Пошук по сайту


3.Згідно табеля робочого часу працівник працював 20 днів, а 3 днів перебував у відпустці за власним бажання. Посадовий оклад 2586. У місяці 23 робочі дні

Робоча навчальна програма Поурочно-тематичний план

Сторінка5/6
1   2   3   4   5   6

3.Згідно табеля робочого часу працівник працював 20 днів, а 3 днів перебував у відпустці за власним бажання. Посадовий оклад 2586. У місяці 23 робочі дні.
Білет 8

1.Опишіть порядок ведення розрахункових операцій в обліку.

Ким визначаються строки подання фінансової звітності для СМБ?

-президентом;

-ВРУ;

+КМУ;

-мером;


До яких контролюючих органів подається фінансова звітність?

-до держ.органів статистики

-органам до яких належить п-во

-власником до установчих документів

+всі відповіді вірні

Яка загальа кількість рахунків у спрощеному плану рахунків?

-6;

-24;

-45;

+25;

Які особливості спрощеного плану рахунків?

-застосовується для обліку та узагальнення інформації;

-назвисинтетичних рахунків;

-відсутній рах.17;

+всі відповіді правельні;

На рахунках якого класу обліковується ,,Звіт про ФР,,?

-5 класу;

-6 класу;

+8 класу;

-9 класу
Згідно якого закону Ведеться порядок оформлення книг обліку

- про відповідальність

- про бух обл

+ про використання реєстрів розрах оперецій

- про суб рахунок

3.Згідно табеля робочого часу працівник працював 22 дні. Премія 15% від заробітної плати. Посадовий оклад-11000 грн. Скільки працівнику потрібно видати на руки?

Білет 9

1.Опишіть порядок ведення розрахункових з постачальниками в бухгалтерському обліку.
Книга обліку доходів та витрат реєструєтьсявї

+ податковому органі

- центрі зайнятості

- відділі бухгалтерії

- Відділі кадрів

В якому році було видано Закон України Про використання реєстрів розрах операцій

- 1999

- 2001

- 2003

+ 2000


Книга доходів та витрат реєструється на

- двох працівників

+ одного працівника

- групу працівуників

- всіх працівників

Що має бути зазначено в книзі доходів та витрат

- Фотокартка

+ П,І,п

+ трудова книжка

При звільнені працівніка з роботи оформляється нова книжка доходів

+ ні

- так

- незавжди

- інколи

Книжка доходів оформляється при

+ прийнятті працівника на роботу

- при прийнятті працівника на роботу

  1. Розрахувати суму ПДВ, яка підлягає до оплати в бюджет, якщо за місяць торгове підприємство отримало товар від вітчизняного постачальника на суму - 120 000 грн. без ПДВ, а також від іноземного постачальника на суму - 160 000 грн. без ПДВ. Обсяг реалізованих товарів за місяць склав 172 000 грн.. в тому числі ПДВ.


Білет 10

1.Охарактеризуйте порядок ведення основних засобів в обліку.

Яка стаття ЗУ,,Про використання реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі,,?

-2;

-5;

+8;

-4;

Що має бути зазначено в книзі ,яку веде найманий працівник?

-ПІпоБ найманих працівників;

-ПІпоБпрацівників єдиного податку;

-довідки про трудові відносини;

+всі відповіді правельньні;

Куда перенося усі книги найманих працівників?

-на компютер;

+до книги самоги підприємця;

-до відділу кадрів;

-у аналогічні відомості;

Яким нормативним документом ведеться облік на підприємстві малого бізнесу?

- законом " Про підприємництво "

- законом "Про бізнес"

+ указ презедента про спрощену систему оподаткування

- закон оподаткування

Які особи неможуть працювати по спрощеній формі обліку та оподаткування?

+ фізичні особи діяльність яких повязана з реалізацією алкогольних та тютюнових виробів

+ юридичні особи діяльність яких повязана з реалізацією алкогольних та тютюнових виробів

- великі підприємства

- роботодавці
Спрощена форма ведення обліку застосовується працівниками у відповідності П(с)БО №?

- 20

- 15

+ 25

- 23

  1. Сальдо по рах. 30 каса 150грн. Надійшла в касу виручка в сумі 153,53грн, видано під звіт 100грн, повернено з під звіту 550грн надійшла матеріальна допомога в сумі 50грн. Визначити залишок на кінець дня по рахунку 30 «каса».


Білет 11

1.Дайте коротку характеристику супровідним документам постачальника, та вимоги щодо їх оформлення.
Юридичні особи сплачують єдиний податок за однією із?

- трьох ставок

- однієї ставки

- чотирьох ставок

+ двох ставок

Для фізичних осіб розмір єдиного податку становить?

+ від 20 до 200 гривень

- від 20 до 100 гривень

- від 10 до 200 гривень

- від15 до 150 гривень

За указом Президента України "Про спрощену систему оподаткування субєктів малого бізнесу" № 747/99 Від?

- 20,06.1999р.

- 25.08.1999р.

+ 28.06.1999р.

У якому році до указу Презедента було внесені зміни до закону "Про спрощену систему оподаткування субєктів малого підприємства"

+ 03.07.1998 р.

- 10.08.1998 р.

- 23.06.1998 р.

- 12.05.1988 р.

Скільки було внесено змін до даного закону?

- 5

- 6

- 2

+ 3

Із скількох форм складається фінансовий звіт субєкта малого бізнесу?

- 1

+ 2

- 3

- 4  1. 3. Сальдо по рах. 28 каса 1150грн. Надійшла товар в сумі 12653,53грн, продано товарів 100грн, повернено від покупців на суму 500грн поступив товар на суму 1500грн. Визначити залишок на кінець дня по рахунку 28 товари.Білет 12

1.Охарактеризуйте поняття, класифікацію та завдання обліку основних засобів.


У якому разі платники податку мають право не застосовувати реєстратори розрахункових операцій та розрахункових книг?

+ якщо суб"єкти підприємницької діяльності не здійснюють продаж підакцизних товарів.

- якщо суб"єкти підприємницької діяльності здійснюють продаж підакцизних товарів

- якщо суб"єкти підприємницької діяльності займаються оптовою торгівлею

- якщо суб"єкти підприємницької діяльності займаються роздрібною торгівлею

Де реєструється книга обліку доходів і витрат?

- У торгово-просмисловій палаті

+ у податковому органі.

- в органі управління фінансами

- в управлінні торгівлею

книга обліку доходів і витрат реєструється...

+ на кожного працівника,який займається реалізацією товарів.

- на всіх працівників разом, які займаються реалізацією товарів

- лише на приватних підприємців

- не реєструєтьсЯ

Що має бути зазначено у книзі, яку веде найманий працівник?

- ПІП платника єдиного податку,№ довідки про склад сім"ї

+ ПІП платника єдиного податку, серія і № довідки про трудові відносини.

- ПІП платника єдиного податку, серія і № паспорта

- ПІП платника єдиного податку, серія і № паспорта, № довідки про трудові відносини

Чи потрібно заводити додаткові книги при звільненні одного працівника і прийнятті на роботу іншого?

- так

+ ні.

ЧИ переносяться кудись підсумкові дані з усіх книг, якщо так, то куди?

- не переносяться

+ переносяться до книги самого підприємця.

- переносяться до книги головного бухгалтера

- переносяться до книги директора

3.Сальдо по рах. 30 каса 1250грн. Надійшла в касу виручка в сумі 6253,53грн, видано під звіт 1100грн, повернено з під звіту 150грн надійшла матеріальна допомога в сумі 1500грн. Визначити залишок на кінець дня.
Білет 13

1.Опишіть порядок обліку нарахування зносу основних засобів.

Що належить до підакцизного товару?

- Лікеро-горілчані напої

+ вино, шампанське, коньяк та інші алк. напої, що не належать до лікеро-горілчаних напоїв.

- алк. напої та та безалкогольні

- пиво на розлив та гарячі напої

Коли була прийнята постанова Кабміну Укр. "Про забезпечення реалізації ст.10 ЗУ "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг"?

+ 23 серпня 2000р.

- 23 серпня 2001р

- 23 серпня 1999р

- 23 серпня 1991р

Коли був прийнятий ЗУ"Про використання реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг"?

+ 01.06.08.

- 01.06.07

- 01.06.02

- 01.06.03

Яка стаття ЗУ забезпечує реалізацію товарів?

- 9

- 8

+ 10.

- 7


Коли був прийнятий закон "Про спрощену систему оподаткування суб'єктів малого підприємництва"?

- 1995 рік

- 1998 рік

+ 1999 рік.

- 2000 рік

Наказом кого був прийнятий закон "Про спрощену систему оподаткування суб'єктів малого підприємництва"?

- прим'єр міністром

+ президентом.

- ВРУ

- кабмін

  1. Залишок на 21 число 1352,16 грн. Здано в касу 162,4 Здано в касу 42163грн. Видано з каси під звіт 116,20.

Скласти бухгалтерьське проведення.
Білет 14

1.Дайте коротку характеристику поняттю та класифікацію витрат в туризмі.
В якому році були внесені зміни до закону "Про спрощену систему оподаткування суб'єктів малого підприємництва"?

+ 1999 рік.

- 2000 рік

- 1998 рік

- 2005 рік

Назвіть код "Власний капітал" у плані рахунків?

- 12

- 14

+ 40.

- 36

Яка кількість особливостей форми ведення обліку та оподаткування?

- 5

+ 3.

- 4

- 6

Юридичні особи сплачують єдиний податок в розмірах?

- 5 та 8%

- 6 та 11%

- 7 та 10%

+ 6 та 10%.

ПДВ сплачують при ставці %?

+ 6%.

- 5%

- 7%

- 10%

Який орган визначає розмір єдиного податку для фізичних осіб?

+ місцеві органи влади.

- ВРУ

- мін.фінансів

- каб.міністрів

  1. Згідно табеля робочого часу працівник працював 22 дні. Премія 15% від заробітної плати. Посадовий оклад-1000 грн.Нарахуйте заробітню плату.


Білет 15

1.Охарактеризуйте калькуляцію собівартості готельних послуг.

Ким визначені строки подання фінансової звітності для СМД?

- ВРУ

- президентом України

+ кабміном.

- всі відповіді вірні

Назвіть код "Виробничі запаси" у плані рахунків?

- 15

+ 20.

- 18

- 35


Яким нормативним документом ведеться облік на підприємстві малого бізнесу?

- Закон "Про бізнес"

+ Указом президента про спрощену систему оподаткування.

- Звітом про фінансові результати

- Балансом

Хто не може працювати по спрощеній формі ведення обліку та оподаткування?

+ Особи,які раніше працювали на загальній системі оподаткування і мають не погашену податкову заборгованість.

+ Фізичні та юредичні особи,діяльність яких пов`язана з реалізацією алкогольних і тютюнових виробів.

- Фізичні та юредичні особи,діяльність яких пов`язана з реалізацією меблів

- Фізичні та юредичні особи,діяльність яких пов`язана з реалізацією молочних товарів

У відповідності з чим застосовується спрощена форма ведення обліку?

+ П(С)БО №25 "Звіт суб`єкта малого підприємництва".

- П(С)БО №20 "Звіт суб`єкта малого підприємництва"

- П(С)БО №2 "Звіт суб`єкта малого підприємництва"

- П(С)БО №15 "Звіт суб`єкта малого підприємництва"

Які особливості має спрощена форма ведення обліку та оподаткування?

+ Застосовується спрощений план рахунків.

+ Облік продукції ведеться в книзі обліку доходів і витрат.

- Сплачують ПДВ

- не сплачують єдиний податок

  1. Оформити бухгалтерське проведення надійшов товар з бази ПТД на суму 1000грн. Нараховано ПДВ-?.


Білет 16

1.Опишіть порядок документального оформлення доходів від надання готельних послуг.
За якими ставками юридичні особи сплачують єдиний податок?

- 4% і 10%

+ 6% і 10%.

- 2% і 6%

- 8% і 6%

При якій ставці єдиного податку юридичні особи ще сплачують ПДВ?

- 5%

+ 6%.

- 10%

- 4%

Яка мінімальна сума єдиного податку для фізичних осіб?

- 50 гривень

- 10 гривень

+ 20 гривень.

- 30 гривень

Яка максимальна сума єдиного податку для фізичних осіб?

- 500 гривень

- 100 гривень

+ 200 гривень.

- 300гривень

До якої звітності відноситься звіт суб`єкта малого підприємництва?

+ квартальної та річної.

- тільки річної

- тільки квартальної

- місячної

В який термін подається квартальна звітність суб`єктами малого бізнесу?

+ Не пізніше 20 числа наступного місяця за звітній квартал.

- Не пізніше 10 числа наступного місяця за звітній квартал

- Не пізніше 15 числа наступного місяця за звітній квартал

- Не пізніше 2 числа наступного місяця за звітній квартал

  1. Провести нарахування заробітної плати працівнику, провести бухгалтерські проведення. Визначити суму до виплати на руки, якщо за місяць із 20 робочих днів працівник відпрацював 15 днів, а решту перебував у відпустці за власний рахунок. В даному місяці працівнику нарахована доплата за стаж роботи в розмірі - 200 грн. Посадовий оклад - 900 грн.


Білет 17

1.Охарактеризуйте порядок розрахунку та облік фінансових результатів.

Згідно якого закону ведеться порядок оформлення книги обліку та видатків

- "Про відповідальність"

+ "Про використання реєстраторів розрахункових операцій."

- "Про бухгалтерський облік"

- "Про суб'єкти підприємницької діяльності"

В якому році було видано Закон України "Про використання реєстраторів розрахункових операцій."

- 2001

+ 2000.

- 2003

- 2002

Де реєструється книга обліку доходів і витрат

+ в податковому органі.

- в органах місцевого самоврядування

- в керівника підприпємства

- в відділі кадрів

Книга обліку доходів та витрат підприємства реєструється на

- групу працівників

+ одного рпацівника

- працівників відділу

- керівникам підприємства

Що має бути зазначено в книзі обліку доходів та витрат підприємства

+ П.І.Б.

+ довідка про трудову діяльність

- фотокартка

- трудова книжка

При звільненні одного працівника і прийнятті на роботу іншого слід заводити нову кнугу доходів та витрат підприємства

- Так

+ Ні

- Залежить від керівника

- залежить від типу підприємства

  1. Згідно табеля обліку робочого часу у місяці 21 робочий день. З них 11 днів працівник відпрацював, а 10 днів перебував на лікарняному. Посадовий оклад-1310 грн., заробітна плата за 6 попередні місяців - 7860 грн., кількість днів за 6 попередніх місяців-132. Стаж роботи - 7 років. У працівника троє дітей віком до 16 років.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Навчальна програма курсу «Політологія» робочий тематичний план курсу «Політологія»
Теми І питання, що винесені на самостійне опрацювання студентом та методичні рекомендації до них

Робоча навчальна програма з дисципліни
Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А. В. Кірейчев. Севастополь: нкп пнпу, 2012. с

Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності
Робоча програма навчального курсу “Церковне право” розроблена для студентів спеціальності 060101, Правознавство

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»
Робоча програма дисципліни «Психологія спорту» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічний...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»
Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем І призначенням цієї дисципліни в...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця І призначення цієї...

Робоча навчальна програма дисципліни
Навчальна дисципліна “Облік та аналіз зед” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка