Пошук по сайту


Урок біології у 8 класі на тему: «загальна характеристика класу земноводні»

Урок біології у 8 класі на тему: «загальна характеристика класу земноводні»

Сторінка1/4
  1   2   3   4

Червонотоківська ЗШ

Урок біології у 8 класі на тему: «ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСУ ЗЕМНОВОДНІ»

Підготувала вчитель хімії та біології

Фурман Наталія Аркадіївна


2011 рік.
БІОЛОГІЯ 8 КЛАС УРОК№ ДАТА

ТЕМА: ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ Й ПО-

ВОДЖЕННЯ ЗЕМНОВОДНИХ. МЕТА:ознайомити учнів з основними особливостями процесів життєві- яльності земноводних; показати зміни земноводних, пов’язані зі способом життя, звернути увагу на метаморфоз у процесі розмноження земноводних.

Сформувати поняття про основні особливості розмноження й розвитку земноводних, на прикладі окремих видів показати різні форми турботи про потомство, розповісти про основні сезонні явища в житті земноводних, по- яснити пристосувальний характер цих явищ; продовжити розвивати на- вички порівнювати й аналізувати ускладнення організмів у процесі еволю- ції; навчити учнів складати план розповіді; продовжити формувати вміння працювати з підручником самостійно,складати опорний конспект, схеми, таблиці

Продовжити роботу по вихованню в учнів дбайливого ставлення до приро- ди

ОБЛАДНАННЯ:таблиці «Тип Хордові.Клас Земноводні», «Тип Хордові. Надклас Риби», скелет жаби, малюнки «Розмноження жаби»

ТИП УРОКУ:комбінований

ФОРМИ, МЕТОДИ Й ПРИЙОМИ:робота за картками(допишіть ре- чення), робота з німими схемами, біологічний диктант, самостійна робота з підручником, розповідь, випереджальне завдання, робота з таблицею, проб лемне запитання, кросворд.

НОВІ ТЕРМІНИ:пуголовок, нерест,кладка, непрямий розвиток

ХІД УРОКУ.

1.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

Ось дзвінок нам дав сигнал –

Працювати час настав

Тож і ми часу не гаймо

Урок біології починаймо.

2.ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.

А) робота з картками

Картка 1. Допишіть речення

На поверхні епідермісу земноводних відкриваються (залози), що продукують (слиз), який частково оберігає шкіру від (висихання)

У безхвостих земноводних усі хвостові хребці (зростаються). До безхвостих земноводних належать (жаби, ропухи)

Картка 2. Допишіть речення

Органи бічної лінії є тільки у (личинок)

У ротову порожнину відкриваються (протоки слинних залоз)

Велике коло кровообігу в земноводних починається в (лівій частині шлуночка)

Виділення продуктів метаболізму (сечовини) здійснюється (тулубними нирка- ми)

Картка 3. Робота з німими схемами

ГОЛОВНИЙ МОЗОК ЗЕМНОВОДНИХДОВГАСТИЙ МОЗОК
?
СЕРЕДНІЙ МОЗОК
?
ПЕРЕДНІЙ МОЗОКРобота в зошитах (працює весь клас)

Біологічний диктант « Знайди помилку»

Земноводні - перші безхребетні,які підкорили суходіл.(хребетні)

Для цього виникли спеціальні пристосування: комірчасті легені, одне коло кро- вообігу (два), поява внутрішнього вуха (середнього)

Також розвиток личинки відбувається в наземному середовищі (водному)

Усі земноводні живляться лише хребетними (безхребетними), ковтаючи їх по шматочку (цілими)

3.МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ.

ДІТИ ,ДАВАЙТЕ ПРИГАДАЄМО:

ЯКІ ОРГАНИ РОЗМНОЖЕННЯ У РИБ?

ЯК ВОНИ РОЗМНОЖУЮТЬСЯ?

ЯКІ СТАТЕВІ ЗАЛОЗИ Є У ЗЕМНОВОДНИХ?

Статеві залози земноводних - сім’яники та яєчники.земноводні – роздільноста-теві. Запліднення у більшості земноводних зовнішнє, лише в деяких – внутріш- нє. Розміри яєць різні, але більші, ніж у кісткових риб.З яєць виходять пуго лов- ки. Пуголовки можна спостерігати рано навесні та влітку у будь- яких водоймах Вони завжди в центрі уваги маленьких хлопчиків – мисливців. Діти не пов’язу- ють їх із жабами чи ропухами, адже нічого подібного. Але це майбутні охорон- ці людей від шкідливих комах, мух, комарів. Тож спостерігайте за пуголовками як за дивом природи, але не чіпайте наших друзів.Це вороги наших ворогів, про них можна багато дізнатися з цікавої книжки І.Заянчковського з такою ж наз- вою «Вороги наших ворогів».Прочитайте у вільний час , вона не залишить вас байдужими.

4.ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ.

Розвиток у земноводних починається з моменту нересту (відкладання самками ікри з наступним її заплідненням насінною рідиною самців).Наприклад, жаба повитуха відкладає 100 – 150 яєць, часникова ропуха – 1000 – 2300, а озерна жаба – 11000 яєць. Через деякий час після нересту зовнішня оболонка ікринки багатьох видів амфібій розбухає і склеюється з іншими ікринками, утворюючи кладку.

Самостійна робота з підручником

З ікринок вилуплюються пуголовки – це личинкова стадія у видів з непрямим розвитком

 • Опишіть їх з допомогою матеріалу підручника за наданим планом.

Дихання пуголовка здійснюється за допомогою (спочатку зовнішніх, а потім внутрішніх зябер)

У нього є двокамерне серце й (одне коло кровообігу)

Харчуються вони ( водними найпростішими , водоростями)

Під м’ясистими губами розташовані ( рогові зубчики)

Турбота про потомство має велике біологічне значення. Воно спостерігається в тих тварин, які не мають відповідного місця для відкладання яєць, у яких у воді багато ворогів або водойми швидко висихають. Дуже своєрідний спосіб турботи про потомство спостерігається в ринодерми Дарвіна. Тут про потомство дбає самець. Він запліднює відкладені самкою яйця вміщує їх в рот і проштовхує в горловий мішок. Спочатку яйця розвиваються за рахунок жовтка, потім личинки зростають за рахунок самця, який при цьому дуже виснажується. Досягнувши зрілості, жаби виходять крізь отвір горлового мішка і повзуть з рота назовні. Самці південноамериканських дереволазів поміщають пуголовків собі на спину. Дивовижну турботу про потомство виявляє сурінамська піпа. Мальки розвиваються під шкірою на спині самки, там проводять метаморфоз, залишаю- чи матір через 10 тижнів. З амфібій, які живуть на території нашої країни, турбуються про потомство жа- би – повитухи.Тут самець накручує собі на ноги яйцеві шнури й тягає їх за со- бою. Дозрілі личинки виходять у воду. Квакша – коваль з мулу будує кільцеподібний вал, який виступає над водою. Зовнішні стінки його залишаються поза увагою, внутрішні акуратно згладжу- ються. Утворюється будівля на зразок кратера вулкана. Яйця відкладаються всередині вала. Через 4 – 5 днів вилуплюються пуголовки, які певний час тут розвиваються.

Сезонними явищами в житті земноводних, які живуть в умовах сезонного клімату, є весняне пробудження, нерест, період літньої активності, зимівля.

ФІЗХВИЛИНКА

Втому ми з очей знімаєм

Кілька вправ про це ми знаєм

Подивитись вправо, вліво, вниз

У чарівній скриньці є сюрприз

Бровою вгору поведеш

У скриньці яблучко візьмеш

Випереджаюче завдання

На минулому уроці деякі учні отримали завдання на тему «Сезонні явища в житті земноводних»

 • Весняне пробудження

 • Нерест

 • Період літньої активності

 • Зимівля

5.УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з таблицею (біля дошки двоє учнів вибирають ознаки і прикріплю- ють в таблицю: один – водне , а другий –наземне середовище).

Розприділіть ознаки будови жаби, що сприяють її життю на суходолі і у воді у таблицю: «Риси пристосованості жаби»

До водяного середовища

До наземного середовищаРозгадати кросворд 1.Яке серце у дорослих земноводних? (трикамерне)

2. Запліднення в більшості земноводних (внутрішнє)

3. Земноводне, верхній бік якого вкривають бородавки? (ропуха)

4. Яким «стилем» плаває жаба? ( брасом, поштовхом задніх кінцівок)

5.Один з органів дихання в земноводних (шкіра)

6. Яка шкіра в земноводних? (гола)

т

р

и

к

а

м

е

р

н

е

в

н

у

т

р

і

ш

н

є
р

о

п

у

х

а
б

р

а

с

о

м
ш

к

і

р

а
г

о

л

а
ПОМІРКУЙТЕ

За якими ознаками визначають стать жаби?

( у період розмноження в самців розвиваються стовщення на внутрішніх пальцях передніх лап. Також самці мають резонатори, що підсилюють голос під час кумкання)

6. РЕФЛЕКСІЯ

7. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Вивчити параграф підручника, підготувати повідомлення за темою: «Земноводні» у своїй науці або галузі: біоніка, фізіологія, систематика, історія, юннати, екологія.

БІОЛОГІЯ 8 КЛАС УРОК № ДАТА

ТЕМА: РІЗНОМАНІТНІСТЬ ВИДІВ ЗЕМНОВОДНИХ, ЇХНЄ ЗНАЧЕН-

НЯ У ПРИРОДІ Й ЖИТТІ ЛЮДИНИ. ОХОРОНА ЗЕМНОВОД-

НИХ

МЕТА: розвивати поняття про різноманітність живих організмів, узагальни –

ти й поглибити знання з теми й навчитися розрізняти види земново

дних, знати їхнє практичне значення для людини: сприяти формуван-

ню наукового світогляду учнів, розвивати спостережливість, уміння

порівнювати й узагальнювати, робити висновки, розвивати пізнаваль

ний інтерес учнів під час вивчення теми; здійснювати природо охоро

нне й екологічне виховання; знати види земноводних, які охороняю-

ться, виховувати дбайливе ставлення до тварин.

ОБЛАДНАННЯ: таблиці, картки, скелет жаби, малюнки

ТИП УРОКУ: узагальнення, засвоєння й систематизація отриманих знань

МЕТОДИ Й ПРИЙОМИ:розповідь, бесіда, повідомлення учнів, групова ро-

бота, бліц – турнір, біовікторина.

МІЖПРЕДМЕТНІ і ВНУТРІПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ: екологія, історія, географія, фізіологія, систематика, медицина

НА ДОШЦІ НАПИСАНО:

ТЕМА УРОКУ: різноманітність земноводних, їхнє значення у природі й житті людини. Охорона земноводних

ЗНАТИ: особливості будови й життєдіяльності земноводних

УМІТИ: дотримуватися правил охорони природи, уміти розпізнавати земно- водних за характерними ознаками.

ХІД УРОКУ.

 1. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.

Раз ,два підтягнулись

Три – чотири усміхнулись

Стали рівно

Сіли тихо Починається урок!

2.АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Ми з вами, діти, вивчаємо основи біології- науки про життя й живі організми. Усі живі організми поєднуються в окремі Царства.

Бесіда з питань з класом ( один учень одночасно систематизує в таблиці біля дошки)

 • З яким царством живих організмів ви ознайомилися? (Тварини )

 • Який тип ми зараз вивчаємо? ( Хордові )

 • Який клас ми зараз вивчаємо? (Земноводні)

 • Як іще називаються Земноводні? (Амфібії)

 • Чому вони мають таку назву? ( Земноводні – організми, які вийшли на сушу, але не втратили зв’язок з водним середовищем)

2.Мотивація навчальної діяльності

Саме класу Земноводних і буде присвячено наш урок. Подивимося на дошку (оголошую тему уроку)

Ми повинні знати:особливості будови й життєдіяльності Земноводних,їх зна- чення. Уміти: дотримуватися правил поведінки у природі, розпізнавати земноводних за характерними ознаками.

Завданням уроку буде узагальнення знань про Земноводних і вивчення їх різноманіття у природі.

3.Формування навичок і вмінь.

Урок ми проведемо у вигляді засідання вченої ради. Ми створили 5 груп: Фі- зіологи, Екологи, Систематики, Юннати, Історики. Кожна група підготувала повідомлення за темою:»Земноводні» у своїй науці або галузі.

Але на початку уроку проведемо програмоване опитування всіх учасників.Ви одержали картки з питаннями. Завдання: порівняти класи Земноводні і Риби за 10 запитаннями («+» - правильно, « - »- неправильно).

п/п

У яких тварин є ознаки

Клас Риби

Клас Зем- новодні

1.

Бічна лінія2.

Внутрішній кістяк3.

Хребет гнучкий4.

У кістяку є : вороняча кістка, лопатка, грудина, ключиця5.

Двокамерне серце6.

Кров у серці тільки венозна7.

Органи забезпечуються змішаноюкров’ю8

Два кола кровообігу9.

Насичення крові киснем відбувається в крові й легенях10.

Середнє вухо з барабанною перетинкоюОдночасно до дошки запрошуються три представники для складання й озвучування схем:

 1. Кровоносна система Земноводних

 2. Нервова система Земноводних

 3. Зовнішній вигляд Земноводних

(учні коментують схеми, відзначають особливості будови Земноводних)

Отже, Земноводні – група дуже своєрідних тварин, що живуть у воді і на суші. Усього на землі налічується 2000 видів, які поєднуються у 2 ряди: ряд Хвостаті й ряд Безхвості

Завдання:група систематиків на дошці пише 5 – 6 представників рядів, а потім дають характеристику ряду й відзначають характерні риси цих рядів.(чи однакові всі кінцівки, є або відсутній хвіст)

Ряд Хвостаті

Ряд Безхвості

Плямиста саламандра

Очеретяна жаба

Альпійський тритон

Шпорцева жаба

Карпатський тритон

Жаба – піпа

Протей

Жаба – голіаф

Амфіума

Сумчаста квакша

Знайдемо відмінності

Є хвіст

Хвоста немає

Кістяк хвоста складається із хребців

Хвостові хребці зрослися у хвостову кістку

Є зачатки ребер

Ребер немає

Передні й задні кінцівки розвинені однаково

Задні кінцівки розвинені краще, ніж передні, мають плавальні перетинки

Ряд Безногі - тіло червоподібне, кінцівки відсутні, риючий спосіб життя. Представники: кільчаста черв’яга, цейлонський рибозмій

ЗАВДАННЯ: в зошитах записати класифікацію саламандри плямистої ( робота з класом)

ПІДСУМОК:клас Земноводні включає три ряди: Хвостаті, Безхвості, Безногі Кожний ряд має свої особливості в будові й способі життя, пересування.Се- ред. Таких численних видів зустрічаються рідкісні й зникаючі види земновод них України, які занесені до Червоної книги:

 • Плямиста саламандра

 • Альпійський і карпатський тритони

 • Очеретяна жаба

Для того, щоб переконатися в різноманітті форм земноводних, прослухаємо повідомлення групи систематиків.

ГРУПА СИСТЕМАТИКІВ

1.ТРИТОНИ.ЗОВНІШНІМ ВИГЛЯДОМ НАГАДУЮТЬ ЯЩІРОК, АЛЕ ТІЛО В НИХ НЕМОВ СПЛЮСНУТО З БОКІВ, ОСОБЛИВО СПЛЮСНУТИЙ ХВІСТ. ЗАБАРВЛЕННЯ САМЦІВ У ШЛЮБНИЙ ПЕРІОД СТАЄ ЯСКРАВІШИМ І ВІД ПОТИЛИЦІ ДО ХВОСТА ВИРОСТАЄ ЯСКРАВИЙ ГРЕБІНЬ. ЖИВУТЬ У СТАВКАХ, ОЗЕРАХ, КАНАВАХ ЛІСОВОЇ ЗОНИ. РОЗМНОЖУЮТЬСЯ У ВОДІ, ВІДКЛАДАЮЧИ ІКРУ. ЗНИЩУЮТЬ ЛИЧИНОК КОМАРІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ МАЛЯРІЙНИХ.

2.ЖАБА – ПІПА.ЖИВЕ В ПІВДЕННІЙ АМЕРИЦІ. ЗНАМЕНИТА ТИМ, ,ЩО У ПЕРІОД РОЗМНОЖЕННЯ ВИНОШУЄ ІКРУ НА СПИНІ. ІКРИНКИ ВРОСТАЮТЬ У ШКІРУ СПИНИ САМКИ Й РОЗВИВАЮТЬСЯ ТАМ. СПИНА ПІПИ ВИГЛЯДАЄ ЯК СТІЛЬНИКИ БДЖІЛ : ПІД КОЖНОЮ КРИШЕЧКОЮ РОЗВИВАЄТЬСЯ ЖАБЕНЯ. ЧЕРЕЗ 11 ТИЖНІВ МОЛОДІ ЖАБЕНЯТА ЗАЛИШАЮТЬ СВОЮ ЖИВУ КОЛИСКУ Й ПОЧИНАЮТЬ ЖИТИ САМОСТІЙНО.

3.ЖАБА – ПОВИТУХА.ЖИВЕ В ЗАХІДНІЙ ЄВРОПІ. САМЕЦЬ ЖАБИ – ПОВИТУ- ХИ НАМОТУЄ ШНУРИ З ІКРОЮ НА СТЕГНА Й МАЙЖЕ МІСЯЦЬ НОСИТЬ ЇХ НА СОБІ. ЯКЩО СПРОБУВАТИ ВІДНЯТИ ВНЬОГО ІКРУ, ВІН БУДЕ ЖАДІБНО ПИЩАТИ Й ОБОРОНЯТИСЯ. ЗАХИЩАЮЧИ СВОЄ ПОТОМСТВО.

4.НАЙБІЛЬША ЖАБА У СВІТІ – ЖАБА – ГОЛІАФ, ДО 40 СМ У ДОВЖИНУ. ЖИВЕ В АФРИЦІ.

ЩЕ ОДНА ВЕЛИКА ЖАБА – ПІВНІЧНО – АМЕРИКАНСЬКА ЖАБА – БИК, ДОВЖИ- НОЮ 20 СМ І ВАГОЮ ДО 600Г Усі ці цікаві й різноманітні особливості земноводних сприяли створенню легенд, міфів, казок, у яких головними героями були земноводні. Послухає- мо істориків.

ГРУПА ІСТОРИКІВ

ЛЕГЕНДА ПРО ДРАКОНА.

У середньовіччя ходив переказ про те, що таємничий дракон, який живе в підземеллі, періодично вилазить на поверхню землі й приносить людям не- щастя. Коли траплялися повені, розливи рік, бурхливі потоки води виносили на поверхню землі протеїв. Ці незвичайні на вигляд тварини викликали страхи в людей, і вважалося, що бурі, урагани, зливи,повені викликали ці «дракони»

Письменник – фантаст олександр Беляєв написав роман «Людина – амфібія». Головний герой – Іхтіандр- людина, яка може жити під водою й на поверхні землі.

До речі, не зміям, як прийнято вважати, і не японській рибі тетрагону, а саме амфібіям належить пальма першості в галузі створення найсильніших отрут. Чемпіоном слід визнати жительку тропічних лісів Колумбії крихітну, розміром лише 2-3 см жабу кокоа.Шкірний слиз її може коштувати людині життя. Зі шкіри кокоа індіанці готують отруту для стріл. Однієї жаби досить для того, щоб отриманою отрутою змазати 50 стріл. Поранена такою стрілою тварина миттєво гине.

Навіть найотрутніші амфібії доживають до глибокої старості.Особливо сіверянки.У неволі вони живуть набагато довше: часничниця і ставкова жаба – 10 років; жаба – бик – 16, трав’яна жаба – 18, квакша звичайна – 22, жерлянка і дивовижна жаба – 29, сіра ропуха – 36.

Казки «Царівна – жаба», «Жаба – мандрівниця» і т.д.

Діти! Зараз вам щось цікаве повідомить юний натураліст.

Шпорцева жаба названа так тому, що три внутрішні пальці задніх ніг озброєні кігтями. Батьківщина – Африка. Спосіб життя винятково водний. Їсть у воді, передніми лапами проштовхуючи до рота їжу. Кігті задніх лап необхідні, коли треба розірвати великого черв’яка на шматки. У сутінки видає звуки, які нагадують цокання годинника. Харчується трубочником, мотилем, особливо полюбляє дощових червів.

У народі завжди помічали багато цікавого в поведінці жаб. Жаби й ропухи – гарні метеорологи.

Запам’ятай і перевір:

 • Жаби сидять у воді – дощу не буде

 • Жаби квакають крикливо й неприємно- на дощ, а з приємною трелю – на ясну погоду.

 • Жаби вилізають із води , стрибають уздовж берега – чекай на дощ.

 • Якщо ввечері й навіть удень ропухи вилізають зі своїх захистів і з’являються на стежках – на дощ

 • Багато жаб по стежках – на дощ

 • Як жаби ввечері квакають, то буде погода

 • Жаба квакче, овес скаче: «Сій мене!»

Наша жаба – допитлива й спокійна істота.Люди змогли добре вивчити жабу, тому що використовували її в наукових цілях, жаба слугувала об’єктом вивчення медиків і фізіологів.

ФІЗІОЛОГИ

Уже понад сто років жаби «працюють» на людину як класичні лабораторні тварини. Коли І.М.Сєченов випустив книгу «Рефлекси головного мозку» в 1863 році і йому загрожувало судове покарання, то на питання, кого з адвокатів він має намір залучити як захисника, він відповів: «Навіщо мені адвокат? Я візьму із собою на суд жабу і пророблю перед суддями всі мої досліди, нехай тоді прокурор спростує мене!»

Першими хребетними тваринами, які здійснили політ в космос , були жаби.

За видатні заслуги в наукових дослідженнях жабам споруджено два пам’ятни ка – у Токіо і Парижі.

ЕКОЛОГИ

Земноводні – винищувачі шкідливих безхребетних .Одна трав’яна жаба за весну й літо знищує приблизно 1260 шкідників сільського господарства, комах, їхніх личинок, слизней.

Земноводні – кормова база для корисних тварин. Земноводними харчується: єнотоподібні собаки, норки, видри, борсуки, птахи, промислові риби. Пуго- ловками харчуються хижі риби, вужі, чаплі, чайки, качки.

Смачне м’ясо задніх кінцівок жаб вважається ласощами в багатьох народів Азії, Австралії, Північної й Південної Америки, Європи. Люди в їжу використовують м’ясо велетенської саламандри, тигрової жаби, жаби – голіаф, гостромордої жаби. Вони є продуктом міжнародної торгівлі.

У багатьох країнах чисельність земноводних, особливо жаб, сильно зменши- лася, вони взяті під охорону. Отже, кожна людина й громадянин повинні дбайливо ставитися до цих корисних тварин.

ЛЯГУШКА.

НУ КТО ГОВОРИТ, ЧТО ЛЯГУШКИ – УРОДЫ?

ОН ДОЛЖЕН , НАВЕРНО, СЕБЕ УЯСНИТЬ:

ЗАКОНЫ СВОИ У СУРОВОЙ ПРИРОДЫ,

И ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ У ЖИВОГО – ЧТОБ ЖИТЬ.

ПРЫГУНЬЯ, ПЛАВЧИХА – В ВОДЕ И НА СУШЕ

НАРЯД У ЛЯГУШКИ УДОБЕН И ПРОСТ.

ЗАЧЕМ ПОД ВОДОЙ ЕЙ ПУШИСТАЯ ЩЁРСТКА,

И ПРЫГАТЬ МЕШАЛ БЫ ИСКРЯЩИЙСЯ ХВОСТ

Я ЗНАЮ , И В СКАЗКЕ «ЦАРЕВНА – ЛЯГУШКА»

ЕСТЬ СКРЫТЫЙ, НО ЯСНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ НЕДОСКАЗ,

ЧТО КТО- ТО ПОД ШКУРКОЙ ЛЯГУШКИ ОЗЁРНОЙ

ОТ ЗЛОБЫ ЦАРЕВНУ – КРАСАВИЦУ СПАС

СКАЗАЛ ЕЙ: «ЦАРЕВНА, ПОБУДЬ – КА ЛЯГУШКОЙ!

ВЕСЁЛЫЙ И ДОБРЫЙ ЛЯГУШКИ НАРОД

В ВОДЕ И НА СУШЕ ЛЯГУШЕЧЬЯ ШКУРКА

ОТ ЗАВИСТИ ЧЁРНОЙ ТЕБЯ СБЕРЕЖЁТ»

И СТАЛА ЛЯГУШКОЙ ЦАРЕВНА ИЗ СКАЗКИ

И СТАВШИ ЛЯГУШКОЙ ,- МЫ ЗНАЕМ СПАСЛАСЬ

А ЧЁРНЫЕ СИЛЫ СТАРАЛИСЬ НАПРАСНО

КАК В СКАЗКЕ , ЦАРЕВНЫ СУДЬБА УДАЛАСЬ

А СКОЛЬКО ЛЯГУШЕК, БЕЗЧИСЛЕННО МНОГО

ИХ МОЖНА СЧИТАТЬ И СЧИТАТЬ БЕЗ КОНЦА

ОТДАЛИ НАУКЕ ЛЯГУШЕЧЬИ НОГИ,

НА ПОЛЬЗУ НАУКЕ ОТДАЛИ СЕРДЦА

И ЕСЛИ СЛУЧАЙНО ЛЯГУШКУ ТЫ ВСТРЕТИШЬ

ТЫ ТИХО СКАЖИ ЕЙ: «ЛЯГУШКА, ПРОСТИ!»

ПОГЛАДЬ ОСТОРОЖНО ПРОХЛАДНУЮ ЛАПКУ,

НА ВОЛЮ, КАК В СКАЗКЕ, ЕЁ ОТПУСТИ.

Ми почули багато цікавого про клас Земноводні та їхнє значення у природі. Щоб закріпити ці знання, проведемо бліц – турнір між групами учнів.

 • Якщо в тераріум з голодною жабою помістити мертвих мух, чи буде вона їх їсти? Чому?

 • Як прикріплений язик у жаби?

 • Чи п’є жаба воду?

 • У самців або самок тритонів виростає на спині гребінь? Як називається така зовнішня відмінність в особин одного виду?

 • Як можна штучно затримати процес перетворення пуголовків на жаб?

 • Як дихає пуголовок у воді? Про що це говорить?

 • Чому за Полярним колом можна зустріти лише 4 види земноводних.? З чим це пов’язано?

4.ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ.

Клас Земноводні – перші наземні хребетні тварини, які не втратили зв’язок з водним середовищем ( у воді відбувається процес розмноження). Усього відомо 4000 видів, які поєднуються у три ряди: Хвостаті, Безхвос- ті, Безногі.У них є дві пари кінцівок, трикамерне серце та два кола кровообігу. Дихають легенями й шкірою. Земноводні – корисні тварини. Вони знищують шкідників с/г, є кормом для інших тварин, а також класичними лабораторними тваринами. Ці – тварини – частина природи навколо нас:

ЗЕЛЕНИЙ СВІТ СМІШНОЇ ЖАБКИ,

МУРАШКУ, РАВЛИКОВУ ХАТКУ

БАЙДУЖІСТЮ НЕ ЗАГУБИ,

ОБЕРІГАЙ, ШАНУЙ, ЛЮБИ!

5.РЕФЛЕКСІЯ

 • Що сподобалось на уроці?

 • Що не сподобалось на уроці?

 • Чи зможеш ти краще навчатись з цього предмету?

 • Що заважає навчатися краще?

6.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

49, С.220 ТЕКСТ.

УРОК ЗАКІНЧЕНО.СПАСИБІ ЗА УРОК.

БІОЛОГІЯ 8 КЛАС УРОК № ДАТА

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури для 11 класу
...

1. Загальна характеристика підприємства І виробниче призначення
Загальна характеристика ват "Яготинський маслозавод" І виробниче призначення

Експериментальний урок для російськомовного класу. Рівняння. Розв’язування...
Т. В. Глєбова,учитель математики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, «учитель-методист»

Вчитель біології вищої категорії Запорізької середньої
У збірнику вміщено біологічні диктанти з біології рослин, складені відповідно до діючої програми з біології

Відділ освіти широківської райдержадміністрації водянська середня...
Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про представників типу Членистоногі, продовжити формувати в учнів уміння аналізувати...

1. Загальна характеристика дп «Дубровицький держспецлісгосп»
Вступ

Урок-казка з математики у 1 класі. Виставка учнівських зошитів. Другий...
Користування даним посібником сприятиме одержанню учнями математич- них знань, розвитку логічного мислення, інтерес до вивчення математики,...

Урок розвитку мовлення в 10 класі Тема уроку
Тема уроку: Підготовка до написання твору-роздуму на морально-етичну тему за біблійною притчею «Блудний син»

Вступ
Загальна характеристика законодавства щодо кредитування індивідуального житлового будівництва 7

Вступ
Загальна характеристика методів та прийомів, що використовуються під час слухання музикиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка