Пошук по сайту


Календарно-тематичне планування шкільного курсу «Технології» - Сторінка 3

Календарно-тематичне планування шкільного курсу «Технології»

Сторінка3/3
1   2   3


11 клас
Назва розділу,

теми уроків,

практичних робіт

і варіативних

модулів

Зміст

навчального матеріалу

Дата уроку

Примітка

Розділ 1. Проектування як складова сучасного

виробництва та життєдіяльності людини 2 год

1

Технології та методи творчої діяльності.

Практична робота

Розв’язування технічних задач з проблемним змістомВСТУП. Актуалізація основних понять, які вивчалися у 10 класі.. Обговорення плану дій на наступний рік.

Творчість як основа перетворювальної діяльності людини. Технології та методи творчої діяльності: метод мозкової атаки, метод контрольних запитань, синектика, морфологічний аналіз, метод фокальних об’єктів, метод випадковостей, функціонально-вартісний аналіз, алгоритм розв’язування винахідницьких задач.2

Винахідництво та раціоналізаторські пропозиції. Практична робота

Застосування морфологічного аналізу для роботи над проектом

Винахідництво. Раціоналізаторські пропозиції – рушійна сила у розвитку виробництва.
Розділ 2. ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ

ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 2 год

3

Презентація результатів роботи та її види. Практична робота Створення публікації за темою проблеми.

Презентація результатів роботи як один з видів перетворювальної діяльності людини. Види презентацій: мультимедійна, публікація, веб-сайт в Інтернеті.
4

Публікація роботи на сайті. Практична робота Створення веб-сайта для презентації проблеми в Інтернеті.

Технологія створення публікації. Добір необхідної інформації.

Створення веб-сайта. Технологія використання програми Microsoft Publisher для створення веб-сайта.Розділ 3. Художнє конструювання ОБ’ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ 2 год

5

Загальні поняття ергономіки.

Загальні питання ергономіки. Історія становлення та сутність ергономічної науки. Методи і засоби ергономічних досліджень. Санітарно-гігієнічні та естетичні умови праці. Ергономічний підхід до організації праці.6

Ергономічний аналіз технологічного процесу.

Практична робота

Розробка робочого місця учня з урахуванням основних вимог ергономіки.

Ергономічний аналіз технологічного процесу по виготовленню певного об’єкта.
Розділ 4. ЕКОЛОГІЧНІ І ТЕХНОГЕННІ ПРОБЛЕМИ

В ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ 2 год

7

Глобальні проблеми людства

Проблеми загальносвітового рівня – демографічні, екологічні, енергетичні. Сучасна енергетика в екосистемі. Техногенні проблеми в суспільстві. Види виробництв та їх вплив на екосистему. Можливі шляхи подолання енергетичних та екологічних проблем.8

Природоохоронні технології

Практична робота

Проект на створення екологічно стійкої системи, наприклад “Збережемо річку”, “Закладемо парк” тощо

Інформаційна система спостереження та аналізу стану природи. Технології переробки побутових відходів. Сучасні технології безвідходного виробництва продукції. Замкнені системи як один з видів безвідходного виробництва.Розділ 6. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ 4 год

9

Основи професійного самовизначення.

Практична робота

Визначення основних компонентів процесу вибору майбутньої професії

Основні функції професійної діяльності. Основні види діяльності людини. Професійна діяльність та професійне самовизначення. Сфери та галузі професійної діяльності людини. Основні поняття: культура праці, професійне становлення особистості, професійна кар’єра.
10

Портфоліо в професійній діяльності людини.

Практична робота

Вправи на обговорення портфоліо в парах.

Суть та призначення портфоліо в професійній та в освітній діяльності людини. Основні частини портфоліо в залежності від майбутньої професії. Компонування портфоліо. Відбір та оцінка кращих результатів власної діяльності над проектом.11

Орієнтовний проект „Моя професійна кар'єра Практична робота Складання плану дій для реалізації проекту.

Мета і завдання проекту. Поняття професійної кар’єри. Фактори, що впливають на професійну кар’єру (особистісні, службові, виробничі, соціально-економічні тощо).12

Практична робота

1. Збір інформації про види професій.

2. Обгрунтування теми проекту на основі зібраної

інформації.


Варіативний модуль.

Технологія дизайну предметів інтер’єру 20+3 год

Загальні відомості про художнє конструювання, принципи дизай­ну,

стилістики. 5 год

13

Стилі минулого та сучасності.

Короткі історичні відомості про стилі (стилі стародавніх цивіліза­цій, відродження, бароко, рококо, кла­сицизм, ампір, модерн). Сучасні стилі: хай-тек, мінімалізм, кіч (ек­лектика).14

Принципи дизайну.

Принципи дизайну: відповідність змісту, цілісність, єдність форми та змісту.15

Засоби художнього конструювання.

Засоби художнього конструювання: пропорції, повтори, симетрія, конт­раст16

Основи колористики

Основи колористики.17

Методи художнього констру­юван­ня.

Методи художнього констру­юван­ня: комбінаторика, біоніка, метод фо­кальних об’єктівПроектування та виготовлення предметів інтер’єру. 14+1 год

18

Визначення завдань для виконання проекту.

Постановка проблеми. Визначення завдань для виконання проекту.

Робота з інформаційними джере­ла­ми.19

Пошук інформації.

Пошук інформації, яка необ­хід­на для виконання завдань проекту.20

Створення банку ідей.

Аналіз та систематизація зібраної інформації. Створення банку ідей.21

Розробка ескізного малюнка виробу.

Розробка ескізного малюнка виробу з урахуванням:

  • знайдених зразків;

  • стилю та особливостей кім­на­ти;

  • засобів художнього конст­рую­вання;

  • технології виготовлення;

  • техніки декорування.22

Виготовлення

виробу.

Технологія виготовлення та деко­ру­вання виробу.23

Виготовлення

виробу.

Технологія виготовлення та деко­ру­вання виробу.24

Виготовлення

виробу.

Технологія виготовлення та деко­ру­вання виробу.25

Виготовлення

виробу.

Технологія виготовлення та деко­ру­вання виробу.26

Виготовлення

виробу.

Технологія виготовлення та деко­ру­вання виробу.27

Деко­ру­вання виробу.

Технологія виготовлення та деко­ру­вання виробу.28

Контроль якості виробу.

Контроль якості виробу.29

Маркетингові дослідження.

Маркетингові дослідження.30

Розроб­лення реклами.

Розроб­лення реклами.31

Економічне обґрунтування виробу

Економічне обґрунтування виробу.32

Компонування портфоліо проекту.

Компонування портфоліо проекту.33

Компонування портфоліо проекту.

Компонування портфоліо проекту.Презентація та оцінка проектної діяльності. 1+2 год

34

Презентація

та захист проекту.

Захист проекту35

Презентація

та захист проекту.

Захист проекту

1   2   3

Схожі:

Календарно-тематичне планування з курсу біології 8 клас 6 Розділ І. «Рослини»
Лабораторна робота №4. Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріума

Календарно-тематичне планування уроків французької мови у 10 класі за підручником «Adosphère 4»
Календарно-тематичне планування уроків французької мови у 10 класі за підручником «Adosphère 4» видавництва hachette

Календарно-тематичне планування до нмк

Уроку
Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва у 7 класі (за новою програмою)

Та завдання уроку
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва 6 клас

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури (5 клас) за Програмою 2012 року

Тематичне планування уроків cвітової літератури в 7 класі. ( ІІ семестр....
Календарно- тематичне планування уроків cвітової літератури в 7 класі. ( ІІ семестр. )

1. Початок зоряного шляху
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва 5 клас

Українська мова
Орієнтоване календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу на 2013-2014 навчальний рік

Календарно-тематичне планування до нмк english World 9
Розвиток та вдосконалення граматичних навичок: пасивний стан з модальними дієсловами (с. 11)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка