Пошук по сайту


Курсова робота

Курсова робота


http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра економіки підприємства

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Маркетинг” на тему:

Маркетингові дослідження ринку та підприємства”

(на прикладі підприємства ДП Зарічненский лісгосп)

Оцінка: оформлення _________________

змісту _________________

захисту _________________

Загальна оцінка:

за стандартом ECTS _________

за стандартом МОНУ _________
Підписи членів комісії ____________________________________

Рівне -2012 р.

Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра економіки підприємства


КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Маркетинг” на тему:

Маркетингові дослідження ринку та підприємства”

(на прикладі підприємства Зарічненський лісгосп)
Marketing and market research company (for example Company with limited LiabilityDie Forsterei in Carichne


Код навчальної дисципліни в ECTS _________

Кількість академічних кредитів в ECTS _________

Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ECTS/ КМСОНП

Виконав ст. 2 гр. 3 курсу ФЕіП

О.В.Полюхович

Консультант Адамчук Т. Л.


Рівне — 2012 р.

УДК 333.13(076.5)

ББК 65.290-2
Курсова робота з дисципліни „Маркетинг”/ О.В.Полюхович, Рівне: НУВГП, 2012, – 44 с.


В курсовій роботі висвітлено сутність сучасних концепцій та систем маркетингу, здійснено аналіз ринкової діяльності на прикладі Зарічненського лісгоспу і досліджено стан ринку галузі , в якій працює підприємство

Dans le travail de cours on reflète l'essence de la politique de marketing de la distribution, analyser de la méthode de la formation de la politique de marketing de la distribution et l'analyse réalisée de l'activité de marché de l'entreprise à l'exemple de

© О.В,Полюхович 2012

© НУВГП, 2012


ЗМІСТ


 1. Сучасні концепції та системи маркетингу

  1. Сутність маркетингу: історія виникнення та розвиток. ………...…7

  2. Еволюція концепції маркетингу. ………………...………………….9

  3. Основні поняття маркетингу. ………………………………………12

  4. Види маркетингу. ………………….............………………………… 14

  5. Система та структура засобів маркетингу маркетингу. …………....18

Висновки за розділом 1. …………………………………….………. 20

 1. Аналіз ринкових можливостей підприємст

  1. Стан ринку галузі. ……………………………….………….……….. 22

  2. Загальна характеристика та ТЕП підприємства. ………….……….. 28

  3. Аналіз конкурентоспроможності підприємства. …………..………. 30

  4. SWOT – аналіз підприємства та продукції. ……… ….……………. 31

Висновки за розділом 2. ……………………………….….………… 34

 1. Розробка маркетингового комплексу «4Р» на основі соціально-етичного маркетингу. …………………………………………………….…………… 35

Висновки за розділом 3. …………………………………………… 41

Загальні висновки. ……………………………………………….……………..42

Використана література. ………………………………………………………. 44

Вступ

За сучасних умов, завдяки вступу України в СОТ і приєднання до Болонського процесу, відбувається переорієнтація підприємницької діяльності на задоволення потреб споживачів, тобто розвиток маркетингу, як універсального та найефективнішого механізму ринкових відносин.

Маркетинг – це процес вивчення і формування споживчих запитів та переваг, а також використання всіх ресурсів і засобів фірми для їх задоволення з метою отримання прибутку та для особистої користі споживачів.

Мета маркетингу – це вплив на попит з врахуванням ситуації, яка склалася на ринку і можливостей підприємства чи фірми задовольнити його в умовах обмежених ресурсів.

Маркетинг став актуальним завдяки тому, що змінилося співвідношення факторів, які впливають на підприємство. Їх можна розділити на внутрішні (контрольовані) та зовнішні (неконтрольовані). Якщо зовнішні фактори ще раніше характеризувалися певною стабільністю, то за даних умов підприємству для виживання і розвитку потрібно по-іншому займатися плануванням асортименту, вивченням ринку, ціноутворенням, збутом, постачанням, рекламою, просуванням товару, сервісним обслуговуванням. Цими та іншими функціями займаються маркетингові структури.

Метою написання курсової роботи є вивчення організації маркетингових досліджень ринку та конкретного підприємства.

Завдання – отримати практичні навички, необхідні для реалізації теорії маркетингу, стратегії і тактики ринкових підходів до організації роботи підприємства.

В центрі уваги маркетологів завжди перебуває передусім дослідження ринку (обгрунтування принципів маркетингового дослідження: системності, комплексності, регулярності, об’єктивності, оперативності).

Над даною проблемою працювали такі відомі вітчизняні вчені, як С.М. Гончаров, Войчак А.В., Гаркавенко С.С., Павленко А.Ф. та інші.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистичне вивчення...
Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ects/кмсонп

Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистика продукції промисловості»
Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ects/кмсонп

4. Курсова робота має характер цільної завершеної роботи як стосовно...
Курсова робота є до курсовим завданням І подається куратору курсі в на 3-й день перебування на курсах

” Навчально-дослідна робота (курсова робота) студента з „Економіки...
...

Курсова робота
Мікропрограма

Курсова робота
Вступ

Курсова робота
Вступ

Курсова робота на тему: “Міжнародні банківські розрахунки
Вступ

Курсова робота на тему: «Епічний театр Бертольда Брехта»
Висновки

Курсова робота на тему: Криптографічні методи захисту
Рада та рекомендаціїБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка