Пошук по сайту


Календарно-тематичне планування з курсу біології 8 клас 6 Розділ І. «Рослини»

Календарно-тематичне планування з курсу біології 8 клас 6 Розділ І. «Рослини»

Сторінка1/14
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Зміст


1.

Календарно-тематичне планування з курсу біології 8 клас

6

Розділ І. «Рослини», «Гриби та лишайники», «Бактерії»

2.

Тема. Царство живої природи: Рослини, Гриби, Бактерії

13

3.

Класифікація живих організмів

15

4.

Загальні ознаки царства Рослини, Гриби, Бактерії

16

5.

Від рослинного угрупування до екосистеми

18

Розділ ІІ. Тварини

6.

Тема 1. Тваринний світ – складова частина природи

19

7.

Тема 2. Будова та життєдіяльність тварин

21

8.

Лабораторна робота №1. Порівняння будови одноклітинних тварин, рослин і грибів

25

9.

Порівняння царств Рослин і Тварин

27

10.

Лабораторна робота №2. Вивчення тваринних тканин на постійних мікропрепаратах

28

11.

Самостійна робота. Живлення організмів

30

12.

Самостійна робота.

Системи органів тварин та їхні функції

31

13.

Основні середовища існування тварин

32

14.

Способи розмноження тварин

33

15.

Самостійна робота. Форми взаємовідносин організмів в екосистемі

34

16.

Запитання до узагальнення з теми

«Загальні відомості про царство Тварини»

35

Розділ ІІІ. Різноманітність тварин

17.

Тема 1. Найпростіші

36

18.

Самостійна робота.

Загальна характеристика тварин типу Найпростіші

38

19.

Лабораторна робота №3. Вивчення будови найпростіших на постійних мікропрепаратах

39

20.

Лабораторна робота №4. Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріума

41

21.

Самостійна робота. Найпоширеніші паразити людини

42

22.

Самостійна робота. Визначення належності до різних еко­логічних груп найпростіших

43

23.

Тестовий контроль знань

44

24.

Тема 2. Багатоклітинні. Двошарові тварини

45

25.

Двошарові тварини

47

26.

Самостійна робота. Тип Губки

48

27.

Визначення належності до різних еко­логічних груп найпростіших

49

28.

Самостійна робота.

Особливості будови та функціонування клітин гідри

50

29.

Самостійна робота.

Порівняння кишковопорожнинних та найпростіших

51

30.

Підсумковий урок з тем «Підцарство Одноклітинні, або Найпростіші», «Тип Губки» та «Тип Кишковопорожнинні, або Жалкі»

52

31.

Тестовий контроль знань

53

32.

Тема 3. Тришарові тварини. Черви

54

33.

Лабораторна робота №6. Вивчення будови плоских червів на при­кладі молочно-білої планарії

57

34.

Тип Круглі черви

58

35.

Загальна схема циклу розвитку паразитичних червів

60

36.

Тип Кільчасті черви

61

37.

Лабораторна робота 7. Вивчення зовнішньої будови та характеру рухів кільчастих червів

62

38.

Порівняння класів Типу Кільчасті черви

63

39.

Тестовий контроль знань

64

40.

Тема 4. Тип молюски

65

41.

Лабораторна робота №8. Вивчення зовнішньої будови та способу руху черевоногих молюсків

67

42.

Лабораторна робота №9. Порівняння та визначення черепашок молюсків

68

43.

Самостійна робота. Порівняння класів Типу Молюски

69

44.

Підсумковий урок з тем «Тип Плоскі черви», «Тип Круглі черви»,

«Тип Кільчасті черви» та «Тип Молюски»

71

45.

Тема 5. Тип Членистоногі

72

46.

Лабораторна робота №10. Вивчення ознак пристосованості в зовнішній будові ракоподібних до середовища існування

74

47.

Порівняння рядів класу Павукоподібні

75

48.

Самостійна робота.

Найпоширеніші паразити людини

76

49.

Лабораторна робота №11. Вивчення ознак пристосованості в зовнішній будові комах до середовища існування

77

50.

Лабораторна робота №12. Вивчення зовнішньої будови та різноманітності ротових апаратів і грудних ніг у комах

81

51.

Лабораторна робота №13. Визначення комах за допомогою визначника

82

52.

Самостійна робота. Порівняння типів багатоклітинних безхребетних тварин

85

53.

Підсумковий урок з теми «Тип Членистоногі»

89

54.

Тестовий контроль знань

90

55.

Тема 6. Голкошкірі. Погонофори


91

56.

Загальна характеристика типу Погонофори

96

57.

Самостійна робота з теми «Голкошкірі. Погонофори»

97

58.

Тема 7. Хордові тварини. Безчерепні. Личинкохордові. Круглороті

98

59.

Лабораторна робота 14. Зовнішня та внутрішня будова ланцетника

101

60.

Підтип черепні, або хребетні. Надклас риби

102

61.

Лабораторна робота №15. Вивчення зовнішньої будови та поведінки риб

103

62.

Ознаки пристосованості риб до водного середовища існування

105

63.

Лабораторна робота № 16. Вивчення скелету риб

106

64.

Підсумковий урок з теми «Надклас Риби»

108

65.

Тестовий контроль знань

109

66.

Тема 8. Земноводні

110

67.

Лабораторна робота № 17. Порівняння скелетів земноводних та риб

112

68.

Порівняння дорослої жаби, пуголовка і риби

113

69.

Ознаки пристосованості до життя у воді та на суходолі в дорослої форми жаби

114

70.

Тема 9.Плазуни

116

71.

Порівняння рядів класу Плазуни

117

72.

Лабораторна робота № 18. Порівняння будови скелету плазунів і земноводних

118

73.

Підсумковий урок з тем «Клас Земноводні» та «Клас Плазуни»

121

74.

Тестовий контроль знань

122

75.

Тема 10.Птахи

123

76.

Лабораторна робота № 19. Вивчення зовнішньої будови птахів та будови пір'я

124

77.

Лабораторна робота № 20. Вивчення особливостей будови скелета птахів

126

78.

Самостійна робота. Ряди класу Птахи

128

79.

Лабораторна робота № 21. Вивчення зовнішньої будови птахів різних екологічних груп

130

80.

Підсумковий урок з теми «Клас Птахи»

133

81.

Тестовий контроль знань

134

82.

Тема 11. Ссавці

135

83.

Особливості організації, розмноження та розвитку ссавців

137

84.

Лабораторна робота № 22. Вивчення зовнішньої будови ссавців

138

85.

Порівняння рядів плацентарних ссавців

139

86.

Лабораторна робота № 23. Порівняння будови скелету плазунів і ссавців

140

87.

Самостійна робота. Порівняння класів типу Хордові

141

88.

Лабораторна робота № 24. Вивчення будови зубного апарату представників різних рядів ссавців в зв’язку з характером живлення

145

89.

Підсумковий урок з теми «Клас Ссавці»

147

90.

Тестовий контроль знань

148

Розділ ІV. Організми і середовище існування

91.

Тема. Організми і середовище існування

149

92.

Загальна схема функціонування екосистеми

152

93.

Самостійна робота. Ланцюг живлення

154

94.

Тестовий контроль знань

155

95.

Інструктивні картки для проведення екскурсій

156

96.

Правила техніки безпеки під час проведення екскурсій

161

97.

Література

162


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Та завдання уроку
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва 6 клас

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури (5 клас) за Програмою 2012 року

1. Початок зоряного шляху
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва 5 клас

Календарно-тематичне планування уроків мистецтва, 9 клас (до підручника:...
Великі європейські стилі: античний, візантійський, романський, готичний, Ренесанс, бароко, рококо, класицизм, романтизм, реалізм

Література, 8 клас календарно тематичне планування
Література І культура. Роди літератури (епос, лірика, драма), їхні характерні ознаки

Календарно-тематичне планування з мистецтва. 8 клас Програма: Масол...
Намалюй пейзаж із пірамідами, за бажанням застосуй стафаж. Орієнтовні теми: «Караван у пустелі», «Сфінкс – охоронець пірамід» (графітні...

Календарно-тематичне планування уроків французької мови у 10 класі за підручником «Adosphère 4»
Календарно-тематичне планування уроків французької мови у 10 класі за підручником «Adosphère 4» видавництва hachette

Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва. 5 клас За програмою «Мистецтво»
За програмою «Мистецтво» («Образотворче мистецтво») для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 кл.» /Авт. Л. Масол та ін.)

Календарно-тематичне планування до нмк

Уроку
Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва у 7 класі (за новою програмою)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка