Пошук по сайту


К е. н., професор, завідувач кафедри обліку І аудиту

К е. н., професор, завідувач кафедри обліку І аудиту

Сторінка1/9
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Склад кафедри обліку і аудиту (тепер працюючі):

Даньків Йосип Якимовичк.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту

Alma mater

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський державний університет»

Дата закінчення

1970 р.

Галузь наукових інтересів

Бухгалтерський облік: теорія, історія. економічний аналіз виробничої діяльності

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

професор

Дата присвоєння в.з.

2007 р.

Поточне місце роботи

Кафедра обліку і аудиту, Економічний факультет, Ужгородський національний університет.

Почесні звання

«Відмінник освіти України»

Даньків Йосип Якимович кандидат економічних наук, професор кафедри обліку і аудиту Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет», 

Зміст

 [сховати

 • 1 Загальні відомості

 • 2 Викладацька діяльність

 • 3 Нагороди та відзнаки

 • 4 Наукова діяльність

 • 5 Вибрані публікації

 • 6 Контакти

Загальні відомості

У 1970 році закінчив Ужгородський державний університет за спеціальністю «Бухгалтерський облік, диплом з відзнакою;

Тема дисертації: ”Оперативний економічний аналіз виробничої діяльності”

Завідувач кафедри обліку і аудиту, заступник голови методичної комісії економічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Стаж науково-педагогічної роботи в вищих навчальних закладах України майже 46 років.

В Ужгородському університеті  працює з вересня 1970 р. – викладачем; з березня 1971 року – старшим викладачем; з вересня 1988 року – доцентом; а з квітня 1994 року - завідувачем кафедри обліку і аудиту по серпень 2013 р.; у березні 2014 р. за конкурсом знову був обраний на посаду завідувача кафедри обліку і аудиту терміном на 7 років і на якій тепер працює. Протягом 1989-2002рр. працював заступником декана економічного факультету.

Викладацька діяльність

Заступник голови державної екзаменаційної комісії з спеціальності «Облік і аудит». Активно впроваджує сучасні технології викладання та нові методи інтерактивного навчання.

Викладає курси:

 • «Бухгалтерський облік (загальна теорія)»,

 • «Історія бухгалтерського обліку»,

для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «магістр», «спеціаліст», «бакалавр».

Нагороди та відзнаки

За сумлінну працю та вагомий особистий внесок у справі підготовки висококваліфікованих фахівців у жовтні 1995 року, вересні 2006 року і жовтні 2015 року Міністерством освіти і науки України відзначався Почесними грамотами, а у жовтні 2000 року -- знаком “Відмінник освіти України”.

У червні 2011 року Вченою радою ДВНЗ «УжНУ» присвоєно почесне звання «Заслужений професор Ужгородського національного університету».

Обраний закордонним членом колегіуму Угорської академії наук.

Наукова діяльність

Напрям наукової діяльності: Бухгалтерський облік: теорія, історія. економічний аналіз виробничої діяльності

Останнім часом працює над дослідженням історії від зародження і до наших днів обліково-правової культури: Світ, Європа, Україна.

Здійснює керівництво науковою роботою студентів.

Вибрані публікації

Співавтор 4 колективних монографій, 1 підручник, 10 посібників, 142 наукових і 64 навчально-методичних видань.

Монографії:

1.Теорія бухгалтерського обліку (історичні та методологічні аспекти): монографія / / Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк. – Ужгород: Вид-во УжНУ- 1998.- 168 с.;

2. Даньків Й.Я. Гармонізація та стандартизація національної системи бухгалтерського обліку в Україні у контексті . європейської інтеграції / Развитие бухгалтерського учета и контроля в контексте европейской интеграции: Монография // Коллектив авторов под общей ред. Бутинца Ф.Ф.. – Житомир-Краматорск: ЧП «Рута», 2005. – 588с. (С.226-234).

3. Даньків Й.Я., Остап'юк М.Я. Історичні нариси обліково-правової культури: Європа і Україна (від зародження до наших днів): монографія / Й.Я.Даньків, М.Я.Остап'юк. - Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2015. - 160 с. ISBN 978-966-2095-98-2;

3.Даньків Й.Я. Теоретичні концепції заробітної плати (суть, форми та системи оплати в умовах організації виробництва) / Й.Я. Даньків, Остап’юк М.Я., В.Й. Даньків // Економічні та виробничо-економічні системи в координатах сталого розвитку: Колек. монографія /// за ред. А.О.Касич, М.М. Хоменко. – Кременчук: Кременчуцька міська друкарня, 2015. – 228 с. (Кременцуцький національний університет імені Михайла Остроградського). - Кременчуг, 2015. - С. 210-219. ISBN 978-917-641-041-6.
Підручники і навчальні посібники з грифом «Міністерства освіти і науки України»:

 1. Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік (загальна теорія): підручник / Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк.- К.: Знання, 2007.- 469с.

 2. Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік в галузях економіки: навч. посіб./ Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк.- -- К: Знання-Прес-2003.-206с. (перевидано у 2005,2007рр.)»;

 3. Даньків Й.Я. Стандартизація обліку і аудиту: навч. посіб./ Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк.- --К: Знання -2004.-- 310 с. . (перевидано у 2006р.);

 4. Лучко М.Р. Фінансовий облік: первинне спостереження і облікова реєстрація: навч. посіб. / М.Р. Лучко, М.Я. Остап’юк, О.І.Недошитко, М.С., Й.Я. Даньків. -- К: Знання., 2005. - 319 с.;

 5. Остап’юк М.Я. Історія бухгалтерського обліку: навч. посіб./ М.Р. Лучко, М.Я. Остап’юк, Й.Я. Даньків. - К: Знання,2005. - 276с. (перевидано у 2010р.)».


Навчальні посібники без грифу «Міністерства освіти і науки України»:

1.Смоленюк П.С.Бухгалтерський облік в основних галузях економіки України в умовах формування ринкових відносин: Навч. посіб. / П.С. Смоленюк П.С., М.Я. Остап’юк М.Я., М.Р. Лучко.- Ужгород: Карпати.- 1994. – 317 с.

2.Даньків Й.Я. Фінансовий облік в господарських товариствах: Навч. посіб./ Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк, М.Р.Лучко. - Ужгород:Карпати.-1995.-166с.

3.Даньків Й.Я. Теорія бухгалтерського обліку/ Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк, М.Р.Лучко.-Ужгород: УжНУ.-2001.-- 162 с.

4.Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Навч. посіб./ Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк, М.Р.Лучко. -Ужгород: УжНУ.-2002.--140 с.

5.Підприємництво та управління малим бізнесом: Навч. посіб.- Загальна редакція: Мікловда В.П., Крістос Калантарідіс / В.П. Мікловда В.П., Крістос Калантарідіс, М.І. Пітюлич, Й.Я. Даньків та інші. - Ужгород: Карпати, 2004. – 328 с. (українською та англійською мовами).

6.Остап’юк М.Я. Історія бухгалтерського обліку: навч. посіб./ М.Р. Лучко, М.Я. Остап’юк, Й.Я. Даньків. - К: Видавн. Європейського університету,2006. - 170с.
Вибрані наукові статті за 2005 – 2016 роки:


 1. Даньків Й.Я. Методика аналізу затрат на реконструкцію і модернізацію обєктів основних засобів для оцінки ефективності інвестиційних проектів в установах водоканалізаційного господарства / Й.Я. Даньків, Ю.М. Іванечко. - Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”- Випуск 17- Ужгород - 2005. - С.214-220.

 2. Даньків Й.Я. Економічний зміст прибутку та облік його використання в умовах трансформування економіки / Й.Я. Даньків, Я.В. Шеверя. - Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”- Випуск 18, - Ужгород - 2005. - С.222-228.

 3. Даньків Й.Я. Аналітичні можливості методу «директ-кост» під час прийняття оперативних рішень щодо оптимального способу виробництва продукції / Й.Я. Даньків, Р.С. Шулла. - Львів, Вісник Національного університету «Львівська політехніка», № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. - Видавництво Національного університету «Львівська політехніка» , 2007, -- С.73-83.

 4. Даньків Й.Я. Особливості обліку витрат та доходів перевезень на залізничному транспорті (методика і організація) / Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк, М.Р. Лучко. - Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”. Випуск 21. – Ужгород - 2005. - С.209-214.

 5. Даньків Й.Я. Accounting Information in Business Management / Marek Pribula [ED.] Inovacie podnikanie spolocnost / Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк Zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie podnikanie a inovacie podnikatel’ckych aktivit III/- Intermatioonal school of management Slovakia. Presov: VSMP ISM.- 2008. – C.36-40.

 6. Даньків Й.Я. Особливості організації бухгалтерського обліку і аудиту операцій з векселями в умовах економічної трансформації / Й.Я. Даньків, Н.П. Русин. - Науковий вісник УжНУ. Серія «Економіка». Вид-во Ужгородського національного університету. – 2007 - № 24 - С.241-246.

 7. Даньків Й.Я. Аналітичні можливості розвинутого директ-костингу при прийнятті стратегічних управлінських рішень по виробничій програмі підприємства / Й.Я. Даньків, Р.С. Шулла. - Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки, вип. 12, ч.ІІ. – Кіровоград: КНТУ, 2007. – С.15-26.

 8. Даньків Й.Я. Комплексна модель звіту про фінансовий стан як інформаційне джерело фінансово-економічного аналізу / Й.Я. Даньків, Я.В. Шеверя. - Моделювання систем і процесів обліку, аналізу та аудиту: Вісник Київського національного торговельно-економічного університету – 2008 - №5. - С.130-135.

 9. Даньків Й.Я. До питання методики здійснення бухгалтерського обліку на допоміжних виробництвах / Й.Я. Даньків, Ю.М. Іванечко. - Науковий вісник УжНУ. Серія «Економіка». Вид-во Ужгородського університету. – 2008 - № 25 - С.207-210.

 10. Даньків Й.Я. Методика та організація побудови багатомірної класифікації підприємств лісогосподарського комплексу / Й.Я. Даньків, І.Ю. Дишко. Науковий вісник УжНУ. Серія «Економіка». Вид-во Ужгородського університету. – 2009 - № 27 - С.46-49.

 11. Даньків Й.Я. Фінансовий аналіз неплатоспроможних підприємств на рівні регіону / Й.Я. Даньків, Г.М. Ножова. - Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки// Випуск 23, частина ІІ. – Черкаси: ЧДТУ - 2009. - С.17-22.

 12. Даньків Й.Я. Алгоритм прийняття управлінських рішень на основі аналізу спеціалізованої фінансової звітності/ Й.Я. Даньків, Я.В. Шеверя. - Науковий вісник – Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія -2009 -- №4 (82) - С.81-94.

 13. Vitaliy Smirnov. The Segmental Categorization of Configurational Approach to Strategy Development / Vitaliy Smirnov, Yosyp Dankiv, Volodymyr Dankiv. - 3rd Central European Conference in regional Science/Conference proceedings. – Oktober 7th – 9 th, 2009. – Kosice, Slovak rehublic/ (pp. 968 – 992): Technical University of Kosice, Faculty of Economics, Kosice, 2009 (ISBN 978-80-553-0329-1).

 14. Даньків Й.Я. Еволюція бухгалтерського обліку/ Й.Я. Даньків, М.Я Остап’юк.- Ekonomiczne Relacje w Unii Europejkiej. Wybrane Zagadnienia. –Zielona Gora, 2009. – Р. 303-309. (Польща).

 15. Даньків Й.Я. Історичний розвиток основних форм бухгалтерського обліку / Й.Я. Даньків, М.Я Остап’юк.- Ekonomiczne Relacje w Unii Europejkiej. Wybrane Zagadnienia. –Zielona Gora, 2009. – Р. 319-327. (Польща).

 16. Даньків Й.Я. До питання обліку та аналізу діяльності підприємств в мовах інфляції / Й.Я. Даньків, Н. Кізима М.Я. Остап’юк. - Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету: Економічний аналіз, випуск 4 – 2009 - С.359-363.

 17. Даньків Й.Я. Вплив облікової політики підприємства та креативності на показники фінансової звітності / / Й.Я. Даньків, Я.В. Шеверя. - Науковий вісник УжНУ. Серія «Економіка». Вид-во Ужгородського університету. – 2010 - № 29/1 - С. 206-210.

 18. Даньків Й.Я. До питання виникнення подвійної бухгалтерії та її експансію / Й.Я. Даньків, М.Я Остап’юк.- Бухгалтерський облік і аудит - № 3– 2010. – С.13-18.

 19. Даньків Й.Я. Історія становлення обліково-правової культури України / Й.Я. Даньків, М.Я Остап’юк.- Бухгалтерський облік і аудит - № 6 – 2010. – С.34-39.

 20. Даньків Й.Я.Показники доходності як критерії оцінки ефективності діяльності підприємства / Й.Я. Даньків, Г.М. Ножова. - Technicka univerzita, Ekonomicka fakulta, Kosice. Міжнародна наукова конференція «National and regional economics VIII». Hersany. 13-15. Oktober 2010, Slovak rep (ISBN 978-80-553-0517-2); Електрон. ресурс: http://www3.ekf.tuke.sk/konfera2010/zbornik/files/konfera2010_zbornik.pdf , 2010. - С.156-168.

 21. Даньків Й.Я. Подання та оприлюднення фінансової звітності: забезпечення доступності даних / / Й.Я. Даньків, М.В. Яцко. - Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки [ Текст ]// Випуск 28: У трьох частинах / М-во освіти і науки України, Черкас. дер. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ—2011 -- Частина 1. - С.9-14.

 22. Даньків Й.Я. До питання вдосконалення управління та обліку інвестиційною діяльністю / / Й.Я. Даньків, М.Я., Л.І. Калинчук, М.Я. Остап’юк. - Вісник Львівської комерційної академії / [ред.. кол. : Башнянин Г.І., Анопій В.В., Вовчак О.Д. та ін.] – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії. 2011. – Вип. 36. – 486 с. – (Серія економічна). – 2011 - С.114-117.

 23. Даньків Й.Я. Riadenie, organizacia lekarni a informacnu podporu/Управління, організація діяльності аптечних закладів та їх інформаційне забезпечення / / Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк, О.П. Хом’як. - Inovacie – podnikanie – spolochnost , №5_Zbornik vedeckych prispevkov. – Vysoka skola medzinarodneho podnikania v Presove (Slovakia), - №5 - 2012. – 22-30. (ISBN: 978-80-89372-40-9).

 24. Даньків Й.Я. Зародження облікової культури в Європі / Й.Я. Даньків, М.Я Остап’юк.- Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: Проблеми теорії, методології, організації: Збірник наук. праць націон. Акад. статистики, обліку та аудиту. -- К.: Бізнес Медіа Консалтинг - №1(8) .- 2012 – С. 58-66.

 25. Даньків Й.Я. Від зародження облікової культури до експансії подвійної бухгалтерії / Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк, Н.І. Ценклер. - Вісник Житомирського державного технологічного університету/ Економічні науки. Житомир. - 2012 - № 3(61) – С. 260-263.

 26. Даньків Й.Я. Обліково-правова культура на території України в період від ранього до пізнього середньовіччя / Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк, Н.І. Ценклер.- Technicka univerzita, Ekonomicka fakulta, Kosice. Slovak rep/Kluchove kompetencie v oblasti podnikania// Zbornik vedeckych prac//vystup z projektu KEGA 80-553-1214-9) - 2013.-Електрон. ресурс: CD (Словакія, Кошіце, Технічний університ)

 27. Даньків Й.Я. Господарство і облік в Західній Україні від княжої доби до совєтської окупації (короткий історичний екскурс) / Й.Я. Даньків, М.Я. Остапюк, І.П.Шинкар -- Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: Проблеми теорії, методології, організації: Збірник наук. праць націон. акад. статистики, обліку та аудиту, №1(8) - К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2014. –С.33-43.

 28. Даньків Й.Я. Економіка древньоісторичного періоду та Київської Русі (економіко-податковий та обліково-правовий аспекти) / Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк, В.Й. Даньків, О.С. Молнар. - Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. зб. наук. праць. -- Вип.1 (28) - Житомир: ЖДТУ - 2014. – С.86-95.

 29. Даньків Й.Я. Бухгалтерський облік як споконвічна народна наука і підґрунтя економіки (до 520-річчя публікації першої книги по бухгалтерському обліку) / Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк, В.М. Панасюк. - Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, К.:Міжнарод. гуманітар. ун-т - №10 – 2015 – С.272-275.

 30. Даньків Й.Я. Економіка управління, облік та право України-Русі ІХ-ХІУ ст.(короткий історичний огляд) / Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк, Н.М. Шостаківська.- Науковий вісник УжНУ. Серія «Економіка». Вид-во Ужгородського університету. –2015 -№ 45, т.2. - С. 86-90

 31. Даньків Й.Я. Лука Пачіолі (Пачіоло) – основоположник бухгалтерської науки (до 570 річчя з дня народження і 500 річчя з дня смерті) / Й.Я. Даньків, М.Я. Остап’юк, С.В. Долинський. - Бухгалтерський облік і аудит - № 7– 2015 – С.3-7.

 32. Dankiv Y.Tariff norming of wages (Тарифне нормування заробітної плати): Наукова стаття / Y.Dankiv, M. Ostap’uk, V. Dankiv // Problem of social and economic development of business: Collection of scientific articles. Vol. 1 –Publishing house “BREZZE”, Montreal, Canada, 2014. – C. 226-231. ISBN 978-1-926711-19-5

 33. Даньків Й.Я. Італійський вплив та особливості обліку в інших країнах Європи в середні віки / Й.Я. Даньків, М.Я. Остап'юк.- Науковий вісник УжНУ. Серія «Економіка». Вид-во Ужгородського університету. – 2015 - № 2 (46) - С. 345 - 350. ІSSN 2409-6857.

 34. Даньків Й.Я. Раймонд де Рувер про виникнення подвійної бухгалтерії (реалії та сумніви) / Й.Я. Даньків, М.Я. Остап'юк.- Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. збір. наук. пр. Вип. 2 (32). – Житомир: ЖДТУ - 2015 - С. 153 - 162. ІSSN 1994-1749.

 35. Даньків Й.Я. Інвестиційні властивості капіталу в теорії бухгалтерського обліку / Й.Я. Даньків, Я.Д. Крупка, М.Я. Остап'юк, О.М. Гетьман. - Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. - Луцьк.: ВІЕМ. - №11 - 2015 - С. 56-72. ІSSN 2224-8609

 36. Dankiv Y.Ya.The financial and economic situation in Ukraine in the Austro-Hungarian and Russian empires at the end of the 18th century and the beginning of the 20th century» /Dankiv Y.Y., Ostapyuk M.Y., Dankiv V.Y., Tsenkler N.I. (укр.:Фінансово-економічне становище України в складі Австро-Угорської та Російської імперій кінця ХУІІІ – початку ХХ століть), Perspectives (Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove). - № 2- 2015. – С.134-144. ISSN  1339-8245.

 37. Даньків Й.Я. Облік витрат в промисловості на охорону навколишнього середовища та

покращення техноекологічної ситуацї / Й.Я. Даньків, М.Я. Остап'юк, П.Ю. Остап'юк.- Науковий вісник УжНУ. Серія «Економіка». Вид-во Ужгородського університету. – 2016 - № 1 (47) - С. 446 - 450. ІSSN 2409-6857.

 1. Даньків Й.Я. Вплив аграрної реформи 1848 року в Австро-Угорщині на розвиток

бухгалтерського обліку в Західній Україні / Й.Я. Даньків, М.Я. Остап'юк, Н.Й. Галушко.- Системи забезпечення управління підприємством: сучасний стан та перспективи розвитку: Збірник наукових працью – Харків: ХІБМ – 2016. - С. 153 - 159.

 1. Данькив Й. Процессный характер как национальная особенность бухгалтерского учета и

финансовой отчетности в Украине / Й. Данькив, М. Яцко // "Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale", conferinţă ştiinţifică internaţională (5 ; 2016 ; Chişinău). Paradigma contabilităţii şi auditului: realităţi naţionale, tendinţe regionale şi internaţionale = Paradigm of accounting and auditing: national realities, regional and international trends : Comunicări ale conferinţei ştiinţifice internaţionale, Ed. a 5-a, 1 aprilie, 2016 / com. şt.: Lazari Liliana, Grigoroi Lilia, Ţurcanu Viorel [et. al.]. – Chişinău : S. n., 2016 (Tipogr. "Arva Color"). – 376 p. – с. 80-87
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

поділитися в соціальних мережахСхожі:

К е. н., професор, завідувач кафедри обліку І аудиту
Кафедра обліку І аудиту, Економічний факультет, Ужгородський національний університет

Робоча програма навчальної дисципліни
Галецька Тетяна Іванівна, викл кафедри фінансів, обліку І аудиту Харчук Юлія Юріївна

Лісове та мисливське господарство Галичини
Д.І. Дзвінчук, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри державного управління Івано-Франківського національного технічного...

О. Ф. Лобода Дистанційний курс з географії «Економічне районування»
Рецензент: Пересадько Віліна Анатоліївна, професор, завідувач кафедри фізичної географії та картографії, декан геолого – географічного...

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Мацько Любов Іванівна – завідувач кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,...

Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Мацько Любов Іванівна – завідувач кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова,...

Методика викладання психології підручник Київ 2012 Рецензент и
Киричук О. В. доктор педагогічних наук, професор, академік апн україни, завідувач кафедри психології Інституту державної служби зайнятості...

Програма розвитку дітей від пренатального періоду до 3-х років «оберіг»
Науковий керівник: Богуш А. М., дійсний член напн україни, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії І методики...

Навчально-методичний посібник Кафедра філософії та методології державного управління
В. М. Князєв, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та методології державного управління наду ( Вступ,...

Навчальна програма
Т. Ю. Круцевич – завідувач кафедри теорії І методики фізичного виховання, рекреації та оздоровчої фізичної культури Національного...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка