Пошук по сайту


Курсова робота на тему: «Фреймове структурування навчального матеріалу на уроках мови та літератури»

Курсова робота на тему: «Фреймове структурування навчального матеріалу на уроках мови та літератури»

Відділ освіти

Апостолівської райдержадміністрації

Червонотоківська ЗШ І-ІІІ ст.
Післякурсова робота

на тему:

« Фреймове структурування

навчального матеріалу

на уроках мови та літератури»


Підготувала

вчитель української мови

та літератури

Васильченко С.Д.

2013

Оновлення змісту мовної освіти потребує трансформації технологій навчання української мови, розробки інноваційних методик, спрямованих на формування мовної особистості, яка адаптована до конкретних соціальних умов. Однією з провідних у навчання української мови є пізнавальна діяльність.
Застосування когнітивної методики навчання актуальне з огляду на все ще недостатній рівень комунікативної підготовки учнів та сформованості в них умінь використовувати мовні знання в конкретних життєвих ситуаціях. Дана методика зумовлена необхідністю переосмислення основних завдань засвоєння учнями української мови.

Своєрідність її полягає в тлумаченні навчальних мовних одиниць як концептів.
Метою когнітивної методики є опанування учнями мовних одиниць як концептів. Для когнітивної методики важливою є ідея

фреймів, що на думку вчених, є компонентами концептосистеми.
Фрейм (англ.- каркас,будова, система)- це своєрідна структура,шаблон,що відображає в свідомості людини певні ситуації, за якими творяться нові. Цей процес пов′язаний з мовою, тому має стосунок і до її навчання.
Актуальність фреймових структур полягає в тому, що на виклад великого об′єму матеріалу сто років тому назад потрібно було цілий курс лекцій, тепер можна пояснити за декілька хвилин за допомогою двох-трьох написаних на дошці формул.

Саме інноваційні процеси є механізмом інтенсивного розвитку школи і педагогіки.
Ф. Ніцше писав: «Людина-це стріла, пущена в майбутнє» Стріла реалізує себе в леті! Дати дитині цей лет - завдання вчителя.

Отже, фрейм (англ. frame — «каркас», «рамка») — це структура, що описує деякий складний об'єкт або абстрактний образ або модель для представлення деякої концепції (стереотип сприйняття).
Модель містить слоти, визначені фасетами. З такої моделі певної концепції нічого не можна забрати, атрибути моделі можна лише заповнити.
Загальну ідею фреймового способу подання знань сформулював Марвін Мінський (англ. Marvin Minsky) стосовно зорового сприйняття об'єктів. За визначенням М. Мінського, фреймом є один з перспективних видів об'єкта сприйняття, який можна формально представити деякою структурою у вигляді графа. Верхня вершина такого графа відповідає найменуванню об'єкта, а підпорядковані вершини — елементам цього об'єкта, що їх видно спостерігачеві з певної точки. Зміна положення об'єкта відносно спостерігача призводить до формування інших фреймів, оскільки видимими тут можуть бути інші елементи. За думкою автора, елементи, які стають при цьому невидимими, не зникають з пам'яті, а запам'ятовуються, що відображається і в формальному записі нових фреймів. Це має вираз в тому, що

між такими елементами та найменуваннями нових фреймів встановлюється зв'язок з поміткою про те, він є неявним. В результаті ті самі елементи можуть повторюватися в різних фреймах.
Запропонована автором форма запису фреймів дозволяє не дублювати такі елементи, а використовувати їх як спільні термінали для певної групи фреймів.

Група фреймів, що пов'язані між собою, утворює систему.

За уявленням М. Мінського, у довгостроковій пам'яті людини зберігається великий набір систем фреймів, що використовуються, наприклад, під час розпізнання людиною зорових образів. З цією метою в пам'яті активується такий фрейм (або система), який найбільше відповідає гіпотезі про об'єкт сприйняття, що й забезпечує високу швидкість його розпізнання та осмислення.
Така уява про фрейми отримала в подальший розвиток та інтерпретацію. Фрейм зараз, як правило, ототожнюється зі стандартною, стереотипною ситуацією, що включає деяку множину конкретних однорідних ситуацій. Залежно від класу ситуацій розрізняють фрейми візуальних образів, фрейми-сценарії, семантичні фрейми і т. ін.
Структура фрейма

Структура фрейма включає три основних типи даних: поняття (назва фрейма), характеристика (назва термінала — вершини нижнього рівня), значення характеристики (заповнювач термінала). У зв'язку з цим можна вважати, що у фреймі реалізовано деякі загальні принципи, що властиві організації баз даних, де як одиниці виділяються об'єкти, характеристики та їхні значення, а також семантичним сіткам, у яких розрізняють абстрактний та конкретний рівень. Фрейм надає засоби організації знань в слотах, що містять характеристики та структури. В моделі фрейма — це щось на зразок схеми з категоріями і підкатегоріями. Фрейм — це абстрактний образ для представлення деякого стереотипа сприйняття. Наприклад, згадування слова «кімната» породжує у слухачів образ кімнати: житлове приміщення з чотирма стінами, стелею, підлогою, вікнами та дверима, площею приблизно 6-20 м².

В теорії фреймів такий образ кімнати називають фреймом кімнати, фреймом також називають і формалізовану модель для представлення образу. З такої моделі не можна нічого забрати, але є можливість заповнення певних дірок в атрибутах, таких як кількість вікон, колір стін, висота стелі, покриття підлоги та інше. Розрізняють фрейми-взірці або прототипи, які зберігають-

ся в базі знань, та фрейми екземпляри, котрі створюють для відображення фактичних ситуацій на основі даних, що надійшли. Модель фрейма є достатньо універсальною, оскільки дозволяє відобразити все різноманіття знань через фрейми структури, які використовуються для позначень об'єктів та понять (позика, заклад, вексель); ролей (менеджер, касир, клієнт); сценаріїв (банкрутство, зібрання акціонерів, святкування уродин); ситуацій (тривога, аварія, робочий режим пристрою) і т. д.

Базові елементи фреймів.

Слоти визначають атрибути або процедурні знання, пов'язані з його атрибутами, для поняття, представленого фреймом.

Кожен слот може містити один або більше фасетів. Фасети описують тип значень, дозволені значення, число значень та інші властивості значень, яких може набувати слот. Фасети (або їх

ще деколи називають підслотами) описують деякі знання або процедури про атрибут в слоті. Фасети можуть мати різну форму:

Значення. Це є описом атрибута, такий як голубий, червоний, або жовтий для кольору слота.

За-замовчуванням. цей фасет використовується, якщо слот порожній, тобто без будь-якого опису. Наприклад, якщо у фреймі автомобіля одне із замовчуваних значень є число коліс автомобіля,, яке рівне чотирьом. Це означає, що ми можемо припустити, що машина має чотири колеса, якщо не вказано інакше.

Діапазон. Діапазон вказує якого типу інформація може з'явитись в слоті (такі як лише цілі значення, два десяткові знаки чи 0..100).

Інші слоти можуть містити вказівники та інші фрейми, правила, семантичні мережі або будь-який інший тип інформації.
Більшість систем штучного інтелекту використовують набір фреймів, що з'єднані один з одним певним числом і творять певну ієрархію. Однією з найважливіших властивостей фреймів в таких ієрархіях є наслідування властивостей. Фрейм-потомок містить фактичні значення атрибутів-слотів, які такі самі, як в батьківському фреймі, який подає загальніший опис сутності.

Модель фрейма є універсальною, оскільки дозволяє відобразити

усе різноманіття знань про світ через:
1. Фрейм-структури для позначення об′єктів і понять

(позика, вексель, заробіток)

2. Фрейм-ролі (менеджер, касир,клієнт, вчитель )

3 Фрейм-сценарії (банкрутство, збори, урок)

4.Фрейм-ситуації (тривога, аварія, робочий режим пристрою, виконання вправи)
Структура:
*Поняття (назва фрейму)

*Характеристика (назва термінала- вершини

нижнього рівня)

*Значення характеристики (заповнювач термінала)
Наприклад:
Фрейм « Дитина»

↓ ↓ ↓ ↓

людина. особа особа проживає

менше12 р. чоловічої, з дорослими.

жіночої

статі.
Фрейм «Відвідати кінотеатр»

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

увійти знайти сісти переглянути поділитися

місце фільм враженнями

Класифікаційні фрейми- ті, що відображають принципи організації мовної системи

(Фрейми « Класи слів», «Типи текстів»…)
Ситуативні фрейми- знання немовного характеру

(Фрейм «Назви місяців»)

Периферійні номінації і компоненти концепту «Жіночість»

Фрейм «Жінка» Фрейм «Жіночий»

↓ ↓
Особа жіночої статі Оцінні якості
Представниця певної національності Схожий на дівчину
Зовнішній вигляд
Особа середнього класу
Вік
Фрейм «Сенс життя»

(за драмою-феєрією Лесі Українки «Лісова пісня»)

↓ ↓

Висока мрія

Сіра буденщина


віра

ідеал

світло

чистота помислів

добро

добро


правда

красагармонія

творчість

воля

духовність

любов

зло

суєта, «хатній рабський дух»

обмеженість

міщанство

заздрість

дріб′язковість

зрада

помста

Темрява, неволя

інертність

користолюбство

бездуховнісь

без


Фрейм «Риторика- розвиток культури людини»
↓ ↓ ↓ ↓

мислення

мовлення

поведінка

спілкування

↓ ↓ ↓ ↓

Самостійність

Правильність

Ввічливість

Повага до співрозмовника

Самокритичність

Виразність

Тактовність

Управління поведінкою аудиторії

Глибину

Ясність

Коректність

Залучення однодумців

Гнучкість

Точність

Розкутість

Відповідальність за своє слово

Оперативність

Стислість


Відкритість

Ерудицію


Фрейм
«Батьки і діти - одвічна проблема взаємовідносин різних поколінь»

↓ ↓


Іван Нечуй-Левицький

«Кайдашева сім′я»


Ольга Кобилянська «Земля»Фрейм

«Зображення трагічної долі людини

під впливом соціальних обставин»
↓ ↓ ↓

В.Стефаник

«Новина»

Іван Нечуй-Левицький

«Дві московки»

Т.Шевченко

«Катерина»

Фрейм «Вічна загадка любові»
↓ ↓ ↓ ↓

Марічка

та

Іван

Мавка

та

ЛукашСофія

та

Михайло

Марія

та

Массіно


«Тіні забутих предків»

М.Коцюбинський

«Лісова пісня»

Леся Українка

«Три зозулі з поклоном»

Г.Тютюнник

«Сойчине крило»

І.ФранкоФрейм «Єдність сили кохання»

(за твором Г. Тютюнника «Три зозулі з поклоном»)
↓ ↓ ↓

Марфа

Михайло

Софія


↓↓↓

З чистою душею

Талановиті

Вірні, порядні

Здатні на велике кохання

Переживають

Обожнюють :

сина коханого, сина, дружину, сина, чоловіка

Порядні

Трудолюбиві

Співчутливі

Відчувають чужий біль

Тужать


Фрейм лексеми «ЖІНОЧНІСТЬ»
(втілення жіночих якостей)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Дівочість

Дорослий

стан

жінки

Жіноцтво

(група)

Стать протилежна

чоловіку

Набуття дівчиною

якостей

дорослої

жінки

Занадто

доросла

невластива

дівчині

поведінка

Зовнішні

риси

жінок

Фрейм-структура
«УОСОБЛЕННЯ ПОЗИТИВНИХ ЖІНОЧИХ РИС В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ»

↓ ↓ ↓ ↓


ЯРОСЛАВНА

(«СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ»)

НАТАЛКА-
ПОЛТАВКА

(ІКОТЛЯРЕВСЬКИЙ)

МАРУСЯ

ЧУРАЙ

(ЛІНА КОСТЕНКО)

РОКСОЛАНА

(О.НАЗАРУК)
Фрейм « Складне синтаксичне ціле»
↓ ↓ ↓ ↓


становить

утворюється


має

призначене

↓ ↓ ↓ ↓

структурно-семантичну єдність вищого порядку, ніж речення

з кількох самостійних речень, зв ′язаних за змістом і будовою

засоби

зв′язку:

інтонацію, а

також лексичні, морфологічні й синтаксичні засоби

для розкриття мікротеми тексту


ФРЕЙМ «АБЗАЦ»
↓ ↓ ↓ ↓

є


утворюється

виражає

відрізняється

↓ ↓ ↓ ↓

стилістико-композиційною одиницею, а не структурно-семантичною( як ССЦ)

групою речень або окремими реченнями, важливим у композиції тексту


опис одного стану в розвитку дії, характеристику нового персонажа

від складного синтаксичного цілого стилістичними особливостями

ФРЕЙМ «ЗВЕРТАННЯ»
↓ ↓ ↓ ↓

☺☼

☻

!

,!

‌‌‌ ↓ ↓ ↓ ↓

особа чи предмет, до яких звертаються

Іменник або іншою частина мови в значенні іменника у кличній формі або в називному відмінку

підвищений тон, клична інтонація

коми, знак оклику у вимові з сильним почуттям

↕ ↕ ↕ ↕

означає

виражається

вимовляється

виділяється


Розділ «Риторика»
ФРЕЙМ «СУПЕРЕЧКА»
(різновиди суперечки)

←↓↓→Процес обговорення,засіб колективного дослідження , при якому кожна сторона, аргументуючи думку співбесідника, претендує на монопольне встановлення істини

↓ ↓ ↓ ↓

дискусія

диспут

полеміка

дебати


Фрейм «Полеміка»

(асоціативні номінації)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓слухання

аргументи

висновки

відсутність

емоцій

говоріння

предмет

суперечки

спокійний,

дружній тон

відсутність

емоцій

тверда позиція

дохідливість,

зрозумілістьФрейм «Читання»
↓ ↓ ↓

автор ‌‌→

текст→

читач↓ ↓

розподіл тексту на елементи

інтерпретація елементів

↓ ↓

аналіз

синтез↓ ↓

Розуміння тексту


Фрейм «Поєднання, що не є словосполученнями»
↓ ↓ ↓ ↓ ↓


Підмет┼
присудок

Аналітичні
форми

Фразеологічні
форми


Іменник, займенник┼
прийменник

Незалежні одне від одного

слова


Грім гуркоче.

Вітерець заснув.

Буду малювати,

дуже маленький

Байдики бити,

повісити носа

У вирій,

з друзями

Я і ти,

молоді й старіФрейм «Мовні одиниці»

↓ ↓ ↓ ↓


текст

речення

словосполучення

слово


Писемний або усний мовленнєвий масив, що становить лінійну послідовність висловлювань, об′єднаних спільною тематичною і сюжетною заданістю, смисловими і граматичними зв′язками


Граматично й інтонаційно оформлена за законами мови синтаксична одиниця, що є засобом формування, вираження і повідомлення думки


Синтаксична одиниця, утворена поєднанням двох або більше повнозначних слів на основі підрядного зв′язку


Звук або комплекс звуків, що має певне значення і вживається в мовленні як самостійне ціле. Називає поняття чи уявлення , поза реченням виконує номінативну (називну) функцію. У реченні пов′язується з іншими словами змістовими і граматичними зв′язками


Фрейм «Види означень»← →

За кількістю

компонентів


За типом

підрядного зв′язку

↓ ↓ ↓ ↓

поширене

непоширене

узгоджене

неузгоджене
Фрейм
«ВПЛИВ СТАРШОГО ПОКОЛІННЯ НА ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ, ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ»
↓ ↓ ↓ ↓


Тарас Шевченко

Іван

Нечуй-Левицький

Олександр

Довженко

Василь

Сухомлинський

↓ ↓ ↓ ↓

Дід Іван

Бабуся Мотря

Прадід Тарас і

дід Семен

Бабуся Марія


Фрейм

«ЦІННОСТІ РОДИННОГО ВИХОВАННЯ»

(за літературними творами М Коцюбинського «Мудра дівчина», «Ялинка», В Винниченка «Федько-халамидник», Т.Бордуляка «Перший раз»,

М. Стельмаха «Гуси-лебеді летять», «Щедрий вечір»,

Б. Антоненка-Давидовича «Слово матері», Є Гуцала «Хто ти?»)
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

Повага

до батьків та

старших

членів родини

Родинна злагода

Етикет родинних

стосунків

Відповідальне ставлення

до

своїх

обов′язків

Дотримання

християнських

звичаїв

Піклування про добробут

Свідоме ставлення до праці

Вірність

батьківським

заповітам

Гармонія батьківського

і материнського впливу


Фрейм
«МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ»

↕↕↕↕суб′єкт

мотив

потреба

мета

завдання

дії

результатподілитися в соціальних мережахСхожі:

Курсова робота на тему: «Використання фреймових структур на уроках...
...

Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу...
«Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу з української мови та літератури в 11-х класах у 2011/2012...

Курсова робота "Вплив емоційного благополуччя студентів на засвоєння навчального матеріалу"
Згідно точки зору Г. П.Єрмоленко, процес засвоєння має дві сторони: процесуальну та результативну. Процесуальна сторона вбирає в...

Методичні рекомендації вчителям української мови та літератури проектні...
Метод проектів  це модель організації навчального процесу, орієнтована на творчу самореалізацію особистості, розвиток її можливостей...

Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистичне вивчення...
Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ects/кмсонп

Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистика продукції промисловості»
Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ects/кмсонп

На уроках української мови
України досі не введено окремий предмет "Права людини". Правове виховання учнів проводиться на уроках гуманітарного циклу: історії,...

Курсова робота
...

На уроки та позакласні заходи вчителя української мови І літератури
Оксани Щепан свідчить, що її педагогічний досвід на тему “Розвиток пізнавальних інтересів І здібностей учнів на уроках української...

Уроках української мови та літератури Педагогічне кредо
Я, Лебедєва Людмила Дмитрівна, закінчила в 1998р. Уманський державний педагогічний інститут імені П. Г. Тичини. Здобула кваліфікацію...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка