Пошук по сайту


Пояснювальна записка Тематичний план початковий рівень і-й рік навчання

Пояснювальна записка Тематичний план початковий рівень і-й рік навчанняЗміст

1. Пояснювальна записка………………………………………………….. 3

2. Тематичний план – початковий рівень І-й рік навчання……………... 5

3. Тематичний план – початковий рівень ІІ-й рік навчання…………….. 9

4. Тематичний план – початковий рівень ІІІ-й рік навчання………….. 12

5. Прогнозований результат……………………………………………….... 16

6. Орієнтовний перелік обладнання…………………………………………17

7. Література………. …………………………………………………………18

Пояснювальна записка

Розвиток творчої особистості в процесі навчання і виховання є одним із соціально значущих завдань сучасного українського суспільства. Тому необхідно приділяти величезну увагу створенню умов для розвитку духовно-багатої, творчо мислячої особистості, виявленню та розвитку здібностей кожної дитини з урахуванням її інтересів і нахилів. Заняття за початкового технічного моделювання допомагають дітям реалізувати себе, використовувати свої задатки і здібності. Результативність роботи полягає в підтримці інтересу дитини до власних досягнень і успіхів. Програма дає можливість поєднати вивчення основ таких досить складник предметів як креслення, геометрія з дитячою творчістю, яка є доступною і зрозумілою кожній дитині. Головним завданням даної програми є всебічний гармонійний розвиток дитини, формування її світогляду, розкриття здібностей, а також ознайомлення дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку з різними напрямками технічної творчості (ракетомоделюванням, авіамоделюванням, судномоделюванням, тощо). Програма побудована на предметно практичній діяльності, яка для дітей 5-8 років є необхідною ланкою цілісного процесу комунікативного, духовного та інтелектуального розвитку.

Метою програми є розвиток у дитини уяви, технічного мислення, фантазії, конструкторських здібностей, формування пізнавальних інтересів; вивчення системи політехнічних понять, пізнання властивостей матеріалів, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці; виховання гармонійної особистості, здорової фізично, психічно і духовно.

Програма розрахована на три роки навчання. Навчання проводиться на початковому рівні.

- перший рік (72 години) – діти віком 5 – 6 років, кількісний склад груп 10 – 12 дітей;

- другий рік (72 години) – діти віком 6 – 7 років, кількісний склад груп 10 – 12 дітей;

- третій рік (72 години) – діти віком 7 – 8 років, кількісний склад груп 10 – 15 дітей;

Програма першого року навчання розрахована на поетапне засвоєння матеріалу з одночасним закріпленням його на практиці. Під час занять при розкритті тієї чи іншої теми діти знайомляться з видами картону, паперу, з властивостями і можливостями паперу як матеріалу для творчості; оволодівають основами знаннями в області композиції, формоутворення, розширюють запас знань про різноманітність геометричних форм та просторового положення предметів навколишнього світу.

Програма другого року передбачає закріплення і розширення набутих знань, перехід від площинного сприйняття об’єктів дослідження до просторового. Навчання передбачає творчий підхід, розвиток фантазії, зміну видів діяльності, розвиває моторику рук, що важливо для дитини. У процесі роботи діти вчаться підбирати матеріал, враховуючи форму, величину, колір майбутнього виробу, концентрувати увагу на роботі, акуратно фіксувати деталі.

На третьому році навчання діти знайомляться з різними напрямками технічної діяльності, пробують себе в ролі авіамоделістів, судомоделістів, отримують перші відомості про космос та планети сонячної системи, тощо. Ознайомлення дітей з технічною творчістю відбувається на доступному і цікавому для них рівні. Саме на третьому році йде реалізація принципу навчання на високому рівні складності з дотриманням міри труднощів. Це створює умови для прояву індивідуальних і вікових особливостей дітей, допомагає дитині у майбутньому визначитись із пріоритетним напрямком її навчання.

Програма передбачає варіативність форм і методів навчання.

Перевірка та оцінювання знань та умінь учнів здійснюється під час виконання дітьми практичних робіт, а також під час проведення виставок та змагань.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН – ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

І-й рік навчанняТЕМА

Теорія/ годин

Практика/

годин

1

Вступне заняття. Загальні правила безпеки праці

1

1

2

Папір, та його можливості. «Я перетворюю паперовий листок в ……»

1

1

3

Поняття про геометричної форми. Прямокутник. Виготовлення аплікації з прямокутників.

1

3

4

Поняття про геометричної форми. Квадрат і чотирикутник. Виготовлення аплікації з квадратів.

2

6

5

Поняття про геометричної форми. Трикутник. Виготовлення аплікації з трикутників.

1

3

6

Поняття про геометричної форми. Коло. Виготовлення аплікації з кругів.

1

4

7

Поняття про геометричної форми. Овал. Виготовлення аплікації з кругів та овалів.

1

3

8

Колективна робота. Виготовлення новорічної гірлянди.

1

3

9

Побудова кола. Виготовлення площинної іграшки на ялинку

1

1

10

Побудова кіл різної величини. Поняття радіусу. Виготовлення об’ємної іграшки на ялинку.

1

1

11

Побудова кіл різної величини. Поняття радіусу. Виготовлення об’ємної іграшки гойдалки.

1

3

12

Поняття про геометричної форми. Багатокутник. Виготовлення аплікації із багатокутників.

1

3

13

Взаємоперетворення геометричних форм.

1

3

14

Конкурс маленьких конструкторів.
2

15

Жива природа і геометричні форми.

1

5

16

Поняття про відрізок. Правила користування лінійкою. Виготовлення об’ємної іграшки із смужок паперу.

4

10

17

Підсумкове заняття.

1Всього

72


Зміст програми

 1. Вступне заняття. Загальні правила безпеки праці (2 год)

Вступна бесіда. Діти знайомляться з навчальним закладом, порядком і планом роботи гуртка. Організаційні питання. Первинний інструктаж з техніки безпеки.
2. Папір, та його можливості. «Я перетворюю паперовий листок в…» (2год)

Види паперу, його властивості та можливості, ознайомлення з основними інструментами й приладдям для роботи з папером. Правила та прийоми роботи із папером.

Практична робота: Гра «Експериментатор»
3 – 7. Ознайомлення з основними геометричними формами. Коло, трикутник, квадрат, чотирикутник та прямокутник (26 год)

Вивчення різних геометричних фігур. Порівняння фігур. Пошук форм, що досліджуються у живій та не живій природі.

Практична робота: Творча робота за зразком та власною ідеєю, в основі роботи лежить форма, яку досліджуємо. Вирізування фігур по шаблону. Під час вивчення квадрата діти знайомляться з елементами оригамі.
8. Колективна робота. Виготовлення новорічної гірлянди ( 4 год)

Закріплення вивчених форм.

Практична робота: Робота в групах над створенням новорічних прикрас.
9 – 11. Побудова Кола (8 год)

Побудова кола. Побудова кіл різної величини. Поняття радіусу. Правила користування циркулем .

Практична робота: Побудова кола. Виготовлення площинної іграшки на ялинку. Виготовлення об’ємної іграшки на ялинку. Виготовлення об’ємної

іграшки - гойдалки.
12. Поняття геометричної форми. Багатокутник. Виготовлення аплікації із багатокутників (4 год)

Поняття геометричної форми багатокутник. Побудова багатокутників.

Практична робота: Побудова багатокутників. Виготовлення аплікації із багатокутників. Створення на основі багатокутника серветки.
13. Взаємоперетворення геометричних форм (4 год)

Закріплення знань про геометричні фігури. Перетворення прямокутного аркуша паперу у квадрат, трикутник, прийомом складання або поділу аркуша.

Практична робота: Ігри «Знайди пару», «Що змінилось», «Склади в коробочки» Матеріал для ігор готується дітьми перед грою.
14. Конкурс маленьких конструкторів (2 год)

Закріплення знань про геометричні фігури.

Практична робота:. На першому занятті діти колективно готують різнокольорові геометричні фігури. На другому – діти діляться на групи і по групам створюють різноманітні образи із геометричних фігур.
15. Жива природа і геометричні форми (6 год)

Поєднання математичних уявлень з художнім баченням.

Практична робота: Роздивитись геометричні фігури, відшукати схожі форми серед птахів і створити аплікацію.
16. Поняття про відрізки. Правила користування лінійкою. Виготовлення об’ємної іграшки із смужок паперу (14 год)

Поняття відрізку. Правила користування лінійкою.

Практична робота: На аркуші формату А-4 креслимо смужки різної

ширини і довжини, з цих смужок виготовляють іграшку «гусінь», «баранець». Створення іграшок із смужок за власним задумом.


 1. Підсумкове заняття (1 год)

Підведення підсумків роботи за рік, виставка кращих учнівських робіт.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН – ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

ІІ-й рік навчанняТЕМА

Теорія/ годин

Практика/

годин

1

Вступне заняття. Техніка безпеки при роботі з інструментами.

1

1

2

Поняття симетрії. Домалюй листочок.

Поняття симетрії. Симетричне вирізання.

1


3

3

Поняття висоти, довжини і ширини.

2

4

4

Лінія розрізу і згину, умовні позначення.

1

5

5

Об’ємне моделювання і конструювання із готових геометричних форм.

2

8

6

Поняття про циліндр. Виготовлення іграшок із циліндрів.

2

6

7

Куб. Виготовлення кубу за готовою розгорткою. Виготовлення власної розгортки.

2

6

8

Піраміда Виготовлення піраміди за готовою розгорткою Коробочка «Лисичка». Виготовлення власної розгортки.

2

6

9

Колективна робота. Сільський пейзаж.

1

4

10

Паралелепіпед. Виготовлення паралелепіпеду за готовою розгорткою. Креслення власної розгортки.

2

4

11

Створення фортеці із готових і накреслених форм.

2

6

12

Підсумкове заняття.

1Всього

72


Зміст

1. Вступне заняття (2 год)

Вступна бесіда. Ознайомлення з попередніми роботами гуртківців. Матеріали та інструменти, що використовуються для виготовлення моделей. Техніка безпеки при роботі з інструментами.

2. Поняття симетрії. Домалюй листочок (4 год)

Поняття симетрії. Пошук симетричних та асиметричних форм.

Практична робота: Малюнок «Домалюй листочок», симетричне вирізування.

3. Поняття висоти, довжини і ширини (6 год)

Вивчення понять висота, ширина і довжина. Міри вимірювання.

Практична робота: Побудова площинних аплікації за допомогою лінійки за заданими параметрами.
4. Лінія розрізу і згину, умовні позначення (6 год)

Поняття креслення, умовні позначення які використовуються в кресленні

Практична робота: Вирізання і склеювання готових розгорток. Аплікація з елементами оригамі.
5. Об’ємне моделювання і конструювання із готових геометричних форм (10 год)

Створення моделей із готових геометричних форм. Створення художніх образів із готових форм з додаванням деталей.

Практична робота: Створення моделей транспортної техніки, роботів, будинків, меблів, іграшок із готових геометричних форм.
6. Поняття про циліндр. Виготовлення іграшок із циліндрів (8 год)

Поняття про циліндр, порівняння циліндрів різних розмірів. Центральна осьова лінія.

Практична робота: Створення персонажів казок на основі готових циліндрів різних розмірів.
7. Куб. Виготовлення кубу за готовою розгорткою. Виготовлення власної розгортки (8 год)

Куб. Виготовлення кубу за готовою розгорткою. Креслення власної розгортки. Порівняння кубів різних розмірів.

Практична робота: Виготовлення кубу за готовою розгорткою.

Креслення власної розгортки. Виготовлення новорічних іграшок із об’ємних фігур.
8. Піраміда. Виготовлення піраміди за готовою розгорткою – коробочка «Лисичка». Креслення власної розгортки (9 год).

Піраміда. Найвідоміші піраміди світу. Креслення розгортки піраміди.

Практична робота: Виготовлення піраміди за готовою розгорткою – коробочка «Лисичка». Креслення власної розгортки.
9. Колективна робота. Сільський пейзаж (5 год)

Закріплення вивченого матеріалу. Практичне використання набутих знань, поєднання різних геометричних форм.

Практична робота: Креслення розгорток куба і піраміди за заданими розмірами. Створення макету будиночку з виготовлених куба і піраміди. (індивідуальна робота). Поєднання будиночків у спільну композицію з додаванням елементів декору.
10. Паралелепіпед. Виготовлення парелелепіпеду за готовою розгорткою. Креслення власної розгортки (6 год).

Паралелепіпед. Особливості побудови паралелепіпеда. Повторення понять довжина, ширина, висота.

Практична робота: Виготовлення паралелограму за готовою розгорткою. Креслення власної розгортки. Створення колективної роботи «Потяг».
11. Створення об’ємної фортеці із готових і накреслених форм (8 год)

Повторення вивчених геометричних фігур та їх креслень.

Практична робота: Створення колективної роботи «Фортеця».
12. Підсумкове заняття (1 год)

Підведення підсумків роботи гуртка. Нагородження кращих гуртківців. Завдання на літо.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН – ПОЧАТКОВИЙ РІВЕНЬ

ІІІ-й рік навчанняТЕМА

Теорія/ годин

Практика/

годин

1

Вступне заняття. Техніка безпеки при роботі з інструментами і обладнанням.

1

1

2

Поняття про авіамоделювання. Зображення літака та гелікоптера.

1

3

3

Повітряний транспорт. Елементи будови літака та гелікоптера.

4

12

4

Виготовлення найпростішого планера. Змагання.

1

5

5

Поняття про ракетомоделювання. Малювання ракети за уявою. Аплікація за зразком із вивченням елементів будови ракети.

2

6

6

Колективна робота. Створення аплікації «Всесвіт» з вивченням основ будови сонячної системи.

2

6

7

Досягнення людства у вивченні космосу. Екскурсія у музей авіації і космонавтики.

1
8

Поняття про трасове автомоделювання. Екскурсія в гурток трасового автомоделювання. Зображення різних видів автомобілів.

1

3

9

Аплікація за зразком із вивченням елементів будови вантажного і легкового автомобіля

1

3

10

Поняття про судномоделювання. Малювання корабля за уявою.

1

3

11

Аплікація за зразком із вивченням елементів будови корабля. Виготовлення корабля у техніці оригамі.

2

6

12

Виготовлення плаваючої моделі вітрильника.

1

4

13

Змагання на швидкість плавання виготовлених вітрильників.
1

14

Підсумкове заняття.

1Всього

72


Зміст

1. Вступне заняття (2 год)

Вступна бесіда. Ознайомлення з попередніми роботами гуртківців. Матеріали та інструменти, що використовуються для виготовлення моделей. Техніка безпеки при роботі з інструментами.
2. Поняття про авіамоделювання. Зображення літака та гелікоптера (4 год)

Поняття про авіамоделювання. Екскурсія в гурток авіамоделювання та до музею авіації і космонавтики.

Практична робота: Малювання літака та гелікоптера за уявою.
3. Повітряний транспорт. Елементи будови літака та гелікоптера (16 год)

Види повітряного транспорту. Елементи будови літака та гелікоптера. Повітряна куля.

Практична робота: Аплікація за зразком із вивченням елементів будови літака та гелікоптера. Виготовлення моделей літаків в техніці оригамі. Аплікація «повітряна куля».
4. Виготовлення найпростішого планера. Змагання (6 год)

Планер та його будова. Виготовлення. Регулювання. Правила участі у змаганнях.

Практична робота: Виготовлення найпростішого планера. Змагання на дальність та час польоту.
5. Поняття ракето моделювання. Малювання ракети за уявою (8 год)

Відомості про ракетомоделювання. Види космічних кораблів. Елементи будови ракети.

Практична робота: Малювання ракети за уявою. Аплікація за зразком із вивченням елементів будови ракети.
6. Колективна робота. Створення аплікації «Всесвіт» з вивченням основ будови Сонячної системи (8 год)

Інформація про Сонячну систему.

Практична робота: Створення аплікації «Всесвіт» з вивченням основ будови Сонячної системи
7. Досягнення людства у вивченні космосу. Екскурсія у музей авіації і космонавтики (1 год)

Досягнення людства у вивченні космосу

Практична робота: Екскурсія у музей авіації і космонавтики.
8. Поняття про трасове автомоделювання. Екскурсія в гурток трасового автомоделювання . Зображення різних видів автомобілів (4 год).

Поняття трасового автомоделювання. Види та призначення наземного транспорту.

Практична робота: Зображення різних видів автомобілів. Екскурсія в гурток трасового автомоделювання
9. Аплікація за зразком із вивченням елементів будови вантажного і легкового автомобіля (4 год)

Основні елементи будови автомобіля.

Практична робота: Аплікація за зразком. Вантажний та легковий автомобілі.
10. Поняття про судномоделювання. Малювання корабля за уявою

(4 год)

Поняття про судномоделювання. Види та призначення водного транспорту.

Практична робота: Зображення різних видів кораблів (малюнок). Екскурсія в гурток судномоделювання.
11. Аплікація за зразком із вивченням елементів будови корабля. Корабель у техніці орігамі (8 год)

Корабель та його будова.

Практична робота: Аплікація за зразком із вивченням елементів будови корабля. Виготовлення корабля у техніці оригамі.
12. Виготовлення плаваючої моделі вітрильника. Морські вузли (6 год)

Демонстрація та аналіз будови вітрильників. Знайомство із морськими вузлами. Вибір матеріалу для роботи. Виготовлення моделі вітрильника. Випробування вітрильника на воді.

Практична робота: Виготовлення плаваючої моделі вітрильника.
13. Змагання на швидкість плавання виготовлених вітрильників

(1 год)

Правила змагань.

Практична робот:а Змагання на швидкість плавання виготовлених вітрильників.
14. Підсумкове заняття (1 год)

Підведення підсумків роботи гуртка за рік. Відзначення кращих гуртківців

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні мають знати:

 • про матеріали та інструменти, що використовуються на заняттях гуртка;

 • техніку роботи з олівцем, фарбою, лінійкою, ножицями, циркулем;

 • про відтворення пропорцій (більше, менше, однаково, ширше, вужче, нижче, вище)

 • геометричні фігури

 • правила роботи з розгорткою для отримання об’ємної форми.

 • Найпростіші способи обробки паперу в техніці паперопластики

 • Види транспорту (наземний, повітряний, водний)

 • Основні досягнення людства в галузях авіа та судномоделювання, у дослідженнях космосу та машинобудування.

Учні мають вміти:

 • виділяти окремі об’єкти із оточуючого середовища та характеризувати їх;

 • виконувати роботу на задану тему;

 • виділяти прості геометричні форми, з яких складається об’єкт дослідження;

 • відтворювати геометричні форми на площині та в об’ємі;

 • користуватись готовими елементами для створення аплікацій (за зразком, описом, та уявою);

 • моделювати найпростіші форми із паперу;

 • конструювати із готових геометричних форм;

 • застосовувати найпростіші способи обробки паперу в техніці паперопластики;

 • порівнювати предмети за довжиною, шириною, тощо;

 • працювати самостійно;

 • співпрацювати з однолітками при виконанні колективної роботи;


Орієнтовний перелік обладнання

Прилади, пристосування, інструменти та приладдя

Кількість, шт.

ножиці

15

лінійка

15

циркуль

15

пензлик

15

Пензлик для клею

15

Олівці кольорові

15

Олівці графічні

15


ЛІТЕРАТУРА

 1. Афонькин С.Ю., Афонькин Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома. – Санкт-Петербург. Аким, 1996.- 2007с.

 2. «Базовий компонент дошкільної освіти», Київ, 1999р.

 3. Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. – Москва. Просвещение. 1991. – 157 с.

 4. Горбачев А.М. От поделки к модели. – Нижний Новгород: ГИИИ, «Нижполиграф», 1997. – 400с.

 5. Гульянц Э.К. Учите детей материть. – Москва: Просвещение, 1884. – 160 с.

 6. Дитина в дошкільні роки. Програма розвитку навчання та виховання дітей. – Запоріжжя, 2000.- 268с.

 7. Житомирский В.Г., Шеврин Л.Н. Путешествие по стране геометрии. – Москва: Педагогика, 1991. – 176 с.

 8. Журавлёва А.П. Что нам стоит флот построить. – Москва: Патриот, 1990. – 227 с.

 9. Развитие технического творчества младших школьников: Книга для учителя /Под редакцией П.Н. Андрианова, М. А. Голагудовой. – Москва: Просвещение, 1990. – 110с.

 10. Скарбничка ігор для розумних батьків і кмітливих дітлахів /Автори та укл. К. Крутій, Н.Маковецька. – Запоріжжя, 2000. – 204с.

 11. Шапіро А .У. Таємниці довкілля або секрети знайомих предметів. К: «Спалах» ЛТД. 1998. – 232с.

 12. Шимансий В.И., Шиманская Г.С. Логические игры и задачи. – Д.: Сталкер, 1999. – 448 с.
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Пояснювальна записка Навчально-тематичний
Графічний спосіб розв’язування рівнянь, нерівностей, систем Побудова графіків, пов’язаних з функцією антьє І мантисою Додатки

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання
Пояснювальна записка

Пояснювальна записка Навчальна програма курсу за вибором «Конфліктологія у школі»
Навчальна програма курсу за вибором «Конфліктологія у школі» розрахована на учнів 10-11 класів на два роки навчання (70 годин, 35...

Програма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року Пояснювальна записка
Зно) розроблено з урахуванням чинних програм з української мови для 5–9 класів (лист Міністерства освіти І науки України №1/11-6611...

Пояснювальна записка Швидкоплинні зміни суспільних процесів в Україні...
Разом з тим, рівень поінформованості про шкідливі наслідки вживання алкоголю на організм людини у підлітків є досить низьким

Лекція: "Вимоги до ведення загального діловодства "
Основні види організаційно розпорядчих документів ( довідка, доповідна записка, наказ, пояснювальна записка, акт, протокол )

Початковий рівень. Завдання 1-3 мають по 4 варіанти відповідей, із...

Література Початковий І середній рівень
Сукупність міфів, переказів, оповідань де в наївно персоніфікованій, наочно-образній, несвідомо-художній формі подавалися явища природи...

Пояснювальна записка до робочого навчального плану
Богодухівської районної ради Харківської області. Головною метою якого є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної...

3. Пояснювальна записка
ЗмістБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка