Пошук по сайту


Уроку: навчальна

Уроку: навчальна

Урок № 1

Тема уроку: Групи слів за походженням.

Тлумачний словник української мови.

Мета уроку:

 • навчальна: дати відомості про лексику української мови з точки зору її походження; удосконалити вміння шестикласників визначати групи слів за значенням, правильно вживати їх у мові;

 • розвиваюча: розвивати культуру усного і писемного мовлення, формувати навички роботи із довідковою літературою, збагачувати словниковий запас учнів з метою формування ключових компетентностей;

 • виховна: виховувати патріотизм, любов та повагу до рідної мови.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Очікувані результати:

 • знати загальні відомості про лексику української мови, її походження;

 • розрізняти власне українські та запозичені слова;

 • працювати з тлумачним словником та словником іншомовних слів;

 • вміти доречно вживати лексичний склад мови у власному мовленні.

Обладнання: підручник, тлумачний словник, словник іншомовних слів, електронна презентація «Групи слів за походженням».

Методи роботи: робота з підручником, бесіда, тренувальні вправи, спостереження та аналіз мовних явищ.

Міжпредметні зв’язки: українська література, географія.

Внутрішньопредметні зв’язки: орфоепія, лексикологія, культура мовлення.

Технології навчання: традиційні, елементи інтерактивних, ІКТ.
Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Бесіда:

1. Які розділи мовознавства ви знаєте?

2. Що вивчає лексикологія?

ІІІ. Підготовка до сприйняття навчального матеріалу. Визначення теми і завдань уроку.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Бесіда:

- назвіть предмети, які вас оточують у навчальному кабінеті;

- робота над з’ясуванням поняття «інтер’єр» (звернення до визначень, поданих у словнику іншомовних слів, мережі Інтернет).

Отже, з’ясовано, що слово має значення, походження, сферу вживання. Слово має зовнішній бік – його звукова оболонка (форма), і внутрішній бік – значення слова (зміст).

V. Сприйняття й усвідомлення учнями нового матеріалу. 

 1. Спостереження над мовним матеріалом . Учні записують слова:

Аероплан – літак, шофер – водій, інкогніто – таємно, тет-а-тет – наодинці,  шосе – дорога.

 1. Дайте відповідь на питання:

 • Чим відрізняються пари слів?

 • Чи тотожні слова подані в парах?

 1. Робота з підручником (підручник за вибором):

Самостійна робота щодо опрацювання теоретичного матеріалу (5 хв.)

1.О. Глазова. Рідна мова 6 клас. Підручник для 6 класу загальноосвітньої школи з українською мовою навчання.-К.: Педагогічна преса, 2006.-С.53

2. О. Заболотний, В. Заболотний. Українська мова 6 клас. Підручник для 6 класу загальноосвітньої школи з українською мовою навчання.-К.:Генеза, 2014.-С.23

4. Опрацювання додаткового матеріалу за допомогою електронної презентації «Групи слів за походженням» (Додаток 1).

Дайте відповідь на питання:

 1. Які слова виділять серед власне українських?

 2. З'ясуйте, з яких мов є запозичення.

4. Слово вчителя:
Лексика сучасної літературної української мови неоднорідна за походженням. Виділяють власне українські та запозичені (іншомовного походження) слова.

Власне українська лексика - це слова, що виникли в українській мові або були успадковані нею від давніх мов - праслов'янської і давньоруської, від яких вона утворилася. Наприклад: хлібороб, щирість, будувати, щоденно, сорок, дружба, вчити, наш, сто, зверху.
Близько 10 відсотків слів української мови - це слова іншомовного походження, які прийшли в українську мову або прямо, або через мову-посередницю.

5.Завдання:

 • Ознайомлення з тлумачним словником та словником іншомовних слів. Виконати вправу 43, ст. 23(О. Заболотний, В. Заболотний. Українська мова 6 клас. Підручник для 6 класу загальноосвітньої школи з українською мовою навчання.-К.:Генеза, 2014.-С.23)

 • Установіть відповідність у назвах: (з метою застосування знань із опрацьованого теоретичного матеріалу)
Італія
Спагеті


Англія
Футбол


Україна
Довкілля


Франція
Костюм


Німеччина
БутербродУкраїна
Багаття
VІ. Формування практичних умінь і навичок:

Тренувальні вправи.
1. За допомогою словника встановити походження та лексичне значення поданих слів. Дібрати до них українські відповідники .

1)Процент, бібліотека, фонтан.
2)Ін’єкція, інфекція, лауреат, премія.
Довідка: відсоток, книгозбірня, водограй, укол, зараза, переможець, нагорода.

Творче завдання: складіть речення з двома словами на вибір.

2. З поданого тексту, представленого на слайді, виписати власне українські слова.

День випурхнув, мов пташка із гнізда, змахнув крилом і впав за сивий обрій. (О.Деркач). З далекого краю лелеки летіли, та в одного лелеченьки крилоньки замліли. (Д.Павличко). Море далеко мліє так ніжно, як мрія. Легкі тумани серпанками сонні долини вкривають. (Леся Українка). Дівчата на луці гребли, а парубки в копиці клали, та, знай, на сонце позирали і нісенітниці верзли. (Т. Шевченко).

VIІ. Підсумок уроку

Бесіда:

1. На які дві групи поділяються слова за походженням?
2. За якими ознаками розпізнаються слова іншомовного походження?
3.За яким джерелом можна безпомилково визначити походження того чи іншого слова?

Творче завдання (усно). Скласти діалог між вченим-філологом і студентом на тему: «Культура мовлення. Правильне вживання запозичених слів».

Домашнє завдання.

 • 4-6 б.: опрацювати §7, ст. 23, вправа 41, списати, підкреслити власне українські слова;

 • 7-9 б.: опрацювати §7, виписати зі словника 5-6 іншомовних слів; скласти з ними речення;

 • 10-12 б.: скласти зв’язне висловлювання на тему «Багатство української мови».
Розігрування діалогу між вченим-філологом і студентом на тему:

«Культура мовлення. Правильне вживання запозичених слів».


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Уроку: навчальна
Тема уроку: Класицизм як художній напрям. Філософське та естетичне підґрунтя класицизму. Основні правила класицизму

Уроку: навчальна
Тема уроку: Джерела українських фразеологізмів. Прислів'я, приказки, крилаті вирази, афоризми як різновиди фразеологізмів

Уроку музики Дата: Тема уроку: (обирається за навчальною програмою...
Освітня (навчальна): (розширення загального, естетичного та музичного кругозору учнів, ознайомлення їх із естетичними, жанрово-стилістичними...

Уроку: навчальна
Обладнання: підручник, репродукція картини І. Рєпіна «Козаки пишуть листа турецькому султанові»

Уроку: навчальна
Шова Світлана Миколаївна, кзо «Петриківська неповна середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської...

Уроку: навчальна
Шова Світлана Миколаївна, кзо «Петриківська неповна середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Солонянської районної ради Дніпропетровської...

Уроку: Навчальна
Тема. Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном». Вічна тема «любовного трикутника» в новітній інтерпретації. Роль художньої деталі...

План конспект уроку 10 клас Раїса Панчошенко вчитель німецької мови, зош І ііі ступенів №2
...

Методична розробка уроку виробничого навчання з професії «слюсар...
Навчальна: закріпити знання учнів, отримані на теоретичних заняттях. Навчити належних професійних, практичних вмінь та навиків, необхідних...

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інститутуБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка