Пошук по сайту


І. Побудуйте роздум у публіцистичному стилі (об­сяг: 0,5 – 1 сторінка), ствердивши або спростувавши одну з таких тез

І. Побудуйте роздум у публіцистичному стилі (об­сяг: 0,5 – 1 сторінка), ствердивши або спростувавши одну з таких тез

Українська мова та література

7 клас

І. Побудуйте роздум у публіцистичному стилі (об­сяг: 0,5 – 1 сторінка), ствердивши або спростувавши одну з таких тез:

 • Коли ти говориш, слова твої повинні бути кращими мовчання.

(Арабське прислів’я)

 • Дружба закінчується там, де починається недовіра.

Сенека

12 б.

ІІ. Виконайте тестові завдання: оберіть правильну відповідь і позначте її.

 1. Усі іменники, які у давальному відмінку однини мають закінчення –еві, у рядку

А лікар, одержувач, санітар

Б читач, ковзаняр, муляр

В кухар, звір, доповідач

Г спостерігач, Ігор, гість

Д слюсар, слухач, директор


 1. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

Інша людина за (1) природою зла, але вона в собі (2) те зло тамує (3) із якихось, може, навіть, (4) недобрих міркувань і робить масу добра.

А сполучник

Б займенник

В прикметник

Г іменник

Д прийменник
3. Кожне слово багатозначне в рядку

А пливти, аркуш, рукав

Б суниця, співати, світлий

В летіти, буквар, чистий

Г гніздо, дрімати, скромний

Д горіти, кімната, гілка
4. Орфографічну помилку допущено в написанні слова в рядку

А блідо-рожевий

Б блакитноокий

В білосніжний

Г жовто-гарячий

Д чорно-білий
5. М’який знак пишеться в усіх словах рядка

А обвін..чати, крад..кома, консул..с..кий

Б вигул..кнути, нац..кувати, конс..єржка

В локал..ний. кан..йон, безбат..ченко

Г погод..ся, голівон..ці, тон..ший

Д красун..чик, виріз..бити, жін...чин.
6. Установіть відповідність між фразеологізмом та його тлумаченням

1. Кривити душею

А. Подобатись

2. До душі припадати

Б. Куховарити

3. Ні за цапову душу

В. Лицемірити

4. Пекти раків

Г. Даремно
Д. Червоніти1.

2.

3.

4.

7. Присвійний займенник ужито в реченні в рядку

А Вперше я побачив її на концерті.

Б Батько повів його до спортивної секції.

В Холод змусив їх добувати вогонь.

Г Друзі привітали її з днем народження.

Д. У змаганні брали участь і його учні.
8. Усі відносні та присвійні прикметники вжито у значенні якісних у рядку

А золотий годинник, вовчі закони, оксамитові барви

Б медові очі, ведмежа послуга, бузкова сукня

В лисяча посмішка, лимонний сік, сонячний погляд

Г камінна огорожа, барвінкові очі, малиновий сік

Д скляний посуд, солодкий голос, залізна воля
9. Правильно підкреслено підмет у реченні в рядку

А Лісове болото обступили білокорі берези.

Б Гетьмани, гетьмани, якби то ви встали, встали, подивились на той Чигирин!

В Кожен з нас добре знав відповідь.

Г Туристське спорядження вони поклали в човен.

Д Стоять віддалік одна від одної над річкою три верби.
10. Немає другорядних членів у реченні в рядку

А Мені сумно.

Б У нас затишно.

В Ліс іще дрімає.

Г Були падіння, злети.

Д Сьогодні сонячно.
11. Головне слово стоїть перед залежним у групі словосполучень у рядку

А надто яскравий, комусь із дорослих, скосили жито

Б сповнений гумору, виробництво ліків, обладнали кабінет

В вільно дихається, бажання жити, поставити кому

Г розмова наодинці, добре слово, зустрічають гостей

Д дорослий хлопець, гніздо лелеки, запросив на концерт
12. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка

А заєць, життєвий, хворостняк

Б з’являється, воджу, ящірка

В ялтинський, ніччю, щільно

Г люблю, дзвякає, тьмяніє

Д щабель, діяння, контрастний

12 б.

ІІІ. Висловіть власні роздуми (до 1 стор.) за однією із запропонованих тем:

 1. Місце літератури як явища мистецтва в житті людини.

 2. Незахищена дитяча душа у великому і складному світі. (Т.Г. Шевченко. «Мені тринадцятий минало»)

 3. Українська пісня – це геніальна поетична біографія народу. (О.Довженко)

12б.

ІV. Коротко й чітко дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.

1. Хто із персонажів пісні «Ой на горі та женці жнуть» «проміняв жінку на тютюн і люльку»?

2. «Дивне, все ж таки, це всемогутнє покликання. Я добре знав, що живопис – моя майбутня професія, мій хліб насущний. І замість того, щоб вивчати його глибокі таємниці, я складаю вірші, за які мені ніхто гроша не заплатив. І які позбавили мене волі, і які, незважаючи на заборону, я все ж таки нишком пописую. Покликання – і нічого більше».

Хто є автором цих слів?

3. Установи відповідність між героями повісті «Захар Беркут» І.Франка та їхніми репліками.

1. Поки ми зустрінемося з тими псами, поти не можемо ночувати…

А. Мирослава

2. Вели розложитися війську на ніч і відпочити, а завтра рано сам побачиш, що вони пирснуть перед нашими стрілами, як сухе осіннє листя перед подувом вітру.

Б. Максим Беркут

3. Нащо тут великої сили, де сама природа своїми стінами і скалами спиняє вас?

В. Захар Беркут

4. Нехай собі стріляють, а ви ратища в руки і плазом додому!

Г. Бурунда-бегадир
Д. Тугар Вовк

4. Будова пісні цього жанру продиктована ритмікою руху, вона може бути приспівкою до танцю або існувати самостійно, її виконують за мелодією усталеного типу. Про яку народну пісню йдеться?

5. Назвіть письменника, який підписував твори власним прізвищем, псевдонімами та криптонімами (мав їх близько ста). Найчастіше використовував такі: Руслан, Мирон, Микита, Молодченко, Тага, Живий, Не-Давид, Кремінь.

6. Різко окреслена протилежність у чомусь: рисах характеру, у властивостях предметів чи явищ – це… .

6б.

Всього – 42 бали

Українська мова та література

8 клас

І. Побудуйте роздум у публіцистичному стилі (об­сяг: 0,5 – 1 сторінка), ствердивши або спростувавши одну з таких тез:

Мова – міцний ланцюг, що поєднує людей між собою.

М.Нордау

Чи може щось бути жахливішим, ніж невдячна людина?

В.Шекспір

12 б.
ІІ. Виконайте тестові завдання: оберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Рядок словосполучень, у кожному з яких є слово, вжите в переносному значенні

А стіна дощу, лісове джерело

Б глибоке почуття, золотий браслет

В пташине крило, залізничний вузол

Г операційне поле, море вражень

Д черства душа, лагідний голос
2. Усі слова пишуться з префіксом при- в рядку

А пр..свячений, пр..красний, пр..вернути

Б пр..красити, пр..своїти, пр..вабливо

В пр..буття, пр..боркати, пр..звище

Г пр..мудрий, пр..дбати, пр..зирливо

Д пр..старілий, пр..скорити, пр..меншити
3. Установіть відповідність між фразеологізмом та його тлумаченням

1. Підставляти голову

А Насміхатися

2. Брати за душу

Б Ризикувати

3. Розбити глека

В Зруйнувати

4. Пускати шпильки

Г Зворушувати
Д Посваритися


4. Усі слова з нульовим закінченням у рядку

А принтер, метро, вересень

Б пюре, узвар, прилад

В березень, автомобіль, ключ

Г корінь, ліворуч, корабель

Д навпростець, деталь, олівець
5. Пишеться -и- в усіх словах у рядку

А зб..нтежений, т..хенький, закол..сати

Б ц..булина, л..шайник, с..вина

В с..рдитий, зал..шився, в..сілля

Г зуп..нитися, ж..брак, сх..лився

Д кр..шталевий, понів..чений, м..нувшина

6. Правильно утворені всі імена по батькові в рядку

А Світлана Юрівна, Петро Грегорович, Геннадій Сергійович

Б Софія Андріївна, Павло Матвієвич, Яків Васильович

В Юлія Іллівна, Оксана Миколаївна, Зінаїда Георгіївна

Г Віктор Олегович, Денис Ігоревич, Дмитро Олексійович

Д Іван Дмитрович, Олександр Якович, Надія Віталієвна
7. Слова, у коренях кожного з яких пишеться -і-, у рядку

А оч..кувати, щ..пці, веч..рній

Б ш..сть, зач..сувати, ліщ..на

В щ..риця, ч..тко, щ..льний

Г ущ..льнений, щ..т, щ..тка

Д ч..льний, щ..чка, зач..пати
8. Усі прикметники пишуться через дефіс у рядку

А (українсько)німецький, (вічно)зелений, (гірсько)лижний

Б (хіміко)біологічний, (темно)червоний, (науково)дослідний

В (легко)атлетичний, (північно)східний, (кисло)солодкий

Г (військово)морський, (хлібо)булочний, (жовто)гарячий

Д (м'ясо)молочний, (сільсько)господарський, (науково)технічний
9. Слова, у яких усі приголосні тверді, у рядку

А будинок, смуга, щогла, ковдра

Б пролісок, огорожа, сосна, береза

В вудка, рибина, дорога, яблуко

Г листок, джерело, черевик, вишня

Д бджола, щука, м’ята, коло
10. Числівник ужито в реченні в рядку

А На майже голих гілках висіло з десяток осінніх яблук.

Б З-поміж альпіністів лише одиниці змогли подолати цей маршрут.

В Козацька сотня розтанула в пітьмі.

Г У спартакіаді взяли участь сто учнів.

Д Четвірка друзів вирушила в мандри.
11. Односкладне речення в рядку

А Не раз у сні являється мені, о люба, образ твій, такий чудовий.

Б То була тиха ніч чарівниця.

В Стою по коліна в снігу зачарований.

Г Не проїде тут ніхто, не пройде.

Д Щось незбагненне й потаємне є в чарах природи.


12. Речення зі складеним іменним присудком у рядку

А Поруч з обробкою хутр в Україні вже з давніх-давніх люди вміли виробляти тканини з льону.

Б Усе живе і мертве повинно зустріти святвечір на своєму місці.

В Народжене і випромінюване розквітлим снігом сяйво можна порівняти з усмішкою.

Г По всій Україні справжні коралі ще й тепер під назвою «доброго намиста» вважаються великою цінністю.

Д А з рідної півночі вітер поганий зовсім перестав повівати.

12б.

ІІІ. Висловіть власні роздуми (до 1 стор.) за однією із запропонованих тем:

 1. Оспівування боротьби українського народу в історичних піснях.

 2. Проблема єдності держави у «Слові про похід Ігорів».

 3. Гірка думка про долю України в поезії Т.Шевченка «Думи мої, думи мої…».

12б.

ІV. Коротко й чітко дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.

1. У першому виданні «Кобзаря» було лише 8 творів. Яким віршем, що став заспівом у його творчості, він відкривався?

2. З якої пісні ці строфи? Хто її автор?

Обступили город Умань,

Покопали шанці

Та вдарили з семи гармат

У середу вранці.

3. Назвіть вид мистецтва, що відтворює життя у словесних художніх образах.

4. Хто став лауреатом Національної премії ім. Т.Г.Шевченка 2005 року за концертно-виконавську діяльність та пропаганду кобзарсько-лірницького мистецтва?

5. До яких сил природи зверталася за допомогою Ярославна у «Слові про похід Ігорів»?

6. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями.

1. Епос

А. Великий віршований епічний твір, який виконується речитативом у супроводі кобзи, бандури, ліри.

2. Дума

Б. Різноскладові рядки думи, об’єднані римою, найчастіше дієслівною.

3. Заспів

В. Початок думи.

4. Періоди

Г. Художнє перебільшення.
Д. Оповідна поезія, зароджена в давні часи як форма зображення важливих подій історії, життя народу, героїчних вчинків персонажів.6 б.

Всього – 42 бали


Українська мова і література

9 клас

І. Побудуйте роздум у публіцистичному стилі (об­сяг: 0,5 – 1 сторінка), ствердивши або спростувавши одну з таких тез:

Крихта добра для життя більше важить, аніж усе зло світу.

Українське прислів’я

Помиляємося ми не від того,що не можемо правильно мислити, а що живемо нерозумно.

Лев Толстой

12 б.

ІІ. Виконайте тестові завдання: оберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Кожне слово має омонім у рядку

А лебідка, луг, річка, ласка

Б ключ, тополя, вити, балка

В зважуватися, вал, застава, захід

Г кришка, морквина, здаватися, лава

Д мул, олівець, літній, слати
2. Значення поданого фразеологізму визначено неправильно в рядку

А ієрихонська труба – гучний голос

Б народитися в сорочці – бути щасливим

В кирпу гнути – перебільшувати

Г як зірок на небі – багато

Д Сізіфова праця – марна праця
3. Звуків менше, аніж букв у словах у рядку

А майор, дзвін, м’ята

Б тінь, проміння, кільце

В місяць, дзиґа, пір’я

Г подвір’я, насіння, підвіконня

Д свято, кільце, роззява

4. Установіть відповідність між словами та способами їх творення

1. Префіксальний А. Освітлити

2. Суфіксальний Б. Опитати

3. Префіксально- В. Парковий

суфіксальний

4. Складання основ Г. Життєздатний

Д. Опік

1 2 3 4
5. Правильно записані займенники в рядку

А аби-хто, якийсь, бознаде, ні котрий

Б щось, який сь, будь-хто, хтозна скільки

В будь-що, деякий, хтозна-де, казна-який

Г хто сь, де-що, абищо, котрийсь

Д що-небудь, казназвідки, абищо, дехто
6. Всі іменники незмінювані в рядку

А ательє, купе, республіка, рагу

Б попурі, бюро, величина, інтерв’ю

В біль, какаду, журі, метро

Г таксі, леді, кенгуру, кліше

Д поні, фламінго, професор, аташе
7. Прикметники, вжиті у формі найвищого ступеня порівняння, у рядку

А абсолютно правильний, найлегший, найбільш урожайний

Б зовсім темний, найбільш тривалий, найсолодший

В надзвичайно важливий, найбільш популярний, якнайшвидший

Г дуже небезпечний, найвибагливіший, найбільш складний

Д найменш прийнятний, якнайкоротший, найдрібніший
8. Усі слова прислівники в рядку

А відтепер, споконвіку, гарний, до побачення

Б по-материнському, навпочіпки, до ладу, довкруж

В якнайперше, по-болгарськи, до лиця, попід

Г пліч-о-пліч, понад, навпіл, будь-куди

Д щороку, на скаку, дехто, навмання
9. Словосполучень немає в рядку

А швидко бігти, піймати облизня, спати в ліжку

Б якісний товар, ближче до світла, гарний вибір

В шикарний одяг, холодна погода, швидко змерзнути

Г більш продуманий, за свідка бути, хмарки пливуть

Д милується собою, мити посуд, грати на фортепіано
10. Неправильно розставлені розділові знаки в реченні в рядку

А Зрозуміло, цією теоремою Піфагор найбільше уславився серед математиків.

Б І буде так: пшениця зійде, зійде кров і пізнають, яка на смак любов.

В Пісне, моя ти підстрелена пташко, мусиш замовкнути ти.

Г А що, старий, якби ти попрохав ще й худоби та птиці?

Д Душа наша кажуть, приростає до рідної землі до рідного її куточка.
11. Односкладне речення в рядку

А Щось незбагненне й потаємне є в чарах природи.

Б Не проїде тут ніхто, не пройде.

В То була тиха ніч чарівниця.

Г Життя виникло у первісному океані.

Д Стою по коліна в снігу зачарований.

12. Складне речення, одна із частин якого ­ – неповне речення, у рядку

А Сонце вже сховалося, зі сходу наповзають тихі сутінки, рівно куриться димок на погоду.

Б Перед ним відслонилося море, і було воно фосфорично осяяне, мерехке, повне німого руху й трепету.

В Так вогко, сіно пахне цвіллю.

Г А довкіл, ні в лісі, ні на річці ані лялечки, тільки луна котиться.

Д Шибки, мов у пропасниці, тремтять від ревиська моторів, і стіни так само вібрують.

12б.

ІІІ. Висловіть власні роздуми (до 1 стор.) за однією із запропонованих тем:

1. Весільні звичаї, обряди та пісні, що творилися народом протягом багатовікової історії, – усе це важливий складник народної культури (М.Шубравська.)

2. «Повість минулих літ» – її роль в історії України.

3. Робіть добро, позичайте, не ждучи нічого назад, – і ваша за це нагорода великою буде… (Біблія.)

12 б.

ІV. Коротко й чітко дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.

1. Назвіть пісню, у якій наявні традиційні народнопоетичні символи.

2. Який навчальний заклад дав світові філософа й письменника Григорія Сковороду, ученого Михайла Ломоносова, композиторів Максима Березовського й Дмитра Бортнянського та ін.?

3. Про кого говорить Богдан Хмельницький у творі «Історія русів»: «Вручається він під охорону Божу і вашу опіку, і анафемі віддаю того, хто зведе його з путі правдивої і сотворить притчею во язицях і посміховищем у людях! Віддаю й самого його, якщо він піде дорогою незгідливою і віддалиться от правоти, честі і християнських чеснот… А вас прошу і закликаю скріпляти його добрими порадами і постійною мужністю, яка всьому племені слов’янському є споконвіку властива і спадкова».

4. Назвіть етапи, на які поділяється передвесільний період.

5. Установіть відповідність.

Балада

Уривок

1. «Бондарівна»

А. Вийде сестра – розгнуздає, // Вийде мати – розпитає

2. «Ой летіла стріла»

Б. Його дівчина // Білі рученьки ломить

3. «Ой на горі вогонь горить»

В. Задзвонили усі дзвони, музики заграли

4. «Козака несуть»

Г. Коси розпустила, ні з ким не ходила
Д. Немає нікого плакати по ньому


6. До якої літератури належить Києво-Печерський патерик?

6 б.

Всього – 42 бали

Українська мова і література

10 клас

І. Побудуйте роздум у публіцистичному стилі (об­сяг: 0,5 – 1 сторінка), ствердивши або спростувавши одну з таких тез:

Краще помилитися по совісті, аніж виявитися правим всупереч їй.

Шрейдер

Розум втрачає всю свою чарівність, якщо він поєднаний із злістю.

Шерідан

12 б.

ІІ. Виконайте тестові завдання: оберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Більше букв, аніж звуків у рядку слів

А графа, розуміння, світ

Б довіра, змагання, мавпячий

В стільки, дзвін, рученька

Г зав’язь, верф’ю, спросоння

Д м’ята, український, диво
2. Лише із запозичених слів складається рядок

А сорочка, блуза, льон

Б театр, цирк, вистава

В хокей, гра, спорт

Г граматика, техніка, політика

Д арфа, фортепіано, сопілка

3. Установіть відповідність між фразеологізмом та його тлумаченням

1. Нога за ногою.

А. Приховувати недобрі наміри.

2. Носити камінь за пазухою.

Б. Пересуватися дуже повільно.

3. Збитися на манівці.

В. Приховувати справжню сутність.

4. Носити маску.

Г. Втратити правильний напрям у діяльності.
Д. Розбити вщент.


1 2 3 4

4. Подвоєння літер у всіх словах іншомовного походження не відбувається в рядку

А ем..ігрант, ім..ігрант, ас..амблея, бел..етристика

Б ім..унітет, кол..екція, дискус..ія, кол..ектив

В ім..ітація, гол..андка, ак..уратний, ак..умуляція

Г епіграм..а, ін..овація, бюл..етень, ак..омпанемент

Д іл..юстрація, інтел..ігент, ір..аціональний, кор..еспондент
5. Усі частини мови самостійні в рядку

А хтось, багато, пляма, мідь, Об

Б гідність, що, пензлик, попри, затінок

В завтра, безжурно, над, якось, серед

Г трудар, при, піднебесся, кінний, вірність

Д щонайменше, весь, з-перед, казна-як, тільки
6. Усі складні слова потрібно писати разом у рядку

А науково/фантастичний, жовто/грудий, вічно/зелений

Б спортивно/оздоровчий, електро/ремонтний, дрібно/буржуазний

В електро/магнітний, приватно/власницький, кам´яно/вугільний

Г військово/патріотичний, мало/досвідчений, важко/атлетичний

Д сліпучо/білий, південно/кримський, високо/авторитетний
7. Не всі слова займенники в рядку

А я, той, наш, свій, абискільки

Б весь, ми, деякий, абичий, край

В ти, казна-хто, ніхто, декотрий, він

Г цей, воно, їх, ніщо, всякий

Д мій, ви, себе, що-небудь, свій
8. М´який знак пишеться в усіх словах рядка

А рибал..ство, погод..ся, прип´ят..ський, голівон..ці

Б красун..чик, купал..ський, виріз..блений, зателен..кати

В крад..кома, обвін..чати, консул..ський, мен..ше

Г мал..ва, локал..ний, кан..йон, ковз..кий

Д вигул..кнути, конс..єржка, нац..кувати, зат..марити

9. Установіть відповідність між реченнями та їх видами

1. Означено-особове

А. Сонним холодом од трав віє.

2. Неозначено-особове

Б. Хліб-сіль їж, а правду ріж.

3. Узагальнено-особове

В. Квітчастий луг і дощик золотий.

4. Безособове

Г. За правду, браття, єднаймося щиро.
Д. Задзвонили в усі дзвони по всій Україні.

1 2 3 4

10. Усі прислівники в рядку

А якісно, до побачення, уві сні, взимку

Б надмірно, спросоння, будь ласка, ймовірно

В добре, тихо-тихо, невгамовно, по-нашому

Г вгору, хто-небудь, ось-ось, щиро

Д внаслідок, безжально, навпіл, невільник
11. Граматичну помилку допущено в реченні в рядку

А Летять у село лелеки, напівсонні, ліниво й важко махаючи крильми.

Б Сковорода йшов поруч, спідлоба стежачи за співрозмовником.

В Побачивши картини Катерини Білокур, мене охопило зачарування.

Г Теплий вітер цілує каштани, колихаючи віти смутні.

Д Треба зранку до праці ставати, зневажаючи втому і лінь.
12. Складнопідрядне речення з підрядним з’ясувальним у рядку

А Аж власний світ у ній почне рости, у якому будуть теж сонце і зорі.

Б Я син твій, син, що йшов за тебе на смерть.

В Я керував стерном, до певної мети мій човен плив.

Г І ніяк ми не вгадаєм, що зробилось з нашим краєм.

Д Ти перед смертю дітям повтори ту казку, що лишилася, як спомин.

12б.

ІІІ. Висловіть власні роздуми (до 1 стор.) за однією із запропонованих тем:

1. Розкриття патріархально-сімейних взаємин на селі в повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я».

2. Пошук ідеалів і проблема вибору (за романом Панаса Мирного та Івана Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?».

3. Морально-етичні проблеми в комедії І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля».

12б.

ІV. Коротко й чітко дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.

 1. Слова «Був я колись Кайдаш, а тепер перевівся на маленького Кайдашця» були сказані старим Омельком тоді, коли

А Лаврін перестав визнавати батька головою родини

Б старший син Карпо одружився з Мотрею

В Мелашка залишилася жити в Києві

Г хату після чергової сварки було переділено навпіл

Д Мотря вибила Кайдашисі око

 1. Назвіть роман, про який сказано, що він – справді народний, як би його не поціновували критики різних мистецьких уподобань. Він стоїть у тому ж ряду, що й «Микола Джеря» чи «Кайдашева сім’я» І.Нечуя-Левицького, але це вже не просто пісня про наше гірке безталання, а велична симфонія.

3. На честь кого вибрав собі псевдонім І.Карпенко-Карий?

4. Серед названих ідей трагікомедії «Мартин Боруля» провідною є

А викриття бюрократизму в новому капіталістичному суспільстві

Б засудження хабарництва як яскравого прояву корумпованої країни

В висвітлення вад тогочасної судової системи

Г осміювання міщанства як руйнівника здорової народної моралі, звичаїв і традицій

Д висміювання людей, що соромляться бути собою, захоплюються модою

5. Назвіть періоди розвитку української літератури.

6. «З певністю можна стверджувати, що сама Божа милість, сама Божа благодать дарувала Україні цього прозаїка, як-то, незадовго перед тим, знову ж таки за Божим промислом, явлено було їй геніального Тараса Шевченка. І то може символічно, що географічні, родові точки, де в середоточчі української землі, яка дихає трипільською пракультурою, сталися ці два виверження українського духу, розташовані майже поряд: від Стеблева до рідного села Т.Шевченка… лише якихось 20 веств».

Про кого писав професор А.Погрібний?

6 б.

Всього – 42 бали

Українська мова і література

11 клас

І. Побудуйте роздум у публіцистичному стилі (об­сяг: 0,5 – 1 сторінка), ствердивши або спростувавши одну з таких тез:

Доскіпуюсь, допитуюся: хто я?

П.Перебийніс

Нема нічого вищого на світі, як мудра єдність неподібних душ.

Д. Павличко

12 б.

ІІ. Виконайте тестові завдання: оберіть правильну відповідь і позначте її.

1.Установіть відповідність між реченнями та їх характеристиками.

1. Перша частина виражає умову, за якої можлива дія другої частини.

А. Сойка – підступна птиця: вона мастак нищити дрібне птаство і їхнім же голосом веселити себе.

2. Друга частина розкриває причину дії, про яку йдеться в першій частині.

Б. Дедалі більше видніє, степ ширшає, розпросторюється нічної мли.

3. Друга частина розкриває, пояснює чи уточнює зміст першої частини.

В. А слово скаже – з пам’яті не викинеш.

4. Перша й друга частина повідомляють про події, які відбуваються одночасно.

Г.Бджоли раді цвіту – люди літу.
Д. Однокрил вибрався з кущів, присів біля вогнища і дивився на жар: він, як і всі гайворони, любив блискуче.

1 2 3 4


2. Виділене слово вжито в переносному значенні в реченні в рядку

А Я шукав усе світле в дорозі і в людях.

Б Найдужче у житті цінував я хліб.

В Сміються в сонці золотому річки, і села, і поля.

Г Що думаєш сказати, спершу обміркуй.

Д Небо мінилося над степом, граючи розсипом зоряних іскор.

3. У вимові кожного зі слів спостерігається явище уподібнення приголосних у рядку

А зсушити, казка, кігті, мишка

Б вогкий, рюкзак, нігтик, зсунути

В низка, молотьба, миска, зсипати

Г боротьба, зцілити, смужка, кішка

Д екзамен, зцементувати, грушка, стежка
4. Фразеологічний зворот вжито в реченні в рядку

А Дивлюсь на сині обрії землі з калинових небес моєї долі.

Б Ніби хвилі розіллються голоси трембіти.

В Вір до кінця у власні сподівання.

Г Його постійною мрією було швидше вийти в люди.

Д Не звикай утертими стежками йти за другим сліпо, як у дим.

5. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

На сонячному пагорбі, (1) неподалік уже (2) давним-давно запустілого старовинного маєтку, стоїть школа, (3) мурована з червоної (4) вогнетривкої цегли.

А прикметник

Б дієприкметник

В прислівник

Г прийменник

Д частка

1 2 3 4


6. Правильно написані слова в рядку

А медв´яний, верф’ю, інтерв’ю, ад’юнкт

Б свято, Прип’ять, б’є, оловяний

В без’язикий, торфяний, м’ята, морквяний

Г крюк, суб’єкт, цв´ях, рясно

Д мавпячий, Лук’янівка, дит’ясла, дзвякнути
7. Географічні назви, від яких можна утворити прикметники, що закінчуються на –ський, розташовані в рядку

А Кривий Ріг, Карпати, Кіровоград

Б Буг, Париж, Дрогобич

В Петербург, Збараж, Миргород

Г Сиваш, Волноваха, Красноград

Д Прага, Запоріжжя, Ужгород


 1. У всіх словах на місці пропущеної літери слід писати -и в рядку

А л..мон, ш..рма, Ч..лі, Алж..р

Б д..аграма, колор..т, дез..нфекція, с..мпатія

В д..ректор, п..нгвін, тр..умф, ц..стерна

Г арт..кль, реж..сер, студ..я, С..нгапур

Д к..зил, З..мбабве, к..сет, б..нт


 1. Дієприкметник є означенням у реченні в рядку

А Кімнати прикрашені гірляндами, ялинковими іграшками.

Б Його слова не були почуті.

В Рівними рядами стоять обважнілі плодами яблуні.

Г Двері в хату були зачинені.

Д Гори вкриті лісом.


 1. Допущено орфографічну помилку в рядку слів

А східноєвропейський, з давніх-давен, до речі

Б будь-ласка, по-нашому, ад’ютант

В неспроста, суспільно корисний, нескáзаний

Г марокканський, верб’я, як-не-як

Д тьмяний, черв’як, духмяний


 1. Ознаку предмета означають прислівники в рядку

А сад восени, розмова віч-на-віч, глухо шумів

Б сказав навздогін, приїду коли-небудь, читання мовчки

В присунув близько, розірвав уподовж, будинок зліва

Г доглядає дбайливо, прогулянка верхи, зробив вчасно

Д читання вголос, торгівля вроздріб, кава по-турецьки


 1. Розділове складносурядне речення в рядку

А А пісок дедалі сипучіший, і мотоцикл з льоту раз у раз шугає в нього.

Б Скинеться зрідка у воді рибина, або нічний птах залопоче у темряві крилами.

В Темніли стрілки щавлю, та смачно вабила конюшина.

Г І ввижається Олесеві маленька хата під кущем водяної папороті, а в тій хатинці він сидить, рибку стереже.

Д Стовбур ледве помітно розгойдувало, а внизу під підошвами в Олеся ворушилось коріння.

12б.
ІІІ. Висловіть власні роздуми (1–1,5 стор.) за однією із запропонованих тем:

1. Символічні образи в ранній поезії Павла Тичини.

2. Авангардиські пошуки Михайля Семенка.

3. Романтична жага життєлюбства в поезіях Максима Рильського.

12 б.
ІV. Коротко й чітко дайте відповіді на запитання та виконайте завдання.


 1. Умовна назва літературно-мистецької генерації українських митців 1920-х – початку 1930-х років, які були репресовані більшовицьким режимом, – це … .
 1. Установіть відповідність між назвою твору й мотивом
1. «Ви знаєте, як липа шелестить…»

А світлі сподівання українців і жорстока реальність

2. «Арфами, арфами…»

Б національно-визвольне пробудже-ння народу

3. «Пам’яті тридцяти»

В роль митця в житті суспільства

4. «Отчиняйте двері…»

Г гімн весні, молодості, вірі в людське щастя
Д єдність природи й високих почуттів людини
 1. Вкажіть письменників сучасності, членів Національної спілки письменників, представників Київщини та зазначте їхні твори (не менше п’яти).
 1. І в наші дні зберіг чар-отруту:

В тобі розбили табір аспанфути –

Кують, і мелють, і дивують світ.
З якої поезії ці строфи? Хто її автор?


 1. Назвіть збірки М.Семенка, якими він розпочинає історію українського футуризму.
 1. Поезія Плужника розвивалася в річищі

А символізму

Б експресіонізму

В неоромантизму

Г імпресіонізму

6 б.

Всього – 42 бали

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Усний твір роздум на морально – етичну тему в публіцистичному стилі
Мета: навчити учнів самостійно добирати І систематизувати матеріал відповідно до теми та основної думки висловлювання, будувати логічно...

Урок №84 урок розвитку комунікативних умінь №21. Портретний нарис у публіцистичному стилі мета
Урок розвитку комунікативних умінь №21. Портретний нарис у публіцистичному стилі

1. Напишіть твір – роздум на одну із запропонованих тем
«Яке то щастя – мати мову, якою створено «Кобзар»! Оту святу, многовікову – наш найдорожчий Божий дар!»

Рада молодих вчених
Тези іі-ї Міжнародної науково-практичної конференції». Вартість збірника тез доповідей та програми: електронна версія – 70 грн.;...

Isbn форум молодих науковців Львівщини. Збірник тез конференції: 22 травня 2011 року
Форум молодих науковців Львівщини. Збірник тез конференції: 22 травня 2011 року // За заг ред. О. М. Лозинського, І. В. Карівця,...

Isbn форум молодих науковців Львівщини. Збірник тез конференції: 22 травня 2011 року
Форум молодих науковців Львівщини. Збірник тез конференції: 22 травня 2011 року // За заг ред. О. М. Лозинського, І. В. Карівця,...

Підручник у вас немає, бо немає писемної мови. Вчитель мовчить. Чи...
Відомий український письменник XIX ст. Панас Мирний писав: „Найбільше І найдорожче добро кожного народу — це його мова, ота жива...

Урок 24 Тема «Художні напрямки та стилі»
Тема «Художні напрямки та стилі» продовжить знайомити Вас із стильовими ознаками сучасних напрямків художньої культури. Ви довідаєтесь...

Вплив типу культури на характер освіти
Освіта являє собою одну з соціальних підструктур суспільства, соціальний інститут. Її зміст відбиває стан суспільства, перехід від...

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
Суб’єктивна модальність у сучасному німецькому публіцистичному дискурсі: семантичний І структурний аспектиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка