основних видів діяльності підприємства є забезпечення збуту продукції. Загострення конкурентної боротьби вимагає від виробників...

План вступ Розділ Поняття емпатії та рефлексії, їх взаємозвязок...
Розділ Поняття емпатії та рефлексії, їх взаємозвязок при вирішені складних життєвих ситуацій

Розділ 2 Оптимізація виробничої структури підприємства
Розробку виробничої програми починають виходячи з того, що виробнича програма визначає кількість продукції певного асортименту, що...

Курсова робота „Статистика продукції будівництва" складається з двох...
Статистика продукції будівництва являє собою один з важливих розділів статистики будівництва, вивчення якого визначає правильне розуміння...

Міністерство освіти І науки україни
Розділ Дослідження рекламного видання туристичного характеру як виду видавничої продукції 5

Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення
Розділ 1 наукові основи економічної ефективності виробництва продукції тваринництва

Вступ
Показники виконання плану по товарній будівельній продукції І динаміки обсягу будівельної продукції

4. 2 Модель процесу „Виробництво продукції”
Ціль – вимоги до процесу виробництва готової продукції з метою забезпечення його результативності та ефективності

Довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з предмету
України на основі формування життєвих компетентностей особистості. Молоді українці мають бути толерантними, здатними швидко орієнтуватися...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка