Пошук по сайту


«Система роботи з формування комунікативних можливостей учнів. (кінець жовтня) Форма проведення: круглий стіл. І. Інформаційна частина. Виступ : «Основи корекційної роботи з учнями, які мають особливості психофізичного розвитку», Лебедєва І. А

«Система роботи з формування комунікативних можливостей учнів. (кінець жовтня) Форма проведення: круглий стіл. І. Інформаційна частина. Виступ : «Основи корекційної роботи з учнями, які мають особливості психофізичного розвитку», Лебедєва І. А

«Затверджую»

Директор школи-інтернату: Н.О. Хоронжук.

Вознесенська спеціальна

загальноосвітня школа-інтернат
Методичне об`єднання

вихователів 5-9-х класів
Керівник: Лебедєва І.А.

2014-15 н.р.
Проблемне питання школи-інтернату:


«Формування позитивного ставлення

до навчальної, позаурочної діяльності

як умова успішної корекції та подальшої соціалізації вихованців у суспільство».

Проблемне питання методичного об`єднання:

«Корекція комунікативних можливостей та соціалізація учнів в умовах розвитку громадянського суспільства».

Засідання 1.

(організаційно-інструктивне)

(серпень 2014р.)


  1. Аналіз роботи методоб`єднання в 2013-14 н.р.

  2. Визначення основних напрямків методичної роботи на новий навчальний рік
  1. Огляд нормативних документів Міністерства освіти і науки України.


4. Методичні рекомендації щодо ведення шкільної документації

вихователями школи-інтернату.
5. Огляд новинок методичної, педагогічної літератури.

6. Обрання секретаря м/о.

Засідання 2.

ТЕМА: «Система роботи з формування комунікативних можливостей учнів.

(кінець жовтня)
Форма проведення: круглий стіл.
І. Інформаційна частина.

Виступ: «Основи корекційної роботи з учнями, які мають особливості психофізичного розвитку», - Лебедєва І.А.


ІІ. Теоретична частина
1. Доповідь: «Комунікативні можливості учнів спеціальної школи як одна з умов соціалізації в суспільстві»,- Арделя О.М.
2. З досвіду роботи: «Засоби розвитку комунікативних вмінь вихованців школи-інтернату»,- Наливайко Т.А.
ІІІ. Практична частина.
Методика роботи з учнями спеціальної школи: корекційна спрямованість дидактичної гри – Ставніченко С.О.
Засідання 3.

Тема: « Майстерність вихователя – шлях до успіху вихованця».

(січень 2013р.)
Форма проведення: творча студія.
І. Інформаційна частина.

Виступ: « Зовнішня і внутрішня культура. Як я виховую її в

своїх учнів»,- Терещенко К.К.

ІІ. Теоретична частина.

Представлення портфоліо вихователів, що атестуються,

методичні та практичні матеріали.

ІІІ. Практична частина.
Майстерня «Все, що робиться з любов’ю і разом з дітьми, приречено на успіх» - Лічман В.Ф.
Засідання 4.

(березень 2014р.)

ТЕМА. «Педагогіка співпраці – учень, педагог, суспільство».

Форма проведення: обмін досвідом.
І. Інформаційна частина.
Виступ: «Як зростати здоровими. Вчимося жити, а не виживати»,-

Литвиненко В.М.
ІІ. Теоретична частина.
Доповідь: «Профорієнтаційна робота з учнями»; - Пальцев О.А.
ІІІ. Практична частина.
Розробка практичних порад: «Допомога батькам у вихованні свідомого громадянина держави», - Медведенко О.О.


Засідання 5. Підсумкове.
(кінець травня 2015р.)


  1. Підсумки роботи МО вихователів 5-9-х класів в

2014-15 н.р.
2. Планування роботи на 2015-2016 н.р.

Список вихователів МО старших класів
з/п

Прізвище,

ім’я та по батькові

Освіта

вихователя

Посада

Педстаж

Атестація

вихователя

Курсова

перепідготовка

1

2.


3.


4.


5.


6.


7.

8


9.


10

11


12

13

14

15


16

Іоненко

Анжела

Василівна

Васильченко

Марина

Сергіївна
Леоненко

Марина

Юріївна
Дар`єва

Маргарита Олександрівна
Медведенко

Олена Олександрівна
Зайва

Зінаїда

Дмитрівна
Литвиненко

Віталій Миколайович
Ставніченко

Світлана Олександрівна
Антонова

Людмила

Борисівна
Єль-Марвані

Тетяна

Сергіївна
Лебедєва

Ірина

Анатоліївна
Наливайко

Тетяна

Анатоліївна

Арделя

Ольга

Миколаївна
Терещенко

Костянтин

Костянтинович
Лічман

Валентина Федорівна
Пальцев

Олександр

Анатолійович


вища

с/спец


вища

с/спец


вища


вища

вища

вища


вища

с/спец


вища


вища


вища


вища

с/спец


вища


вих-тель

5-а кл
вих-тель
5-а кл

вих.-тель

5-б кл

вих.-тель

5-б кл

вих-тель

6-а кл

вих.-тель

6-а кл

вих-тель

6-б кл
вих-тель

6-б кл
вих-тель

6-б кл
вих.-тель

7 кл
вих.-тель

7 кл
вих.-тель

8-а кл

вих.-тель

8-а кл

вих.-тель

8-б кл

вих.-тель

8-б кл
вих.-тель

9 кл
вих.-тель

9 кл

19 років

9 років

20 років


16 років


7 років

36 років


7 років


25 років


19 років


24 роки

4 роки

22 роки


17 років

2012

2012

2007-08

2010-11


2012-13


2013-14


2009-10


2009-2010


2012-13


2012 спец ІІ кат

2013 спец. ІІ кат

2007 спец.

2009-10

спец. І кат
2013

спец. І кат

2014 спец.ІІ кат


2010 спец. ІІ кат

2010 спец.


2012 спец ІІ кат


Проблемні питання,

над якими працюють вихователі.
1.Антонова Л.Б. « Активізація пізнавальної діяльності учнів та творчий розвиток

особистості.»

2.Ель-Марвані Т.С. «Організація виховного процесу на основі вивчення і

розвитку індивідуальних здібностей учнів.»
3.Лебедєва І.А. « Виховання особистості в колективі.»
4.Наливайко Т.А. «Трудове виховання – основа всебічного розвитку учнів.»

5.Арделя О.М. « Актуальні проблеми виховання відповідальної поведінки підлітків

школи-інтернату.»

6. Васильченко М.С. «Патріотичне виховання учнів спеціальної школи.»7.Пальцев О.А. « Виховання учнівської молоді на засадах «козацької педагогіки».
8.Лічман В.Ф. «Прищеплення навичок здорового способу життя та виховання

свідомого ставлення до нього учнів спеціальної школи.»
9.Литвиненко В.М. «Формування в учнів спеціальної школи потреби у здоровому

способі життя.»

10. Медведенко О.О. «Правоосвітня робота з учнями спеціальної школи.»
11. Зайва З.Д. «Формування та удосконалення міжособистісного спілкування

учнів спеціальної школи»

12.Терещенко К.К. «Виховання громадянської свідомості підлітків.»
13. Іоненко А.В. "Формування свідомості, моральних якостей учнів

спеціальної школи".

14. Дар`ева М. «Виховання здорового способу життя, відповідального

ставлення до власного здоров’я»

15. Ставніченко С.О. «Важкі діти та корекція їхньої поведінки.»

16. Леоненко М.Ю. «Виховання правової свідомості школярів

спеціальної школи».

Аналіз роботи методичного об’єднання вихователів 5-9-х класів

в 2013-14 н.р.

Великі і відповідальні завдання стоять сьогодні перед національною школою України: виховання гармонійно розвиненої, високо освіченої, соціально активної, національно свідомої, морально і фізично здорової людини, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, готової до трудової діяльності, відповідальності за свої дії, здатної до саморозвитку і самовдосконалення.
Протягом 2013-14 н.р. м/о вихователів старших класів працювало над проблемною темою: «Формування життєвих компетентностей учнів на основі інноваційних технологій». Робота над проблемною темою м/о сприяє впровадженню у життя проблемного питання школи-інтернату: «Формування позитивного ставлення до навчальної, позаурочної діяльності

як умова успішної корекції та подальшої соціалізації вихованців у суспільство».

На засіданнях м/о вихователі працювали та приймали активну участь в майстерні професійного самовдосконалення : «Інноваційні підходи до проблем та методів виховання», в конкурсі творчої думки «Від творчого педагога - до творчого учня», в круглому столі « Формування здоров`язберігаючих компетентностей учасників навчально-виховного процесу».

Обговорювались відкриті виховні заходи, творчі звіти вихователів, опрацьовувались новинки методичної літератури.

Ґрунтовне висвітлення поставленої проблеми дали вихователі Антонова Л.Б., Ставнійчук С.О. в доповіді на тему: «Організація корекційно-виховних занять по формуванню в учнів культури поведінки та спілкування; навчання їх способів розв’язання конфліктів»;

Були представленні портфоліо вихователів, що атестувалися (Мельниченко Я.І., Арделя О.М.; Ткачук О.В.)

Під час круглого столу вийшло цікаве обговорення виступу Пальцева О.А. «Виховання в учнів шкіл-інтернатів ціннісного ставлення до здорового способу життя»; доповіді Дубової О.А. «Сучасні методи забезпечення оптимізації рухової активності школярів», та ознайомлення із видами відновлючого масажу – Литвиненко В.М.

Піднесенню рівня та ефективності роботи членів м/о сприяла курсова підготовка вихователів, самостійна їх робота в міжкурсовий період, та, безперечно, внутрішньо шкільна методична робота, яка стала більш змістовною та цілеспрямованою. Весь навчально-виховний процес спрямований на те, щоб допомогти дітям здобути потрібні знання та вміння, навчити застосовувати їх у майбутньому житті. Вихователі намагаються систематизувати пізнання світу дитини, вчать думати, стимулюють інтерес до оточуючого, відкриваючи дітям якомога більший потік інформації з життя, підтримують допитливість, розвивають спостережливість, творчі здібності, нахили.

Визначення основних напрямків методичної роботи на новий навчальний рік

Робота над проблемним питанням школи-інтернату «Формування позитивного ставлення до навчальної, позаурочної діяльності як умова успішної корекції та подальшої соціалізації вихованців у суспільство», проблемним питанням МО «Корекція комунікативних можливостей та соціалізація учнів в умовах розвитку громадянського суспільства» значна і вимагає здійснення двох основних завдань:
1. Забезпечити теоретичну підготовку вихователів з даної проблеми, домогтися того, щоб кожен з них зрозумів суть проблеми, знав, як вона висвітлюється в сучасній педагогічній літературі, досвід її розв’язання. Для цього методичне об’єднання організовує заслуховування та обговорення доповідей відповідного змісту, обговорення книг або статтей, проводить семінарські заняття, на яких розглядаються складові частини проблемного питання, спрямовує самоосвіту своїх членів, щоб кожен з них до змісту своєї самостійної роботи обов’язково включав роботу і над загальношкільною проблемою.
2. Підготувати членів методичного об’єднання до практичного розв’язання проблеми у своїй роботі, озброїти їх новими вміннями та навичками. Виконанню цього завдання сприятиме пропаганда педагогічного досвіду шляхом проведення відкритих виховних заходів, взаємовідвідування, проведення практичних занять належного змісту. Але особливо велику роль можуть і повинні відіграти школи передового досвіду, творчі /проблемні/ групи та індивідуальна робота з вихователями.

Робота між засіданнями.


Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальні


Інструктивно-методичні наради1 -2 рази

на місяць

Заступник

директора з виховної роботи


Взаємовідвідування

виховних заходів
Протягом рокуЧлени МО

Консультації молодим педагогам

з питань виховної та методичної роботи

Протягом року

Заступник директора з виховної роботи, наставники


Самоосвіта вихователівПротягом року


Члени МО

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект інтегрованого уроку семінару з новітньої історії України в 11 класі
Форма проведення: семінарське заняття з елементами розвитку критичного мислення, роботи «домашніх груп» та лабораторної роботи з...

Програма курсу за вибором “основи візуального програмування” для основної школи
Розроблені учнями програми мають привабливий інтерфейс, принципи їхньої роботи повністю узгоджуються з принципами функціонування...

План підготовки та проведення педради «Система роботи школи по превентивному вихованню учнів»
Можливості та роль правознавства, практичного права в формуванні правомірної поведінки учнів

План роботи з обдарованими учнями Миролюбівського нвк №
Залучення учнів до конференцій, круглих столів, інтелектуальних конкурсів, турнірів в рамках проведення предметних тижнів

План роботи районного методичного об’єднання вчителів хімії на 2011-2012 навчальний рік
«Використання можливостей креативної освіти для розвитку творчого потенціалу учнів»

Тема програми: Основи роботи на пк
Метод проведення: Комбінований (ознайомлення з новим матеріалом, вивчення нових прийомів роботи, виконання тренувальних вправ)

Роботи
Виступ – презентація творчої роботи учня на січневому засіданні рмо вчителів біології (у кзш №44)

Конкурсах різних рівнів у порівнянні з попередніми роками
«Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками у 2014/2015 навчальному році» з метою удосконалення роботи...

Дослідження чинників, які впливають на успішність навчальної діяльності...
Система роботи практичного психолога в аспекті забезпечення навчальної успішності учнів

Тов харківська приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «лєствіца» харківської області
«Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними працівниками у 2015/2016 навчальному році» з метою удосконалення роботи...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка