Пошук по сайту


Курсова робота

Курсова робота

Сторінка1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Курсова робота

Основи роботи з системою комп'ютерної алгебри MathCAD

Зміст


Зміст 4

Вступ 3

Елементи головного вікна Mathcad'а 3

Короткий огляд можливостей Mathcad 5

Обчислення математичних виразів з використанням вбудованих у Mathcad функцій та операторів 5

Визначення власних змінних та функцій 6

Обчислення функцій та виразів у заданому діапазоні 6

Побудова графіків функцій 6

Візуалізація даних у дво- або тривимірному просторі 7

Обчислення сум та інтегралів 7

Обчислення з матрицями 7

Розв'язування рівнянь чисельно 8

Виконання операцій в символьній формі 8

Аналіз даних та їх підгонка за допомогою стандартних вбудованих функцій 8

Процедури з використанням операторів програмування 9

Утворення анімації для візуалізації результатів у часі 10

Основні процедури системи Mathcad 10

Робота з областями Mathcad'а 10

Введення математичних виразів та тексту 11

Визначення змінних 12

Визначення функцій 12

Побудова математичних виразів 13

Редагування виразів 14

Області визначення змінних 14

Визначення векторів і матриць 15

Утворення графіків 17

Побудова графіка функції 17

Побудова графіка елементів вектора 18

Побудова графіків функцій від елементів вектора 19

Побудова графіків двох або більшої кількості функцій 20

Форматування математичних виразів та тексту 21

Форматування результатів 21

Використання одиниць вимірювання 22

Де одержати додаткову допомогу 22

Підкази по інструментам 23

Центр ресурсів та швидкі аркуші 23

Інтерактивна допомога 23

Контекстно-залежна допомога 24

WWW-сервер фірми MathSoft 24

Інші ресурси 24

Завдання для самостійної роботи 25

Література 26

Вступ


Система комп'ютерної алгебри Mathcad була розроблена у 1986 р. фірмою MathSoft, Inc. (США). Зараз фірма випустила вже сьому версію свого продукту. Mathcad працює у середовищі операційної системи Windows і є унікальним, потужним засобом роботи з рівняннями, числами, графіками та текстом. При роботі з Mathcad'ом всі математичні вирази мають природний, звичайний вигляд, такий, начебто ви працюєте з ними, використовуючи аркуш паперу та олівець. Після запуску Mathcad на екрані з'являється чистий робочий аркуш (документ), у будь-яке місце якого ви можете вводити математичні вирази, текст, графіки. Ще раз підкреслимо, що у Mathcad'і використовується не штучні мови програмування, а мова математики. Наприклад, у мовах програмування розв'язок квадратного рівняння має вигляд подібний цьому: x=(-B+SQRT(B2-4AC))/(2A). В електронних таблицях розв'язок рівняння, що вводиться у клітинку, виглядає так: +(-B1+SQRT(B1B1-4A1C1))/(2A1). У Mathcad'і згаданий розв'язок має звичайний вигляд, такий саме, як і в математичних книгах:

.

Єдина відміна полягає у тому, що рівняння та графіки Mathcad — живі. Змініть будь-які дані, змінні або рівняння і Mathcad зразу переобчислить математичні вирази та перерисує графіки.

З Mathcad'ом ви можете розв'язувати широкий спектр технічних задач — від найпростіших до дуже складних — чисельно або символьно. Ви можете також візуалізувати функції та дані за допомогою дво- та тривимірних графіків. Ви можете навіть ілюструвати свою роботу графікою з інших застосувань Windows.

Використовуючи електронні книги Mathcad'а ви можете отримати значну кількість «живого» довідкового та реферативного матеріалу, який може бути перенесений у ваш робочий аркуш.

Використовуючи Mathcad, ви можете формулювати ідеї, аналізувати дані, будувати моделі, обирати найкращі розв'язки, оформляти результати у документі, звіті тощо.

Якщо ваш комп'ютер приєднаний до мережі, ви можете працювати над проблемами у Mathcad'і разом із колегами та іншими професіоналами.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Курсова робота
Курсова робота з дисципліни „Маркетинг”/ О. В. Полюхович, Рівне: нувгп, 2012, – 44 с

Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистичне вивчення...
Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ects/кмсонп

Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистика продукції промисловості»
Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ects/кмсонп

4. Курсова робота має характер цільної завершеної роботи як стосовно...
Курсова робота є до курсовим завданням І подається куратору курсі в на 3-й день перебування на курсах

” Навчально-дослідна робота (курсова робота) студента з „Економіки...
...

Курсова робота
Мікропрограма

Курсова робота
Вступ

Курсова робота
Вступ

Курсова робота на тему: “Міжнародні банківські розрахунки
Вступ

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»
ВисновкиБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка