Пошук по сайту


План-конспект відкритого уроку трудового навчання Дата проведення: 06. 11. 13

План-конспект відкритого уроку трудового навчання Дата проведення: 06. 11. 13

План-конспект відкритого уроку трудового навчання

Дата проведення: 06.11.13

Місце проведення: НВО ЗОШ № 20, м. Кіровоград

Клас: 6-А

Тема уроку: Методи проектування: комбінування.

Моделі - аналоги.

Складання опису виробів як виду проектної документації

Практична робота: Виявлення найкращих ознак в моделях-аналогах та створення ескізного малюнка виробу та малюнка для вишивання

Мета:

навчальна: забезпечити

а) засвоєння учнями знань про метод комбінування, моделі - аналоги;

б) формування умінь визначати кращі ознаки зразків вишитих виробів;

в) дотримання санітарно-гігієнічних вимог, правил безпечної праці під час виконання завдань практичної роботи;

розвивальна: розвивати творче та логічне мислення, аналітичні та пізнавальні здібності учнів;

виховна: виховувати почуття краси, охайність, культуру праці;

профорієнтаційна: ознайомлення з професією вишивальниці.

Обладнання, матеріали та наочність: ТЗН (відеотехніка, комп'ютер), презентація ІКТ, зразки виробів, інструкційні карти, калька, копірка, клаптики тканини, рисунки вишивок;

Об’єкт праці: ескізний малюнок виробу для вишивання, рисунок вишивки на тканині;

Міжпредметні зв’язки: малювання, креслення

Тип уроку: комбінований

Хід уроку:

І. Організаційний момент:

 • Привітання

 • Перевірка готовності учнів до уроку.


ІІ. Виявлення знань та вмінь учнів:

Гра в «блеф-клуб»

 1. Ми зараз вивчаємо вид декоративно-ужиткового мистецтва – гончарство. (ні - вишивання)

 2. Вишивання – це сучасний вид мистецтва. (ні – старовинний)

 3. Узор на вишиванці, який повторюється, називається схемою. (ні – орнамент)

 4. Орнаменти бувають рослинні, зооморфні, геометричні, антропоморфні. (так)

 5. Частина орнаменту, яка повторюється, називається рапортом (так)

 6. Уся поверхня заповнена узором у стрічковому орнаменті (ні – у сітчастому)

 7. Каліграфічний орнамент утворюється з зображень окремих предметів побуту, знарядь праці (ні – з окремих літер або елементів тексту)

 8. Композиція - це творче поєднання елементів узору, об’єднаних змістом, кольором, формою та ін.

 9. Під час вишивання з виворітного боку залишаються вузлики (ні – вишивають без вузликів)

 10. У хрестиковому шві усі верхні стібки спрямовані в один бік (так)

 11. Під час вишивання треба сидіти, низько схилившись над роботою.

 12. Під час вишивання через кожні 20-25 хвилин відпочивати 3-5 хвилин.

 13. Ножиці передавати розкритими, лезами уперед.


ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Бесіда.

 1. Із чого починається процес проектування виробу? (із задумки або завдання)

 2. Чим керуються, вибираючи об'єкт проектування? (потребою у виробі, вимогами часу, потребою навчитись виготовляти

 3. Чи знаєте ви, з яких етапів складається процес проектування? (організаційно-підготовчий, конструкторський, технологічний, заключний)

 4. Люди якої професії займаються створенням ескізу майбутнього виробу?

 5. У чому полягає робота дизайнера ?

 6. Який метод проектування ви вивчали в 5 класі ? (метод фантазування ).


ІV. Мотивація навчальної діяльності учнів

Більшість предметів, що нас оточують, люди використовують в своєму повсякденному житті здавна. Але форма їх постійно вдосконалюється та змінюється. Кожен виріб має відповідати чітко визначеним вимогам: технологічним, естетичним, функціональним, економічним і екологічним. Це відбувається внаслідок розвитку технічних можливостей, застосування більш досконалої техніки, технологій, використання нових матеріалів, змін вимог до виробу.

Практичні уміння, які ви набудете на сьогоднішньому занятті, ви зможете використовувати у повсякденному житі, адже уміння знаходити варіанти, а потім, їх проаналізувавши, створити власний найкращий варіант можна використовувати не лише під час проектування вишитих виробів, а й інших виробів і навіть під час проектування власного життя, будинку, квартири, кімнати тощо.
V. Повідомлення теми уроку (слайд 1)
VІ. Визначення завдань для учнів на урок

Учні повинні знати: метод проектування – комбінування, моделі-аналоги, складання опису виробу.

Учні повинні уміти:

 • використовувати метод комбінування для створення чи вдосконалення проектованого виробу;

 • порівнювати різні зразки виробів, визначати кращі ознаки і комбінувати конструктивні елементи чи виріб в цілому;

 • виконувати площинну розмітку та ескізний малюнок виробу

Методичні прийоми, які впливають на формування мотивації при використанні активних методів навчання

 • Здивування – початкова фаза розвитку пізнавального інтересу

 • Фантастична добавка – доповнюється реальна ситуація елементами фантастики

 • Відстрочена загадка – загадка відгадується під час роботи над новим матеріалом

 • Читаємо – використання художньої літератури, ілюстрацій для постановки запитань

 • Джерело інформації – використовуються друковані видання, де розміщена інформація щодо теми уроку

 • Мозкова атака – колективна творча робота в розв’язанні певної складної проблеми


VІI. Вивчення нового матеріалу

 • У ході пояснення нового матеріалу учні не конспектують, а записують питання, що виникають, за найцікавіші з яких виставляються оцінки

 • У процесі пояснення нового матеріалу виписуються всі нові поняття

Об'єкт технологічної діяльності можна не тільки скопіювати, але й створити новий, використовуючи моделі-аналоги і метод комбіну­вання.

У цьому випадку в моделях-аналогах обираються найкращі ознаки (форма деталей, матеріали, оздоблення та ін.) і створю­ється модель, що поєднує ці ознаки. Не слід забувати такі показ­ники якості готового виробу як функціональність, економічність, технологічність.

— Охарактеризуйте яку-небудь модель з урахуванням цих якостей.

Слово "комбінування" у перекладі з латинської означає об’єднання, поєднання (слайд 2).

Метод комбінування полягає у поєднанні в новому об’єкті окремих рис, властивостей, частин інших предметів. Цей метод є основним при створенні нових виробів: меблів, автомобілів, побутової техніки тощо.

У роботі конструкторів, художників-модельєрів цей метод є незамінним. За розробки нових об’єктів ретельно вивчають подібні конструкції, які існували раніше. Вибирають найкращі ознаки існуючих об’єктів і об’єднують їх у нову конструкцію. Так наприклад було створено сучасний електричний кухонний комбайн.(слайд 3).

Художники-модельєри одягу також часто використовують у своїй роботі метод комбінування. У нових моделях часто поєднуються ті деталі, способи обробки, які застосовувалися раніше.

Кожний предмет характеризується певною зовнішньою формою. Це можуть бути найпростіші геометричні форми – куля, конус, циліндр, призма. Але найчастіше предмети мають значно складнішу форму. У процесі художнього конструювання розробці досконалої форми приділяється велика увага.

Форма більшості предметів, які створюють люди, з часом змінюється. Одні й ті самі речі набувають іншого вигляду.(слайд 4)

Загальна форма одягу характеризується його силуетом.

Силует – це зовнішній обрис будь-якого предмета. За силуетом можна визначити належність костюма до тієї чи іншої історичної епохи (слайд 5).

Форми окремих елементів також тісно пов’язані між собою. Так, в костюмі людини форми деталей одягу, взуття, головного убору, аксесуарів мають вдало поєднуватися.

Форма предмета є естетичною, якщо вона створюється за законами краси: виглядає цілісно, лінія силуету і окремі деталі милують око.

Форма є більш сталою характеристикою предмета порівняно з іншими. Так, колір і оздоблення побутових речей, як правило, змінюються швидше, ніж форма.

Форму виробу, яку використовують для розробки цілого ряду виробів, називають базовою (слайд 7).

Модель, що створена на основі базової моделі, але відрізняється формою деталей чи оздобленням, називається моделлю-аналогом. (слайд 8,9).

Використання моделей-аналогів значно прискорює і здешевлює процес художнього конструювання.
ІХ. Формування умінь та навичок учнів

Учні працюють по двоє. Ро­бота завершується демонстрацією розроблених ескізів, оцінкою їх доцільності та відповідності призначенню виробу.

 1. Аналіз завдань практичної роботи.

 2. Забезпечення необхідними інструментами та матеріалами.

 3. Правила безпечної праці, організація робочого місця та санітарно-гігієнічні вимоги під час виконання практичної роботи.

 4. Самостійне виконання завдань практичної роботи за інструкційними картками.

 5. Контроль вчителя з метою виявлення недоліків у знаннях та вміннях учнів.

Здійснення поточного інструктажу
Практична робота №1: «Аналіз моделей аналогів» (слайд 15)

Послідовність виконання

 1. Виберіть моделі-аналоги об'єкта проектування.

 2. Розгляньте їх уважно, відберіть кращі, на ваш погляд, ознаки (форма, розмір, призначення, колір).

 3. Створіть нову модель, використовуючи ці ознаки.

 4. Намалюйте ескіз моделі.


Виберіть з наданих виробів 4 зразки і проаналізуйте їх за визначеними ознаками.

Результати запишіть у таблицю.

Охарактеризувати кожен варіант виробу відповідно до поставлених вимог і напроти кожного виробу відмітити “+” задоволення цих вимог, знаком “-” – незадоволення. (Вимог має бути не менше 5).

Таблиця № 1 (слайд 16)

Характеристика виробу

1

2

3

4

1. Форма

Кругла

Квадратна

Прямокутна

Овальна

2. Розмір

Великий

Маленький

Середній

3. Призначення

Декоративна

Для витирання

Для сервірування

4. Колір

Одноколірна

Двоколірна

Багатоколірна

5. Техніка виконання

В’язана гачком

Вишита «хрестиком»

Вишита «гладдю»

З друкованим малюнком

Вибір оптимального варіанту здійснюється шляхом вибору найкращих, найвдаліших сторін запропонованих виробів, формуючи при цьому свій оптимальний варіант. Результати запишіть у таблицю.

Таблиця №2 (слайд 17)

Характеристика виробу

Результат

1. Форма
2. Розмір
3. Призначення
4. Колір
5. Техніка виконання
6. Назва виробу

На основі отриманих результатів виконати ескіз майбутнього виробу.
З

разок 1. Зразок 2.

З

разок 3. Зразок 4


 • Фізкультхвилинка


Практична робота № 2 : «Створення малюнка для вишивання» (слайд 18)

 • Інструктаж з БЖД

Інструкційна картка

 1. Вибрати малюнок для вишивання

 2. Покласти на нього зверху прозорий папір, акуратно обвести олівцем або ручкою.

 3. На стіл покласти шматок білої тканини, на неї – копірку блискучою стороною донизу, а зверху – кальку з малюнком, приколоти двома булавками.

 4. Звернути увагу на розташування малюнку.

 5. Обвести кульковою ручкою в одну лінію контури малюнка

 6. Не знімаючи булавок, перевірити, чи все виконано правильно.

 7. Зняти булавки, кальку, копірку

 8. Перевірити якість роботи
 1. Підбиття підсумків практичної роботи:

 • Приймаю в учнів виконану роботу,

 • Звертаю увагу на якість виконаних об 'єктів праці;

 • Демонструю учням найкращі вироби, а потім представляю вироби з дефектами, пояснюю причини їх виникнення і способи усунення

 • Пропоную учням оцінити якість своєї роботи, обгрунтувати.


Х. Рефлексія.

 1. Що нового дізналися на уроці? Чи виправдались ваші очікування і сподівання?

 2. Що винесли для себе особисто з уроку:

 • Для розвитку розуму;

 • Для практичної майстерності;

 • Для духовного удосконалення?

2. Яку роботу виконували?

3. Де можна використати набуті знання та вміння?

Методичні прийоми, які використовуються для закріплення вивченого матеріалу та перевірки домашнього завдання

 • «Вірю – не вірю» - Кожне питання починається словами «Чи знаєте ви, що?»

 • «Так – ні» Учитель загадує, наприклад, назву предмета, учні намагаються знайти відповідь, ставлячи питання. На ці питання вчитель відповідає «так» чи «ні». Питання ставляться так, щоб звузити и коло пошуку.

 • Бліц опитування по ланцюжку учень ставить коротке запитання другому, другий – третьому і т.д.

 • Знайди помилку – учитель просить знайти у запропонованому тексті помилку.

 • Сніжна грудка – Учень називає слово, яке стосується теми уроку, другий учень складає речення із цим словом, третій учень придумує питання до попереднього речення, четвертий – відповідає на нього.


Заключне слово вчителя.

Метод комбінування дає можливість створювати нові моделі, ви­користовуючи певні ознаки моделей-аналогів, а також додаючи нові. При цьому можна виявити свої творчі та художні здібності.
IX. Мотивація оцінок за урок, виставлення в журнал, щоденник.
Х. Завдання додому.

Підготувати інструменти та матеріали для вишивки.
ХІ. Прибирання робочих місць.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Конспект уроку (виховна година у рамках тижня трудового навчання)
Тема. Екологічно чисті види енергії. Прості енергетичні рішення проти змін клімату

Вознесенська сзоші миколаївської ода методичне обєднання вчителів...
«Формування практичних умінь І навичок учнів на основі застосування інноваційних технологій на уроках трудового навчання»

Орієнтовний календарно-тематитчний план І програма трудового навчання...
Нічні види праці). Формулювання тем та їх зміст, що подаєтся у календарно-тематичному плануванні, мають незначні зміни та уточнення,...

Технологічна освіта у загальноосвітній школі: стратегічні напрями розвитку
Формування творчої особистості учня в процесі підготовки до участі в олімпіаді з трудового навчання Формування базових компетенцій...

План Вступ Зміст та поняття трудового договору. Загальний порядок прийняття на роботу
Загальні підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу

План-конспект уроку тема уроку
...

1. Соціалізація осіб з інтелектуальними порушеннями засобами професійно-трудового навчання
«Соціалізація осіб з порушенням інтелектуального розвитку засобами професійно-трудового навчання»

Результати олімпіади з української мови талітератури у 2016/17 н...

План-конспект уроку №8 Тема уроку: Робота з електронними таблицями, оформлення робочих листів
Познайомитись І програмою Microsoft Excel. Розглянути будову вікна програми Excel, елементи інтерфейсу нікім, навчитися розрізняти...

План-конспект уроку
Ганенко Олександра Андріївна, учитель української мови та літератури, Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №124База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка