Пошук по сайту


Методичні вказівки до вивчення курсу

Методичні вказівки до вивчення курсу

Сторінка1/3
  1   2   3


Міністерство освіти і науки УкраЇни
Державний вищий навчальний заклад

"Придніпровська державна академія

будівництва та архітектури"
Кафедра філософії та політології


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до вивчення курсу


"Соціологія життєвого середовища"

для студентів усіх напрямів підготовки

денної та заочної форм навчання

Дніпропетровськ

2013

Методичні вказівки до вивчання курсу "Соціологія життєвого середовища" для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм навчання / Укладач: Чернова Л.Є. - Дніпропетровськ: ДВНЗ ПДАБА, 2013. – 30 с.
Методичні вказівки з дисципліни "Соціологія життєвого середовища" складено у відповідності до робочої програми дисципліни. Дана дисципліна є галузевою соціологічною дисципліною за вибором студента, яка пов’язана з фахом студентів й викладається у вищих навчальних закладах, згідно з навчальним планом. Методичні вказівки містять тематику лекцій, практичних занять, завдання та форми самостійної, індивідуальної та групової роботи студентів, тематику соціологічних наукових досліджень у рамках курсу, форми контролю та критерії їх оцінювання, контрольні питання, список навчальної, навчально-методичної та наукової літератури та Інтернет ресурсів для теоретичного та практичного засвоєння курсу. Вони допоможуть студентам самостійно орієнтуватися в навчальному процесі, планувати свою роботу, більш якісно засвоїти курс та успішно скласти модуль.

Методичні вказівки можуть бути використані як при вивченні зазначеної дисципліни, так і при опрацюванні відповідних тем з філософії, політології, а також соціології: історія урбанізму, економіка регіонів, розвиток суспільства, тенденції й прогнози його трансформацій.
Укладач: Чернова Л.Є., кандидат філософських наук, доцент кафедри

філософії та політології ДВНЗ ПДАБА
Відповідальний за випуск: Білополий В.В., кандидат історичних наук,

доцент, зав. кафедри філософії та політології ДВНЗ ПДАБА
Рецензент: Савош Г.П., кандидат соціологічних наук, доцент кафедри

філософії та політології ДВНЗ ПДАБА

Затверджено на засіданні кафедри

філософії та політології ДВНЗ ПДАБА

Протокол № 4 від 24.10.2013

Зав. кафедри Білополий В.В.

Затверджено на засіданні

Президії методичної ради ДВНЗ ПДАБА

Протокол № 3 (92) от 04.11.2013

ЗМІСТ
стор.

1. Характеристика курсу:

3

1.1. мета та завдання навчальної дисципліни

3

1.2. тематичний план дисципліни

5

1.3. зміст навчальної дисципліни:

6

1.3.1. лекційний курс

6

1.3.2. самостійна робота

11

2. Завдання для оцінювання знань студентів:

12

2.1. види навчальних робіт та форми звітності

12

2.2. завдання індивідуальної та групової роботи до практичних занять

13

2.3. завдання самостійної роботи

14

2.4. завдання дослідницької роботи:

16

2.4.1. індивідуальна дослідницька робота

16

2.4.2. групова дослідницька робота

16

3. Контрольні питання для оцінки знань студентів:

18

3.1. питання до проміжного контролю

18

3.2. питання до модульного контролю

19

4. Критерії оцінки знань студентів:

20

4.1. контроль успішності

20

4.2. підсумкова модульна оцінка

20

4.3. критерії отримання підсумкової оцінки

21

Перелік рекомендованої літератури:

22

1. загальна література

22

2. додаткова література

25

3. електронні джерела

29


  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Методичні вказівки до вивчення курсу
Метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація. Методичні вказівки до вивчення курсу “Метрологія, стандартизація, сертифікація...

Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної...
Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи із курсу “Основи бізнесу” (для студентів заочної форми...

Методичні вказівки до лабораторної роботи №3 з курсу «Обчислювальна техніка»
Мета роботи: вивчення методів сумісної мінімізації систем логічних функцій; аналізу І синтезу комбінаційних логічних схем з багатьма...

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи
Алгебри та операції : Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу “Дискретна математика” для студентів...

Методичні вказівки для підготовки І проведення практичних занять
Методичні вказівки для підготовки І проведення практичних занять з курсу “Оцінка землі та нерухомості” для студентів спеціальності...

Методичні вказівки до самостійного вивчення теми застосування визначеного...
Методичні вказівки для самостійного вивчення теми «Застосування визначеного інтеграла Римана» за курсом «Математичний аналіз» для...

Методичні вказівки до виконання курсової роботи
Методичні вказівки затверджено на засіданні кафедри “Телекомунікації” Національного Університету “Львівська політехніка”

Методичні вказівки з дисципліни «Корпоративне управління»
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні науково-методичної комісії одаба, протокол №4 від 29. 11. 2012...

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Стратегічне управління»
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні науково-методичної комісії одаба, протокол №4 від 27 листопада...

Методичні вказівки щодо проведення практичних занять та організації...
Методичні вказівки розглянуті та рекомендовані до друку на засіданні науково-методичної комісії одаба, протокол №4 від 27 листопада...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка