Пошук по сайту


Затверджую - Книга: сторінки історії та розвитку (Замість вступу) Слово «книга»

Книга: сторінки історії та розвитку (Замість вступу) Слово «книга»

Сторінка3/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Затверджую


Видавництво Директор (заст. директора)

Зам. № видавництва _

Друкарня Дата_______________________

Директор (гол. інженер)
Зам. № ___________________ друкарні__________________

Дата Дата

ВИДАВНИЧА СПЕЦИФІКАЦІЯ поліграфічного виконання друкованого видання

Автор Обсяг (друк, арк.)

Назва Формат, частка арк.

Тираж (прим.)

в оправі

Серія в обклад. _

Мова на експорт

Друкарський листаж

(тис. арк. відб.)

СКЛАДАННЯ І ВЕРСТКА
Шрифти (гарнітури, кегль, Ручний. Монотип. Лінотип.

інтерліньяж) Фотоскладання. Комп'ютер.

Основний текст Формат (одної колонки)

Графічні виділення Верстка, кв.

Дод. текст К-сть рядків у полосі

Заголовки Середник

Таблиці (відкриті, закриті) при 2- і 3-колон. Складанні

_________________________ _________________________

Формули

54

Продовження табл. 10

Підписи Розмір абзац, відступу

до малюнків осн. тексту

вклейок дод. тексту

Ліхтарики (формат) Розміщення кв. (рядків)

Зноски до заголовку

Зміст (місце, відбивка) до тексту

Титул

складений, репродукц.,

' складено-репродукційний,

індивідуальний, серійний Колонцифра (лінійка, відбивка, Обкладинка

місце) індивідуальна, серійна,

складена, репродукц.,

Норма складено-репродукційна,

Текст______ _ офсетна, глибокий друк

Підписи до малюнків давати:
шрифт_____________________ в гранках, верстці

Макет додається, буде доданий
ГРАФІЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Оригінали: Кліше:

чорні чорні
шрифтові штрихові

кольорові кольорові

к-сть фарб к-сть фарб

ліній . ліній

сітка сітка

ліній ліній

кольорові кольорові

штампи штампи друк

Високий: з набору, зі стереотипу Обкладинка: спосіб друку

машини

Офсетний

к-сть фарб, колір

Глибокий з чого друкувати (набір, сте­
реотип, кліше, гальван.)

55

Продовження табл. 10
Текст на машинах: Суперобкладинка:

ротаційних, плоских, (додається, буде доданий)

листових ротаціях формат

з прокладкою, без прокладки спосіб друку

к-стьфарб фарбовість

Розміщування сторінок форми Форзац: спосіб друку

для фальц, в 4, 3, 2 згини

Комплектування: к-сть фарб, колір

вкладанням, накладанням Титул: який

Розкладка: к.сть фарб ____________

в корінці в головці

Вклейки, вкладки, накидки:

Додаткові вказівки

формат

спосіб друку

к-сть фарб, колір

куди наклеювати

БРОШУРУВАННЯ

Фальцювання: 4, 3, 2 згини Покритя обкладинкою:
Комплектування: наопашки, звичайне,

вкладанням, накладанням врознім, з кантом

Шиття: наопашки, з відступом, Біговка рубчиків

нитками (на марлі, без

марлі), дротом, безшвейне Обрізка:

скріплення 3 4-Х; 3-Х; 2-х сторін, без

Вклейки: на стержень обрізу

на паспарту

ПАЛІТУРКА

Корінець: круглий, прямий, Папка:

обклеювання папером, спинка блока, мм

тканиною, без обклеювання

_ матеріал

Форзац:

приклейний, прошивний кругом з фаскою

з фальчиком, без фальчика, без фаски

окантування тканиною, кути прямі, заокруглені

папером, без окантування
Каптал, колір

56

Продовження табл. 10

Зафарбування обрізу: Суперобкладинка:

всіх сторін блінтувати, не блінтувати

головки Тиснення:

головки і передка з мідних штампів,

обробка гальван. блінтом,

рельєфне

фарбою (колір)

фольгою (колір)

термофарбою (колір)

К-сть штампів

Додаткові вказівки

__________________________

ПАПІР, МАТЕРІАЛИ

Папір на текст Картон (сорт, марка, товщина):
(листовий, рулонний, для палітурок

глазурований, машинної

футлярів

гладкості, відбілений

невідбілений) Тканини

(назва, колір, малюнок):

Папір на обкладинку для сторонок____________

(сорт, колір, маса)

спинки

Папір на суперобкладинку

обклеювання спинки

(сорт, колір, маса)

Папір на форзац окантування форзаца______

(сорт, колір, маса) Синтетичні матеріали:

Папір на вклейки, вкладки, на палітурку_____________ накидки спинку________________

(сорт, колір, маса) суперобкладинку

__________________________ припресування

57

Продовження табл. 10

ГРАФІК ВИПУСКУ ВИДАННЯ

ДОДАТКИ

Здавання оригіналу (факт.)

Оригінал:

1. с.

Гранки (прим.)

2. с.

Верстка (прим.)

3. с.

Звірка (прим.)

4. с.

Дублікати тексту:

1. с.

Підписано до друку

2. с.

Чисті листи (прим.)

3. с.

Сигнал

4. с.

Здавання тиражу

Оригінали ілюстрацій (шт.)
Готові форми (шт.)

Макети

титула

початкової сторінки


Підписи:

Технічний редактор

Візи:

Начальник виробничого відділу видавництва

Художній редактор

Дата

Начальник виробничого відділу друкарні

Дата
Дата

Начальник технічного відділу друкарні

Дата

58

Продовження табл. 10

ВКАЗІВКИ ДО ВЕРСТКИ

Автор

Назва

Гранки с.

Оригінал на с.

Верстати на кв. в одну, дві, три колонки з середником п.

по рядків без врахування колонтитула,

чистого тексту на шп., без шпон.

Колонцифра:

Шрифт внизу по кутах, посередині, в тире,

(гарнітура, кегль і накреслення)

без тире, в рядку колонтитула посередині, в край. Відбивка від тексту
на п.

Колонтитул:

Шрифт

(гарнітура, кегль і накреслення)

Лінійка зверху

(кегль, малюнок очка, довжина)

зверху

(кегль, малюнок очка, довжина)

Відбивки: від верхньої лінійки п., від нижньої лінійки п.

від тексту п.

Текст зліва

Текст справа

Спуски

(розмір і місце: в частинах, главах, розділах і т.п.)

до заголовка, до тексту

Заголовки:

Виключати на одну, дві, три колонки.

(вид виключки)

Однорядкові, складені кг. робити рядків

тексту.

Багаторядкові, складені прописними, розбивати на шпони.

59

Продовження табл. 10

Зноски відокремлювати від тексту

і закріпляти разом з відбивкою в мінімальне ціле число рядків тексту. Норма_________________ кг. 6 ___________________________

Верстати по виклейному (розрахунковому) макету рукопису на

_______ с. і розклейці на________________с.

Порядок верстки: 1.

2.

3.

4.

5.

6.При верстанні дотримуватися всіх правил складання книжково-журнальних видань.

Додаткові вказівки__________________________________________

Додатки:

1. 4.

2. 5.

3. 6.

Технічний редактор_____________________________

« » 19 р.

Художній редактор______________________________

« » 19 р.
60

4.2. Порядок розташування
елементів видань при верстанні


Порядок розташування окремих еле-ментів видання при верстанні:

 1. Авантитул — на першій сторінці.

 2. Контртитул чи фронтиспис — на другій сторінці.

 3. Титул — на третій сторінці (при відсутності авантитула
  і колонтитула чи фронтисписа — на першій сторінці).

 4. Анотація, випускні дані, індекси УДК, ББК, ISBN — на
  четвертій сторінці (зворот титула).

 5. Посвята чи епіграф до книги — на п'ятій сторінці.

 6. На наступній, непарній, сторінці може бути розміще-
  ний зміст.

 7. На наступній, знову непарній, сторінці — вступна стаття.

 8. На непарній сторінці, після вступної статті, — передмова.

 9. Після всіх передмов з непарної сторінки починається
  основний текст.
 1. Після закінчення тексту, в кінці видання, як правило,
  заверстують післямову або заключну статтю, які бажано
  починати з непарної сторінки.

 2. Затекстові примітки і коментарі розміщують після післямови з непарної сторінки зі спуском, іноді з шмуцтитулом.

 3. Додатки завжди з непарної сторінки зі спуском, а при
  наявності шмуцтитула — без спуску.

 4. Списки літератури — на окремій сторінці зі спуском.

 5. Покажчики — з нової сторінки зі спуском.

 6. Зміст — з нової сторінки зі спуском.
 1. Випускні дані — на окремій сторінці на оптичній
  середині, інколи внизу сторінки змісту на повний формат.

 2. На окремих вільних сторінках, що залишаються при
  неможливості приведення верстки, поміщають рекламу, но-
  татки, книжкові оголошення.

Цим переліком користуються тоді, коли нема інших вказівок від видавництва, видавничої організації чи особи, яка має дозвіл на видання.

4.3. Вимоги до текстового
та ілюстративного матеріалу
майбутнього видання


Текстовий оригінал видання для

подачі на поліграфічне підприємство для складання пови-нен бути віддрукованим на друкарській машинці з чітким

61

шрифтом через два інтервали на одній стороні аркуша паперу.

Вирізки з раніше виданих видань можуть бути долучені до оригіналу тільки тоді, коли вони набрані кеглем, не меншим, ніж корпус (для документальних видань — петит), мають чіткий друк і без виправлень.

Відбитки багатоколонного складання, які використову-ють як оригінал, повинні бути розрізаними на колонки, рівномірно і послідовно розклеєні на окремих аркушах паперу єдиного для всього оригіналу формату.

Оригінали, написані від руки, допускаються, якщо вони виписані чітким почерком і призначені для складного слов-никового тексту, математичних і хімічних формул та рівнянь, а також для таблиць у великих статистичних працях, лінгвістич-них текстах і для текстів на мовах, які не мають алфавітів на друкарських машинках. Щоб забезпечити правильність скла-дання формул, останні вписують в оригінал повністю від руки з точним розташуванням їх по рядках. Особливу увагу слід звертати на написан ня надрядкових та підрядкових індексів.

Основні розділи оригіналу повинні починатися кожний з нового рядка з відступом зверху приблизно на 1/4 висоти сторінки.

Формат аркушів паперу, на якому подається текст книги, повинен бути стандартного розміру 210 х 297,5 мм.

Довжина рядка при передруку оригіналу на машинці при середній ширині літер повиннадорівнювати 57—58 ударів, а кількість рядків на сторінці — 30, що складає

1700 знаків на сторінці і відповідає 24 сторінкам у авторському аркуші.

Чисті поля навколо тексту повинні бути: зліва від тексту -— 2,5 см, справа — 1 см, зверху — 2 см, знизу — 2,5 см.

В оригіналі допускають не більше п'яти буквених виправ-лень від руки на одній сторінці.

Різноманітні вставки та доповнення, які додаються до оригіналу після його виготовлення, повинні бути віддруко-вані на машинці на окремих сторінках, вставлені на свої місця в тексті і включені в загальну нумерацію оригіналу.

Нумерація оригіналу повинна бути за порядком від першої до останньої сторінки, включаючи обкладинку (якщо вона складена), титул, шмуцтитули і зміст, без жодних буквених позначень типу 12а чи 126. Номер сторінки ставлять на верхньому полі кожної сторінки оригіналу чорнилом чи олівцем одного кольору.
62

Загальну кількість пронумерованих сторінок оригіналу вказують у верхньому правому кутку першої сторінки позна-ченням першої та останньої сторінок. Цю позначку слід обвести кольоровим олівцем.

Всі заголовки, які будуть в книзі окремими рядками, друкуються прописними літерами і відбиваються від попе-реднього тексту трьома інтервалами.

Вказівки про те, куди необхідно помістити конкретні ілюстрації чи будь-який образотворчий або графічний ма-теріал, повинні бути на лівому полі машинописного ори-гіналу.

Підрисункові підписи є самостійною частиною оригіналу і віддруковуються згідно з тими самими правилами. Вони повинні бути пронумеровані відповідно до нумерації-ілюстрацій.

Зміст видання повинен відповідати змістові, який буде поміщений в книзі. Номери сторінок змісту проставляються пізніше, після верстання видання.Рис. 20. На боковому полі, крім вказівки номера малюнка, можна

вказати спосіб заверстування ілюстрації,

подавши графічний макет

Оригінали обкладинок повинні складатися з тексту та ескізу до нього чи макету обкладинки.

Оригінал титула повинен бути віддрукований на машинці. Подається ескіз розташування рядків у відповідності з композиційною схемою, прийнятою для його оформлення.

У макеті обкладинки і титула повинні бути точно вказані гарнітура і кегль шрифту для кожного рядка, а також розміри пробілів між рядками — послідовно зверху вниз.

Оригінали ілюстрацій повинні бути підготовлені згідно з такими вимогами:

63

1. У кожному оригіналі повинні бути враховані особливості поліграфічної технології і якість паперу, на якому вони будуть відтворені, та якість фарб, які будуть застосовані при друкуванні.

2. Лінійність растру при відтворенні тонових одно-
і багатоколірних ілюстрацій вибирається залежно від харак-
теру оригіналу, виду продукції, а також паперу і типу машин,
на яких буде друкуватися видання. Густина растру вимі-
рюється кількістю ліній на дюйм (LPI — lines per inch) або
в процентах чи лініях/см.

Слід пам'ятати про різницю між такими одиницями сучасної комп'ютерної техніки, як DPI та LPI. Принтер з допустимою можливістю 300 DPI ніколи не зможе здрукувати растр з насиченістю 300 LPI. Це пов'язано з тим, що для отримання растрових крапок більшого розміру принтер виконує групування крапок мінімального розміру. Застосування растрової технології потребує відповідних навиків та знань можливостей принтера. Інколи застосований растр не відповідає за рівнем щільності екранному зображенню.

 1. На лицьовому боці оригіналу не повинно бути ніяких
  позначень, плям чи механічних пошкоджень, рельєфів від
  написів на звороті. Ці вимоги не розповсюджуються на
  архівні оригінали.

 2. На оригіналах, які не мають чіткого позначення верху
  чи низу рисунка, на зворотній стороні повинні бути зроблені
  відповідні позначки в нижньому краю.

 3. Чорно-білі штрихові оригінали повинні бути чіткими,
  нанесеними в повну силу туші чи фарби і мати нейтральний
  чорний колір.

 4. Одноколірні тонові фотомонтажі повинні бути виготов-
  лені з фотознімків, які мають однакову щільність найтемні-
  шого і найсвітлішого полів зображення.

 5. Не бажано використовувати як оригінал уже віддруко-
  ваний відбиток. Складна ретуш такого оригіналу значно
  погіршує його якість, а в деяких системах його обробку
  робить взагалі неможливою.

 6. Багатоколірні оригінали, які відтворюються способом
  офсетного чи глибокого друку і будуть монтуватися на
  одну форму, повинні бути однорідні за виконанням. Колір їх
  повинен входити в одну гаму.

64

9. Оригінали, підготовлені для відтворення офсетним способом в чотири фарби, повинні мати кольорові відтінки, які відтворюються сполученням фарб однієї з тріад, підібра-них за шкалами охоплення кольорів.

 1. При відтворенні музейних картин (творів образотвор-
  чого мистецтва) з діапозитивів, слід пам'ятати, що на них
  повинна бути шкала фарб, від фотографована разом з карти-
  ною. Це дасть змогу точно передати кольорову гаму картини
  та можливість коригування кольорів згідно зі шкалою.

 2. Обов 'язково до кожного оригіналу повинні додаватися вказівка на номер оригіналу, процент зменшення чи збільшення видання, для якого виготовлений оригінал.

 3. З метою точного відтворення зображення ілюстра-
  тивні оригінали повинні, по можливості, мати формат,
  близький до заданого.

 4. Рекомендоване максимальне збільшення оригіналів не повинно перевищувати 11/4(125%), а максимальне зменшення 1/2 (50%).

 5. Найбільш точно відтворюються оригінали при змен-
  шенні 2/3 (66%).

 6. Допустиме збільшення діапозитива — не більше ніж в 4 рази. Більше — за згодою поліграфпідприємства.

4.4. Складання і верстання елементів видань

Верстання це процес формування

(монтажу) книжкових, журнальних та газетних сторінок заданого формату з підготовленого складання різних видів текстів та ілюстративного матеріалу. Це один з основних процесів поліграфічного виробництва, в результаті якого друковане видання набуває завершеного вигляду.

Цей процес при дотриманні обов'язкових технічних пра-вил забезпечує стильову і технічну єдність оформлення та художню цілісність видання, відповідність кожної сторінки, кожного розвороту як їх змісту, так і загальному принципові оформлення видання. Складні завдання верстки виникають майже на кожному розвороті.

У книзі розглядається верстка видань при проходженні за безграночним методом видавання. Всі питання компонування сторінок складання, ілюстрацій, різних текстових виділень в

1/2 3 0-89 65
такому випадку вирішує сам верстальник. Для зручності користування складання і верстання видання буде описано за елементами оформлення від авантитула до вихідних даних.

4.5. Авантитул

Авантитул (від французького avant

— перед і латинського titulus напис, заголовок) — це перша сторінка книжкового блока, один з композиційно-декоративних елементів книги. Авантитул розміщується у виданні при наявності в ньому контртитула чи фронтисписа. На авантитулі поміщають прізвище автора, назву видання або видавничу марку, інколи назву видавництва чи декоративний малюнок або надзаголовкові дані однієї чи декількох організацій, які видають книгу, а також дані про серію.

Верстають елементи оформлення на оптичній середині сторінки, інколи у верхній частині сторінки з виключкою вправо чи посередині.

Тексти на авантитулі, як правило, тієї ж гарнітури, що і титул, але меншого кегля — не більше 12—14 пунктів. Авантитул може ще іменуватися фортитулом або вихідним листком. Колонцифру на авантитулі не ставлять.

4.6. Контртитул

Контртитул (від латинських contra

— проти і titulusнапис, заголовок) —додатковий титул, як
правило, в багатотомних чи перекладних виданнях. Розмі-
щується на лівій стороні титульного розвороту. В багатотом-
них виданнях на контртитулі поміщають дані, які належать
до всього видання, а на титулі — дані, які відносяться лише до окремого тому. В перекладних творах на контртитулі дають ті ж дані, що й на титулі, мовою оригіналу. В розкішних та подарункових виданнях контртитул роблять «дзеркальним», тобто він повторює титульний аркуш. Верстають контртитул згідно з композиційним задумом видання, узгоджуючи з титулом. Колонцифру на контртитулі не ставлять.

4.7. Фронтиспис

Фронтиспис (від французького

frontispice, від латинських frons, frontis — лоб і spicio дивлюся) — як правило, ілюстрація в книзі, розміщена на
66

Рис. 21. Макет розвороту з контртитулом

лівій стороні розвороту титульного аркуша. На фронтисписі розміщують відтворений в різних техніках портрет автора або особи, про яку йде мова в творі. Інколи на фронтисписі поміщають ілюстрацію, яка відображає головну ідею твору або вузловий епізод. В наукових виданнях на фронтисписі можуть бути поміщені фотографії, карти, схеми.

Верстають фронтиспис згідно з вказівками художника чи художньо-технічного редактора. Коли таких вказівок не-має, тоді зображальні елементи розташовують на оптичній середині сторінки, узгоджуючи зображення з титульним аркушем. Колонцифру на фронтисписі не ставлять.

4.8. Титульний аркуш

Титульний аркуш (від латинського titulus — напис, заголовок) — заголовний лист видання, основний титульний елемент книги, на якому даються головні відомості про неї — прізвище автора, назву, жанр, місце і час видання, видавництво, марку видавництва, марку серії, номер тому і т. п. Як правило, титул розміщують на першій сторінці видання і він займає всю сторінку.

За наявності авантитула, фронтисписа чи контртитула титул верстають на третій сторінці. Титульний аркуш повто-
67
Рис. 22. Макет фронтисписа з титульним аркушем

рює та доповнює відомості, поміщені на обкладинці, дає повніше уявлення про видання.

Сучасний титул за своєю структурою може бути одинар-ним, тобто перша сторінка книжкового блока зі зворотом; розворотним, коли частина відомостей чи зображення по-дається на другій сторінці блока, а частина — на третій без переходу з сторінки на сторінку; двійчастим, коли текст чи зображення починаються на лівій сторінці розвороту, а закінчуються на правій.

При верстці титульного аркуша особливу увагу слід звернути на:

1. Подзаголовкові дані, в які можуть входити назва організації чи декількох організацій, від імені яких видається видання, або заголовок серії, ініціали і прізвище редактора всієї серії, номер випуску серії, заголовок підсерії, порядковий номер випуску підсерії. Частина цих даних може бути перенесена на авантитул чи контртитул.

2. Відомості про авторів, тобто ім'я і прізвище подаються
в тій формі і повноті, які встановлені автором. При верстці
вказують спочатку ініціали чи ім'я, а потім прізвища. Імена
і прізвища авторів можуть бути поміщені на титульному
аркуші незалежно від їх кількості. Якщо авторів чотири

68

і більше, тоді можливе перенесення їх імен і прізвищ на зворот титульного аркуша. В роботах, виконаних колективом ав-торів, їх імена подають в прийнятій ними послідовності. Відомості про почесні звання, вчені ступені поміщають після імені автора.

3. Підзаголовкові дані— відомості, які пояснюють заголо-
вок, літературний жанр, вказують читацьке призначення
книги, на вікові особливості читача, про перевидання і пе-
реробку. Крім цього, у підзаголовкові дані можуть бути
включені відомості про затвердження видання як навчально-
го посібника, підручника чи офіційного видання, про упоряд-
ників, про мову, з якої перекладене видання, та прізвища
перекладачів, про титульного редактора, про художника-
ілюстратора, художника-оформлювача і фотографа в ілюст-
рованих виданнях.

Підзаголовкові дані можуть бути поділені між титульним аркушем та його зворотом. При верстці на зворот титульного аркуша можна переносити:

 • вказівку, для якої категорії читачів призначене видання;

 • відомості про перевидання, переробку;

 • повідомлення про затвердження видання як підручника,
  навчального посібника чи офіційного видання;

 • дані про мову, з якої перекладено видання, і прізвища
  перекладачів;

 • прізвища художника-оформлювача і фотографа в ілю-
  строваних та художніх виданнях.
 1. Прізвище та ім'я упорядника, повнота і форма якого
  встановлюється упорядником. Ініціали чи ім'я упорядника
  повинні передувати його прізвищу. Можливе перенесення
  прізвища упорядника на зворот титульного аркуша. Перед
  прізвищем упорядника повинні бути слова чи словосполучен-
  ня, які визначають характер виконаної роботи. Наприклад:
  упорядник, впорядкував, записав, автор-упорядник
  і т, п.; дані про почесні звання упорядників розміщують після
  їх прізвищ.

 2. Вихідні дані, які включають місце випуску видання,
  назву видавництва чи видавничої організації і рік випуску
  видання, потрібно розташовувати у вказаній послідовності.
  Ці дані частково чи повністю можуть бути перенесені на
  авантитул, контртитул чи останню сторінку, особливо у

3 0-89 69
художньо оформлених виданнях, титульні аркуші яких зай-няті малюнками.

В малообсягових чи малоформатних виданнях для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку всі дані, які необхідно подавати на титульному аркуші, крім прізвища автора і назви, можуть бути перенесені на третю чи четверту сторінки обкладинки.

У виданнях без титульного аркуша титульні дані розташо-вують на суміщеному титульному аркуші на першій сторінці оправи чи обкладинці. Вихідні дані можна переносити на останню сторінку видання, на задню сторінку оправи чи на будь-яку сторінку обкладинки.

4.9. Зворот титульного аркуша

Зворот титульного аркуша це

місце розміщення цілого ряду вихідних даних. Верстається він завжди на парній сторінці. На звороті титульного аркуша розміщують:

 1. бібліотечний шифр (в лівому верхньому куті);

 2. відомості про передрук, якщо такі є;

 3. імена авторів передмови, вступної статті, післямови,
  приміток і коментарів та інших елементів апарату видання.
  Рекомендовано всі прізвища та імена подавати в називному
  відмінку;

 4. макет анотованої каталожної картки, який при необ-
  хідності може бути перенесений на останню сторінку
  видання;

 5. реферат чи анотацію. Анотацію набирають шрифтом
  заниженого кегля на зменшений формат і верстають на
  оптичній середині з двосторонньою втяжкою;

 6. комплексний книготорговельний індекс — шифр в
  лівому нижньому кутку сторінки складання;

7.ISBN (в лівому нижньому кутку сторінки складання під комплексним книготорговим індексом-шифром);

8. копірайт — знак охорони авторського права — в правому нижньому кутку сторінки складання.

Решта даних, які можуть бути поміщені на звороті титульного аркуша, описана вище в рекомендаціях до титуль-ного аркуша.

70

Дудин Олесь

Д81 Поет і безмір: Поезії. — Львів: Каменяр, 1998. — 400 с. ISBN 5-7745-0741-6

До нової книги сучасного автора, що проживає в м. Ходорові на Львівщині, ввійшли твори, наповнені філософським змістом. Одвічні теми добра і зла, вірності та зради, роздуми над долею рідної держави, її "історією провин і зрад та мудрим клекотом прозрінь" — основний лейтмотив творчості поета.

4702640202-030

Д Без оголошення ББК 84УКР

98

Рис. 24. Зразок макета анотованої карточки

71

ББК 84УКР

А72

Янголи тепер "в моді"... Але "Янгол самотнього неба" завітав до поетеси не сьогодні, тож має авторка надію, що він не залишить її беззахисну душу на роздоріжжі сумнівів, болю і тривог.

"Світ жорстокий". То аксіома... "Світ прекрасний". Це теж істина. А в кришталево-самотньому небі живе Поезія, яка прагне втілити обидві істини в єдино сущому Слові. І Слово те гірке і світле, безжальне і милосердне, одягнене в модерні шати і беззахисно-традиційне... А втім, яке воно, химерне свічадо плинного світу, судити читачеві. Авторка лиш сподівається, що кожен, хто наважиться зазирнути у нього, не почуватиметься безпритульно-осіннім.

Художнє оформлення
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Складний життєвий шлях випав на долю Олександра Олеся (справжнє прізвище...
Києві (1909 — 1919). У 1907р у Петербурзі вийшла перша книга Олеся — “З журбою радість обнялась”, що принесла славу молодому поетові....

1. Книга джерело знань
Книги – наші постійні супутники. Книга – джерело знань для школяра, студента, кожної людини. Книга – наш найкращий порадник у всіх...

Ця книга захищена авторським правом. Авторські права належать кія
Книга надається всім охочим друкувати та розповсюджувати її без будь яких обмежень

Книга твій друг 1-2 класи Дерево не дерево, а листки має (Книга)
Заклад, в якому зберігаються та видаються для тимчасового користування книжки. (Бібліотека)

Основою освіти була книга. Книга в Україні була дуже шанована. Подарувати...
Український народ був позбавлений власної державності, одним із найважливіших факторів розбудови національної свідомості стала рукописна...

Книга записів висновків І рекомендації
Книга для запису висновків І рекомендацій за наслідками внутрішкільного контролю є одним із обов’язкових атрибутів шкільної документації....

Книга – морська глибина
Книга – одне з найбільших чудес, створеною людиною. З тих пір, як люди навчилися писати, свою всю мудрість вони довірили книгам....

Разом з ідеєю організації Музею історії колегіуму з’явилася ще одна...
Музеї історії колегіуму, як міні-підручник з історії колегіуму, інформатор для гостей нашого закладу та як книга приємних спогадів...

Книги, отримані за державною програмою «Українська книга» у 2014 році
Пропонуємо Вашій увазі книги, видані за державною програмою «Українська книга», які за критерієм відбору мають велику наукову, соціальну...

Книга «Кобзар». Звучить пісня «Думи мої, думи мої…»
На підвищенні, застеленому вишитим рушником, портрет Т. Г. Шевченка, книга «Кобзар». Звучить пісня «Думи мої, думи мої…». З’являються...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка