Пошук по сайту


Дистанційний курс з орфографії (українська мова) для учнів 5-го класу 8 годин

Дистанційний курс з орфографії (українська мова) для учнів 5-го класу 8 годин

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Управління освіти адміністрації Київського району

Харківської міської ради

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 17

Харківської міської ради Харківської області

Дистанційний курс з орфографії (українська мова)

для учнів 5-го класу

8 годин

Виконавці:

Овчаренко Юлія Володимирівна, учитель української мови та літератури, вища категорія;

Терещенко Алла Віталіївні, учитель української мови та літератури, категорія вища;

Чопікян Анжеліна Володимирівна, учитель української мови та літератури, категорія вища, учитель-методист;

Бредун Світлана Тимофіївна, учитель української мови та літератури, старший учитель;

Мар`єнко Олена Олександрівна, учитель української мови та літератури, категорія перша;

Сидоренко Оксана Михайлівна, учитель української мови та літератури, категорія перша.

Харків. 2011

Анотація

Даний дистанційний курс із розділу «Орфографія» для учнів 5 класів містить у собі 8 занять із тем:

 • «Вживання апострофа»;

 • «Асиміляція приголосних»;

 • «Спрощення в групах приголосних»;

 • «Подовження м’яких приголосних. Подвоєння букв внаслідок збігу»;

 • «Правопис префіксів пре-, при-, прі-» ;

 • «М’який знак»;

 • «Правопис префіксів роз-, без-, воз-, через-, з-, с- » ;

 • «Подвоєння букв в іншомовних словах».

Кожне із запропонованих занять включає необхідний теоретичний матеріал для вивчення теми, практичні завдання щодо реалізації набутих теоретичних знань, графічні матеріали, контрольні тести (12 запитань різного формату).

Запропонований курс у доступній формі допоможе краще засвоїти окремі орфографічні правила.

Тема заняття: Вимова і правопис префексів « пре-, при-, прі-»

Мета заняття:

поглибити знання про вимову та написання префіксів пре-, при-,прі-;

формувати вміння та навички творення нових слів за допомогою префіксів пре-, при-, прі, правильного написання цих префіксів .

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

І) Префікс пре- пишемо в прикметниках ( та прислівниках і деяких іменниках,що походять від них), якщо він замінюється словом «дуже»: премудрий (дуже мудрий), препоганий( дуже поганий), прекрасний (дуже красний, тобто гарний), прекрасно (від прекрасний), премудро (від премудрий).

Цей префікс також виступає у запозичених зі старослов’янської мови словах презирство, преподобний, престол, престарілий, пречуття, преосвященний.

Треба мати на увазі,що префікс пре- виступає також на початку ряду іншомовних слів, у яких в українській мові префікс не виділяється: преамбула, превентивний, президент, президія, прелюдія, прем’єра, препарат, прерогатива, пресвітер, престиж, претендент, претензія, префект, преферанс, прецедент.

Наприклад

 1. Препишний [дуже пишний] розсвіт розгорявсь на сході.

 2. Шумів густий-прегустий [дуже густий] ліс.

 3. Посеред лісу простора галява з плакучою березою і з великим престарим [дуже старим] дубом.

 4. Прекрасна [дуже красна] Україна в усій своїй задумливій красі.

 5. Ніхто з інтелігенції ще ніколи не дивився із презирством [виняток] на людей фізичної праці.

ІІ) в інших випадках пишемо префікс при- : прикраса, признатися, прижмуритися, прив’ялий, пристаркуватий, привільний.

Наприклад

 1. У цих блуканнях без мети існувала приємна принадність.

 2. Жито шепче мені, як привільно навкруг.

 3. З городів запахло чорнобривцями, прив’ялими нагідками.

 4. Серед лісу ставок, очеретом з одного боку прикрашений.

 5. Серця правдиві притягають грім.

ІІІ) Префікс прі- вживається лише у словах : прізвисько, прізвище, прірва, прірвистий.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ НАБУТИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ

Написання префіксів

Пре-

При-

Прі-

означає вищу міру ознаки (можна замінити словом дуже)

прегарний-дуже гарний

означає:

а)наближення: прибігти

б)приєднання: пришити

в) неповноту дії чи ознаки : прилягти

г) результат дії: приручити

У словах прізвище, прізвисько,прірвистий, прірва.

Завдання

1) Завдання: додати до кожного з поданих слів префікс пре- або при- . Пояснити свій вибір.

Багатий, везти, веселий, малий, вітати, в'язати, сісти, крутити, світлий, солити, писаний, довго.

2) Творча робота

Завдання І : подані словосполучення замінити одним словом із префіксом пре-, при-. Обґрунтувати написання префікса пре- чи при-.

Дуже добра, дуже зла, дуже гострий, дуже тугий, дуже великий, посадка літака, невеликий мороз, поява птахів навесні, хата біля моря.

Завдання ІІ: дібрати до поданих слів антоніми, утворити з ними словосполучення.

Зразок: Відліт-приліт, приліт птахів.

Відв’язати, від’їхати, прегарний, відчепити, пресумний, віднести, прехороший, відхід.

3) Розподільний диктант

Завдання: записати слова в дві колонки: в першу-з префіксом пре-, в другу- з префіксом при-.

Придбати, приазовський, предорогий, приблудитися, привабити, преспокійний, пригвинчувати, превисокий, пригортати, преславний, пригубити, присудити, преглибокий, придорожній, присісти, прегаряче.

4) Завдання: переписати, вставляючи замість крапок і,е чи и. Пояснити орфограми на місці пропусків.

Сонце підбилося вище і пр…грівало.

Здалека долітав пр…глушений гомін.

З веселим пр…зирством ставиться юнак до життєвих незгод.

Дунай темніє внизу, як пр…рва.

Розцвітай же,слово, і в родині, і у школу, й на заводі, і у полі, пр…чудесно, пр…чудово- розцвітай же, слово!

Прибулі на Січ одразу змінювали свої справжні пр…звища на пр…звиська.

5) Завдання: переписати, вставляючи замість крапок і,е чи и.

Пр..рва, пр…звище, пр…звисько, пр…йти, пр…мудрий, пр…горілий, пр…добритися, пр…чинити, пр…пинити, пр…писати, пр…слівник, пр…смерки, пр…летіти, пр…кріпити, Пр…карпаття, пр…казка, пр..губити, пр..дивитися, пр…вчити, пр…красити, пр..голомшити, пр…бити, пр…варений, пр…краса, пр…валений, пр…вабливий, пр…будова, пр…старкуватий, Пр…балтика, Пр…азов’я, Пр…амур’я, пр…високий, пр…злий, пр…милий, пр…гарний, пр…добрий.

6) Вставте пропущені літери.

Пр…ватна справа, пр…вілейоване суспільство, дивитися через пр…зму, грати в пр…феранс, відвідати пр…фектуру, пр…зове місце, Пр…зидент України, виростити пр…мулу, зустріч з пр…нцесою, пр…нципова позиція, пр…оритетний напрямок, прочитати пр..амбулу, стояти в пр…позиції, пр…озерний край, пр…шити рікав, віддати пр…д’явникові, вдале пр…землення, пр…дковічний край, пр…мовляти пошепки, пр…красний колектив, пр..мила дівчина, пр…боркання коней, пр…кумедна історія, пр…варені труби, пр…земистий чоловік.

7) Вставте пропущені літери.

Пр…лягти, пр…дніпровський,ро…шукати, бе…помічний, …шивати, …фотографувати, пр..красний, пр..звисько, пр..чинити, пр…стосуватись, пр…своїти, пр..гальмувати, пр…тихий, пр…тихнути, пр…значити, пр…жмуритись, пр…чистий, пр…мхливий, пр…красний, пр…красити.

Наведіть власний приклад чотирьох слів із такими орфограмами.

КОНТРОЛЬНИЙ ТЕСТ

1) Позначте слово з префіксом прі-:

А) пр…рва

Б) пр..бігати

В) пр…ділити

Г) пр…вітати

2) У котрому рядку в усіх словах треба писати префікс при-:

А) Пр…шити. Пр..хилити. Пр…боркати.

Б) Пр…довгий. Пр…старкуватий. Пр…гонити.

В) Пр…голубити. Пр… мудрість. Пр…швидшений.

3) Укажіть слово з префіксом при-:

А) пр…азовський курорт

Б) пр…мудрий дідусь

В) пр…старий дуб

4) Укажіть слово з префіксом пре-:

А) пр…лягти відпочити

Б) пр…дбати сукню

В) пр…тихий вечір

5) Знайдіть слово з префіксом при-:

А) .пр…ставати

Б) пр…малий

В) пр…гіркий

Г) пр…сміливий

6) Знайдіть слово з префіксом пре-:

А) пр…ховати

Б) пр…сипати

В) пр…широкий

Г) пр…бережний

7) Знайдіть слово з префіксом прі-:

А) пр…високий

Б) пр…кордонник

В) пр…звище

Г) пр…горок

8) У котрому рядку в усіх словах треба писати префікс пре-:

А) Пр…чудовий, пр….веселий, пр…добрий

Б) пр..будова, пр…мовляти, при…єднати

В) пр…дорого, пр…булий, пр…буксувати.

9) У котрому рядку в усіх словах треба писати префікс пре-:

А) пр…мовляти, пр…хід, пр…співувати

Б) пр…мудрість, пр….освященний, пр…пишний.

В) Пр…дністровський, пр…мудрий, пр..хильний.

10) У котрому рядку в усіх словах треба писати префікс пре-:

А) пр…блякливий, пр…звисько, пр…будова.

Б) пр…булий, пр…тихлий, пр…високий.

В) пр…святий, пр…освященний, пр…хитрий

11) У котрому рядку в усіх словах треба писати префікс при-:

А)пр…внесенний, пр…будувати

Б)пр…йшли, пр…глибокий

В)пр…багатий, пр…білений.

12) У котрому рядку в усіх словах треба писати префікс при-:

А)пр…милий, пр…довгий, пр…бирати

Б)пр…боркати, пр…звисько, пр…стольний

В)пр…гасити, пр..глянути,пр…рівняти.

Правильні відповіді:

1А 2А 3А 4В 5А 6В 7В 8А 9Б 10 В 11А 12В.

Кожна правильна відповідь 1 бал

Тема заняття: Подвоєння приголосних у словах іншомовного походження.

Мета заняття: Поглибити знання про подвоєння приголосних

З’ясувати випадки подвоєння букв у словах іншомовного походження

Відпрацювати орфографічні навички.

ТЕОРЕТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ

Ви вже познайомилися з цікавим явищем в українській мові – подвоєння приголосних. Це відбувається внаслідок збігу однакових звуків ( піддавати, осінній ) або при подовженні м’яких приголосних ( обличчя, знання ).

Існує ще група слів, де може бути подвоєння букв – це запозичені слова : ванна, тонна, басейн, мадонна, клас, метал, траса, професор тощо.

Помилки тут немає, річ у тому, що деякі слова мають подвоєні букви, а деякі не мають.

Щоб зорієнтуватися, розгляньте таблицю.

Подвоєння букв в іншомовних словах

Не подвоюються букви

Подвоюються букви

1. У загальних назвах:

Група, преса, ілюзія, метал, каса, маса…

2. В іменах, які давно вживаються в Україні:

Кирило, Сава, Іполит, Пилип, Агнеса, Інеса.

Але: Анна, Ганна (!)

3. Одеса, Черкаси, Тиса, Донбас - українські назви (!)

1. У винятках: ванна, манна, тонна, панна, брутто, нетто, бонна, пенні, булла, біль, мадонна, вілла, мірра, дурра, аннали, мулла і мотто.

Їх усього 17 (!)

2. В іменах, які порівняно недавно прийшли в нашу мову: Белла, Стелла, Аполлон, Геннадій, Римма, Алла…

3. У власних назвах і похідних словах:

Голландія – голландець,

Брюссель – брюссельський,

марокканець, Діккенс, Одиссея…

4.Коли збігаються однакові приголосні префікса і кореня:

Контрреволюція, імміграція…

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ НАБУТИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ

1. Запишіть подані слова у дві колонки:

1) без подвоєння букв; 2) із подвоєнням букв

Сум_а, кол_ега, трас_а, ван_а, Єл_ада, ак_ордеон, міс_ія, Дік_енс, ман_а, ім_іграція, мадон_а, діаграм_а, ак_уратний, Рим_а, пан_о, пан_очка, профес_ор, тер_орист, брут_о.

2. Прочитайте. Виправте помилки. Запишіть текст.

Дідусь Кирилла - профессор, але він майже все вміє робити! Наприклад, у нашому классі полагодив парти, бабусі Алі зробив з металлу підставку для квітів. А нещодавно сам замінив стару ванну на нову.

Залюбки працює Савва Генадійович на дачі:на городі вирощує брюсельську капусту, у дворі посадив голландські тюльпани.

3. Виконайте тестові завдання.

1) У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних?

А. Свячений. Невпиність. Попідтинню. Віссю.

Б. Хрещений. Здійсненний. Військкомат. Попадя.

В. Прусський. Подання. Памороззю. Кутя.

2) У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних?

А. Лляти. Шосе. Анотація. Вілла.

Б. Лібретто. Іммунітет. Судіство. Рілля.

В. Ілюзія. Фін. Кіннота. Антена.

3) У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних?

А. Нездоланий. Колосся. Лібрето. Воз’єднання.

Б. Навантажений. Попідтінню. Манна. Бонна.

В. Нетто. Асамблея. Навмання. Радістю.

4) У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних?

А. Юннат. Ссавці. Соколиний. Щоденний.

Б. Оббити. Десерт. Міссурі. Колосся.

В. Брутто. Священик. Касса. Ірраціональний.

5) У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних?

А. Скатертю. Довгожданий. Дисертація. Акорд.

Б. Шассі. Долар. Стаття. Священик.

В. Запрошений. Діаграма. Спросоння. Шалений.

6) У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні ?

А. Галюцінація. Аполлон. Безсмертя. Довгожданий.

Б. Життєпис. Аморальний. Бруто. Шалений.

В. Почуттів. Ссавці. Отуди. Ввійти.

7) У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних?

А. Запоріжжя. Тераса. Спасення. Лляний.

Б. Невпинно. Читання. Силенний. Міццю.

В. Доллар. Іміграція. Священник. Каса.

8) У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних?

А. Клас. Військкомат. Мільонний. Сонний. Овва.

Б. Несказанний. Попаддя. Попідтиню. Терасса.

В. Асамблея. Блаженний. Голландія. Суддівство.

9) У котрому рядку допущені помилки при подвоєні приголосних?

А. Військкомат. Керчю. Трипілля. Численний.

Б. Бездоріжжя. Молоддю. Здобуття. Самовіддано.

В. Мільйоний. Холл. Голландія. Благословений.

10) У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних?

А. Мерзенний. Панна. Вознесіння. Ірраціональний.

Б. Спасений. Пташинний. Хрещенний. Молодісттю.

В. Лляна. Статей. Віддзеркалення. Інтелект.

11) У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних?

А. Імунітет. Галерея. Століття. Спросоння.

Б. Зрубаний. Незбагненний. Безсмертя. Тонна.

В. Відаль. Стеллаж. Коллекція. Вінничина.

12) У котрому рядку допущені помилки при подвоєнні приголосних?

А. Передмістя. Прусія. Здоровений. Мерзенний.

Б. Численність. Попідвіконню. Аполлон. Даллю.

В. Свячений. Хрещений. Спасенний. Манна.

Правильні відповіді:

1А 2Б 3А 4В 5Б 6Б 7В 8Б 9В 10Б 11В 12А

За кожну правильну відповідь 1 бал

  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма факультативного курсу «Розвиваючі ігри»
Пропонований курс розрахований на учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів (2 години на тиждень, 70 аудиторних годин)

Перелік підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів...
Щороку з 1 вересня, заходячи в клас, ми бачимо перед собою мільйони щирих допитливих очей, якими дивиться на нас майбутнє нації,...

Підручник «Українська мова» є основним дидактичним засобом реалізації...
Особливості роботи за підручником «Українська мова» 2 клас (авт. М. Д. Захарійчук), який входить в навчально – методичний комплект...

Теми рефератів з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»
Принципи українського правопису, їх роль у засвоєнні основних правил української орфографії

Перелік підручників-переможців Всеукраїнського конкурсу рукописів...
Про виконання державного замовлення на видання навчальної літератури в 2010 році, про підсумки Всеукраїнського конкурсу рукописів...

Курс лекцій
Українська мова : курс лекцій / Інна Юріївна Юрова. – Донецьк : Донуеп, 2010. – 178 с

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи Українська мова
Курс української мови – важлива складова загального змісту початкової освіти, оскільки мова є не тільки окремим навчальним предметом,...

Українська мова
Орієнтоване календарно-тематичне планування з української мови для 5 класу на 2013-2014 навчальний рік

Українська мова І література
Зменшити кількість годин (з 3 до 2) на реалізацію теми «Розділові знаки в складному безсполучниковому реченні»

Нова редакція навчальної програми для 1-3 класів Українська мова
Українська мова як державна вивчається в усіх навчальних закладах України, у тому числі й у школах з російською мовою викладанняБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка