Пошук по сайту


Аналіз роботи керівників гуртків художньо-естетичного І декоративно-ужиткового напрямків за

Аналіз роботи керівників гуртків художньо-естетичного І декоративно-ужиткового напрямків за

Аналіз роботи керівників гуртків художньо-естетичного і декоративно-ужиткового напрямків за

2011-2012 навчальний рік.
В 2011-2012 навчальному році перед педагогами закладу, зокрема керівниками гуртків образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, визначено такі основні напрями роботи в світлі вимог сьогодення:

             – вільний розвиток особистості, формування умінь та навичок  відповідно до освітніх потреб, задоволення потреб у творчій самореалізації, професійному самовизначенні, формування ціннісного ставлення до суспільства і держави, людей, до себе, природи, мистецтва, праці, організація змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців.

            Важливим аспектом роботи методичного об’єднання закладу в 2012-2013 році буде внесення елементів новизни в процес і результати діяльності керівників гуртків. В процесі творчої діяльності керівники гуртків досягатимуть поставленої мети, долатимуть труднощі на шляху до неї.

            Методичне об’єднання здійснюватиме постійну взаємодію з педагогами шляхом використання різноманітних підходів з метою створення як найкращих умов для розкриття можливостей , професійних інтересів і здібностей кожного педагога. Метою роботи методоб’єднання є вивчення та використання в своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного навчання і виховання, прищеплення вихованцям смаку, інтересу і вміння займатися творчою діяльністю, підтримка педагогів, що розробляють авторські програми і прагнуть її реалізувати

          В своїй роботі педагоги закладу, члени методичного об’єднання, керуватимуться методичними рекомендаціями  МОН України щодо організації позашкільної освіти. Зокрема, "Програмою розвитку позашкільних закладів ", законом «Про позашкільну освіту», "Про роботу з обдарованою молоддю на 2006 – 2012 рр.”, "Про інноваційну діяльність  позашкільного навчально-виховного закладу”, "Про організацію гурткової роботи у позашкільних закладах освіти”, Указом Президента України від 20 березня 2008 року «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти України» тощо. 
           Методичне об’єднання ЦПВ «Ліра» ставить перед собою такі завдання:

   1. Допомогти керівникам гуртків в реалізації актуальних завдань розвитку, вдосконалення, підвищення професійної майстерності.

   2. Формувати  творче мислення, розвивати таланти і здібності вихованців відповідно до їх уподобань і можливостей.

  3. Сприяти впровадженню нових педагогічних технологій , інновацій, оновленню змісту позашкільної освіти, працювати на кінцевий результат.

4. Звертати увагу на роботу з дітьми, які потребують підвищеної педагогічної уваги.

5.Стимулювати процес самооцінки дитини в результаті якого вона повинна дійти до висновків: "Це я хочу і можу зробити”,” Ця ідея мені близька”, "Я готовий до будь - яких навантажень і випробувань в досягненні мети” і т.д. 

6.Постійно підвищувати рівень загально дидактичної і методичної підготовки, обмінюватись досвідом успішної педагогічної діяльності, взаємовідвідувати відкриті заняття, заходи.

7.Створювати умови для формування освіченої творчої особистості громадянина, реалізація його природних задатків і можливостей.

8.Постійно підвищувати освітній рівень методичної підготовки керівників гуртків. 

9.Робота з вихованцями по програмі МОН «Творча обдарованість».

10.Виявлення, пропагування та здійснення нових підходів до організації навчання і виховання.

11.Створення умов для самоосвіти керівників гуртків і здійснення керівництва творчою діяльністю педагогів.

12.Вдосконалення професійно значущих психолого-педагогічних навичок,  умінь.

         Засідання методичних об’єднань відбувалось в два етапи: практична частина, де керівники гуртків проводили відкриті заняття (або інші виховні заходи), теоретична, де обговорювались  питання з реалізації навчального плану та виконання програм, підготовки до практичних занять (виставок, конкурсів, творчого звіту), запровадження інноваційних технологій  в роботі, створення умов для формування позитивних рис виховання в процесі різноманітної діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку особистості.

Форми  роботи методоб’єднання:

теоретичні лекції, бесіди;

заняття – практикуми;

творчі лабораторії «керівник гуртка – психолог – методист»;

заняття «майстер - клас»;

психологічні тренінги, відриті заняття;

випуск методичних рекомендацій, буклетів, збірок, авторських програм;

виставки методичної літератури освітніх програм керівників ЦПВ;

персональні виставки педагогів і їх вихованців.

проведення тижня пед. Майстерності
Головним напрямом у роботі методичного об’єднання є – особистісно орієнтована освіта і сучасні педагогічні технології.

На засіданнях методичного об’єднання в 2011 – 2012 н. р. керівники гуртків, зважаючи на завдання, що стоять перед сучасною освітою, багато уваги приділяли питанню значення естетики в житті людини загалом, обмінювались досвідом формування у вихованців почуття краси, культури у ставленні до людей, природи і довкілля. Найбільш змістовними та цікавими були виступи Новіченко Н.В., Гапона Г.О., Печененко М.В., Смірнова І.В., Федорова М.І.,

та ін. Участь у роботі методоб’єднання брали всі керівники гуртків декоративно–ужиткового і образотворчого  мистецтва та вчители музики.

                Взаємовідвідування педагогами відкритих занять стало справжньою школою обміну досвідом роботи. На початку навчального року проведено анкетування керівників гуртків членів методоб’єднання, на основі якого складено річний план роботи, що передбачав докладніше вивчення інноваційних педагогічних технологій та шляхів застосування їх на практиці, що дасть змогу педагогам більш творчо працювати над вирішенням проблемного питання: «Вплив педагогічно-інноваційних технологій на формування творчої особистості».

              Самоосвіта, знайомство керівників гуртків з новинками методичної та наукової літератури залишається невід’ємною частиною роботи методичного об’єднання. У 2012 – 2013 н.р. ця робота буде продовжена й активно підтримана дирекцією закладу.

Структура методичного об’єднання керівників гуртків образотворчого  та декоративно-прикладного мистецтва.

Голова методичного об’єднання – Краснюк О.Є,   завідуюча ЦПВ «Ліра»

Заступник – Гапона Г.О., керівник вокального гуртка «Квінта».

Методичне об’єднання об’єднує   керівників гуртків декоративно – ужиткового та образотворчого мистецтва ЦПВ «Ліра».
Робота з підвищення кваліфікації та фахового  рівня педагогів .

      Підвищення  кваліфікації педагогів здійснюється шляхом самоосвіти , на заняттях у "школі молодого керівника”, під час ознайомлення  з творчою лабораторією своїх колег, в період тижня пед. майстерності, на робочих нарадах, педрадах, засіданнях атестаційної комісії  і т.д.

      Важливу роль в організації роботи методоб’єднання належить методичному кабінету. В кабінеті є матеріали творчих знахідок, орієнтовні зразки проведення відкритих занять, програми і навчальні плани, методичні фахові журнали, газети, картотека методичної літератури, зібрано інформаційний каталог передового педагогічного досвіду  педагогів – позашкільників району, області. З метою реалізації проблем позашкільної роботи педагогічні надбання кращих  керівників гуртків, клубів, студії поширюються через видавничу продукцію: брошури з досвіду роботи, каталоги, кращі доробки друкуються на шпальтах фахових  журналів і газет. Авторські програми впроваджуються в практику роботи інших керівників гуртків. Це досвід керівників гуртків Гапона Г.О., Романов М.В.             

 Протягом семестру проводились консультаці, "круглих столів”, творчих дискусій, методичних тренінгів, творчих звітів а також моделювання занять, декади ”Я атестуюсь”.  У педагогічний декаді "Я атестуюсь” – дні відкритих дверей, творчий звіт керівника на робочому місці.

                Досвідчені керівники гуртків,  справжні професіонали своєї справи є наставниками молодих педагогів. Вони вміють підтримати позитивне в роботі педагогів–початківців, допомагають їм знайти правильне рішення  в будь-яких складних ситуаціях, повірити в свої сили, вивчають їх досвід і можуть  зробити його надбанням всього педагогічного колективу. Стосунки "наставник – молодий керівник гуртка ” – це, зазвичай, стосунки довіри, доброзичливості, щирості, взаємоповаги.
Участь вокальних колективів ЦПВ «ЛІРА» у різноманітних заходах.

Кер. Гапона Г.О. «Квінта», Новіченко Н.В. «Невгамовні»

Керівник вокального гуртка: Новіченко Наталія Володимирівнадата

захід

1

01.09.2011

Свято першого дзвоника

2

30.09.2011

День вчителя

3

05.11.2011

Свято майбутніх першокласників

4

09.12.2011

Пам’яті чорнобильців - рятівників

5

21.12.2011

Новорічні ранки

6

22.12.2011

Новорічні ранки

7

23.11.2011

Новорічні ранки

8

24.12.2011

Новорічні ранки

9

24.02.2012

«Степові джерела»

10

07.03.2012

8 березня

11

26.04.2012

«Міс весна»

12

29.04.2012

Міжнародний фестиваль «Об’єднаймо дітей мистецтвом»

13

30.04.2012

Міжнародний фестиваль «Об’єднаймо дітей мистецтвом»

14

01.05.2012

Міжнародний фестиваль «Об’єднаймо дітей мистецтвом»

15

02.05.2012

Міжнародний фестиваль «Об’єднаймо дітей мистецтвом»

16

25.05.2012

Останній дзвоник

17

09.06.2012

Випускний вечір


Керівник вокального гуртка: Гапона Ганна Олександрівнадата

захід

1

01.09.2011

Свято першого дзвоника

2

30.09.2011

День вчителя

3

05.11.2011

Свято майбутніх першокласників

4

09.12.2011

Пам’яті чорнобильців - рятівників

5

21.12.2011

Новорічні ранки

6

22.12.2011

Новорічні ранки

7

23.11.2011

Новорічні ранки

8

24.12.2011

Новорічні ранки

9

24.02.2012

«Степові джерела»

10

07.03.2012

8 березня

11

29.04.2012

Міжнародний фестиваль «Об’єднаймо дітей мистецтвом»

12

30.04.2012

Міжнародний фестиваль «Об’єднаймо дітей мистецтвом»

13

01.05.2012

Міжнародний фестиваль «Об’єднаймо дітей мистецтвом»

14

02.05.2012

Міжнародний фестиваль «Об’єднаймо дітей мистецтвом»

15

19.05.2012

«Перлина степового краю» КДПУ

16

25.05.2012

Останній дзвоник

17

09.06.2012

Випускний вечір

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні рекомендації щодо організації роботи гуртків з художньо-естетичного напрямку
Солонцова Інна Олександрівна, методист Фастівського районного еколого-етнографічного центру

Програма гуртка,,Фортепіано”
У даній збірці подані навчальні програми гуртків секцій, ансамблів художньо-естетичного напряму Закарпатського обласного палацу дитячої...

Міністерство освіти І науки україни
Про затвердження Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах та Комплексної програми художньо-естетичного...

Примірний план проведення обласних заходів та участі дітей І учнівської...
Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаймося ж, брати мої», присвячений Шевченківським дням (номінації «Література»,...

Велосипедний туризм
Навчально-методичний посібник розрахований на керівників профільних гуртків загальноосвітніх шкіл області, позашкільних навчально-виховних...

Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва
Зародження образотворчого мистецтва: графіки, живопису, скульптури, а також декоративно-ужиткового мистецтва І архітектури. Прагнення...

Програма курсу орієнтує студентів на вивчення сучасних досягнень...
Мету оволодіння студентами змістом та методикою роботи з дітьми в галузі художньо-естетичного виховання засобами хореографічного...

Програма гуртка В»язання гачком «чарівний клубок»
Ручне в'язання гачком один з найстаріших та найцікавіших видів ужиткового мистецтва. Заняття гуртка— це одна з форм естетичного виховання...

Про робочі навчальні програми, за якими працюють керівники гуртків у 2013-2014 навчальному році
Мон україни, Київ 2009 р., Художньо-естетичний напрям, Програма гуртка бісероплетіння (основний)

Комплекс навчально-модульних програм художньо-естетичного напряму...
Творчий колектив педагогів школи-студії під редакцією художнього керівника Банах В. ОБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка