Пошук по сайту


Студентка 4 курсу

Студентка 4 курсу

Студентка 4 курсу

Спеціальність: психологія

Джура Наталя Олегівна

Науковий керівник: Бігун Неля Іванівна
Можливості застосування іппотерапії як засобу профілактики субдепресивних станів у підлітковому віці.

Важливим завданням сучасної початкової школи є формування гармонійно розвиненої, фізично та психічно здорової особистості. Проте на успішність розв’язання цього завдання сьогодні негативно впливають ряд чинників: проблеми нестабільного соціально-економічного становлення держави, складність соціальної ситуації розвитку дитини, внутрішньо сімейна атмосфера та особливості взаємин батьків, рівень професійності та психологічної освіченості вчителів, а також емоційна нестабільність та вразливість, вікові, індивідуально-типологічні властивості тощо. Окремі з цих чинників детермінують появу у підлітків негативних психічних станів, які, при відсутності належної психологічної допомоги, адекватних змін умов навчання та виховання, можуть трансформуватись у стійкі властивості особистості та деформувати її подальший розвиток, стати причиною погіршення успішності навчальної діяльності, поведінки, зумовити порушення взаємин з учнями та в подальшому з суспільством в цілому.

Поряд з медикаментозними, психотерапевтичними і педагогічними методами допомогти підліткам в даний час найбільш активно стали впроваджуватися методи зоотерапії, що використовуються для вирішення найважливіших завдань психічного розвитку дітей у роботі з тваринами (дельфінотерапія, лікувальна кінологія, робота в «живому куточку»). Значне місце в цьому напрямі займає іппотерапія, що надає можливість використовувати коня як посередника між дитиною та інструктором.

Іппотерапія – верхова їзда – особлива форма лікувальної фізкультури. Вона надає комплексний позитивний вплив на психо-емоційну сферу, сприяє максимальній мобілізації вольової діяльності, соціалізації і формування більш гармонічних відносин зі світом, зростає мотивація і посилюється прагнення до досягнення позитивних результатів.

Метод іпотерапії є найдзвичайно актуальним в сучасному суспільстві його використовують не тільки для профілактики але і для корекції та реабілітації захворювань таких як: сколіоз, ДЦП, Синдромі Дауна, при захворюваннях опорно-рухового апарату, при синдромі дефіциту уваги / гіперактивності, депресії тощо. [4, c.56]

На даному етапі іпотерапію активно досліджують: Д.М.Цвераева, Хатуна Саганелідзе, Манон Лорія, Ніна Іонатамішвілі, Лалі Аваліані, Манана Рухадзе, Ірина Ушверідзе, Ноемі Роберт, Володимир Доценко, А.І. Денисенко і насамперед українські науковці як: А.П. Чуприков, А.С. Бураго, Р.А. Пополітов і інші.

Враховуючи, що підлітковий вік характеризується як період підвищеної емоційності, що проявляється в легкій збудливості, мінливості настрою, поєднанні полярних якостей, які виступають поперемінно, а також не забуваючи про те, що деякі особливості емоційних реакцій перехідного віку кореняться в гормональних і фізіологічних процесах, можна очікувати відображення специфіки соціальної ситуації розвитку й специфіки емоційного розвитку, у виникненні підвищеної тривожності, агресивності, як реакції на неможливість реалізувати себе, своє розуміння стосунків з людьми у динамічній, складній і швидко мінливій ситуації. Спроби розвіяти це змушують робити що-небудь корисне і частіше за все воно зазнає невдачі, яскравою характеристикою цих процесів виступають субдепресивні стани.

Субдепресивний стан – стан легко вираженої депресії, що характеризується песимістичною оцінкою подій і зниженням працездатності. За даними психологічних досліджень, субдепресивні стани досить поширені серед школярів даного вікового періоду. Намагаючись пояснити це явище, Дж. Мастерсон запропонував концепцію „юнацького сум’яття”, де висловив думку про те, що підвищена реактивність і емоційна нестійкість підлітків зумовлює їх схильність до субдепресивних станів. Важко однозначно судити чи субдепресія є обов’язковою і неминучою у підлітковому віці. Однак, напевне, субдепресивні переживання можна вважати природними для даного вікового періоду, періоду становлення самосвідомості, особистісного самовизначення, духовного розвитку.

Можливість профілактика субдепресивних станів іппотерапією дає такі результати:

1. полегшує зняття загальмованості,

2. пом’якшує тривожний стан,

3. дає можливість здійснювати правильні вчинки,

4. організовує адаптацію до реального простору і часу,

5. розвиває фізичну активність,

6. покращує чи відновлює втрачені навички.[5, c.13]

Для підліткової субдепресії характерні періоди погіршення настрою без явної на те причини, невиражений гнітючий стан, легка тривожність, песимістичне трактування життєвих подій, апатія. І ще за своїх часів Гіпократ стверджував, що окрім загальнозміцнюючого ефекту спостерігається психологічний ефект занять верховою їздою. Він радив їздити верхи меланхолікам, оскільки це звільняє людину від «темних думок» і викликає «думки веселі і ясні». Що свою чергу, за наших часів зі слів Гіпократа можна стверджувати, що заняття іпотерапією покращують настрій, послаблюється тривожність, пробуджується оптимістичність у життєвих подіях.

При субдепресивному стані школярів втрачається інтерес до навчання чи до будь-якої іншої діяльності (праця, гра, улюблені справи). Вони можуть скаржитись на швидку фізичну втомлюваність, головний біль, погіршення апетиту, проблеми зі сном. Іноді плаксивий, пригнічений настрій переходить у дратівливість, імпульсивність, можливі прояви агресії. Подоланню цих станів активно і якісно допомагає верхова їзда, під час якої заняття проходять в емоційно насиченій атмосфері і супроводжуються як правило, загальним підйомом активності, що пробуджує втрачений інтерес до навчання чи до іншої діяльності. Необхідність постійної концентрації уваги при верховій їзді, зосередженості, максимально можливій зібраності і самоорганізації, потребі запам’ятовувати і планувати послідовність дій, як при їзді, так і при догляді за твариною, що знову ж таки активізує психічні процеси. Відбувається розвиток слухово-моторної і зорово-моторної координації. [3, c.56]

У випадку судпресивнивного стану говорять про циклотимію, яка досить поширена і проявляється у частих безпричинних перепадах настрою (від пригніченого до піднесеного), швидких переходах від апатії і песимізму до оптимізму та активної діяльності. [2, c.491]

У свою чергу Володимир Доценко (старший науковий співробітник відділення відновлення лікування дітей з церебральним паралічом Наукового центру здоров’я дитини) на основі своїх досліджень спостерігав за емоційною динамікою. Він порівнював результати до і після проведення і відзначив що:

  • Покращується самопочуття,

  • Посилюється стійкість гарного настрою,

  • Відбувається зняття тривожного стану,

  • Посилюється активність тощо.

Що говорить про позитивну динаміку і отриманню позитивного результату занять іпотерапією для можливості профілактики циклотимії (яка у своєму прогресі призводить до психотерапевтичної допомоги, яка надається амбулаторно).

Субдепресивні стани є наслідком своєрідних помилкових «несвідомих умовиводів». Спостерігаються поведінкові симптоми суть яких відображення порушення мотиваційної сфери: параліч волі. Підліток бачить себе слабким і безпорадним, шукає допомоги від оточуючих і поступово стає все більш і більш залежною від інших. Відмова від активності внаслідок повної впевненості і безперспективності будь-яких починань. [1, c. 22] На основі вище сказаного Денисенко А.І. стверджує, що: «психогенним фактором є вплив одночасно двох високоцінних мотивацій – бажання бути верхом на коні, управляти ним, і вплив інстинкту самозбереження, активізованого страхом падіння, страхом перд цією великою та сильною твариною. Це допомагає по-перше: розкрити потенційні можливості, активно залучити в процес оволодіння верховою їздою з подоланням страху невпевненості, і по-друге, допомагає вести боротьбу з наявними порушеннями за допомогою емоційно-стимулюючої прекрасної тварини.»

З легкої руки професора Д.М.Цвераева (Грузія) іппотерапія поступово поширюється по країнах СНД. В Україні сьогодні існує не менше 25 центрів іппотерапії. А.П. Чуприков говорить, що: «зараз можна активно спостерігати за позитивною динамікою розвитку іппотерапії в Україні, що дозволяє використовувати даний метод як для реабілітації, корекції так і для профілактики»

Олена Петрусевич є президентом першого на Україні центру іппотерапії і вході індивідуальної бесіди з нею підтвердженно позитивну динаміку можливості використання іппотерапії як засобу профілактики субдепресиних станів у підлітків. І вона вважає це однією з необхідних умов гармонійного розвитку особистості.

Висновки: Підліткові субдепресивні стани – це перешкода на розвитку, вони руйнують соціальні взаємини, згубно відбиваються на здібностях підлітка, викликають додаткові стреси і закріплюють негативні уявлення про самого себе та інших людей. Низька самооцінка, агресивний настрій або апатія, міжособистісна дисгармонія як показники викликаного стану.
Профілактична дія іпотерапією дає позитивний результат у вирішенні даної проблеми. Вона сприяє підвищеному підйому активності, настрої, відновленні втрачених навичок, пом’якшенні тривожного стану, розвитку фізичної активності, зосредженності, максимальній можливості зібраності і самоорганізації, розвитку координацій.
Список використаної літератури:


  1. Гур’єва В.А. Психогенные расстройства у детей и подростков. – Москва: Крон- Пресс. – 1996 – 108 с.

  2. Дубовицкий В.И. Реабилитация в спорте // Дубовицкий В.И. – М.: ФиС, - 1991. – 205 с.

  3. Еникеева Д. Популярная психиатрия.// Еникеева Д – Москва: Аст – пресс. – 1998 – 480 с.

  4. Мамонов Г. Лошади лечат людей // Коневодство и конный спорт. // Мамонов Г. – 1996, №4, 32 с.

  5. Цвераева Д.М. Иппотерапия. Лечебная верховая езда // Цвераева Д.М. – К.: ООО Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг, 2012. – 152 с.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Виконала: студентка 3-го курсу групи е-34шинкарьова наталія анатолівна

Дипломний проект тема: “Облік та аналіз банківських кредитів” База...
Виконала: студентка VI курсу заочного факультету, спеціальність 06. 08. 07, група І никифорова Н. М

Звіт про виробничу практику з бухгалтерського обліку на Тзов виробничо...
Облік основних засобів І нематеріальних активів

Мікроелементи Zn, Mn, Co, Cu, F, Br, J. Підготувала студентка групи Іф2 Яців Надія
Цинк – це життєвоважливий мікроелемент для всіх вищих організмів, інші ферменти являються сполуками цинку. Він небхідний для нормальної...

Навчальна програма курсу «Політологія» робочий тематичний план курсу «Політологія»
Теми І питання, що винесені на самостійне опрацювання студентом та методичні рекомендації до них

Боча програма факультативного курсу «Українське народознавство в...
Робочу програму факультативного курсу укладено на основі Приблизної авторської програми з Народознавства (автор Король О. В., Київ,...

План и семінарських занять з курсу «Новітня історія України. 1914...
Початок війни, її характер. Ставлення українського населення І політичних партій до воєнного конфлікту

Програма факультативного курсу із зарубіжної літератури
Головною метою вивчення предмета факультативного курсу з французької літератури в загальноосвітній школі є залучення учнів до найвищих...

Робочий тематичний план
Зміст курсу скалатає науковий системно-функціональний опис лексико-семантичної системи сучасної української мови, базований на теорії...

2. організація та проведення стрільб
Курсу стрільб). Для контрольних занять, підсумкових перевірок (інспекцій) результати підготовки бм (озброєння) оформляються актами...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка