Пошук по сайту


Урок світової літератури в 9 класі Тема: Мольєр

Урок світової літератури в 9 класі Тема: Мольєр

Урок світової літератури в 9 класі

Тема: Мольєр “Міщанин-шляхтич”. Висміювання безпідставних претензій буржуа Журдена на аристократизм, інтелiгентність і освіченість.

Мета: проаналізувати зміст комедії Мольєра, показати риси класицизму в комедії; розкрити характер головного героя (герой однієї пристрасті); розвивати навички групової роботи, вміння аналізувати й порівнювати літературні образи; сприяти формуванню в учнів уявлень про справжні життєві цінності.

Обладнання: портрет Мольєра, текст комедії Мольєра «Міщанин-шляхтич», картки із завданнями для дослідницької роботи.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Хід уроку

1. Етап орієнтації

◊ Мотивація навчальної діяльності.

1.Вступне слово вчителя

 • Читання або переказ уривку з роману М.Булгакова «Життя пана де Мольєра» (розділ 28).

Тысяча шестьсот семидесятый год должен был весь пройти под знаком непрерывных увеселений и празднеств у короля в различных его резиденциях. Мольер и Люлли, композитор, входивший все больше в славу и силу при дворе, получили приказ сочинить смешную комедию с музыкой для шамборских празднеств, но с непременным условием, чтобы в пьесе были выведены турки.

Дело в том, что в прошлом году осенью королем было принято в Версале турецкое посольство. Прием был организован очень тонко. Во-первых, турок заставили очень долго ждать, а во-вторых, приняли их в галерее Нового дворца, убранной со сверхъестественной пышностью. Король сидел на троне, и на королевском одеянии бриллиантов было на четырнадцать миллионов ливров. Но опытный дипломат Солиман-Ага удивил французский двор гораздо более, чем рассчитывали удивить его самого. У Солимана было такое выражение лица, будто в Турции все носят костюмы, на которых бриллиантов на четырнадцать миллионов ливров. Поведение турецкой делегации не понравилось королю, и придворные, привыкшие отмечать малейшее изменение в его лице, год высмеивали турок как могли. Поэтому и композитору и драматургу было приказано непременно ввести в пьесу шутовскую турецкую сцену. Таким образом был сочинен "Мещанин во дворянстве".

"Мещанин" был сыгран в Шамборе первый раз 14 октября 1670 года, и темный ужас охватил Мольера после представления: король не произнес ни одного слова по поводу пьесы. Прислуживая королю за торжественным ужином после спектакля в качестве камердинера, Мольер был полумертв. Молчание короля немедленно дало пышные результаты. Тут уж не осталось ни одного человека, который не изругал бы пьесу Мольера (не при короле, конечно). Шестнадцатого октября состоялось второе представление, и опять на нем был король. По окончании спектакля он подозвал к себе Мольера.

- Я хотел вам сказать о вашей пьесе, Мольер, - начал король.

"Ну, убей меня!" - прочитали все в глазах у Мольера.

- Я ничего не сказал вам после премьеры, оттого что еще не мог составить о ней суждение. Ваши актеры слишком хорошо играют. Но теперь я вижу, что вы написали превосходную пьесу, и ни одна из ваших пьес не доставила мне такого удовольствия, как эта.

"Мещанин" принес Пале-Роялю более двадцати четырех тысяч ливров в сезон и шел первой пьесой.
2.Проблемне запитання.

Що саме в змісті комедії давало підстави для схвалення та картання, вважати п’єсу «неперевершеною» і «цілковитою нісенітницею»?
3. Запитання до учнів

 1. Який драматичний твір називається комедією?

 2. Що є основою комедії?

 3. Які засоби творення комічного вам відомі?

 4. Які невідповідності, що створюють комічні ситуації, ви побачили в творі?

 5. Кого висміяв Мольєр: турків, як того вимагало королівське замовлення, чи буржуазну та аристократичну Францію, що призвело до нападу на автора?


◊ Позитивна установка на роботу.

◊ Орієнтація учнів на важливість даного уроку в темі

2. Етап визначення мети

◊ Визначення спільно з учнями особистісно- значимих цілей наступної діяльності на уроці .

◊ Очікувані результати. /Використання інтерактивного прийому „Мікрофон”./

Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку?

/*Більше дізнатися про твір Мольєра.

*Дізнатися, як в творі реалізована важлива настанова класицизму — прагнення виховати глядача.

*Поспілкуватися про проблематику комедії .

*Детальніше познайомитися з творчістю Мольєра.

*Зрозуміти, у чому була причина невдоволеності Журдена своїм становищем.

*З’ясувати позицію автора щодо пана Журдена та проблематики твору.

* З’ясувати, який вплив мала комедія Мольєра на українську літературу.

*Заглибитися у вічні питання людського буття, зокрема, від чого по-справжньому залежить цінність людини.

Вчитель

Сподіваюся, що сьогодні на уроці справдяться ваші очікування, адже його мета –

проаналізувати зміст комедії Мольєра, показати риси класицизму в творі, розкрити характер головного героя і знайти відповіді на хвилюючі вас запитання.

Запишіть в зошити тему уроку.
3. Етап організації виконання плану діяльності

 • Дослідницька робота

◊ Робота в групах

1 група. Завдання

Використовуючи текст, доведіть, що пан Журден некультурна і неосвічена людина, що його претензії на культуру та освіченість безпідставні.

Запитання, які потрібно висвітлити, виконуючи завдання.

 • Скільки вчителів запросив пан Журден на один ранок?

 • Яку освіту отримав Журден?

 • Чого хоче навчатися Журден? З якою метою він запросив вчителів?

 • Як проходять уроки у пана Журдена?

 • Як поводиться Журден під час примірки костюму: як шляхтич чи як буржуа?

 • Яка лексика переважає в мовленні Журдена? Як характеризує Журдена його мова – як дворянина чи як буржуа?Висновок дослідження групи: мова пана Журдена – свідчення його невихованості, сцени уроків і примірки костюму говорять про його практичну, цілеспрямовану натуру буржуа, а також підкреслюють низький культурний і освітній рівень Журдена. Порушено одне з правил класицизму: характер героя різнобічний, в ньому поєднуються як позитивні, так і негативні риси.
2 група. Завдання

Використовуючи текст, визначити, як автор ставиться до свого героя.

Запитання, які потрібно висвітлити, виконуючи завдання.

 • Як пан Журден засвоїв і виконав уроки своїх вчителів?

 • Чи досяг пан Журден своєї мети?

 • Чому автор не дав герою того, чого той хотів?

Висновок дослідження групи: там, де пан Журден робить все як шляхтич, він виглядає безглуздо. Автор карає свого героч, він один залишається обманутим, не розуміючи, що відбувається. Зображуючи так Журдена, автор заявляє про свою гуманістичну позицію6 він відкидає не тільки шлях, який обрав герой, але й саму ідею, що цінність людини може залежати від станової належності
3 група. Завдання

Використовуючи текст, визначити спільні риси пана Журдена і Мартина Борулі з твору Карпенка-Карого.

Висновок дослідження групи: Украïнськi  корифеï  театру  на  рубежi   ХIХ-ХХ ст.  охоче зверталися до сюжетiв  Мольєра. На  основi  п'єси  «Мiщанин-
шляхтич» був створений сюжет «Мартина Борулi» Iвана Карпенка-Карого. Обидва   драматурги   орiєнтувалися   на    конкретнi    iсторичнi реалiï. Аналiзуючи характери дiйових  осiб,  бачимо,  що  деякi  з  них  можна поєднати  в  пари:  пан Журден – Боруля,  панi Журден – Палажка, Ков'єль – Омелько. Основна  iдея комедiï «Мартин   Боруля»   Карпенка-Карого,   як   i комедiï «Мiщанин-шляхтич» Мольєра, полягає в тому, що  не аристократичне  походження,  а   особистi   якостi людини   визначають ïï роль i мiсце в суспiльствi.
4. Етап контрольно- оцінювальний

◊ Самоаналіз.
5. Заключний етап.

◊ Усвідомлення учнями ситуації досягнення мети.

- Чи справдилися ваші очікування сьогодні на уроці?

- Порівняйте отримані знання з очікуваними.

- Чи застарів, на вашу думку, образ Журдена?

 • Читаючи комедію Мольєра "Міщанин-шляхтич", мимоволі думаєш, що великий драматург якимось містичним чином побачив і наш час - сучасних Журденів, коли люди неосвічені, часом навіть малограмотні, прагнуть здобути і титул, і владу. Журдени ніколи не вмруть, поки існуватимуть ті, хто вважає, що можна купити те, що не дано природою.

 • Мені нагадує історія пана Журдена тих, хто "із бруду в князі"? На жаль, дурість людська не знає меж. "Не місце прикрашає людину, а людина місце"; "Як не коваль, то й рук не погань" - ці і подібні до них прислів'я дуже мудрі. Мольєр говорить нам: головне не в титулі і не в гарних манерах, за ними можуть ховатися безпросвітна дурість і неуцтво.

 •   На жаль, журдени жили, живуть і житимуть. Вони будуть намагатися купити собі розум, манери, родовід або щось подібне. Але Мольєр ще понад триста років тому показав, до чого це все приводить.


В зошитах учні фіксують тези уроку
◊ Рефлексія.

«Мікрофон»

 Продовжте речення: «Я би порадив панові Журдену...»

◊ Домашнє завдання.
Повторити значення термінів «сатира», «сатирична розповідь», «гумор», «іронія», «антитеза»; заповнити таблицю Елвермана

Таблиця Елвермана

 

Так

Проблема

Ні
Пана Журдена можна зрозуміти і підтримати у його прагненні стати дворянином
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок з української літератури в 11 класі
Тема. Урок-диспут з елементами театралізації „Нерівність душ це гірше, ніж майна” (за романом Л. Костенко „Маруся Чурай”)

Позакласний захід зі світової літератури у 9 класі -11. 02 «Мандрівка...
Методичні розробки та посібники, що пройшли апробацію у знз та схвалені науково-методичними установами

Урок світової літератури (5 клас) Учитель світової літератури та...
Учитель світової літератури та російської мови Новгород-Сіверської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2

Урок в 10 класі підготувала вчитель світової літератури Волицької...
Мета: допомогти учням усвідомити значення й художні особливості образу Гобсека; розвивати навички аналізування художніх образів,...

Вісім ознак сучасного уроку світової літератури
Учитель-словесник, як правило, до кожного уроку намагається якомога більше підготувати інформації. Розгорніть свої конспекти. Без...

План-конспект уроку зі світової літератури у 8 класі на тему Учитель світової літератури
Мета: зацікавити особистістю Сапфо, показати багатство її художнього світу; сприяти розвитку почуття прекрасного; розвивати навички...

Урок №1Дж. Г. Байрон англійський поет-романтик, фундатор течії байронізму....
Застосування інтерактивних форм та методів діяльності на уроках Світової літератури. Село Старий Кривин: Старокривинська зош І-ІІІ...

Урок світової літератури в 7 класі на тему: мета
Ю І творчістю письменника; розширити І поглибити знання учнів про детективну літературу; сприяти розвитку усного мовлення; розвивати...

Урок фізики в 10 класі Тема
Тема: Реактивний рух. Будова ракети. Внесок українських учених у розвиток космонавтики. Успіхи в освоєнні космічного простору

Урок світової літератури в 7 класі на тему: мета
Ративного аналізу; розвивати вміння характеризувати художній образ, використовуючи цитатний матеріал; привернути увагу учнів до високих...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка