Пошук по сайту


Тематика ЛПР - Робоча навчальна програма Поурочно-тематичний план

Робоча навчальна програма Поурочно-тематичний план

Сторінка2/6
1   2   3   4   5   6
Тематика ЛПР

Практична робота №1 «Рахунки бухгалтерського обліку».

Практична робота №2 «Облік грошових коштів».

Практична робота №3. «Облік з підзвітними особами».

Практична робота №4. «Облік основних засобів та МШП».

Список літератури

 1. Ф.Ф Бутинець «Бухгалтерський облік» 2004р.

 2. Н.М. Ткачанко «Бухгалтерський облік» 2003р.

 3. Грабова «Бухгалтерський облік» 2009рНазва розділуТема уроку

К-сть

годин

Вид уроку

Література

Суть та необхідність ведення бух. обліку в туризмі.

1.

Суть та необхідність ведення бух. обліку в туризмі.

2

Лекція

Балченко ст. 5-14
2.

Будова та порядок відображення г/о на рахунках обліку.

2

Семінар

Грабова, ст.102-107
3.

Практична робота №1. Відображення господарських операцій на рахунках обліку.

2

Практична робота

Грабова, ст. 115-120

Документація. Вимоги до оформлення документів.

4.

Документація. Вимоги до оформлення документів.

2

Лекція

Балченко ст. 40-42

Облік грошових коштів та розрахункових операцій.

5.

Облік грошових коштів та розрахункових операцій.

2

Семінар

Бутинець

ст. 132-138
6.

Практична робота №2. Облік грошових коштів.

2

Практична робота

Інструкція
7.

Практична робота №3. Оформлення авансового звіту.

2

Практична робота

Повторити матеріал
8.

Контрольна робота №1. Облік розрахунків з постачальниками.

2
Ткаченко

Ст. 142-147

Облік основних засобів та МШП.

9.

Облік основних засобів та МШП.

2

Лекція

Балченко ст. 40-42
10.

Практична робота №4. Облік основних засобів.

2

Практична робота

Інструкція

Облік витрат на виробництво туристичного та готельного продукту

11.

Облік витрат на виробництво туристичного та готельного продукту.

2

Лекція

Балченко ст.46-69
12.

Облік витрат в структурних підрозділах готелів.

2

Лекція

Балченко

ст. 123-125
13.

Облік доходів у туризмі та готелях.

2

Семінар

Балченко

Ст.133-139
14.

Практична робота №5. Облік доходів та витрат.

2

Практична робота

Інструкція

Облік фінансових результатів.

15.

Облік фінансових результатів.

2

Лекція

Балченко

Ст.140-146
16.

Бухгалтерська звітність в туризмі та готелях.

2

Семінар

Інструкція
17.

Будова та характеристика бухгалтерського балансу.

2

Лекція

Ткаченко

Ст.437-441
18

Підсумковий урок

2

Контрольна робота


РАЗОМ: 36 год., в т. ч. 10 год. - ПР

36год.Викладач: Болотинюк І. М

Кваліфікаційні вимоги

Учень повинен знати:

 • Значення документів, їх реквізити, ознаки кваліфікації, види документів, вимоги до оформлення бухгалтерських документів, суть матеріальної відповідальності, її форми, прядок відшкодування збитків, основних постачальників, значення і реквізити супровідних документів, порядок приймання товарів, документальне оформлення, види товарних втрат, види і функції кас, ознаки платіжності грошових знаків, прядок здачі грошової виручки в касу, документальне оформлення, документальне оформлення касових операцій, значення звітності, реквізити документів, завдання інвентаризації, порядок проведення, документальне оформлення інвентаризації.

Учень повинен вміти:

 • визначати реквізити документів,

 • групувати і систематизувати документи,

 • виправляти помилки,

 • розрізняти види договорів,

 • визначати основні реквізити,

 • підготувати гроші до здачі,

 • оформити квитанцію,

 • скласти видатковий касовий ордер, супровідну відомість до сумки з грошовою виручкою,

 • авансовий звіт,

 • звіт касира,

 • скласти інвентаризаційний опис,

 • акти результатів інвентаризації.1

Суть та необхідність ведення бух. обліку в туризмі.

Балченко ст. 5-14

2

Будова та порядок відображення г/о на рахунках обліку.
3

Практична робота №1. Відображення господарських операцій на рахунках обліку.
4

Документація. Вимоги до оформлення документів.

Балченко ст. 40-42

5

Облік грошових коштів та розрахункових операцій.

Бутинець

ст. 132-138

6

Практична робота №2. Облік грошових коштів.
7

Практична робота №3. Оформлення авансового звіту.
8

Контрольна робота №1. облік розрахунків з постачальниками.

Ткаченко

Ст. 142-147

9

Облік основних засобів та МШП.
10

Практична робота №4. Облік основних засобів.

Балченко ст. 40-42

11

Облік витрат на виробництво туристичного та готельного продукту.

Балченко ст.46-69

12

Облік витрат в структурних підрозділах готелів.

Балченко

ст. 123-125

13

Облік доходів у туризмі та готелях.

Балченко

Ст.133-139

14

Практична робота №5. Облік доходів та витрат.
15

Облік фінансових результатів.
16

Бухгалтерська звітність в туризмі та готелях.

Балченко

Ст.140-146

17

Будова та характеристика бухгалтерського балансу.

Ткаченко

Ст.437-441

18

Підсумкове заняття.
Всього 36год

Тема: Необхідність та сутність ведення обліку в сфері туризму.

План

 1. поняття та види господарського обліку.

 2. предмет та метод бухгалтерського обліку.

 3. завдання бухгалтерського обліку (сам. робота).

Господарський облік – це облік фінансово-господарської діяльності підприємства. Який поділяється на такі види:

  • оперативний

  • статистичний

  • бухгалтерський

1.Оперативний – це поточний облік господарської діяльності підприємства, який ведеться з метою контролю та управління основними ділянками роботи підприємства. Прикладом поточного обліку може бути визначення кількості проживаючих у готелі, контроль за вартістю туристичних послуг, тощо.

Статистичний – це облік найбільш масових явищ та процесів, які відбуваються на рівні підприємства чи суспільства. Прикладом такого обліку є розрахунок середньої заробітної плати, визначення рівня інфляції, перепис населення та інше.

Бухгалтерський облік – це безперервний планомірний процес спостереження, узагальнення та контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства. Для ведення обліку використовують такі вимірники:

 • натуральні – для кількісного обліку

 • трудові – для нарахування заробітної плати

 • грошові

2. Предметом бухгалтерського обліку є грошові кошти.

Прикладом господарських засобів є основні засоби, готова продукція, товари та інше. До господарських операцій підприємства відносять розрахункові операції з постачальниками, клієнтами, бюджетом, позабюджетними фондами. Бухгалтерський облік ведеться із використанням таких методів:

 • документація

 • інвентаризація

 • калькуляція

 • оцінка

 • звітність

 • схема рахунків

 • подвійний запис

Документація – це процес відображення господарських операцій в документах обліку.

Інвентаризація – це процес перевірки та співставлення фактичних даних із звітними шляхом перемірювання, переважування чи перерахунку.

Калькуляція – це розрахунок продажних цін на товари та послуги.

Оцінка – це процес перетворення натуральних і трудових вимірників у грошові.

Звітність – це система узагальнюючих показників діяльності підприємства.

Схема рахунків – це сукупність усіх рахунків обліку.

Подвійний запис – це запис господарської операції двічі. Один раз по дебету та кредиту рахунку.

Тема: Рахунки обліку

План

 1. Будова та характеристика рахунків обліку.

 2. Відображення господарських операцій на бухгалтерських рахунках.

Рахунок обліку – це спосіб групування об’єктів обліку за певними однорідними ознаками. Усі рахунки поділяють на дві групи:

 • активні

 • пасивні

Активні рахунки призначені для обліку майна та грошових коштів.

Пасивні розрахунки відображають інформацію про стан власного капіталу та зобов’язань. Кожен рахунок має код та назву. Код рахунку може складатися з 2 або 3 цифр. Рахунки які мають двохзначний код називаються основними синтетичними рахунками. Рахунки із трьохзначним кодом називаються субрахунками. Усі рахунки обліку згруповані у 10 класів і відображені в основному нормативному документі обліку плані рахунків. Усі рахунки 1, 2, 3, 8, 9 класу називають активними, а рахунки 4, 5, 6, 7 класу відносять до пасивних.

Будова рахунків.

Кожний рахунок обліку складається з двох частин. Ліва частина рахунку називається Дебет (ДТ) права Кредит (КТ). По дебету активних рахунків відображається збільшення майна чи грошових коштів. По кредиту цих рахунків відображається зменшення. Пасивні рахунки мають протилежну будову, а саме по кредиту відображається збільшення заборгованості, а по дебету зменшення. На активних та на пасивних рахунках крім господарських операцій відображається залишок, який в обліку називається терміном – Сальдо. Для того щоб визначити кінцеве сальдо на активному рахунку потрібно до початкового сальдо додати обороти дебетові і відняти обороти кредитові. Для того щоб порахувати кінцеве сальдо на пасивному рахунку потрібно до початкового сальдо додати обороти кредитові і відняти обороти дебетові.

КСА = Пс +Од – Ок

КСП = Пс + Ок - Од

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча навчальна програма Дисципліни
Примітка: Робоча навчальна програма для спеціальності затверджується головою Науково-методичної ради інституту

Робоча навчальна програма Дисципліни “Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму 0804 – Комп’ютерні науки

Робоча навчальна програма філософія освіти для напряму професійної...
Філософія освіти: Робоча навчальна програма для магістрів / Укладач Огнев'юк В. О. – К.: Видавництво "Університет" Київського університету...

Навчальна програма курсу «Політологія» робочий тематичний план курсу «Політологія»
Теми І питання, що винесені на самостійне опрацювання студентом та методичні рекомендації до них

Робоча навчальна програма з дисципліни
Навчальна програма з дисципліни "Спеціальна психодіагностика" / Сост. А. В. Кірейчев. Севастополь: нкп пнпу, 2012. с

Робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік Церковне право для спеціальності
Робоча програма навчального курсу “Церковне право” розроблена для студентів спеціальності 060101, Правознавство

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія спорту»
Робоча програма дисципліни «Психологія спорту» складена відповідно до навчальної програми, її місця І призначенню в структурно-логічний...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психодіагностика»
Робоча програма дисципліни "Психодіагностика" складена відповідно до навчальної програми, місцем І призначенням цієї дисципліни в...

Робоча навчальна програма з дисціпліни «Психологія масових комунікацій»
Робоча програма дисципліни "Психологія масових комунікацій" складена відповідно до навчальної програми, місця І призначення цієї...

Робоча навчальна програма дисципліни
Навчальна дисципліна “Облік та аналіз зед” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка