Пошук по сайту


1.2 ОБЛАДНАННЯ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ НОСІЇВ СКЕРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання І поводження з секретними документами. Класифікація І систематизація секретних документів

Сторінка2/10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

1.2 ОБЛАДНАННЯ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ НОСІЇВ СКЕРЕТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ


Для постійного або тимчасового (протягом робочого дня) зберігання матеріальних носіїв секретної інформації приміщення режимно-секретного органу установи забезпечуються необхідною кількістю сейфів, металевих шаф, а користувачі мають пам’ятку щодо користування сховищем (сейфом, металевою шафою), яке призначене для тимчасового зберігання матеріальних носіїв секретної інформації.


Наприклад:

ПРИБЛИЗНА ПАМ’ЯТКА

щодо користування сховищем (сейфом, металевою шафою),

призначеного для тимчасового зберігання матеріальних

носіїв секретної інформації
1. Тимчасове зберігання матеріальних носіїв секретної інформації (протягом робочого дня) дозволяється тільки у сховищах (сейфах, металевих шафах), які взято на облік по журналу обліку сховищ (сейфів, металевих шаф, спецприміщень тощо) матеріальних носіїв секретної інформації та ключів від них, які зберігаються в РСО (запасні ключі зберігаються в опечатаному пеналі).

2. Забороняється одночасне зберігання на одній полиці сховища (сейфа, металевої шафи) матеріальних носіїв секретної та несекретної інформації.

3. Категорично забороняється зберігати ключі від закріплених сховищ (сейфів, металевих шаф) в умовних місцях (на шафі, в столі тощо), а також передавати іншому працівнику без відома РСО.

4. Не залишати без нагляду відкрите сховище в робочий час. У неробочий час сховище необхідно закрити та опечатати особистою печаткою відповідального працівника, незалежно від наявності в сховищі (сейфі, металевій шафі) матеріальних носіїв секретної інформації.

5. При довгостроковій відсутності працівника, відповідального за користування сховищем (відпустка, відрядження, хвороба тощо), ключі від сховища при необхідності передаються іншому виконавцю тільки через РСО.

6. Відкриття сховища (сейфа, металевої шафи) при відсутності працівника (при необхідності), проводиться комісією, до складу якої обов‘язково входить працівник РСО, та зі складанням про це акта.

7. Про втрату ключів від сховища (сейфа, металевої шафи) працівник зобов‘язаний терміново повідомляти РСО, подати пояснення по факту втрати.

8. Забороняється виготовляти дублікати ключів від сховищ (сейфів, металевих шаф), які призначені для зберігання матеріальних носіїв секретної інформації.
Сховища (сейфи, металеві шафи), в яких постійно чи тимчасово зберігаються матеріальні носії секретної інформації, а також ключі від них, обліковуються в РСО у журналі обліку сховищ (сейфів, металевих шаф, спецприміщень тощо) матеріальних носіїв секретної інформації та ключів від них.

На верхній частині сховища (сейфа, металевої шафи) необхідно наклеїти табличку, на якій вказати:

Сховище № __________ .

Відповідальний ________ (ініціали, прізвище).

Опечатується печаткою № ____ (номер особистої печатки відповідального за сховище

працівника).

Під час пожежі, стихійного лиха виносити в ______ чергу.
У першу чергу виносять:

 • документи зі ступенем секретності “особливої важливості”, “цілком таємно” та “таємно”;

 • мобілізаційні документи;

 • документи, які є історичною цінністю та ті, що підлягають передачі до державної архівної установи;

 • справи, книги і журнали поточного діловодства;

 • печатки та штампи установи.

У другу чергу виносять:

 • архів;

 • видання з грифом секретності та інші матеріали;

 • майно.


Для забезпечення ритмічної роботи РСО за погодженням із структурними підрозділами, розробляється розпорядок робочого дня режимно-секретного органа.

На випадок пожежі, стихійного лиха, аварійних ситуацій тощо РСО розробляє інструкцію, яка повинна знаходитись у чергового по установі, а також у підрозділі охорони незалежно від його відомчого підпорядкування та інші документи.


ПОГОДЖЕНО

Найменування посади

керівника служби охорони

(Підпис) Кваль А. М.

Дата

ЗАТВЕРДЖУЮ

Найменування посади

керівника установи

(Підпис) Роменко В. В.

Дата


ПРИБЛИЗНА ІНСТРУКЦІЯ

про врятування документів та майна режимно-секретного

органу на випадок пожежі, стихійного лиха,

аварійних ситуацій тощо

У разі виникнення пожежі, стихійного лиха, аварійних ситуацій тощо необхідно:

1. Негайно викликати аварійні служби (пожежну, водоканалу тощо) за телефоном _____ і доповісти керівнику установи за телефоном ____ .

2. Негайно вжити заходів щодо ліквідації стихійного лиха, аварійної ситуації, викликати особовий склад РСО:

начальника РСО (прізвище, ім’я, по батькові), його адреса ___________ телефон _______ ;

фахівця з режиму секретності (прізвище, ім’я, по батькові), його адреса ___________ телефон _______ ;

фахівця з організації захисту секретної інформації (прізвище, ім’я, по батькові), його адреса __________ телефон _______ .

3. У разі необхідності відкрити приміщення режимно-секретного органу в присутності начальника охорони установи. ВІДКРИВАТИ СХОВИЩА (СЕЙФИ, МЕТАЛЕВІ ШАФИ) БЕЗ ПРАЦІВНИКІВ РЕЖИМНО – СЕКРЕТНОГО ОРГАНУ ЗАБОРОНЕНО.

4. Організувати перенесення сховищ (сейфів, металевих шаф) і майна до безпечного місця в такій послідовності:

сховища (сейфи, металеві шафи), на яких написано “ВИНОСИТИ В ПЕРШУ ЧЕРГУ”;

решту сховищ (сейфів, металевих шаф) і майно.

5. Черговий повністю відповідає за організацію охорони винесених сховищ (сейфів, металевих шаф) і майна РСО.

6. Після відкриття приміщення, винесення сховищ (сейфів, металевих шаф) і майна, ліквідації пожежі, стихійного лиха, аварійної ситуації скласти акт про відкриття приміщення РСО, в якому вказати таке: ким і коли, що і куди та з якою метою винесено з приміщення, хто охороняв, кому передані сховища (сейфи, металеві шафи), майно тощо.
Начальник РСО (Підпис) Князь Б. О.
Зняття з-під охорони приміщення РСО, отримання пеналів (пакетів) з ключами від вхідних дверей і сховищ:

 • перевірити непорушність вікон, цілісність та відповідність відбитків печаток на дверях, замків (запорів) та сигналізації;

 • прийняти пенали (пакети) з ключами від дверей та сховищ РСО по журналу приймання (здавання) під охорону, зняття (здавання) з-під охорони режимних об’єктів, сховищ носіїв секретної інформації та ключів від них;

 • відкрити приміщення РСО;

 • перевірити відповідність та непорушність відбитків печаток на сейфах, металевих шафах та інших сховищах.

Здача приміщення, пеналів (пакетів) з ключами від дверей та сховищ РСО під охорону:

 • скласти всі документи з грифом секретності в сховище (сейфи, металеві шафи);

 • замкнути і опечатати сховища (сейфи, металеві шафи);

 • включити охоронну сигналізацію;

 • закрити приміщення і опечатати його;

 • здати пенали (пакети) з ключами від вхідних дверей і сховищ РСО під охорону з включенням сигналізації по журналу приймання (здавання) під охорону, зняття (здавання) з-під охорони режимних об’єктів, сховищ носіїв секретної інформації та ключів від них.


1.3 Організація робочих місць працівників РСО.

На підставі Державних будівельних норм України ( ДБН В. 2.2-14-2004 р. )"Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними"

Приміщення для роботи з матеріальними носіями секретної інформації повинно відповідати вимогам технічного захисту інформації, правилам техніки безпеки, санітарним нормам і вимогам пожежної безпеки: ( ви це вже пройшлиі здали залік, але яя Вам нагадаю ці вимоги )

 • у багатоповерхових спорудах РСО слід розміщувати не нижче другого і не на останньому поверсі (не рахуючи технічного поверху);

 • стіни і перегородки повинні бути бетонними, залізобетонними, товщиною не менше 80 мм чи цегляні товщиною 120 мм;

 • приміщення для видачі і приймання документів, що мають гриф секретності – 6,5 кв. м на одного працівника;

 • приміщення для роботи з документами, що мають гриф секретності – чотири кв. м на одного працівника;

 • вікна режимних приміщень, незалежно від поверху, обладнують засобами, які перешкоджають зовнішньому огляду приміщення, та які виключають можливість втрати документів, що мають гриф секретності, через відкриті вікна чи квартирки;

 • робоче приміщення і приміщення для роботи з документами, що мають гриф секретності, повинно розділятися бар’єром чи скляною перегородкою так, щоб будь-яке місце в приміщені для роботи з документами з грифом секретності знаходилося у полі зору працівників РСО;

 • вхідні двері повинні бути залізними чи дерев’яними, оббиті листовим металом;

 • приміщення обладнується надійними запорами (не менше двох різних замків з не менше як двома ключами від кожного), пристроями для опечатування, охоронною і пожежною сигналізаціями;

 • столи розміщуються перпендикулярно до вікна, щоб світло падало зліва (неприпустимо, щоб вікно розміщувалось за спиною працівника);

 • система обігрівання розміщується на відстані 1200…1500 від робочого місця для зменшення негативного впливу променевого тепла;

 • столи працівників, які при роботі контактують один з одним, розміщуються суміжно;

 • ширина проходу між столами і обладнанням в кімнаті для одного працівника – 500…600 мм, для двох працівників – 650…750 мм, для трьох – 950… 1000 мм;

 • робоче місце працівника, який повинен відвідувати інші підрозділи чи контактувати з працівниками інших підрозділів, розміщується недалеко від входу в приміщення;

 • двері всіх режимно-секретних приміщень повинні бути однопільними, металевими або дерев"янними, оббитими оцинкованим листовим жалізом;

 • вхідні двері обладнаються двома різними замками, або кодовими замками та пристроями для опечатування;

 • на вікнах повинні передбачатись пристрої, які не дозволяють оглядувати режимне приміщення ззовні( штори, жалюзі незалежно від поверху і наявності будівель, які розташовані напроти) ;

 • у вікнах повинні бути сталеви грати із прута 16 мм:

 • РСП оснащуються охоронною сигналізацією, яка повинна бути виведена на пульт охорони цетралізованого спостереження ;

 • РСП повинні бути обладнані автоматичною пожежною сигналізацією.

Робочі місця обладнуються письмовими столами (звичайними, спеціальними) чи комбінованими Г-подібними столами; допоміжними столами, тумбами, приставками для зберігання документів і додаткових матеріалів, звичайними та спеціальними (для документів) шафами, встановлюють автоматизовані системи для обробки інформації з обмеженим доступом, картотеки, крісла, стільці тощо.

Не рекомендується накривати столи сукном або склом, обладнувати в них середні ящики, зберігати в ящиках і сховищах (сейфах, металевих шафах) документи і картки в горизонтальному положенні.

Прибирання та інші необхідні господарські роботи в режимних приміщеннях проводяться тільки в присутності працівників, які безпосередньо відповідають за збереження матеріальних носіїв секретної інформації. Під час прибирання та господарських робіт усі матеріальні носії секретної інформації повинні знаходитись у сховищах (сейфах, металевих шафах).
1.4 ПЕРЕДАВАННЯ КОРЕСПОНДЕНЦІЇ НА РОЗГЛЯД КЕРІВНИЦТВУ ТА ВИКОНАВЦЯМ
Зареєстовані секретні документи доводяться до керівника установи працівником режимно-секретного органа. Керівник установи ознайомивши з документом пише резолюцію.

Як правило, на документі повинно бути не більше однієї резолюції. Інші резолюції можливі тільки тоді, коли є необхідність деталізації порядку виконання документа.

Резолюція пишеться безпосередньо на документі, нижче реквізиту “Адресат”, паралельно до основного тексту. Якщо місця для резолюції недостатньо, її можна проставляти на зворотній стороні першого аркуша документа, але не на полі документа, призначеного для підшивки. Написання резолюції на окремих аркушах або спеціальних бланках допускається у разі, коли документ підлягає поверненню або деталізується порядок виконання документа та уточнюються виконавці, такий аркуш (бланк) із резолюцією слід обліковувати разом з документом як додаток до нього.

У разі, коли доручення дано кільком посадовим особам, головним виконавцем є особа, зазначена у дорученні першою, якщо в документі не обумовлено інше. Для виконання доручення їй надається право скликати інших виконавців і координувати їхню роботу.

Керівник установи може передавати документи, що мають гриф секретності, на виконання лише через режимно-секретний орган.

На документах з термінами виконання, які не потребують додаткових вказівок, у резолюції зазначається: виконавець, підпис керівника, дата.

Працівником режимно-секретного органа ознайомивши з резолюцією керівника установи доводить цей документ до виконавця (ів), викликавши виконавця за телефоном.

Якщо виконавцю треба попрацювати з документом то працівник режимно-секретного органу видає цей документ виконавцю, при цьому робить запис у картці обліку видачі документа (справи) іза підписом вцьому документі видає його виконавцю. Виконавець повинен в той же день здати виданий документ в режимно-секретний орган. При повернені секретного документу від виконавця представник РСО перерахувує аркуші, перевіряє підписи із зазначенням дати на документі про ознайомлення та правильність адресування його до справи, поставляє підпис за отримання документа, і познаяає позначити у журналі обліку вхідних документів місце знаходження документа.

Для виконавців режимно-секретним органом розробляється інструкція ( пом"ятка ) про порядок роботи з секретними документами приблизна така:
ПАМ’ЯТКА

для виконавців про порядок роботи з документами,

що мають гриф секретності

1.Всі отримані документи з грифом секретності повинні бути негайно занесені до внутрішнього опису документів, які знаходяться у виконавця.

2. При отриманні документа з грифом секретності виконавець зобов‘язаний поставити підпис та дату за отримання і провести поаркушний перерахунок документа.

3. При виявленні втрати аркуша чи іншого порушення режиму секретності доповісти начальнику підрозділу та РСО.

4. Під час роботи необхідно виключити можливість огляду документа з грифом секретності сторонніми особами.

5. Отримані на робоче місце документи з грифом секретності зберігати в металевій шафі (сейфі).

У разі відлучення з робочого місця всі службові документи покласти в металеву шафу (сейф) та опечатати.

6. Забороняється зберігати разом ( в спецпапках, шафах, сейфах) документи, що мають гриф секретності та без грифа секретності.

Під час роботи з документами, що мають гриф секретності не допускати до свого робочого місця сторонніх осіб.

7. У разі перенесення документів з грифом секретності з однієї кімнати в іншу в одному приміщенні необхідно використовувати спецчемодани (спецпапки) з клапанами чи затискачами.

8. Особисту металеву печатку та ключі від металевої шафи (сейфа) необхідно зберігати особисто і нікому не передавати. У разі втрати негайно сповістити РСО.

9. Допускається видавати документи з грифом секретності на тимчасове використання протягом робочого дня працівникам, які допущені до них – при умові роботи в присутності виконавця, що

отримав документ або по разових розписках.

10. Передавати документи з одного підрозділу в інший або виконавцям дозволено тільки через РСО.

11. Своєчасно ознайомлюватись з документами з грифом секретності в РСО та виконувати їх. Про виконання документів робити відмітки та адресувати їх до справи.

12. Не допускати записів секретної інформації в необлікованих особистих блокнотах, зошитах і на окремих аркушах паперу.

13. Не залишати без догляду документи з грифом секретності на робочому місці. Обов’язково покласти їх у металеву шафу (сейф) та опечатати або здати до РСО.

14. Не ознайомлювати з секретною інформацією ні в усній, ні в письмовій формі працівників, які не мають до них прямого службового відношення.

15. У кінці робочого дня обов‘язково перевірити наявність отриманих документів з грифом секретності. Своєчасно та особисто здавати документи до РСО.

16. У разі відпустки та від’їзду у відрядження всі отримані документи з грифом секретності здати до РСО.

17. Після закінчення роботи не залишайте на столах та інших відкритих місцях документи. Документи необхідно зберігати в шафі. Не допускається брати службові документи додому.

18. У разі втрати документа, чи ознайомлення з ним сторонніх осіб необхідно про це повідомити РСО та прийняти міри до їх розшуку.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Лекція на тему: Отримання, обробка, облік, зберігання І поводження...
Закон України “Про інформацію”: Закон України від 02. 10. 92 №2657-хii // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №29. – Ст....

Лекція: Ведення документів документів, що містять конфіденційну
Розмноження І розсилання ( відправлення документів )з грифом для "Для службового користування"

Перелік облікових документів із зазначенням термінів їхнього зберігання
Акти на вилучення документів, акти перевірки бібліотечних фондів, картки облікового каталогу на документи, що вибули

3. Облік доходів Лекція Облік доходів
Доходи бюджетних установ – це кошти, що надходять бюджетним установам відповідно до затвердженого кошторису

Книга обліку дітей
Перелік обов’язкового складу документів відповідальність за формування та зберігання яких несуть

Список сімей, які знаходяться в загальній черзі на отримання житла...

Список сімей, які знаходяться в пільговій черзі на отримання житла...

Методичні рекомендації до проведення уроку з предмета «Товарознавство продовольчих товарів»
Урок проводиться на третьому курсі (ліцейні групи). З теоретичним матеріалом учні ознайомлені. Тема вивчалась на першому курсі І...

Ізмаїльський районний відділ освіти методичний кабінет п л а н організаційно-методичної...
Формування пакетів документів на отримання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування по досягненню...

Рішенням комітету з конкурсних торгів пат «Укртранснафта» у місті Києві
Дк 016: 2010) Послуги зберігання та видачі, код 63121000-3 за дк 021: 2015) (Зберігання нафти сирої)База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка