Пошук по сайту


Програма конференції

Програма конференціїМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Нofficeart object
аціональний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

Факультет лінгвістики

Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі


ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«МОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ: ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ,

КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНИЙ, ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ»,
яка відбудеться 21 квітня 2016 року за адресою: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ,

пр. Перемоги, 37, Науково-технічна бібліотека ім. Г.І. Денисенка.
Програма конференції:

9.00 10.00 Реєстрація учасників конференції

10.00 11.30 Пленарне засідання

11.30 13.00 Coffee break. Стендові доповіді

13.00 15.00 Секційні засідання

15.00 15.30 Coffee break. Стендові доповіді

15.30 17.00 Секційні засідання

17.00 18.00 Підсумки конференції
Планується робота таких секцій:
Секція № 1. Актуальні проблеми дискурсології та міжкультурної комунікації.

Секція № 2. Функціонування мовних одиниць у професійних дискурсах.

Секція № 3. Проблеми перекладу в контексті професійної комунікації.

Секція № 4. Інноваційні технології навчання іноземної мови для професійних цілей.
Робочі мови конференції: українська, російська, французька, англійська, німецька, іспанська.
Для участі в конференції просимо надіслати до 15 березня 2016 року на електронну адресу lcp-conf.kpi@ukr.net такі матеріали у вигляді прикріплених файлів:

 • заявку для участі в конференції (форма заявки додається). Назва файлу: Прізвище та ініціали автора латиницею, наприклад, Petrik_zayavka;

 • тези доповіді, оформлені відповідно до вимог (зразок додається). Файл назвати за прізвищем та ініціалами автора тез та номером секції, наприклад, Petrik_doc_4;

 • відсканову квитанцію (або фотокопію) про оплату Petrik_oplata.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

 • Текст доповіді повинен бути набраний у WORD у форматі А4, гарнітура 14 Times New Roman, інтервал 1,0, поля сторінок – 2см, абзац – 1,25.

 • 1-й рядок: відцентрована назва доповіді (великими літерами, шрифт жирний).

 • 2-й рядок: ініціали та прізвище автора (вирівнювання по центру, шрифт жирний).

 • У наступному рядку: вчене звання, науковий ступінь, місце роботи (вирівнювання по центру, курсив).

 • Через один рядок відступу друкуються тези доповіді (обсяг – від 2 до 3 сторінок).

 • Ілюстративний матеріал подається курсивом; елементи тексту, які потребують виділення, підкреслюються; значення слів беруться у лапки.

 • Спеціальні шрифти, символи та ілюстрації додаються окремими файлами.

 • Список використаних джерел Література: – друкується через один рядок після тез в алфавітному порядку згідно з вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України № 3, 2008 р., с. 9-13, №5, 2009 р. с. 26-28).


Публікація тез доповідей планується до початку роботи конференції.

Збірники матеріалів конференції можна буде отримати у день проведення конференції.

Розсилка збірників відбуватиметься протягом місяця після завершення конференції « Новою поштою».

Збірнік матеріалів конференції буде розміщено на офіційному сайті конференції за електронною адресою http://lcp-conf.fl.kpi.ua.
Тези доповідей, які не відповідають вимогам, надіслані пізніше зазначеного терміну, а також без попередньої оплати не розглядатимуться; тези не рецензуються.

Вартість публікації разом з організаційним внеском 220 грн сплачується учасником за адресою оргкомітету: м. Київ, пр. Перемоги, 37, ауд. 634.

Публікація тез доповідей докторів наук та професорів – безкоштовна.
Усі учасники з інших міст України та інших країн можуть перераховувати плату за публікацію та організаційний внесок поштовим переказом.

Адреса для грошових поштових переказів:

Цимбал Інна Валеріївна

м. Київ, 03056, ул. Виборзька 25, кв. 1

У призначенні платежу обов'язково вказати «КОНФЕРЕНЦІЯ 21.04.2016 р.» та прізвище автора.
АДРЕСА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

м. Київ, 03056, просп. Перемоги, 37, корп.7

Факультет лінгвістики, НТУУ « КПІ»

Кафедра теорії, практики та перекладу французької мови, ауд. 638.

Тел. (044) 406-83-58

Координатор конференції – Пархоменко Ольга Миколаївна, канд. філол. наук, доцент кафедри ТПП французької мови

Моб. тел. 066 8277086
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

1 автор
ПЕРСПЕКТИВНІ ШЛЯХИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ
ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА

А.А.Калита

професор,доктор філологічних наук

Національний технічний університет України «КПІ»
В основу стрімкої переорієнтації досліджень особливостей усіх видів перекладу з різних іноземних мов на українську і навпаки, пов’язаної з розширенням партнерства України з іншими державами, розвитком економіки, науки, техніки, мистецтва, туризму тощо, було покладено певний симбіоз класичних теоретичних та практичних здобутків вітчизняних і відповідних зарубіжних наук.
Література:

 1. Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века (опыт парадигмального анализа) / Е.С. Кубрякова // Язык и наука конца 20 века. М. : Рос. гос. гуманитарный университет, 1995. − С. 144-238. 


2 автори
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ АНАЛІТИКІВ СИСТЕМ

З.М.Корнєва

доцент, кандідат педагогічних наук

Ю.В.Павловська

аспірант

Національний технічний університет України «КПІ»


ЗАЯВКА

учасника III Міжнародної науково-практичної конференції

МОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ:

ЛІНГВОКУЛЬТУРНИЙ, КОГНІТИВНО-ДИСКУРСИВНИЙ, ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ ТА МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТИ

1. Прізвище
2. Ім'я
3. По-батькові
4. Місце роботи
5. Посада
6. Учений ступінь, наукове звання
7. Назва доповіді
8. Назва секції, в рамках якої заявляється участь
9. Варіант участі: (поставте позначку «+»)

заочна участь

з публікацією тез доповіді у збірнику матеріалів конференціїособиста участь

з публікацією тез доповіді у збірнику матеріалів конференції
10. Домашня адреса (для розсилки матеріалів конференції поштою)
11.Телефони

(домашній, робочий, мобільний)
12. E-mailподілитися в соціальних мережахСхожі:

Кафедра страхування та ризик-менеджменту
У рамках конференції передбачається робота наукового круглого столу для викладачів та представників страхового бізнесу з проблематики...

Конференції 2017 року
Робочі мови конференції – українська, білоруська, російська, польська, англійська

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
​​та ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші вузи І науково-технічні бібліотеки. Розсилка матеріалів...

V міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
​​та ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші вузи І науково-технічні бібліотеки. Розсилка матеріалів...

Регламент роботи конференції
Ректорат, науковий відділ, рада Студентського наукового товариства та профспілковий комітет студентів Вінницького національного медичного...

Програма конференції
Голова: Чернов С. О. – декан факультету менеджменту, к держ упр, доцент, доцент кафедри екологічного менеджменту Донецького державного...

Збірник наукових праць «Cлавута»
Припускаючи, що тематика даної конференції може виявитися для Вас І ваших колег цікавою, запрошуємо Вас взяти участь у роботі періодичної...

Програма міжнародної науково-практичної веб-конференції «Психолого-педагогічні...
Зубко Анатолій Миколайович – доктор філософії, дійсний член апсн, дійсний член манпо, професор, ректор квнз «Херсонська академія...

Ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші...
​​та ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші вузи І науково-технічні бібліотеки. Термін друку збірника...

Ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші...
​​та ббк, який буде відправлений учасникам конференції, а також у найбільші вузи І науково-технічні бібліотеки. Термін друку та розсилки...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка