Пошук по сайту


Висновки до розділу 2 - Київський національний лінгвістичний університет на правах рукопису дорофеєва маргарита сергіївна

Київський національний лінгвістичний університет на правах рукопису дорофеєва маргарита сергіївна

Сторінка14/24
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

Висновки до розділу 2


  1. Розгляд онтологічного рівня категорії суб’єкта в політичному тексті викликав необхідність делімітації понять “політична мова”, “політичний дискурс”, а також чіткого термінологічного визначення суб’єкта мовлення з урахуванням положень політичної лінгвістики і теорії мовленнєвого впливу. Термін політична мова складається із трьох площин значення: інституціональної мови, що охоплює внутрішню функціональну комунікацію в межах державних установ, а також публічні промови політиків; приватної громадської комунікації щодо політичних питань будь-якого роду; посередницької аналітичної мові засобів масової інформації.

Політичний дискурс у прагмалінгвістичному розумінні визначено як сукупність дискурсивних практик, що ідентифікують учасників політичного дискурсу або формують конкретну тематику політичної комунікації.

Суб’єкт мовлення в межах зафіксованого політичного виступу отримує дефініцію експліцитного та / або імпліцитного вербального відтворення образу мовця в тексті за допомогою добраних мовних одиниць і мовленнєвих форм – його корелятів.

  1. В основу типології політичних виступів було покладено схему різновидів політичної мови. Окремі жанри текстів належать до вектору мови політиків інституціональної площини значень. Фундамент нашої класифікації склав принцип адресованості політичних виступів: “всередину”, тобто внутрішній (інтернальний) тип комунікації і “назовні”, тобто публічний (екстернальний) тип політичного спілкування. Враховуючи прагмалінгвістичні фактори адресанта, адресата, комунікативної ситуації та посередника було створено таблицю типових жанрів політичного виступу за принципом адресованості. Для подальшого аналізу категорії суб’єкта ми обрали два типи політичних текстів: інтернальний жанр “урядова заява” та екстернальний жанр “урочисте звернення”.

  2. З погляду теорії мовленнєвого впливу ми вважаємо засоби вираження суб’єкта мовлення механізмами непропозиційного викривлення реальності. В процесі аналізу мовних механізмів маніпуляції адресатами були виділені такі типи мовних трансформацій пропозиційного змісту: анулювальні, фіктивні, індефінітні, модальні. До анулювальної трансформації нейтрального стану справ належить елімінація із пропозиційної частини висловлення позначень учасників дій та комунікативно значущих елементів. Такі трансформації відбуваються, як правило, на синтаксичному рівні в результаті пасивізації або номіналізації інформативної частини висловлення. Фіктивна трансформація додає до нейтрального змісту пропозиції неіснуючі або хибні елементи, тобто фіктивних учасників подій, нереальні продукти мовленнєвої діяльності та/або ідеологеми. Індефінітна трансформація пропозицій містить заміну позначень суб’єктів дії на узагальнення, описи, абстракції, евфемізми, які викликають неозначеність в інтерпретації інформації. У синтаксичному плані індефінітні трансформації реалізуються в предикаційних згортках, а також суб’єктних та об’єктних підрядних реченнях. Модальні трансформації пропозицій відбуваються за рахунок протистояння з одного боку, гіпотези про стан справ, з іншого боку, його істинного або хибного опису.

  3. Категорія суб’єкта як втілення засобів варіативної інтерпретації дійсності реалізується у значущому варіюванні мовних одиниць лексичного, синтаксичного та текстового рівнів у політичному виступі. На номінативному рівні відбувається варіювання понять-ідеологем в опозиційних дискурсах. Варіюванню підлягають насамперед ті одиниці, які спроможні зайняти позицію підмета в реченні та виконувати денотативну функцію. Значуще варіювання ідеологеми, тобто прагматичний вибір одного з мовних засобів для позначення того чи іншого фрагменту дійсності промовцем, веде до варіативної інтерпретації дійсності з боку адресатів. Основні положення цього розділу відображені в публікаціях автора [66].РОЗДІЛ 3
ПРАГМАТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ СУБ’ЄКТА В ПОЛІТИЧНИХ ПРОМОВАХ КАНЦЛЕРІВ ФРН ПОВОЄННОГО ПЕРІОДУ

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   24

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни одеський національний університет...
України, доцент, завідуючий кафедрою міжнародного права Одеської національної юридичної академії

Н. О. Чермалих Київський національний лінгвістичний університет «що я залишу в спадок ?»
Рец на: Рьокан. Вибрані поезії / Переклад Івана Бондаренка. – К., 2008. – 264 с

Сv пастернак-Таранушенко Олена Дмитрівна
Київський національний лінгвістичний університет, факультет германської філології, спеціальність – мова І література (німецька),...

“проблеми планування в ринкових умовах ”
Національний Таврійський університет ім. Вернадського, Одеський державний економічний університет, Одеський національний політехнічний...

М. О. Сушко Київський національний лінгвістичний університет
Специфіка в’єтнамських складів у звуковому відношенні характеризується в першу чергу тим, що кожному складу властивий певний рух...

Я. А. Крошка Київський національний лінгвістичний університет
Кнр, усвідомлюючи, що вже в середині XXI ст. Китай може посісти провідні позиції серед світових лідерів. Цей процес зумовлений не...

О. А. Щуровська Київський національний лінгвістичний
Явище регіональної диференціації та проблема уніфікації арабської військової термінології

Двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Малихін О. В
Державної установи Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці (далі ду «нндіпбоп»)

І. В. Срібняк Київський національний лінгвістичний
Нині володіння інформацією значною мірою уможливлює спілкування людей та забезпечує отримання ними певної суми практичних та теоретичних...

Програма конференції
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. КиївБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка