Пошук по сайту


С. А. Соломонов «Машины и механизмы для путового хозяйства» Москва «Транспорт» 1984.

С. А. Соломонов «Машины и механизмы для путового хозяйства» Москва «Транспорт» 1984.

Кіровський транспортний технікум

Лекції

з дисципліни : «Машинізація колійних робіт»

для студентів ІІІ курсу спеціальності:

5.06010108 «Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій»

Викладач Д.М. Поклад

2015
Література. 1. С.А. Соломонов «Машины и механизмы для путового хозяйства» - Москва «Транспорт» 1984.
 1. С.А. Соломонов «Машины и механизмы для путового хозяйства» - Москва «Транспорт» 2000.
 1. Н.А. Карпов «Путевые механизмы и инструменты» - Москва «Транспорт» 1984.


4. М.И. Гальперин «Строительные машины» - Москва «Машиностроение» 1971.

Лекція 1: Вступ. Мета і завдання вивчення предмету в підготовці майбутніх фахівців-колійників.
План.

1.Мета вивчення предмету «Машинізація колійних робіт».

2.Завдання вивчення предмету «Машинізація колійних робіт».

Питання для самоперевірки.

 1. Яка мета вивчення предмету «Машинізація колійних робіт»?

 2. Яке завдання ставиться перед майбутніми колійниками з вивчення предмету «Машинізація колійних робіт»?


Література.

1. С.А. Соломонов «Машины и механизмы для путового хозяйства» - Москва «Транспорт» 1984 – с.3-4.

Розділ 1: Енергетичне обладнання колійних і будівельних машин.
Лекція 2: Класифікація приводів машин і механізмів, їх переваги і недоліки. Принципи роботи карбюраторних і дизель-двигунів.
План.

1. Класифікація приводів машин і механізмів.

2. Принципи роботи дизель-двигунів.

3. Принципи роботи карбюраторних двигунів.

Питання для самоперевірки.

1. За якими показниками класифікують приводи машин і механізмів?

2. Які принципи роботи дизель-двигунів?

3. Які принципи роботи карбюраторних двигунів?


Література.

1. С.А. Соломонов «Машины и механизмы для путового хозяйства» - Москва «Транспорт» 1984 – с.5-15.

Лекція 3: Загальна будова і робота механізмів і систем двигунів УД.
План.

1. Загальна будова і робота кривошипно-шатунного механізму.

2. Загальна будова і робота газорозподільного механізму.

3. Загальна будова і робота мастильної системи.

4. Загальна будова і робота систем живлення, запалення й охолодження.

Питання для самоперевірки.

 1. Які загальні будова і робота кривошипно-шатунного механізму?

 2. Які загальні будова і робота газорозподільного механізму?

 3. Які загальні будова і робота мастильної системи?

 4. Які загальні будова і робота систем живлення, запалення й охолодження?


Література.

1. С.А. Соломонов «Машины и механизмы для путового хозяйства» - Москва «Транспорт» 1984 – с.15-21.

Лекція 4: Паливно-мастильні матеріали, які застосовуються в ДВЗ. Змащування двигунів. Типи ДВЗ, їх технічні характеристики і використання.
План.

1. Паливно-мастильні матеріали, які застосовуються в ДВЗ.

2. Технологія змащування двигунів.

3. Типи ДВЗ, їх використання в колійному господарстві і будівництві.

4. Технічні характеристики і особливості будови ДВЗ.

5. Можливі пошкодження в ДВЗ і засоби їх усунення.

Питання для самоперевірки.

 1. Які паливно-мастильні матеріали застосовуються в ДВЗ?

 2. Яка технологія змащування двигунів?

 3. Які існують типи ДВЗ?

 4. Які технічні характеристики і особливості будови ДВЗ?

 5. Які можливі пошкодження в ДВЗ і засоби їх усунення?


Література.

1. С.А. Соломонов «Машины и механизмы для путового хозяйства» - Москва «Транспорт» 1984 – с.22-31.

Лабораторна робота №1.
Тема: «Знайомство з будовою двигунів внутрішнього згорання. Перевірка стану кривошипно-шатунного механізму».


Лабораторна робота №2.
Тема: «Система змащування й охолодження двигунів внутрішнього згорання».


Лекція 5: Електроустаткування двигунів. Система запалювання.
План.

1. Електроустаткування двигунів.

2. Система запалювання.

Питання для самоперевірки.

 1. Що входить до складу електроустаткування двигунів?

 2. Як працює система запалювання двигунів?


Література.

1. С.А. Соломонов «Машины и механизмы для путового хозяйства» - Москва «Транспорт» 1984 – с.53-58.


Лабораторна робота №3.
Тема: «Підготовка двигуна внутрішнього згорання до запуску. Запуск, регулювання та зупинка двигуна».


Лекція 6: Організація постачання електричної енергії до місць колійних робіт і будівельних об’єктів.
План.

1. Високовольтні й низьковольтні ЛЕП, трансформаторні підстанції, кабельні мережі та з’єднувальна арматура.

2. Пересувні електричні станції, їх технічні характеристики та особливості експлуатації.

3. Правила заземлення електростанцій, інструменту, будівельних машин.

4. Охорона праці при експлуатації електричних станцій.

Питання для самоперевірки.

 1. Як відбувається постачання електричної енергії до місць колійних робіт?

 2. Як відбувається експлуатація електричних станцій?

 3. Які правила заземлення електростанцій, інструменту, будівельних машин?

 4. Які вимоги охорони праці при експлуатації електричних станцій?


Література.

1. С.А. Соломонов «Машины и механизмы для путового хозяйства» - Москва «Транспорт» 1984 – с.216-228.


Лабораторна робота №4.
Тема: «Підготовка до запуску електростанції типу АБ-ЧТ/230».


Лабораторна робота №5.
Тема: «Запуск електростанції типу АБ-ЧТ/230 та засвоєння безпечних засобів та методів її обслуговування».

Розділ 2: Механізований колійний інструмент.
Лекція 7: Загальні відомості і робота з електричним колійним інструментом.
План.

1. Будова та принцип дії еленктричного колійного інструменту.

2. Визначення стан, регулювання й прийоми безпечного використання електричного колійного інструменту.

3. Охорона праці й електробезпека при експлуатації електричного колійного інструменту.

Питання для самоперевірки.

 1. Які будова та принцип дії електричного колійного інструменту?

 2. Як визначити стан і відрегулювати електричний колійний інструмент?

 3. Які прийоми безпечного використання електричного колійного інструменту?

 4. Які вимоги охорони праці й електробезпеки при експлуатації електричного колійного інструменту?


Література.

1. Н.А. Карпов «Путевые механизмы и инструменты» - Москва «Транспорт» 1984 – с.105-106.

Лекція 8: Загальні відомості і робота з гідравлічним колійним інструментом.
План.

1. Будова та принцип дії гідравлічного колійного інструменту.

2. Визначення стан, регулювання й прийоми безпечного використання гідравлічного колійного інструменту.

3. Охорона праці при експлуатації гідравлічного колійного інструменту.

Питання для самоперевірки.

 1. Які будова та принцип дії гідравлічного колійного інструменту?

 2. Як визначити стан і відрегулювати гідравлічний колійний інструмент?

 3. Які прийоми безпечного використання гідравлічного колійного інструменту?

 4. Які вимоги охорони праці при експлуатації гідравлічного колійного інструменту?


Література.

1. Н.А. Карпов «Путевые механизмы и инструменты» - Москва «Транспорт» 1984 – с.96-99.

Лабораторна робота №6.
Тема: «Підготовка до роботи і заземлення електрошпалопідбивки та засвоєння безпечних засобів та методів роботи з нею».


Лабораторна робота №7.
Тема: «Дослідження роботи й заземлення рейкорізного і рейкосвердлувального верстатів та засвоєння методів роботи з ними».


Лабораторна робота №8.
Тема: «Підготовка до роботи і заземлення рейкошліфувального верстату і шуруповерту та засвоєння методів роботи з ними».


Лабораторна робота №9.
Тема: «Підготовка до роботи і заземлення електрогаєчного ключа й електропневматичного костилезабивача та засвоєння методів роботи з ними».

Розділ 3: Колійні машини для ремонту і поточного утримання верхньої будови колії.
Лекція 9: Машини для баластування і підйому колії на баласт.
План.

 1. Швидкісний планувальник баласту БПБ.

 2. Універсальна баласторозподільна машина УБРМ-1.

 3. Хопер-дозатор, основні схеми роботи.

 4. Типи електробаластерів і роботи, що ними виконуються.

 5. Поняття про рихтувальний прилад системи МЦТу.

 6. Підготовка колії до роботи машин і охорона праці при їх роботі.Питання для самоперевірки.

 1. Як працює швидкісний планувальник баласту БПБ?

 2. Як працює універсальна баласторозподільна машина УБРМ-1?

 3. Які основні схеми роботи хопер-дозаторів?

 4. Як працюють електробаластери?

 5. Для чого призначено рихтувальний прилад системи МЦТу?

 6. Які вимоги до підготовки колії до роботи машин і охорони праці при їх роботі?


Література.

1. С.А. Соломонов «Путевые машины» - Москва «Транспорт» 2000 – с.142.

Лекція 10: Машини для очистки баласту, рейок, кріплень і вилучення засмітників.
План.

1. Види машин для очистки баласту і умови їх застосування.

2. Загальна будова і характеристика машин ЩОМ-4 і БМС.

3. Поняття про машини КМ-80, ЩОМ-МФ, ЩОМ-ДО, ЩОМ-3У, ЩОМ-6.

4. Спеціалізований склад для перевезення сипучих вантажів.

5. Поїзд для очистки рейок і кріплень гідравлічним способом. Технічна характеристика РОМ-3.

6. Полівочний поїзд для знищення рослин.

7. Охорона праці і техніка безпеки при експлуатації машин.

Питання для самоперевірки.

 1. Які види і умови застосування машин для очистки баласту?

 2. Яка загальна будова і характеристика машин ЩОМ-4 і БМС?

 3. Які призначення машин КМ-80, ЩОМ-МФ, ЩОМ-ДО, ЩОМ-3У, ЩОМ-6?

 4. Що входить до складу для перевезення сипучих вантажів?

 5. Як працюють поїзд для очистки рейок і кріплень гідравлічним способом, РОМ-3 і полівочний поїзд для знищення рослин?

 6. Які вимоги охорони праці і техніки безпеки при експлуатації машин?


Література.

1. 1. С.А. Соломонов «Путевые машины» - Москва «Транспорт» 2000 – с.223-257.

Лекція 11: Машини для перевезення і укладання рейко-шпальної гратки, стрілочних переводів і рейок безстикової колії..
План.

1. Склад машин у комплекті колієукладального і колієрозбірного поїздів.

2. Укладальні крани типу УК-25, їх будова і технологія робіт.

3. Обладнання для перевезення і укладання безстикової колії.

4. Машини для заміни стрілочних переводів.

5. Поняття про будову і роботу машин для заміни шпал.

6. Охорона праці при експлуатації машин.

Питання для самоперевірки.

 1. Який склад машин у комплекті колієукладального і колієрозбірного поїздів?

 2. Які будова і технологія робіт укладальних кранів типу УК-25?

 3. Яке обладнання для перевезення і укладання безстикової колії?

 4. Які використовують машини для заміни стрілочних переводів?

 5. Які існують машини для заміни шпал?

 6. Які вимоги охорони праці при експлуатації машин?


Література.

1. 1. 1. С.А. Соломонов «Путевые машины» - Москва «Транспорт» 2000 – с.178-188.

Семінар 1: Спеціалізований склад для перевезення, розвантаження і укладки зварних рейок.
План.

1. Обладнання 4-хвісних платформ для перевезення зварних рейок.

2. Обладнання для розвантаження зварних рейок.

3. Обладнання для заміни зварних рейок.

Питання для самоперевірки.

 1. Який склад обладнання 4-хвісних платформ для перевезення зварних рейок?

 2. Яке обладнання для розвантаження зварних рейок використовують на залізниці?

 3. Яким обладнанням і як здійснюють заміну зварних рейок?


Література.

1. С.А. Соломонов «Путевые машины» - Москва «Транспорт» 2000 – с.177-180.

Лекція 12: Колієрихтувальні машини.
План.

1. Поняття про колієрихтувальну машину системи Балашенко-ПРБ.

2. Машини ЗЛБ-Р, ВРП-02, ВРП-08.

3. Динамічні стабілізатори колії ОС8, ДСП.

4. Безпека руху поїздів і охорона праці при роботі машин.

Питання для самоперевірки.

 1. Яка технічна характеристика колієрихтувальної машини системи Балашенко-ПРБ?

 2. Як працюють машини ЗЛБ-Р, ВРП-02, ВРП-08?

 3. Який принцип дії динамічних стабілізаторів колії ОС8, ДСП?

 4. Як досягається безпека руху поїздів при роботі колієрихтувальних машин?


Література.

1. С.А. Соломонов «Путевые машины» - Москва «Транспорт» 2000 – с.295-298.

Лекція 13: Машини для боротьби зі сніговими наметами.
План.

 1. Класифікація і умови застосування машин для боротьби зі сніговими наметами.

 2. Плугові снігоочисники СДП-М, їх застосування і улаштування.

 3. Поняття про роторні снігоочисники ЗСО-3 і ФРЗС-2.

 4. Снігоприбиральний поїзд ПТКБ-ЦП, його призначення, дія і склад.Питання для самоперевірки.

 1. Які класифікація і умови застосування машин для боротьби зі сніговими наметами?

 2. Які застосування і улаштування плугових снігоочисників СДП-М?

 3. Як працюють роторні снігоочисники ЗСО-3 і ФРЗС-2?

 4. Які призначення, дія і склад снігоприбирального поїзду ПТКБ-ЦП?


Література.

1. С.А. Соломонов «Путевые машины» - Москва «Транспорт» 2000 – с.404-409.

Лекція 14: Снігоприбиральні машини СМ-3, СМ-4.
План.

1. Особливості будови снігоприбиральних машин СМ-3, СМ-4.

2. Поняття про інші засоби очистки снігу.

3. Охорона праці при експлуатації снігоприбиральних машин.

Питання для самоперевірки.

 1. Які особливості будови снігоприбиральних машин СМ-3, СМ-4?

 2. Які інші засоби очистки снігу існують?

 3. Які вимоги охорони праці при експлуатації снігоприбиральних машин?


Література.

1. С.А. Соломонов «Путевые машины» - Москва «Транспорт» 2000 – с.422-426.

Семінар 2: Механізація очистки стрілочних переводів від снігу.
План.

1. Очистка стрілочних переводів від снігу пневматичними устроями.

2. Електрообігрів стрілочних переводів.

3. Газовий обігрів стрілочних переводів.

4. Методи очистки стрілочних переводів від снігу за кордоном.

Питання для самоперевірки.

 1. Як здійснюється очистка стрілочних переводів від снігу пневматичними устроями?

 2. Як здійснюється електрообігрів стрілочних переводів?

 3. Як здійснюється газовий обігрів стрілочних переводів??

 4. Які вам відомі методи очистки стрілочних переводів від снігу за кордоном?


Література.

1. Н.А. Карпов «Путевые механизмы и инструменты» - Москва «Транспорт» 1984 – с.422-426.

Розділ 4: Підйомно-транспортні і навантажувально-розвантажувальні машини.
Лекція 15: Призначення й класифікація стрілових і козлових кранів.
План.

1. Призначення й класифікація стрілових кранів, які застосовуються в колійному господарстві й будівництві.

2. Призначення й класифікація козлових кранів, які застосовуються в колійному господарстві й будівництві.

3. Особливості застосування стрілових і козлових кранів.

Питання для самоперевірки.

 1. Які призначення й класифікація стрілових кранів, що застосовуються в колійному господарстві й будівництві?

 2. Які призначення й класифікація козлових кранів, що застосовуються в колійному господарстві й будівництві?

 3. Які особливості застосування стрілових і козлових кранів?


Література.

 1. М.И. Гальперин «Строительные машины» - Москва «Машиностроение» 1971 – с.47-49.


Лекція 16: Стрілові крани на залізничному ходу.
План.

1. Призначення й класифікація стрілових кранів на залізничному ходу.

2. Загальна будова кранів КДЗ-168, ККС-10, КС-357.

3. Охорона праці при експлуатації стрілових кранів на залізничному ходу.

Питання для самоперевірки.

 1. Які призначення й класифікація стрілових кранів на залізничному ходу?

 2. Яка загальна будова кранів КДЗ-168, ККС-10, КС-357?

 3. Які вимоги охорони праці при експлуатації стрілових кранів на залізничному ходу?


Література.

 1. М.И. Гальперин «Строительные машины» - Москва «Машиностроение» 1971 – с.49-51.


Лекція 17: Типи дрезин. Вантажні дрезини.
План.

1. Типи дрезин.

2. Вантажні дрезини МПТ-4, ДГК-У, ДГК-5,АГД.

3. Безпека руху поїздів при експлуатації дрезин.

4. Охорона праці при експлуатації дрезин.

Питання для самоперевірки.

 1. Які існують типи дрезин?

 2. Які загальна будова і характеристики дрезин МПТ-4, ДГК-У, ДГК-5,АГД?

 3. Які вимоги безпеки руху поїздів при експлуатації дрезин?

 4. Які вимоги охорони праці при експлуатації дрезин?


Література.

 1. С.А. Соломонов «Путевые машины» - Москва «Транспорт» 2000 – с.347-360.


Розділ 5: Машини для ремонту земляного полотна і земляних робіт в будівництві.
Лекція 18: Види робіт по ремонту земляного полотна. Струг-снігоочисник СС-1М, збиральна машина системи Балашенка.
План.

1. Види робіт по ремонту земляного полотна.

2. Загальна будова і характеристика стругу-снігоочисника СС-1М.

3. Загальна будова і характеристика збиральної машини системи Балашенка.

Питання для самоперевірки.

 1. Які існують види робіт по ремонту земляного полотна?

 2. Які загальна будова і характеристика стругу-снігоочисника СС-1М?

 3. Які загальна будова і характеристика збиральної машини системи Балашенка?


Література.

 1. С.А. Соломонов «Путевые машины» - Москва «Транспорт» 2000 – с.117.


Лекція 19: Машини для спорудження повздовжніх дренажів на базі ЕТЦ-202.
План.

1. Поняття про машини для будівництва дренажів та очистки кюветів.

2. Машина на базі екскаватора ЕТЦ-202.

3. Охорона праці при експлуатації машини для спорудження повздовжніх дренажів.

Питання для самоперевірки.

 1. Які машини використовують для спорудження повздовжніх дренажів?

 2. Які загальна будова і характеристика машини на базі екскаватора ЕТЦ-202?

 3. Які вимоги охорони праці при експлуатації машини для спорудження повздовжніх дренажів?


Література.

 1. С.А. Соломонов «Путевые машины» - Москва «Транспорт» 2000 – с.135-136.


Лекція 20: Машина для спорудження поперечних дренажів.
План.

1. Призначення машини для спорудження поперечних дренажів.

2. Загальна будова і характеристика машини для спорудження поперечних дренажів.

3. Охорона праці при експлуатації машини для спорудження поперечних дренажів.

Питання для самоперевірки.

 1. Яке призначення машини для спорудження поперечних дренажів?

 2. Яка загальна будова і характеристика машини для спорудження поперечних дренажів?

 3. Які вимоги охорони праці при експлуатації машини для спорудження поперечних дренажів?


Література.

1. С.А. Соломонов «Путевые машины» - Москва «Транспорт» 2000 – с.136-137.

Розділ 6: Обладнання для збирання рейко-шпальної гратки.
Лекція 21: Призначення й види ланкозбиральних стендів та ліній.
План.

1. Призначення ланкозбиральних стендів та ліній.

2. Види ланкозбиральних стендів та ліній.

Питання для самоперевірки.

 1. Яке призначення ланкозбиральних стендів та ліній?

 2. Які види ланкозбиральних стендів та ліній використовують на залізниці?


Література.

 1. С.А. Соломонов «Путевые машины» - Москва «Транспорт» 2000 – с.165-166.


Лекція 22: Лінії для збірки ланок рейко-шпальної гратки.
План.

1. Ланкозбірна лінія ЗЛХ-500.

2. Ланкозбірна лінія ПЗЛ-850.

3. Ланкозбірна лінія «Смолянка».

Питання для самоперевірки.

 1. Які будова, призначення і характеристики ланкозбірної лінії ЗЛХ-500?

 2. Які будова, призначення і характеристики ланкозбірної лінії ПЗЛ-850?

 3. Які будова, призначення і характеристики ланкозбірної лінії «Смолянка»?


Література.

 1. С.А. Соломонов «Путевые машины» - Москва «Транспорт» 2000 – с.173-175.


Лекція 23: Напівавтоматична поточна ланкозбірна лінія ППЗЛ-650.
План.

1. Призначення і характеристика лінії ППЗЛ-650.

2. Складові частини і будова лінії ППЗЛ-650.

3. Технологія збірки ланок рейко-шпальної гратки на лінії ППЗЛ-650.

Питання для самоперевірки.

 1. Які призначення і характеристика лінії ППЗЛ-650?

 2. З яких складових частин складається лінія ППЗЛ-650?

 3. Яка технологія збірки ланок рейко-шпальної гратки на лінії ППЗЛ-650?


Література.

 1. С.А. Соломонов «Путевые машины» - Москва «Транспорт» 2000 – с.167-170.


Семінар 3: Технологічна лінія стендова ТЛС.
План.

1. Призначення і характеристика лінії ТЛС.

2. Складові частини і будова лінії ТЛС.

3. Технологія збірки ланок рейко-шпальної гратки на лінії ТЛС.

Питання для самоперевірки.

 1. Які призначення і характеристика лінії ТЛС?

 2. З яких складових частин складається лінія ТЛС?

 3. Яка технологія збірки ланок рейко-шпальної гратки на лінії ТЛС?


Література.

 1. С.А. Соломонов «Путевые машины» - Москва «Транспорт» 2000 – с.170-173.


Лекція 24: Види ліній для розбирання рейко-шпальної гратки.
План.

1. Види ліній і машин для розбирання рейко-шпальної гратки.

2. Ланкорозбірний стенд ЗРС-700.

Питання для самоперевірки.

 1. Які існують види ліній і машин для розбирання рейко-шпальної гратки?

 2. Які призначення і характеристики ланкорозбірного стенду ЗРС-700?

 3. З яких складових части складається ланкорозбірний стенд ЗРС-700?

 4. Яка технологія робіт стенду ЗРС-700?


Література.

 1. С.А. Соломонов «Путевые машины» - Москва «Транспорт» 2000 – с.175-178.


Розділ 7: Інші машини колійного господарства.
Лекція 25: Машини для зварювання та обробки рейок.
План.

1. Види зварювання рейок і які машини для цього застосовуються.

2. Загальна будова, принцип дії та характеристики машин ПРСМ-3 і ПРСМ-4.

3. Поняття про рейкошліфувальний поїзд.

Питання для самоперевірки.

 1. Які існують види зварювання рейок і які машини для цього застосовуються?

 2. Які загальна будова, принцип дії та характеристики ПРСМ-3 і ПРСМ-4?

 3. Які призначення і зона застосування рейкошліфувального поїзду?


Література.

 1. С.А. Соломонов «Путевые машины» - Москва «Транспорт» 2000 – с.209-215.


Лекція 26: Наплавка кінців рейок і хрестовин.
План.

1. Технології наплавки рейок і хрестовин.

2. Охорона праці при зварюванні рейок.

Питання для самоперевірки.

 1. Яка технологія наплавки рейок і хрестовин?

 2. Які вимоги з охорони праці при зварюванні рейок?


Література.

 1. С.А. Соломонов «Путевые машины» - Москва «Транспорт» 2000 – с.198-200.


Лекція 27: Машини і механізми для контролю колії.
План.

1. Види засобів для контролю колії.

2. Колієвимірювальний візок ПТ-2.

3. Швидкісні вагони-колієвимірювачі ЦНИИ-2 і ЦНИИ-3.

4. Охорона праці при здійсненні контролю колії.

Питання для самоперевірки.

 1. Які існують засоби контролю колії?

 2. Які призначення, загальна будова, характеристики і принцип дії колієвимірювального візку ПТ-2?

 3. Які призначення, загальна будова, характеристики і принцип дії ЦНИИ-2 і ЦНИИ-3?

 4. Які вимоги охорони праці при здійсненні контролю колії?


Література.

 1. Н.А. Карпов «Путевые механизмы и инструменты» - Москва «Транспорт» 1984 – с.371-372.


Розділ 8: Стан і перспективи розвитку комплексної механізації автоматизації виробництва в колійному господарстві.
Лекція 28: Мета й завдання механізації і автоматизації колійного виробництва.
План.

1. Мета механізації і автоматизації колійного виробництва.

2. Завдання механізації і автоматизації колійного виробництва.

3. Перспективи розвитку механізації ремонту колії.

4. Мета і завдання системи АСУ-колія.

Питання для самоперевірки.

 1. Яка мета механізації і автоматизації колійного виробництва?

 2. Яке завдання механізації і автоматизації колійного виробництва?

 3. Які перспективи розвитку механізації ремонту колії?

 4. Які мета і завдання системи АСУ-колія


Література.

 1. Н.А. Карпов «Путевые механизмы и инструменты» - Москва «Транспорт» 1984 – с.372-373.


Лекція 29: Показники технічного рівня підприємства.
План.

1. Показники технічного рівня підприємства.

2. Показники надійності машин.

Питання для самоперевірки.

 1. Які показники технічного рівня підприємства?

 2. Які існують показники надійності машин?


Література.

 1. Н.А. Карпов «Путевые механизмы и инструменты» - Москва «Транспорт» 1984 – с.12-15.


Лекція 30: Перспективи розвитку механізації і автоматизації ремонту колії.
План.

1. Перспективи розвитку механізації ремонту колії.

2. Перспективи розвитку автоматизації ремонту колії.

Питання для самоперевірки.

 1. Які перспективи розвитку механізації ремонту колії?

 2. Які перспективи розвитку автоматизації ремонту колії?


Література.

 1. Н.А. Карпов «Путевые механизмы и инструменты» - Москва «Транспорт» 1984 – с.10-12.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«Дочковедение. Отцы, воспитывающие дочерей / Н. Латта; [пер с англ....

Дорис Бретт Жила была девочка, похожая на тебя… ocr zekapp
««Жила была девочка похожая на тебя» психотерапевтические истории для детей»: Независимая фирма «Класс»; Москва; 2006

Орієнтовні плани-конспекти уроків технічної праці за новою програмою...
Мета уроку: Засвоєння знань про основні галузі виробництва промисловість, сільське господарство, транспорт, зв'язок тощо. Розвивати...

План Структура витрат проекту та її управління. Розрахунок точки...
Методичні рекомендації по оцінці ефективності інвестиційних проектів І їх відбору для фінансування / Під ред. Шахназарова К. – Москва,...

Робоча програма навчальної дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом»
Робоча програма дисципліни «Чинники успішного працевлаштування за фахом» для студентів за напрямом підготовки 070106 «Автомобільний...

Общаться с ребенком. Как?
Аст, Астрель, Харвест; Москва; 2008; isbn 978-5-17-052715-1, 978-5-271-20891-1, 978-985-16-5630-7

Розділ 1 Склад галузі, її призначення, роль в економіці України
Транспорт одна з найбільш важливих галузей народного господарства України. Він забезпечує вироб­ничі І невиробничі потреби матеріального...

Принципи коригування дитячих лікарських форм
Необхідність виправлення смаку, кольору, запаху існує не лише для оральних препаратів. Вона актуальна для очних крапель І крапель...

Сайти для батьків: загальні
В цьому розділі представлені посилання на ресурси Інтернет, створені для батьків, в тому числі для тих, хто виховує дітей з особливими...

Програми Образотворче (візуальне) мистецтво для 5 6 класів спеціальних...
Стаючи зв’язкою для ідей та почуттів, воно олюднює інші сфери пізнання, збагачує духовне життяБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка