Пошук по сайту


Травень

ТравеньБІБЛІОТЕЧНИЙ СЕКТОР

БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
ТРАВЕНЬ 2013 р.


АВТОРЕФЕРАТИ08.00.01

В 23


Вашай Ю. В.

Макроекономічний аналіз системи економічної безпеки України : автореф. дис. ... канд. ек. наук : спец. 08.00.01 / Ю. В. Вашай. – Львiв : ЛНУ iм. Iвана Франка, 2013. – 20 с.08.00.01

К 90


Кульчицький Я. В.

Економічні системи в умовах їх екологізації та глобалізації (теоретико-методологічні засади порівняльного аналізу) : автореф. дис. ... докт. ек. наук : спец. 08.00.01 / Я. В. Кульчицький. – Львів : НЛУУ, 2013. – 36 с.08.00.03

Б 72


Бобкова О. Ю.

Державне регулювання диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів : автореф. дис. ... канд. ек. наук : спец. 08.00.03 / О. Ю. Бобкова. – Х. : Наук.-дослід. центр індустр. пробл. розв. НАНУ, 2013. – 20 с.08.00.03

Г 83


Григорова-Беренда Л. І.

Оцінка і діагностика зовнішньоекономічної безпеки України : автореф. дис. ... канд. ек. наук : спец. 08.00.03 / Л. І. Григорова–Беренда. – Х. : Наук.-дослід. центр індустр. пробл. розв. НАНУ, 2013. – 20 с.08.00.03

Д 44


Дідух В. В.

Інструментарій державного регулювання інноваційної діяльності малих підприємств : автореф. дис. ... канд. ек. наук : спец. 08.00.03 / В. В. Дідух. – Х. : Наук.-дослід. центр індустр. пробл. розв. НАНУ, 2013. – 20 с.08.00.03

К 28


Касьянова Л. В.

Мотиваційна складова державної підтримки інноваційного розвитку : автореф. дис. ... канд. ек. наук : спец. 08.00.03 / Л. В. Касьянова. – Х. : Наук.-дослід. центр індустр. пробл. розв. НАНУ, 2013. – 20 с.08.00.03

К 30


Каховська О. В.

Науково-методологічні основи державного регулювання динаміки соціальності в перехідній економіці : автореф. дис. ... докт. ек. наук : спец. 08.00.03 / О. В. Каховська. – Д. : ДНУ ім. О.Гончара, 2013. – 36 с.08.00.03

Л 84


Лукановська І. Р.

Мале банківське підприємництво в економічній системі України : автореф. дис. ... канд. ек. наук : спец. 08.00.03 / І. Р. Лукановська. – Львiв : ЛНУ iм. Iвана Франка, 2013. – 20 с.08.00.03

М 15


Макара О. В.

Формування моделі соціально орієнтованого регулювання національної економіки : автореф. дис. ... докт. ек. наук : спец. 08.00.03 / О. В. Макара. – Т. : Тернопільський нац. екон. ун-т, 2013. – 36 с.08.00.03

О–54


Олійник О. Б.

Прогнозування розвитку фондового ринку України : автореф. дис. ... канд. ек. наук : спец. 08.00.03 / О. Б. Олійник. – Х. : Наук.-дослід. центр індустр. пробл. розв. НАНУ, 2013. – 20 с.08.00.03

С 82


Сторожук А. М.

Організаційно-інституційні засади управління сталим розвитком національної економіки України : автореф. дис. ... канд. ек. наук : спец. 08.00.03 / А. М. Сторожук. – Львiв : ЛНУ iм. Iвана Франка, 2013. – 20 с.08.00.04

Д 36


Дерманська Л. В.

Економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. ек. наук : спец. 08.00.04 / Л. В. Дерманська. – Тернопіль : Тернопільський нац. екон. ун-т, 2013. – 20 с.08.00.04

Л 64


Литвишко Л. О.

Управління формуванням та розподілом запасних частин для транспортних засобів : автореф. дис. ... канд. ек. наук : спец. 08.00.04 / Л. О. Литвишко. – К. : Нац. транспортн. ун-т, 2013. – 20 с.08.00.04

О–63


Ор'єва К.В.

Стратегічно-орієнтоване управління підприємством в умовах динамічного бізнес-середовища : автореф. дис. ... канд. ек. наук : спец. 08.00.04 / К. В. Ор'єва. – Х. : Наук.-дослід. центр індустр. пробл. розв. НАНУ, 2013. – 20 с.08.00.04

П 75


Приказка С. І.

Фінансово-економічний механізм регулювання діяльності підприємства в трансформаційній економіці : автореф. дис. ... канд. ек. наук : спец. 08.00.04 / С. І. Приказка. – Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2013. – 20 с.08.00.04

У 79


Устенко А. О.

Холістична концепція управління інтегративною соціально-економічною системою підприємства : автореф. дис. ... докт. ек. наук : спец. 08.00.04 / А. О. Устенко. – Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2013. – 36 с.08.00.04

Ч–40


Челпанова М. М.

Підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств : автореф. дис. ... канд. ек. наук : спец. 08.00.04 / М. М. Челпанова. – Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2013. – 20 с.08.00.04

Ш 68


Шлапак О. А.

Оптимізація комунікаційного середовища підприємств : автореф. дис. ... канд. ек. наук : спец. 08.00.04 / О. А. Шлапак. – Т. : Тернопільський нац. екон. ун-т, 2013. – 20 с.25.00.01

Б 81


Бондаренко М. Ю.

Взаємодія громадсько–політичних рухів з органами державної влади як чинник розхвитку державного управління в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 / М. Ю. Бондаренко. – К. : НАДУ, 2013. – 20 с.25.00.01

О–65


Оржель О. Ю.

Управлінський вимір згуртування Європейського Союзу : теоретико-методологічні засади : автореф. дис. ... докт. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 / О. Ю. Оржель. – К : НАДУ , 2013. – 36 с.25.00.01

С 60


Соловйов В. М.

Запобігання і протидія корупції в державному управлінні України: теоретичний аспект : автореф. дис. ... докт. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 / В. М. Соловйов. – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 36 с.25.00.01

Ч–89


Чулаєвська М. Є.

Державне управління трудовою міграцією України в контексті європейської інтеграції : автореф. дис. ... канд. наук з держ . упр. спец. 25.00.01 / М. Є. Чулаєвська. – К : НАДУ , 2013. – 20 с.25.00.01

Ш 37


Шевчук А. П.

Адаптація європейського досвіду реалізації соціальних програм в Україні: державно–управлінський аспект : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.01 / А. П. Шевчук. – Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2013. – 20 с.25.00.02

Б 23


Банчук–Петросова О. В.

Механізми формування президентського кадрового резерву сектору безпеки України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / О. В. Банчук-Петросова. – К : НАДУ , 2013. – 20 с.25.00.02

Б 28


Батенчук М. М.

Державний організаційно–правовий механізм щабезпечення майнових прав дітей : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / М. М, Батенчук. – Львiв : ЛРIДУ НАДУ, 2013. – 20 с.25.00.02

Б 90


Булковський Т. О.

Управління якістю надання адміністративних послуг міністерством внутрішніх справ України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / Т. О. Булковський. – К. : Акад. мунiцип.управл., 2013. – 20 с.25.00.02

В 20


Васюк Н. О.

Механізми державного управління підготовкою керівних кадрів для системи охорони здоров'я в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / Н. О. Васюк. – К : НАДУ , 2013. – 20 с.25.00.02

В 53


Висоцька Т. Є.

Механізм державного управління охороною здоров'я працівників цивільної авіації України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / Т. Є. Висоцька. – К : НАДУ , 2013. – 20 с.25.00.02

В 75


Воробйова О. П.

Впровадження електронного бізнесу в Україні: державно-управлінський аспект : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / О. П. Воробйова. – К : НАДУ , 2013. – 20 с.25.00.02

Г 22


Гасюк І. Л.

Механізми державного управління фізичною культурою та спортом в Україні : автореф. дис. ... докт. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / І. Л. Гасюк. – К. : НАДУ, 2013. – 36 с.25.00.02

Г 56


Гнєзділова С. П.

Механізми державного регулювання ресурсного забезпечення збройних сил України: професійний розвиток людського потенціалу : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / С. П. Гнєзділова. – О. : ОРIДУ НАДУ, 2013. – 20 с.25.00.02

Г 68


Гордієнко О. М.

Удосконалення механізмів державного управління капітальними інвестиціями на регіональному рівні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / О. М. Гордієнко. – О. : ОРIДУ НАДУ, 2013. – 20 с.25.00.02

Д 75


Дроздова Н. Г.

Розвиток організаційно-правового механізму управління системою державних закупівель на конкурсних засадах : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / Н. Г. Дроздова. – О. : ОРIДУ НАДУ, 2013. – 20 с.25.00.02

З–33


Запорожець Т. В.

Державні механізми запобігання та врегулювання етнополітичних конфліктів : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / Т. В. Запорожець. – К. : НАДУ, 2013. – 36 с.25.00.02

З–49


Зелінський С. В.

Організаційно-правовий механізм експертизи нормативних актів в системі публічного управліня : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / С. В. Зелінський. – О. : ОРIДУ НАДУ, 2013. – 20 с.25.00.02

К 44


Кисельова Л. А.

Формування та реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / Л. А. Кисельова. – К : НАДУ , 2013. – 20 с.25.00.02

К 68


Корольчук О. Л.

Механізм інформаційного забезпечення державного регулювання охорони репродуктивного здоров'я : автореф. дис. ... канд. ек. наук : спец. 25.00.02 / О. Л. Корольчук. – К : НАДУ , 2013. – 20 С.25.00.02

М 27


Марковський С. С.

Фонди регіонального розвитку у системі реалізації державної регіональної політики : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / С. С. Марковський. – К. : Акад. мунiцип.управл., 2013. – 20 с.25.00.02

М 34


Матюрін І. В.

Розвиток державного регулювання соціального захисту військовослужбовців в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / І. В. Матюрін. – К. : Донецьк. держ. ун-т управлiння, 2013. – 20 с.25.00.02

М 75


Молоканов Ю. А.

Розвиток державної молодіжної політики Російської Федерації: досвід для України : автореф. дис. ... канд. наук. з держ. упр. спец. 25.00.02 / Ю. А. Молоканов. – К. : Акад. мунiцип.управл., 2013. – 20 с.25.00.02

Н 50


Немирівська О. Я.

Удосконалення управління діяльністю місцевих державних адміністрацій в містах зі спеціальним статусом : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / О. Я. Немирівська. – К. : Акад. мунiцип.управл., 2013. – 20 с.25.00.02

П 36


Пішеніна К. К.

Удосконалення державного управління науково-професійною ступеневою освітою України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / К. К. Пішеніна. – К. : Акад. мунiцип.управл., 2013. – 20 с.25.00.02

П 62


Поспєлова Т. В.

Державне управління людським розвитком в умовах трансформації українського суспільства : автореф. дис. ... докт. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / Т. В. Поспєлова. – К. : НАДУ, 2013. – 36 с.25.00.02

Ф 44


Фесянов П. О.

Державне регулювання екологічної безпеки на рівні регіону : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / П. О. Фесянов. – К. : НАДУ, 2013. – 20 с.25.00.02

Ф 76


Фоменко Д. В.

Системні принципи і механізм реалізації соціальної політики держави : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 / Д. В. Фоменко. – Донецьк : Донецьк. держ. ун-т управлiння, 2013. – 20 с.25.00.02

Ф 91


Фролов А. Ю.

Інституціоналізація державного регулювання забезпечення продовольством населення України : автореф. дис. ... канд. наук. з держ. упр. спец. 25.00.02 / А. Ю. Фролов. – К : НАДУ, 2013. – 20 с.25.00.03

І–50


Іманбердієв Д. Ч.

Становлення та розвиток державної служби на сучасному етапі державного будівництва Киргизської республіки : автореф. дис. ... докт. наук з держ. упр. : спец. 25.00.03 / Д. Ч. Іманбердієв. – К : НАДУ, 2013. – 36 с.25.00.04

Д 84


Дутко Н. Г.

Забезпечення державно-приватного партнерства на місцевому рівні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 / Н. Г. Дутко. – К. : Акад. мунiцип.управл., 2013. – 20 с.25.00.04

П 48


Покатаєв П. С.

Теоретичні основи здійснення контролю в системі органів місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. докт наук. з держ. упр. спец. 25.00.04 / П. С. Покатаєв. – Запорiжжя : Класич. приват. ун-т, 2013. – 36 с.25.00.04

Ш 25


Шарий В. І.

Особливості реалізації органами місцевого самоврядвання державної політики в умовах трансформації українського суспільства : автореф. дис. ... докт. наук з держ. упр. : спец. 25.00.04 / В. І.Шарий. – К. : НАДУ, 2013. – 36 с.

ТЕОРІЇ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СУСПІЛЬНИХ НАУК. СОЦІОГРАФІЯ303.4

С 90


Сурмин Ю. П.

Аналитическая деятельность : теория, методы, иснтрументы : учеб. для студ. высш. учеб. завед. / Ю. П. Сурмин , И. П. Бидзюра. – К. : Освита Украины, 2012. – 494 с.

СТАТИСТИКА. ДЕМОГРАФІЯ. СОЦІОЛОГІЯ31

Г 17


Гальків Л. І.

Економічна статистика : навч. посіб. / Л. І. Гальків, Н. П. Лутчин, Б. С. Москаль. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Львiв : Новий Свiт – 2000, 2010. – 400 с.316

С 90


Сурмін Ю. П.

Соціологія управління : підруч. / Ю. П. Сурмін, І. П. Бідзюра. – К. : Освіта України, 2012. – 688 с.316

С 90


Сурмин Ю. П.

Социология : методология и концептуалистика современных исследований / Ю. П. Сурмин, И. П. Бидзюра. – К. : Освита Украины, 2012. – 556 с.316.3

Г 75

Гражданское общество: инструкция по применению : где и как искать поддержку / ред. К. Глоушкова. – Х. : ИНЖЭК, 2011. – 84 с.

ПОЛІТИКА32

Б 91


Буник М. З.

Основи аналізу державної політики : навч.-метод. реком. для слухачів спец. 8.150000 "Державне управління" / М. З. Буник. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. – 36 с.32.001

Б 35

Бебик В.

Політологія. Наука і навчальна дисципліна : підруч. / В. Бебик. – К. : Каравела, 2012. – 496 с.327.7:061.1 (ЄС)

С 59

Соколовська Я.

Яка інтеграція потрібна Україні : 9 питань про головне / Я. Соколовська. – К. : Такі справи, 2013. – 30 с.327:061/1 (ЄC)

К 43

Киричук О. С.

Історичні та інституційні основи ЄС : курс лекцій для слухачів спец. "Державне управління" / О. С. Киричук, О. Я. Красівський. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 168 с.327:061/Р 47

Решота В.В.

Європейський Союз: історичні, правові та інституційні основи : навч. посіб. / В. В. Решота. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 172 с.327:339.92

Р 47

Решота О. А.

Внутрішній ринок Європейського Союзу та міжнародна економічна інтеграція : навч. посіб. / О. А. Решота. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 156 с.

ЕКОНОМІКА331.1 (075.8)

В 26

Ведерніков М. Д.

Нормування праці : навч. посіб. / М. Д. Ведерніков, О. О. Чернушкіна. – Львів : Новий Світ–2000, 2013. – 372 с.331.4 (075.8)

К 59

Козяр М. М.

Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення : навч. посіб. / М. М. Козяр, Я. І. Бедрій, О. В. Станіславчук. – К. : Кондор, 2012. – 458 с.332.1

К 77

Крайник О. П.

Регіональна економіка : навч.-метод. реком. для слухачів спеціальності 8.15010001 "Державне управління" / О. П. Крайник. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. – 88 с.336.2 (075.8)

П 58

Попова С. М.

Організація податкового контролю : наук.-практ. посіб. / С. М. Попова, В. Д. Понікаров, О. В. Кожушко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 290 с.339.94

К 64

Конвергенція регіонів у транскордонному просторі : моногр. / Н. А. МІкула, Є. Е. Матвєєв, В. В. Толкованов. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 368 с.

ПРАВО. ЮРИДИЧНІ НАУКИ346 (477)

Г 72

Господарське законодавство України : зб. офіц. текстів законів станом на 26 березня 2013 року. – К. : ЦУЛ, 2013. – 596 с.347.7 (075.8)

Ф 79

Фордзюн Ю. І.

Основи інтелектуальної власності : навч. посіб. / Ю. І. Фордзюн, В. М. Кабацій. – К. : Кондор, 2013. – 208 с.

ДЕРАЖВНЕ УПРАВЛІННЯ35

Д 36

Державне управління та місцеве самоврядування : зб. наук. пр. Вип. 4 (15). – Д. : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 319 с.35

П 30

Петровський П. М.

Гуманітарний ресурс демократизації державного управління України : теоретико-методологічний аспект : моногр. / П. М. Петровський. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 212 с.35 (063)

М 74

Модернізація системи державного управління : теорія та практика : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (5 квітня 2013 р.) . у 2 ч. Ч. 2 / ред.: В. С. Загорський, А. В. Ліпенцев. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. – 472 с.35 (063)

М 74

Модернізація системи державного управління : теорія та практика : матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (5 квітня 2013 р.) . у 2 ч. Ч. 1 / ред.: В. С. Загорський, А. В. Ліпенцев. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. – 452 с.35.07

І–71

Інститут проблем державного управління та місцевого самоврядування: 10 років. – К. : НАДУ , 2012. – 32 с.35:303.1

Ф 33


Федорчак О. В.

Теорія систем і системний аналіз : навч.-метод. реком. для студентів спец. 6.030601 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання / О. В. Федорчак. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. – 64 с.352.07

С 91

Сушинський О. І.

Місцеві державні адміністрації: статус і організація діяльності : моногр. / О. І. Сушинський. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 82 с.353 (075.8)

Ф 79

Формування регіональної інноваційної політики / І. Катерняк, Н. Мазій, А. Ліпенцев. ; ред. А. В. Ліпенцев. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 110 с.

МАТЕМАТИКА. ПРИРОДНИЧІ НАУКИ52

П 77

Пришляк М. П.

Астрономія : 11 клас. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень / М. П. Пришляк. – Х. : Ранок, 2011. – 160 с.


УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. МЕНЕДЖМЕНТ.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА, ТОРГІВЛІ І ТРАНСПОРТУ65.011.1

І 26

Ігнатьєва І. А.

Стратегічний менеджмент : підруч. / І. А. Ігнатьєва. – К. : Каравела, 2012. – 480 с.65.011.3 (076)

Л 50

Лесечко М.

Соціальні системи : метод. вказ. до курсу "Антикризове управління" для слухачів за напрямом магістерської програми підготовки зі спеціальності 8.15010001 "Державне управління" / М. Лесечко, Т. Райхенбах. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 32 с.65.012.1

А 35


Азаров М. Я.

Інноваційні механізми управління програми розвитку / М. Я. Азаров, Ф. О. Ярошенко, С. Д. Бушуєв. – К. : Самміт-Книга, 2012. – 528 с.65.012.1

Б 94


Бушуев С. Д.

Креативные технологии управления проектами и программами / С. Д. Бушуев. – К. : Саммит-Книга, 2010. – 768 с.65.012.1

Я 77

Ярошенко Ф. А.

Управление инновационными проектами и программами на основе системи знаний Р2М / Ф. А. Ярошенко, С. Д. Бушуєв, Х. Танака. – К. : Саммит-Книга, 2012. – 272 с.65.012.1 (076)

Ф 33


Федорчак О. В.

Планування проектних дій та проектної діяльності : навч.-метод. реком. для слухачів спец. 8.18010013 "Управління проектами" денної та заочної форм навчання / О. В. Федорчак. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. – 56 с.65.012.1 (076)

Ф 33

Федорчак О. В.

Прийняття проектних рішень : навч.-метод. реком. для слухачів спец. 8.18010013 "Управління проектами" денної та заочної форм навчання / О. В. Федорчак. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. – 44 с.651

М 17

Макух Я.

Документальний супровід персоналу : навч. посіб. / Я. Макух. – Львiв : ПАIС, 2012. – 120 с.651.7 (076)

М 54

Методичні вказівки та практичні завдання з ділової української мови : для слухачів першого курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 8.15010001 "Державне управління". – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. – 28 с.657

В 60


Внутрішній контроль у секторі державного управління України та європейський досвід : посібник-практикум / ред. А. В. Андрєєв. – К. : ТОВ Європейський інститут державного управління та аудиту, 2012. – 84 с.657

В 60

Внутрішня та зовнішня оцінка якості функції внутрішнього аудиту в органах державного сектору України : метод. пос. / ред. Я. ван Тайнен. – К. : Кафедра, 2012. – 70 с.657

Д 36

Державний внутрішній фінансовий контроль : навч. посіб. / ред.. Я. ван Тайнен. – К. : Європейський інститут держуправління та аудиту, 2012. – 184 с.
657

Л 36


Левицька С. О.

Звітність підприємства : підруч. / С. О. Левицька, Я. В. Лебедзевич, О. О. Осадча. – К. : ЦУЛ, 2012. – 234 с.


ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОБРОБКИ ДАНИХ681.3

С 29


Селіверстов Р. Г.

Електронна обробка даних в державній службі : метод. вказ. до виконання індивідуального навчально-практичного завдання для служачів спеціальності "Державна служба" / Р. Г. Селіверстов. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. – 25 с.


ТУРИЗМ796.5 (075.8)

Б 20

Балашова Р. І.

Організація діяльності туристичного підприємства : навч. посіб. / Р. І. Балашова. – К. : ЦУЛ, 2012. – 184 с.

МОВОЗНАВСТВО. ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО. ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА82

Б 82


Борзенко О. І.

Українська література. 11 клас. Профільний рівень : Хрестоматія-довід. / О. І. Борзенко. – Х. : Ранок, 2012. – 880 с.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методика викладання в дії Математика
Державний стандарт початкової загальної середньої освіти [Текст] // Початкова освіта. – 2011. – №18 (травень)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка