Пошук по сайту


1. Неметалічні елементи та їх сполуки 6 Тема Металічні елементи та їх сполуки 47

1. Неметалічні елементи та їх сполуки 6 Тема Металічні елементи та їх сполуки 47

Сторінка1/7
  1   2   3   4   5   6   7


Критичне мислення
на уроках хімії

Плани-конспекти уроків

10 клас
Рівень стандарту

Посібник для вчителів хімії
Шепетівка

«Спектр»

2011

ББК 24.721

К-48

К– 48 Критичне мислення на уроках хімії. Плани-конспекти уроків. 10 клас. – Шепетівка: Спектр, 2011.- 88 с.


Пропонований посібник складений відповідно чинної програми з хімії, затвердженої Міністерством освіти України (наказ МОН від 28.10.2010 №1021).

ББК 24.721

ISBN 966-562-320

Зміст

Технологія розвитку критичного мислення 4

Тема 1. Неметалічні елементи та їх сполуки 6

Тема 2. Металічні елементи та їх сполуки 47

І. Організація класу 48

II. Оголошення теми й мети уроку 48

III. Корегувальна частина семінару (10 хв) 48

IV. Навчальна частина семінару (15 хв) 48

VI. Контрольна частина семінару (18 хв) 48

VI. Підбиття підсумків уроку 49

VII. Домашнє завдання 49

I.Організація класу 50

II.Оголошення теми й мети уроку 50

III.Актуалізація опорних знань 50

IV. Робота в гомогенних групах за диференційованими завданнями 52

V. Підбиття підсумків уроку 53

Наголошуємо, що на наступному уроці буде тестовий контроль знань. 53

І. Організація класу 54

ІІ. Оголошення теми й мети уроку 54

ІІІ. Контрольна робота 54

а) Са; б) К; в) Сr; г) Мn. 54Технологія розвитку критичного мислення


Розроблена як модель інтерактивного навчання науковцями Бостонського центру розвитку етики та виховання й протягом кількох років апробується в школах України.

У філософії під критичним мисленням розуміють уміння логічно мислити та аргументувати, аналітично дискутувати та правильно висловлювати свою думку.

У педагогічній літературі критичність розглядається як усвідомлений контроль за ходом інтелектуальної діяльності, у процесі якої відбувається оцінювання роботи, думок, вироблених гіпотез, шляхів їх доведення тощо.

Таким чином, критичне мислення – це мислення вищого порядку, яке спирається на інформацію, усвідомлене сприйняття власної інтелектуальної діяльності та діяльності інших, яке сприяє розвитку такої особистісної риси як креативність, і формує творче мислення, а отже, творчу особистість.

Сформовані навички критичного мислення забезпечують прийняття найбільш оптимальних рішень у будь-якій професійній сфері, відкритість новим ідеям та знанням. Критичне мислення необхідне під час розв’язування проблемних задач, формулювання висновків, оцінювання та прийняття рішень.

До основних характеристик та принципів критичного мислення відносять:

 • самостійність та індивідуальність;

 • інформація є відправним, а не кінцевим пунктом критичного мислення;

 • критичне мислення завжди починається з постановки та усвідомлення проблеми;

 • критичне мислення прагне до переконливої аргументації;

 • критичне мислення є перш за все мисленням соціальним.

Критичне мислення є складним процесом, який починається з ознайомлення з інформацією, а завершується прийняттям певного рішення та складається з кількох послідовних етапів:

  1. сприйняття інформації з різних джерел;

  2. аналіз різних точок зору, вибір власної точки зору;

  3. зіставлення з іншими точками зору;

  4. добір аргументів на підтримку обраної позиції;

  5. прийняття рішення на основі доказів.

Методична модель пізнавального процесу в контексті запропонованої технології складається з трьох стадій:

 1. Виклик (демонстрування учнями первинних знань, особистісного досвіду).

 2. Осмислення (безпосередня робота з інформацією).

 3. Роздуми (рефлексія).

Серед прийомів розвитку критичного мислення найбільш поширеними є складання сенканів, «мозковий штурм», «посилена лекція», «кубування», читання тексту з позначками, «кути», проведення дискусій, постановка учнями запитань, експертиза, прийом «Шість капелюхів, що думають» та ін.

  1   2   3   4   5   6   7

поділитися в соціальних мережахСхожі:

План металічні елементи, металічний зв'язок та фізичні властивості...
Метали (від грец. Μέταλλον – «шахта», «кар'єр», «добування з надр землі») – клас хімічних елементів І речовин з такими хімічними...

“ Суть І значення травлення
Травлення – це сукупність фізичних, хімічних І фізіологічних процесів, забезпечуючи обробку І перетворення харчових продукті хімічні...

Естетична свідомість
Зглянемо лише найбільш істотні елементи естетичної свідомості: естетичне почуття, естетичний смак, естетичний ідеал. Що стосується...

Утвердження любові до батьківщини й героїзму в баладі А. Міцкевича...
...

Форма організації міжнародних грошових відносин; сукупність правил...
Основні елементи національної валютної системи. Основні елементи світової валютної системи. Поняття валюти та її види. Конвертованість...

План: Вступ Розділ І. Теоретичні передумови професійної підготовки...
Основні структурні елементи професійно- методичної діяльності вчителя іноземної мови

Тема : Основні пунктограми у простому реченні (однорідні члени речення,...
Тема: Основні пунктограми у простому реченні (однорідні члени речення, звертання, відокремлені додатки й обставини, відокремлені...

Тема 7 комплекс маркетингових комунікацій
Маркетингова політика комунікацій. Основні елементи комплексу маркетингових комунікацій

Уроку №14 Тема уроку : Синтез фольклорних І літературних елементів у творчості О. Пушкіна
Літературна казка авторський художній твір, в основі якого лежить захоплива вигадана історія, що об’єднує елементи дійсності І фантастики....

Уроку №14 Тема уроку : Синтез фольклорних І літературних елементів у творчості О. Пушкіна
Літературна казка авторський художній твір, в основі якого лежить захоплива вигадана історія, що об’єднує елементи дійсності І фантастики....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка