Пошук по сайту


Календарно-тематичне планування шкільного курсу «Технології»

Календарно-тематичне планування шкільного курсу «Технології»

Сторінка1/3
  1   2   3
……………… загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів


Погоджено

Заступник директора

з навчально-виховної роботи
______________ …………..
"___" ______________ 2013р.

"___" ______________ 2014р.


Затверджую

Директор школи
____________ ……………….
"___" ______________ 2013р.

"___" ______________ 2014р.
Затверджую

Директор школи
__________ Г.Д. Марущенко


Календарно-тематичне планування

шкільного курсу

«Технології»

в 10-11 класах

Вчителя трудового навчання

……………………………………..

Навчально-методичне забезпечення викладання курсу

«Технології» в 10-11 класах
1. Навчальна програма «Технології. 10-11 класи. Рівень стандарту, академічний рівень. Варіативні модулі.» Схвалено комісією з трудового навчання і креслення Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (протокол №3 від 01.06.2010, лист №1.4/18-Г-339 від 29.06.2010 Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України). Програму підготували: А.І.Терещук (керівник проекту), Н.І.Боринець, С.М.Дятленко, В.К.Сидоренко, Г.В.Терещук, І.Ю.Ходзицька.. – Кам’янець-Подільський: Аксіома. 2010. – 140с.
2. Базовий підручник: Технології (рівень стандарту, академічний рівень), Коберник О.М. та ін.,10 клас. Літера ЛТД, 2010.
3. Альтернативні підручники та навчальні посібники:

  • Людина і праця (навчальний посібник)Побірченко Н.А., Сергєєнкова І.В., Підтілок І.В.. 10 клас. Київ „Наш час”, 2006.

  • Основи сучасного виробництва. Сидоренко В.К., Юрженко В.В.10-11 кл. Наш час. 2006.

  • Художня обробка деревини (посібник). Тимків В.М., Каваса К.М. 10-11 кл. Світ. 2003.


4. Навчально-методична література:

6. Науково-методичні та науково-популярні журнали та газети:

7. ППЗ (педагогічне програмне забезпечення):


Загальний тематичний план для 10 класу

(рівень стандарту)Назва модулів

Кільк. год

1.

Базовий модуль

12

2.

Варіативний модуль

20

3.

Резерв часу

3
Всього:

35Орієнтовний тематичний план базового модуля

"Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини"
Назви розділів і тем

Кільк. годин
ВступРозділ 1. Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини

2

1.1

Загальні основи проектування у виробничій діяльність людини. Види проектів.

1

1.2

Етапи та стадії проектування.

1
Розділ 2. Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності

4

2.1

Основні інформаційні джерела. Технологія пошуку проблеми засобами Інтернету.

1

2.2

Технологія створення банку ідей.

1

2.3

Аналіз існуючих виробів та визначення завдань проекту.

1

2.4

Аналіз та компонування інформації для проекту у різному форматі. Презентація майбутнього проекту

1
Розділ 3. Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності

4

3.1

Загальні відомості про дизайн.

1

3.2

Стадії дизайну об’єктів технологічної діяльності.

1

3.3

Технологія створення дизайн-проекту. Експертиза майбутнього виробу.

1

3.4

Складання проектно-технологічної документації.

1
Розділ 4. Економічний аналіз проекту

2

4.1

Економічне обґрунтування проекту.

1

4.2

Маркетингові дослідження проекту.

1
Всього

12


Варіативний модуль

Технологія ліплення
Назва теми

Кільк. годин

1.

Ліплення - вид декоративно-ужиткового мистецтва. Загальні відомості про технологію ліплення

2

2.

Проектування та виготовлення

16

3.

Презентація та оцінка результатів проектної діяльності

2
Всього:

20


Загальний тематичний план для 11 класу

(рівень стандарту)Назва модулів

Кільк. год

1.

Базовий модуль

12

2.

Варіативний модуль

20

3.

Резерв часу

3
Всього:

35


Орієнтовний тематичний план базового модуля

"Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини"
Назви розділів і тем

Кільк. годин
ВступРозділ 1. Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини

2

1.3

Методи творчого та критичного мислення в проектній технології.

2
Розділ 2. Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності

2

2.3

Аналіз існуючих виробів та визначення завдань проекту.

1

2.4

Аналіз та компонування інформації для проекту у різному форматі. Презентація майбутнього проекту

1
Розділ 3. Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності

2

3.5

Ергономіка в структурі перетворювальної діяльності

2
Розділ 4. Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини

2

4.1

Глобальні проблеми людства.

1

4.2

Природоохоронні технології.

1
Розділ 6. Проектування професійного успіху

4

6.1

Проектування в соціальній сфері. Основи проектування власного професійного майбутнього.

1

6.2

Порт фоліо в професійній діяльності людини.

1

6.3

Орієнтовний проект „Моя професійна кар'єра.

2
Всього

12

Варіативний модуль

Технологія дизайну предметів інтер’єру
Назва теми

Кількість

годин

1

Загальні відомості про художнє конструювання, принципи дизайну, стилістики

5

2

Проектування та виготовлення предметів інтер’єру

14

3

Презентація та оцінка результатів проектної діяльності

1
Всього

20

Пояснювальна записка

Програмою варіативного модуля “Технологія дизайну предметів інтер'єру передбачено ознайомлення учнів з основами художнього кон­ст­руювання невеликих за розміром аксесуарів для інтер’єру. Особ­ли­вістю модуля є розробка та виготовлення нескладних виробів, які гар­моніюють з навколишнім оточенням і враховують стиль оформ­лен­ня кімнати та меблів. В той же час аксесуари повинні робити інте­р’єр кімнати неповторним, оригінальним і стильним. До аксесуарів кім­нати відносимо рамки, декоративні панно, вази, підставки, полички, су­ве­ніри.

Виготовлення виробів, відповідно до структури та змісту програми, виконується через проектно-технологічну діяльність. Практичним ре­зуль­татом роботи учнів за даним модулем має бути проект.

Для розробки творчих виробів можна використовувати будь-яку доступну і безпечну технологію та поєднувати їх. За основу слід взяти власну кімнату учня або фото кімнати. Основним принципом тут є творчий підхід.

Для виготовлення можна використовувати залишковий матеріал (обрізки, шматки, тару), сучасні (ламіновані конструкційні матеріали, компакт-диски тощо) та класичні матеріали (деревина, металеві спла­ви). Оздоблення виконується традиційними декоративними або су­часними техніками залежно від стилю та творчої задумки.

Технологія виготовлення повинна базуватися на використанні на­явної матеріально-технічної бази шкільних майстерень. За необхідності слід виготовити прості пристосування, які дозволяють виконувати ви­ріб якісніше та безпечніше.

Основним джерелом пошуку ідей та зразків слід вважати Інтернет. Можуть бути використані сучасні глянцеві журнали, буклети.

На початку засвоєння модуля вчитель розкриває перед учнями тео­ретичний матеріал з основ художнього конструювання, принципів ком­позиції, стилістики, який дасть їм змогу розпочати пошук потрібної інформації, визначитись із напрямком, за яким вони бажають пра­цю­вати. Слід пам’ятати, що деякі матеріали для виконання проекту (від зразків, технології виготовлення і матеріалів для роботи до технік деко­рування) учні мають віднайти та скомпонувати самостійно, і на цьому етапі ос­новним завданням учителя є формування відповідних умінь і навичок для виконання цієї творчої навчально-пошукової роботи.

Результатом творчої діяльності учня є дизайн-проект з портфоліо та виготовленим виробом. Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам без­печної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним ви­могам.

Орієнтовний перелік об’єктів проектування

Декоративна ваза, рамка для фото, рамка для композицій, підставка під компакт-диски, підставка під мобільний телефон, поличка, світиль­ник, сувенір, панно.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Календарно-тематичне планування з курсу біології 8 клас 6 Розділ І. «Рослини»
Лабораторна робота №4. Спостереження за будовою та процесами життєдіяльності найпростіших з водойми або акваріума

Календарно-тематичне планування уроків французької мови у 10 класі за підручником «Adosphère 4»
Календарно-тематичне планування уроків французької мови у 10 класі за підручником «Adosphère 4» видавництва hachette

Календарно-тематичне планування до нмк

Уроку
Календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва у 7 класі (за новою програмою)

Та завдання уроку
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва 6 клас

Календарно-тематичне планування уроків світової літератури (5 клас) за Програмою 2012 року

Тематичне планування уроків cвітової літератури в 7 класі. ( ІІ семестр....
Календарно- тематичне планування уроків cвітової літератури в 7 класі. ( ІІ семестр. )

1. Початок зоряного шляху
Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків образотворчого мистецтва 5 клас

Українська мова
Орієнтоване календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу на 2013-2014 навчальний рік

Календарно-тематичне планування до нмк english World 9
Розвиток та вдосконалення граматичних навичок: пасивний стан з модальними дієсловами (с. 11)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка