Пошук по сайту


Тема 2.5. Ситуаційні теорії лідерства - Корпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво...

Корпоративна політика та лідерство. Навчальний посібник -київ: Видавництво наду,2005. Частина ІІ лідерство Укладач Ліпенцев А. В. вступ Актуальність вивчення курсу

Сторінка2/6
1   2   3   4   5   6

Тема 2.5. Ситуаційні теорії лідерства
Ситуаційний аналіз ефективної поведінки лідера. Передбачає вивчення лідерських якостей залежно від конкретної ситуації:

 • концепція Танненбаума-Шмідта;

 • концепція Фідлера;

 • концепція Херсея-Бланшарда;

 • концепція Хауза-Мітчела;

 • концепція Стінсона-Джонсона;

 • концепція Врума-Йеттона-Яго.Модель прийняття рішень В.Врума


Модель прийняття рішень передбачає, що оцінка менеджером поточної ситуації здійснюється у відповідності з атрибутами проблеми особлива увага звертається на технічну кваліфікацію співробітників і їх ставлення до рішень керівництва.


Основні характеристики поточної ситуації

в моделі рішень В. Врума 1. Яку роль в ухваленні рішення відіграє рівень технічної кваліфікації співробітників?

 2. Яку роль в ухваленні рішення відіграє його схвалення підлеглими?

 3. Як оцінюється необхідний для ухвалення рішення об’єм інформації?

 4. Наскільки добре структурована проблема?

 5. Як сприймуть ухвалене рішення підлеглі?

 6. Чи дійсно співробітники розділяють цілі, які їм необхідно досягти при виконанні робочого завдання?

 7. Як оцінюється ймовірність конфліктів між підлеглими в процесі прийняття рішень?

 8. Чи мають співробітники достатній для ухвалення рішень об’єм інформації?Вимір рішення-якість включає оцінку вартості і доступності інформації і питання про рівень структурування проблеми, а вимір працівник-одобрення передбачає аналіз рівня довіри до керівника, попереднє одобрення управлінського рішення співробітниками, степінь спільності їх індивідуальних цілей і задач організації, ймовірність конфліктів між працівниками. Дослідження поточної ситуації в структурованому форматі дерева рішень дозволяє менеджерам виділити декілька унікальних видів проблем.

Атрибуція управлінської проблеми дозволяє менеджеру використовувати отримані висновки для здійснення вибору адекватного стилю керівництва, враховуючи часові обмеження, географічну дисперсність працівників, мотивацію керівника до економії часу і розвитку підлеглих. Автори моделі вважають, що менеджер має нагоду застосувати один з описаних нижче підходів:

 • авторитарний I — використовуючи інформацію, що є, керівник ухвалює самостійне рішення;

 • авторитарний II — менеджер одержує у підлеглих додаткову інформацію і ухвалює рішення;

 • консультативний I — перед ухваленням рішення лідер проводить індивідуальні співбесіди з підлеглими, в ході яких з'ясовує їх ставлення до проблеми;

 • консультативний II — перед ухваленням рішення керівник проводить збори з групою підлеглих, на якому його учасники обговорюють проблему і пропонують різні варіанти можливих дій;

 • груповий II — лідер проводить нараду, на якій група обговорює проблему і ухвалює злагоджене рішення.


Передбачається, що модель Врума дозволяє менеджерам класифікувати проблему, що виникає, відповідно до запропонованих критеріїв. Допускається, що менеджери здатні і бажають пристосовувати свій стиль керівництва до обставин, що супроводжують кожне важливе рішення. І нарешті, висловлюється припущення, що працівники позитивно сприймають зміну менеджером стилів керівництва і його оцінку ситуації. В тому разі якщо всі допущення справедливі, використання моделі сприяє вибору менеджером адекватного стилю керівництва.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Модель ситуаційного лідерства Стінсона-ДжонсаМодель ситуаційного лідерства Стінсона-Джонсона стверджує, що хоча інтерес до стосунків з боку лідера є більш важливим в тому випадку, коли послідовники виконують високоструктуровану роботу, рівень зацікавленості роботою при цьому повинен визначатись лідером як в залежності від характеристик послідовників, так і від характеру самої роботи, що ними виконується.

Таблиця 2.2.

Приклади застосування моделі ситуаційного лідерства „шлях-мета”


Ситуація

Стиль лідера

Вплив на підлеглого

Результат

 1. Амбіційне завдання

Директивний стиль

Забезпечує направленість і ясність в діях

Докладається більше зусиль

 1. Недостатня винагорода

Директивний стиль

Вказує шлях до винагороди чи збільшує винагороду

Докладається більше зусиль

 1. Нудна і нецікава робота

Підтримуючий стиль

Підвищує зацікавленість роботою

Докладається більше зусиль

 1. Невпевненість в своїх силах

Підтримуючий стиль

Полегшує розуміння ролі і посилює очікування винагороди

Докладається більше зусиль

 1. Відсутня можливість відзначитись

Стиль, орієнтований на досягнення

Забезпечує напружені і визиваючі цілі

Докладається більше зусиль

 1. Задачі і цілі не визначені
Виясняються цілі і параметри роботи

Докладається більше зусиль


Таблиця 2.3.

Модель Стінсона і Джонсона

(вибір лідерського стилю в залежності від ситуації)

Структурованість роботи

Низька

Висока

Можливості послідовників

Високі


Низький інтерес до відносин

і

низький інтерес до роботи

Високий інтерес до роботи

і

високий інтерес до відносин

Низькі


Високий інтерес до роботи

і

низький інтерес до відносин

Високий інтерес до відносин

і

низький інтерес до роботи

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
1   2   3   4   5   6

Схожі:

Тести до кожної теми (в 2-х частинах) частина 1 (граматика в таблицях)...
«Deutsch ist einfach», частина 1 (граматика в таблицях)/ навчальний посібник з німецької мови для самостійної роботи студентів вищих...

Українська мова професійного спілкування рекомендовано Міністерством...
Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу української мови Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича

Тема заняття
Леоненко П. М теорія фінансів: Навч посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. ( ст. 282-289)

Робоча навчальна програма з дисципліни“Паблік Менеджмент: лідерство та організаційна культура”
Львівський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління

Тема: Радянська модернізація України (1929-1938 роки). Західноукраїнські землі у 1921-1938 роках
Кого із названих партійних діячів можна назвати потенційним опонентом Й. Сталіна в боротьбі за лідерство?

Методичні вказівки до вивчення курсу
Методичні вказівки до вивчання курсу "Соціологія життєвого середовища" для студентів усіх напрямів підготовки денної та заочної форм...

Тема. Суть фінансів їх функції І роль в суспільстві
Леоненко П. М теорія фінансів: Навч посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2005. 480с. ( ст. 5-107)

Укладач Н. Квітка
Методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку / Укладач Н. Квітка....

11. Керівництво та лідерство в організації Сутність, основні засади керівництва та лідерства
При цьому успішним керівництвом можна вважати таке, за якого існують налагоджені стосунки між управлінцями та їх підлеглими, ініціативність...

Бюлетень нових надходжень за квітень 2014 року
Кармелюк, Г. І. Теорія ймовірностей та математична статистика : посібник з розв'язування задач : навчальний посібник для студентів...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка