Пошук по сайту


Уроку

УрокуГоловне управління освіти і науки

Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Дніпропетровський обласний інститут

післядипломної педагогічної освіти

Відділ освіти Новомосковської

районної державної адміністрації

Мар’янівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Вчитель Шрам Л.В.,

спеціаліст вищої категорії,

«вчитель-методист»

Тема уроку: Синтез музики та живописуЗміст уроку: Розкрити взаємовплив музики та живопису завдяки

порівнянню творів музичного та образотворчого

мистецтв, поява яких спричинена одним і тим самим

явищем життя – історичною подіє ХХ ст.– Великою

Вітчизняною війною.


Мета уроку: Навчити співвідносити живописні образи з музичними,

визначати внутрішні зв’язки, емоційну спорідненість у

творах музики й живопису, об’єднаних тематично;

поширити уявлення про втілення у музиці і образотвор –

чому мистецтві героїчних образів та зв’язок з життям

різних видів мистецтва; розкрити значення поняття:

фрески”, “експресія”, “авангардизм”, “сюїта”;

познайомитися з новою піснею, вивчити її перший куплет.

Розвивати музичну пам’ять, спостережливість та образне

мислення; виховувати інтерес і любов до музики, естетичні

смаки, формувати потребу сприймати високохудожні

твори музичного та образотворчого мистецтва.

Слухання та сприймання музичних творів:

А. Александров. “Священна війна” (фрагмент).

Д. Шостакович. “Симфонія №7” (фрагмент).

А. Штогаренко. Сюїта “Партизанські картини ”,

ІVч. На привалі ”, (фрагмент).

Л. Грабовський Cимфонічні фрески”.


Сприймання творів образотворчого мистецтва:

І. Тоїдзе. Родина-Мать зовёт! (плакат).

Л. Русов. “Ленінградська симфонія” (плакат).

О. Шовкуненко. “Портрет С. А. Ковпака” (репродукція).

М. Деригус. “Пісня про партизанів” (репродукція).

А. Константинопольський. “На привалі” (репродукція).

Г. Васецький. “Війна” (репродукція).

О. Хмельницький. “В імя життя” (репродукція).

Т. Гелембієвська. “Безсмерття” (репродукція).

Б. Пророков. Серія картин “Це не повинно повторитись”:

Біля Бабиного Яру”, “Тривога”, “За колючим дротом”,

Мати”.

Г. Клімт. “Життя і смерть” (репродукція).

П. Пікассо. Герніка” (репродукція).

Виконання музики: “Два кольори ”, муз. О. Білаша, сл. Д. Павличка.

Тип уроку: Урок поглиблення теми – музична картинна

галерея, презентація проектів.

Прийоми та методи: Метод емоційного дійства, бесіда, проблемно-

пошуковий, пояснювально-ілюстративний, презентація

проектів , синтез, порівняння, аналіз, узагальнення.

ТЗН: Інструмент, комп’ютер, мультимедійні засоби навчання.

Наочні посібники: Плакат із записом теми уроку, репродукції картин,

портрети композиторів: О. Александрова, Д. Шостаковича,

А. Штогаренка, Л. Грабовського, російського художника

Б. Пророкова, керівника партизанського руху України, двічі

Героя Радянського Союзу, С. А. Ковпака.

Мистецька абетка:

Слово “фреска” походить від італійського “fresco”, тобто свіжий, і

означає – малярство по сирій штукатурці.
Музична фреска насамперед пов’язана з певним світоглядом, що

виступає не лише як сукупність знань про світ, а і як

проекція особистісних форм світовідчуття.

Експресіясила враження, вияву яких-небудь почуттів, переживань.

Авангардизм узагальнююча назва течії сучасного музичного

мистецтва, яким притаманний розрив з традиціями

класичної музики, пошук нових форм та виражальних

засобів.
Сюїта (франц. –suite – послідовність, продовження) – твір, що

складається з завершених п’єс, різних за змістом

побудовою.

Хід уроку
І. Організаційний момент

1. Музичне вітання2. Оголошення теми та мети уроку

На сьогоднішньому уроці ми спробуємо розкрити новий аспект теми “Музика в діалозі з сучасністю” –“Синтез музики та живопису”, навчимось співвідносити живописні образи з музичними, визначати внутрішні зв’язки, емоційну спорід-неність у творах музики й живопису, об’єднаних тематично.
ІІ. Актуалізація опорних знань

Учитель. Що таке “синтез мистецтв”?

Учні. Це поєднання різних видів мистецтв, які рухаються назустріч і завжди доповнюють один одного.

Учитель. Які твори народжуються із поєднання музики, літератури, хореографії?

Учні. Поєднання поезії та мелодії народжує пісню, сплав музики і хореографії витворює балет, синтез драматургії, музики та образотворчого мистецтва утворює оперу.

Учитель. А чи може музика втілювати у своїх творах зорові враження?
Учні. Так. Наприклад, високі, достатньо голосно взяті звуки нам часто хочеться назвати “блискучими”. А раз так, то можна створити таку послідов-ність звуків, щоби зобразити блиск вогню – блискавку,мерехтіння зірок, сліпуче сонце, спекотний день, фантастичні образи. Світлий колорит музики може стати засобом зображання сходу сонця, а похмурий чи матовий – темної ночі. Музика не може конкретно намалювати, як художник на полотні, ніч чи день, але зате викликає уяву в слухача і дає можливість розвинутись фантазії.
Учитель. А що ви можете сказати про звукові ефекти?
Учні. Такі звукові ефекти, як шум природи (вигуки звірів, завивання вітру,

дзюрчання струмка, шум моря, спів пташок, дзижчання джмеля, гуркіт

грому…), не можна намалювати на полотні чи відобразити в скульптурі, а

тільки в музиці, використовуючи різноманітні штрихи та виконавські

прийоми, різні за тембром музичні інструменти. У цьому і перевага музики

над іншими видами мистецтва.

Учитель. Розгляньте схему деяких засобів виразності, якими “користуються”

музичне і образотворче мистецтва. В чому їх подібність?ІІІ. Сприймання та осмислення знань
1. Вступна бесіда

Одну і ту ж життєву ситуацію, картину, сцену чи епізод можна відтворити засобами різних мистецтв, і кожен митець використовує при цьому свої методи та зображувальні засоби залежно від мистецтва та особистого художнього задуму.

На формування поглядів митців ХХ століття, безперечно, вплинули дві трагічні події – дві світові війни. Вони не стояли осторонь, а намагалися всіма можливими засобами впливати на історію.

Світ охопили передчуття невідомості й невизначеності…Людина відчувала себе ніби розчавленою молотом часу. Мистецтво шукало різні шляхи для відображення тогочасних подій, розради душевного стану людей. З’явилося різко критичне ставлення до ідеалів класичного і романтичного мистецтва. Виникла нова художня течія – експресіонізм, представники якого, особливо в період світової війни, відтворювали темний, прихований бік реального життя.

У центрі уваги експресіоністів – тяжкі стани душі, породжені відчаєм, зображення негативних боків дійсності, співчуття до “принижених та ображених”. Світ образів музикантів-експресіоністів – сфера жаху і неспокійних передчуттів.  • Експресія – сила вираження,вияву яких-небудь почуттів, переживань; виразність.

2. Презентація проекту, емоційно споріднених творів музичного й живопис-ного мистецтва, об’єднаних тематично – Живописно-музичне панно

Слайд №1. Музичний супровід – гуркіт гармат.Слайд №2. Звуковий супровід – О. Александров “Священна війна” (фрагмент)
Слайд №3. Звуковий супровід – Д. Шостакович. Симфонія№7(фрагмент)Слайд№4. Звуковий супровід – А. Штогаренко. “Партизанські картини”,


Слайд №5.Слайд №6. ІVч. На привалі ”, (фрагмент).Слай д №7.3. Емоційно-оціночна бесіда

Учитель. Чи відчутна в живописі музична динаміка?

Учні. Так. Відтінки кольорів створюють відчуття динаміки.

Учитель. Яку ідею об’єднують музика і картини?

Учні. Патріотизм, мужність…
4. Слухання музики

  • Вступна бесіда. Сьогодні ми переглянемо звукову презентацію, яка так і нази-вається, “Синтез музики та живопису”. Переглядаючи презентацію ви познайомитесь з життєвим і творчим шляхом українського композитора Леоніда

Грабовського та російського художника-графіка Бориса Пророкова, а також побачите репродукції картин із серії Це не повинно повторитись та прослухаєте музичну композицію Симфонічні фрески.

Симфонічні фрески були написані під впливом вражень від серії картин Б. Пророкова, які стали гнівним протестом проти війни. Музика фресок дуже виразно і тонко відображає страшні події воєнних років і підкреслює саму назву серії – Це не повинно повторитись”.


  • Слово “фреска” походить від італійського “fresco”, тобто

свіжий, і означає – малярство по сирій штукатурці.


  • Музична фреска насамперед пов’язана з певним світоглядом, що виступає не лише як сукупність знань про світ, а і як проекція

особистісних форм світовідчуття.


  • Перегляд презентації проекту Синтез музики та живопису

Слайд №1.
Слайд №2.Слайд №3.
Слайд №4.Слайд №5. Звуковий супровід – Л. Грабовський “Симфонічні фрески ”Слайд №6.
Слайд №7.


Слайд №8.

Слайд №9.


Слайд №10.
  • Проблемно-емоційна бесідаУчитель. Які почуття у вас викликали Симфонічні фрески

Л. Грабовського та репродукція картин із серії Це не повинно

повторитися Б. Пророкова?

Учні. Ці твори викликають глибокі естетичні переживання, змушують

повертатися до історії, героїчного минулого нашого народу.

Учитель. У чому виявляється глибока емоційність головного задуму

Б. Пророкова?

Учні. Величні образи художника сповнені скорботи і благородного пафосу,

майже доведені до символу. Плакати Б. Пророкова перегукуються з

кращими плакатами радянського часу.

Учитель. Які почуття викликала у вас музика Л. Грабовський і чи допомогли

картини відчути і зрозуміти музику, і навпаки?

Учні. Музика Л. Грабовського викликає похмурі, гнітючі й скорботні почуття.

Вона дуже виразно і тонко відображає страшні події воєнних років.

А картини підкреслюють ці почуття.

Учитель. Чи можна провести аналогію між образами створеними П. Пікассо

та музичними образами – Л. Грабовського? Доведіть свою думку.

(Відповіді учнів).

5. Виконання музики (вокально-хорова робота)


  • Розспівування
  • Вступна бесіда


Тема добра, любові, людського щастя була актуальною в усі часи.

Материнська любов – чиста, світла й ніжна – оспівувалася багатьма митцями.

В своєму невеличкому за обсягом вірші поет Дмитро Павличко зумів показати життєвий шлях кожної людини – її сум, радість, тривогу та порівняти із рушником, що вишитий червоними і чорними нитками.

В поєднанні із музикою Олександра Білаша, цей вірш став найулюбленішою піснею, що увійшла до золотого фонду української пісні – це спокійна, задушевна, ніжна пісня.

  • Ілюстрація пісні у власному виконанні
  • Робота над піснею


Настройка на тональність, у якій написана пісня (сольфеджування тризвуків до-мінору), визначення тональності, розміру, тривалостей нот; розучування літературного та музичного тексту пісні з учнями: пояснення незрозумілих слів, ритмізація тексту, визначення структури мелодії (кількість фраз, подібність, неподібність), руху мелодії кожної фрази та об’єднання фраз у куплет, виконуючи спокійно, задушевно, ніжно, з почуттям.

ІV. Підсумок уроку

1.Систематизація знань

Панорама мистецького життя ХХ-ХІ століття характеризується посиленням взаємодії мистецтв. Музика, що розгортається в часі й обмежена рамками звучання і образотворче мистецтво, яке охоплює простір, завжди доповнювали один одного.

Відбувається інтенсивний рух назустріч, засвоєння одним видом мистецтва худож-

ньо-образних ресурсів, притаманних іншому. Як наслідок – поява унікальних творчих експериментів із пошуку відповідності звуку й кольору, жанрової взаємодії музики й живопису. Передумови такого синтезу в цілісності сприйняття світу людиною і зором, і слухом водночас.

2. Оцінювання учнів

3. Повідомлення домашнього завдання

4. Вихід учнів із класу під музику


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку Тема уроку
...

Уроку
Задачі уроку: ознайомити учнів з особливостями класу, відмінностями представників даного класу, розвивати мислення на основі матеріалу...

Уроку
Відомо, що в педагогічній методичній науці існують різні погляди на структуру уроку. Доктор педагогічних наук Мірошніченко Л. Ф....

Тема уроку
Мета уроку. Розкрити особливості процесу десталінізації в Україні та його суть

Уроку, да та Тема / підтема уроку
Розпитувати з метою роз’яснення І уточнення інформації та надання необхідних відповідей

Тема уроку
Мета уроку: удосконалювати вміння складати І розігрувати діалоги на професійну тему до запропонованої ситуації спілкування

План уроку музики №21 у 6 класі тема уроку: Доля генія зміст уроку...
Обладнання: роздатковий матеріал (слова пісень, характеристики музики, тощо), портрет композитора, ілюстрації, презентації Microsoft...

Уроку: вивчення нового матеріалу Жанр уроку
Тема: «Усеперемагаючий голос любові» (Урок позакласного читання. В. Шекспір «Ромео та Джульєтта»)

Уроку Тема уроку
Вавилонська вежа”. Біблійне пояснення виникнення різних мов на землі, символічне значення образу Вавилонської вежі

Тема уроку. Класифікація хімічних реакцій. Мета уроку
Мета уроку: узагальнити й систематизувати знання учнів про хімічні реакції; з`ясувати, за якими ознаками класифікують хімічні реакції;...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка