Пошук по сайту


Кочерга Олександр. Психофізіологія дітей 1—3 років

Кочерга Олександр. Психофізіологія дітей 1—3 років

Сторінка1/16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Кочерга Олександр.

Психофізіологія дітей 1—3 років.

—К.: Вид. дім «Шкіл, світ» :

Вид. Л. Галіцина, 2006. — 128 с. — (Б-ка «Шкіл, світу»). — Бібліогр.: с. 127.

Кочерга Олександр Васильович – канд. психол. наук, декан факультету кваліфікації, завідувач кафедри дошкільної і початкової освіти КМПУ ім. Б. Д. Грінченка
Рецензенти:

В. В. Клименко, завідувач лабораторії вікової фізіології та шкільної

гігієни Інституту психології АПН України ім. Г. С. Костюка,

доктор психологічних наук, професор;

І. М. Маруненко, завідувач кафедри вікової анатомії і фізіології КМПУ

ім. Б. Д. Грінченка, кандидат біологічних наук, доцент
Кочерга, Олександр.

К75 Психофізіологія дітей 1—3 років. —К.: Вид. дім «Шкіл, світ» :

Вид. Л. Галіцина, 2006. — 128 с. — (Б-ка «Шкіл, світу»). — Бібліогр.: с. 127.
І8ВИ 966-8651-59-6.

ІЗВИ 966-420-050-6.

І8ВИ 966-356-086-Х.
У посібнику розглянуті фізіологічні та нейронні механізми психічних процесів, станів і поведінки, які впливають на 2—3 роки життя дитини, на становлення її творчих здібностей. Це час відкриттів, досліджень і криз, ста­новлення потужності психічних процесів. Тому час 1 до 3-го року життя — це період для подальшої гармонізації між фізіологічними механізмами тіла та психіки дитини, які допоможуть їй в розвитку власних творчих здібностей у наступні роки дошкільного життя.

Для слухачів курсів (вихователів, учителів, медичних сестер ДНЗ, практичних психологів, соціальних педагогів) підвищення кваліфікації в системі післядипломної освіти та батьків.

ББК 88.8

ІЗВИ 966-8651 -59-6 (Б-ка «Шкіл, світу») © О. Кочерга, 2006

І8ВК 966-420-050-6 (Вид. дім «Шкіл, світ») © Видавничий дім «Шкільний світ»,

дополіграфічна підготовка, 2006

ЕЗВИ 966-356-086-Х (вид. Л. Галіцина) © Видавець Л. Галіцина, оформлення,

2006

ЗМІСТ

Слово до читача 4

Вступ 6

Розділ 1. «М'язовий каркас» психіки

Фізичний стан дитини 7

Дійова розбудова своїх здібностей 17

Розвиток загальних та специфічних рухових навичок

у дітей трьох років 24

Розділ 2. Психофізіологія мозку дитини

Еволюція психіки 26

Функціональне призначення півкуль головного мозку 33

Ліворукість — індивідуальний варіант норми 40

Розділ 3. Психічний розвиток у ранньому дитинстві

Розвиток психічних процесів 47

Темперамент дитини 70

Криза трьох років 74

Профілактика дитячої нервовості 77

Розділ 4. Діагностика розвитку дітей 2—3 року життя

Основні показники норми розвитку у віці

від 1 року 3 міс. до 3 років 82

Використання шкали показників у діагностиці

психічного розвитку 108

Показники нервово-психічного розвитку 114

Література 127

СЛОВО ДО ЧИТАЧА

У попередній книзі (Психофізіологія раннього дитинства. — К.: Вид. дім «Шкільний світ»: Вид. Л.Галіцина, 2006. —120 с.) ми роз­глянули дуже важливий період у житті дитини, її утробний розвиток до народження та перший рік життя. Зрозуміло, що ми не все змогли роз­крити детально, тому що в цьому не було нагальної потреби. Сьогодні книжковий ринок нагромаджений достатньою кількістю різноманітних посібників з догляду за дитиною у перший рік її життя. Між тим недо­статня кількість інформації про становлення психічного світу дитини, взаємодії його з фізичним розвитком тіла.

Друга книга, яку ви тримаєте в руках, розглядає становлення фізич­ного тіла і психічного світу дитини в період від першого року життя до третього. Часто-густо батьки, вихователі дитячих садків більше піклуються про гарний зовнішній вигляд, їжу, ніж про духовний та фі­зичний світ дитини. Все частіше дитину намагаються обмежити в русі за допомогою різноманітних манежів, павільйонів, куди «скидають» велику кількість іграшок. Завдання одне — нагодувати, переодягнути і головне, щоб дитина була чимось зайнята і не заважала дорослим до того періоду, коли її потрібно знову годувати.

Інша крайність виявляється у намаганні дорослих прискорити до­рослішання дитини. Останнім часом дедалі більше загрозливих рис набувають для дитини різноманітні потуги в її ранньому навчанні (вони незаперечні тоді, коли є бажання дитини, а отже, викликає в ній тільки позитивні почуття), «накачуванні» її пізнавальної сфери різноманітною інформацією. У результаті в дитини звужуються рухові, художньо-естетичні, особистісні потреби. Світ дитинства звужується до постійних занять з тих чи інших предметів. Але природу не можна обдурити, вона досить жорстоко «мститься» фізичному і психічному здоров'ю дитини. І от «досягнення», які начебто бачили дорослі, обертаються байдужіс­тю, небажанням вчитися, роздратованістю, сонливістю, енурезами, неврозами, частими хворобами.

Світ дитинства досить крихкий і незахищений від необдуманих втру­чань дорослих. Він вимагає певних знань та дотримання певних табу на кшталт відомого заклику лікаря Гіппократа — «НЕ НАШКОДЬ». Сучасний світ дитинства за останні десятиліття змінився, насамперед, за рахунок народження нової генерації дітей індиго. Вони зовсім не такі покірні, раболіпні, слухняні. Авторитет батьків не завжди є для них незаперечним. У них досить високий рівень власної самоповаги та гідності, що досить часто ставить у глухий кут авторитаризм та не­погрішимість дорослих.

От чому ми вирішили детальніше розтлумачити важливості цього періоду для подальшого життя наших дітей. Обсяг книжки, а мабуть, і нескінченність світу Дитинства не дає змоги охопити всі аспекти розвитку цього досить насиченого періоду життя малюка. Достатньо, на наш погляд, привернути увагу дорослих до найважливіших етапів фізичного та психічного розвитку дитини в період до трьох років життя. Усвідомлення дорослими психофізіологічних аспектів розвитку в цей період життя дитини допоможе глибше зрозуміти шляхи допомоги та уникнути певних недоречностей у їх вихованні.

Ця книга присвячена становленню фізичного тіла, розвитку пси­хіки та пізнавальних здібностей дитини в період від року до трьох років. Тут можна детально ознайомитися з розвитком психомоторної сфери, становленням мовлення дитини на різних етапах. Докладно розповідається про нейрофізіологічну діяльність головного мозку, про особливості роботи лівої і правої півкулі мозку. Замисліться над підготовкою дитини до садочка на прикладі режиму дня. Часто ті чи інші особливості дитячої поведінки у дорослих викликають подив, а іноді й розгубленість. Ми спробуємо разом з вами, шановні дорослі, розібратися в їх особливостях та визначити наші реакції та дії.

ВСТУП

Після першого року життя розвиток здібностей дитини вступає в інтенсивнішу фазу набуття власного досвіду. Слідом за фізичними змі­нами починають змінюватися й форми повсякденної активності дітей. Коли вони самі починають одягатися і ходити в туалет, у батьків з'яв­ляється можливість суттєво послабити свій невсипущий контроль.

Однак освоєння цих складних звичок дається нелегко не тільки дітям, а й батькам. Для деяких з них воно поєднане з подоланням батьківських страхів і тривог, для решти, навіть самих витриманих і терплячих, — з випробовуванням їх уміння тримати себе в руках у найнесподіваніших ситуаціях, коли йдеться про долю їх улюблених тарілок, чашок тощо.

Батькам важливо зрозуміти, що їхня терплячість і витримка є необхідними умовами успішного оволодіння дітьми цими нелегкими звичками. Чи варто сердитися, побачивши те, як дитина веде довгу без­успішну боротьбу з ґудзиком на куртці, намагаючись просунути його в петлю? Звісно, дорослий може зробити це швидше й акуратніше, але якщо перешкодити дитині, вона може взагалі втратити бажання застібати куртку самостійно.

Тепер, коли діти вміють без сторонньої допомоги ходити, заби­ратися будь-куди наверх або спускатися вниз, батькам і вихователям слід вжити певних заходів безпеки. Механізм пам'яті дитини фіксує за допомогою наслідування моделі майбутньої дії дитини, закладаючи відповідні «еталони». Дитина вдивляється в «дзеркало вчинків» своїх батьків, додаючи власні імпровізації дій, вона рухається навпомацки, відшукуючи власні ходи своєї дії.

Отже, ретельніше поглянемо на своїх дітей через відповідні шкали (фізичного, психічного розвитку) її досягнень (але варто пам'ятати — запропоновані шкали оцінок не є догмою, вони лише орієнтири, а не тавро), допомагаючи їм на цьому складному, нелегкому, виснажливому шляху. Тому, оцінюючи розвиток дитини, ми мусимо їй допомагати, підтримуючи в ній стан насолоди, а саме — насолоди гри, пізнання, відкриття своїх можливостей у самостійному розв'язанні життєвих завдань.

Основним методом дослідження стану розвитку дитини є звичайне спостереження педагогів та батьків за дитиною.

РОЗДІЛ 1. «М'ЯЗКОВИЙ КАРКАС» ПСИХІКИ

ФІЗИЧНИЙ СТАН ДИТИНИ

Початок життя дитини та перші три роки її розвитку розгортають складну програму біологічного та психологічного буття. Спадкова, набута та соціальна інформація, яку отримує дитина, спрямовує шлях, а іноді й визначає темпи, якість розвитку на фізичному та психічному полі її діяльності.

Спостереження за комфортним чи дискомфортним життям дитини розпочніть з її фізичного розвитку. Огляньте дитину зовні. Зверніть увагу на будову черепа, симетрію обличчя, співвіднесіть чоло (чи займає чоло більше або менше однієї третини обличчя) з обличчям. Запишіть ваші відчуття, що виникають в процесі уважного розгляду обличчя.

Чи рухома шия дитини? Чи дає змогу вона повертати голову з боку в бік, підводити та опускати її, нахиляти направо та наліво? Чи одна­ковий нахил та поворот голови в той чи інший бік?

Коли оглядаєте руки та ноги малюка, зверніть увагу на їх пропор­ційність і рухомість у суглобах. Велике значення для оцінки стану дитини має довільна рухомість пальців рук. Щоб її визначити, пограйте з малюком у гру «Порухай пальчиком».

Оглядаючи тіло власної дитини, зверніть увагу на стан шкіри. Вона чиста чи з виразками? Опишіть її колір. Чи має вона пігментні або родимі плями? Якщо є — опишіть

Який характер (рівномірний або ні) має волосяний покрив тіла? Яка довжина волосся на всьому тілі та його окремих ділянках? Як росте волосся на голові?

Слід відзначити присутність та характер підшкірних жирових від­кладень. Як відбувається їх розвиток на щоках та сідницях? Чи є вони на інших частинах тіла? Якщо вони є, опишіть їх.

Багато інформації про стан здоров'я дитини «записано» на слизових оболонках очей, носа і рота. Тому намагайтесь охарактеризувати їх. Чи є в цих оболонках або на них припухлості або інородні утворення?

У домашніх умовах важко зібрати детальну інформацію про стан внутрішніх органів малюка. Тому проведіть таке спостереження:

  • визначить частоту дихальних рухів у дитини під час сну та в період, коли вона не спить (кількість вдихів та видихів за хвилину);

  • підрахуйте пульс у малюка, коли він сидить (спокійний стан) і після фізичного навантаження (наприклад, після 10—15 присідань або бігу протягом кількох хвилин або підстрибувань);

  • зверніть увагу на частоту виділення калу і сечі (раз на добу, через рівні проміжки часу або ні) та їх характеристику (кількість, колір, запах, чи супроводжуються больовими відчуттями).

Рухова активність дитини вже на другому році життя достатньо розвинена для того, щоб її ретельно аналізувати.

Насамперед зверніть увагу на здатність малюка чергувати скорочен­ня м'язів з їх розслабленням. Це виражається, наприклад, у тому, що дитина у положенні стоячи може присісти навпочіпки і потім підвес­тися (повернувшись у вихідне положення). Чергування скорочення та розслаблення супроводжує також піднесення руки з іграшкою до себе («мене») та відведенням руки від себе («тебе»).

Часто-густо у малюків можуть спостерігатися мимовільні рухи: по­смикування рук, ніг, голови або окремих ділянок тулуба. Дитина може здійснювати без мети маятникові похитування, заламування пальців рук або тертя долонею тощо. Відзначте їх наявність, характер, повторюва­ність, періоди виникнення: о котрій годині або після яких подій.

Координація рухів у дитини на другому році життя ще остаточно не сформувалася. Тому не варто надавати значення деякій неточності та не­зграбності її рухів. Відзначте тільки присутність тремтіння пальців руки під час наближення їх до іграшки. Спробуйте визначити провідну руку: провід­ною рукою малюк користується частіше, нею починає рухову діяльність. Якими є узгоджені рухи обох рук? Малюк тримає іграшку в одній руці чи у двох? Чи перекладає він іграшку з однієї руки до другої або ні?

Ця стисла програма загального зовнішнього огляду вашої дитини, яку ви виконали, допоможе спеціалістам зробити грамотний висновок про стан організму вашого малюка. Крім зовнішніх показників тіла, є важливою оцінка його активності, стомлюваності та ознак нездоров'я.

Гарним показником нормальної розбудови психофізіологічних здіб­ностей дитини є її стан здоров'я, визначений педагогами та батьками за допомогою спостережень. На думку канд. пед. наук О. Л. Богініч, «здорова дитина завжди життєрадісна, активна, комунікативна, ви­тривала і міцна, має високий рівень фізичного та розумового розвитку, виявляє стійкість до негативних чинників. Стан здоров'я дитини можна охарактеризувати такими показниками: фізичним станом організму, ознаками апетиту та сну, нервово-емоційним станом, комунікативністю, характером перебігу рухової, ігрової, пізнавальної активності».

Все наведене викладено в запропонованій таблиці О.Л.Богініч (табл. 1).

Таблиця 1

Приблизний перелік показників відповідно до характеристики різних станів здоров'я


Ознаки здоров'я

Ознаки неповного здоров'я

Ознаки нездоров'я

- дитина бадьора, ви­являє інтерес до різних видів діяльності;

-активна, рухлива, ви­тривала, вправна;

- легко контактує з ін­шими;

-усміхається, сміється;

- швидко засинає, сон глибокий і міцний;

- апетит хороший стій­кий, добре пережовує тверду їжу, багато улю­блених страв;

- вміє самостійно за­йматися певним видом діяльності;

- стійка до негативних факторів зовнішнього середовища

Психоемоційне напру­ження:

- швидка втомлюваність,

- підвищена тривожність, плаксивість, прояви агре­сивності, конфліктність, розсіяність і неуважність;

- утруднення засинання, неспокійний сон;

- часткове зниження апети­ту; повільно їсть, не пере­жовує їжі, зменшення або надмірність маси тіла;

- часте нетримання сечі.

Рухова розторможеність, безцільна рухова діяль­ність, утруднена пізна­вальна діяльність


- явні ознаки хвороби (висока температура, почервоніння горла, блювання тощо);

- явне зниження апетиту або повне відмовлення, не вміє жувати їжі;

- зменшення маси тіла; тривале сильне збу­дження або апатія, плач, вередування;

безсоння;

-моторна, пізнавальна пасивність;

неконтактність;

- повна емоційна залеж­ність від дорослих;

- значно знижені показ­ники фізичного і розумового розвитку

Врахування цих психофізіологічних особливостей здоров'я дає змогу чітко окреслити межі взаємодії дорослого з дитиною. Визна­чення цих меж допоможе зберегти здоров'я дитини, не допустити його явного погіршення та створити оптимальні умови для кращого розвитку тих задатків, які закладені. Отже, головне — не нашкодити дитині! Тому дослухаємося до стану дитячого здоров'я. Це допоможе гармонізувати розвиток душі та тіла дитини, а також краще розкрити дитячі здібності.

Нормальний розвиток тіла, його вага та довжина важливі для нормального розвитку нервової системи дитини. Тому важливо знати біологічний вік та його співвідношення з паспортним. Біологічний вік вважається відповідним паспортному, якщо довжина тіла дитини не нижча за середню (порівняння відбувається зі стандартами фізич­ного розвитку), а річне зростання довжини тіла не менше ніж 4 см (табл. 2).

Таблиця 2
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Програма навчальної дисципліни «анатомія нервової системи та психофізіологія...
Анатомія нервової системи та психофізіологія з основами психогенетики. – Харківський національний педагогічний університет ім. Г....

Програма розвитку дітей від пренатального періоду до 3-х років «оберіг»
Запрошуємо до обговорення Програми розвитку дітей від пренатального періоду до 3-х років «оберіг»

Програма виховання І навчання дітей від 2 до 7 років 3 видання, доопрацьоване та доповнене
Програма виховання І навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» (3 видання, доопрацьоване та доповнене) розроблена на виконання Закону...

Всту п
Досі вона не відповідала цим нормам І становила 10 років для учнів, які вчаться у трирічній початковій школі (а таких 75%), І 11...

„З казкою подружиш здоровим будеш!” вміщує інтегровані заняття для...
З казкою подружиш – здоровим будеш!” вміщує інтегровані заняття для дітей 5-6 років життя з різних розділів програми фізичного виховання,...

Програма виховання І навчання дітей від 2 до 7 років
Міністерством освіти І науки України для використання у дошкільних навчальних закладах

Реферат Олександр Олесь

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку із...
Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років

Пояснювальна записка Тематичний план початковий рівень і-й рік навчання
Програма побудована на предметно практичній діяльності, яка для дітей 5-8 років є необхідною ланкою цілісного процесу комунікативного,...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка