Пошук по сайту


Дніпропетровський обласний інститут п іслядипломної педагогічної освіти Відділ освіти Дніпропетровської районної державної адміністрації Методичний кабінет

Дніпропетровський обласний інститут п іслядипломної педагогічної освіти Відділ освіти Дніпропетровської районної державної адміністрації Методичний кабінет

Сторінка1/16
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ освіти

Дніпропетровської

районної державної адміністрації

Методичний кабінет


Схвалено:

Голова методичної ради
_____________О.Ю.Назарова

Погоджено:

Ректор ДОІППО
_____________М.І.Романенко

Затверджено:

Начальник відділу освіти
_____________М.О.Шеремет-
План роботи

методичного кабінету відділу освіти Дніпропетровської районної державної адміністрації

на 2014/15 навчальний рік

2014 рік
Зміст

Розділ І Аналіз результатів діяльності методичного кабінету за 2013-2014 н. р. та завдання на 2014-2015 н. р.
1.1

Організаційно-методична діяльність

4

1.2

Організація методичної роботи

6

1.3

Організація роботи щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників

8

1.4

Участь в конкурсах

12

1.5

Створення єдиного освітнього інформаційного простору

17

1.6

Виховна робота. Позашкільна освіта

19

1.7

Робота з обдарованою молоддю

20
 • Допрофільне та профільне навчання • Олімпіади. МАН. Інтелектуальні конкурси • Зовнішнє незалежне оцінювання
1.8

Висновки

24

1.9

Пріоритетні завдання

25

Розділ ІІ. Організаційно-методична діяльність
2.1

Мета, напрями та завдання діяльності

28

2.2

Циклограма діяльності

30

2.3

Методичний та інформаційний супровід викладання предметів базового компоненту


32

2.4

Графік роботи логопедичного кабінету

34

2.5

Планування роботи методичного кабінету

34

2.6

Колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи з категоріями працівників


37

2.7

Закріплення працівників методичного кабінету за навчальними закладами

37

2.8

Методичне та інформаційне забезпечення процесу управління методичною роботою

37

2.9

План засідань методичної ради

40

2.10

План інструктивно-методичних нарад заступників директорів з навчально-виховної роботи

42

2.11

План інструктивно-методичних нарад заступників директорів з виховної роботи

46

2.12

План інструктивно-методичних нарад психологів ЗНЗ

47

2.13

Інформаційне забезпечення ЗНО-2015

48

2.14

Висвітлення в засобах масової інформації проблем розвитку освіти району, видавнича діяльність

48

Розділ ІІІ. Методична робота
3.1

Методичний супровід розвитку загальної середньої освіти

54

 • Масові заходи з педагогічними працівниками
 • Колективні форми роботи з директорами, заступниками директорів
 • Колективні форми методичної роботи з педагогічними працівниками
3.2

Індивідуальні форми методичної роботи

56

3.3

Організація роботи щодо підвищення професійної компетентності педагогічних працівників

57

3.4

Інноваційна та дослідно-експериментальна діяльність

58
 • Участь ЗНЗ району в експериментальній роботі Всеукраїнського рівня • Участь ЗНЗ району в експериментальній роботі регіонального рівня • Впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів району інноваційних педагогічних технологій


 • Впровадження проектів у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів району
3.5

Координація розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та їх подальше використання у навчально-виховному процесі

71

3.6

Методична робота щодо виявлення, вивчення, узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду

72

3.7

Моніторинг якості освіти.

74

Розділ ІV. Робота з обдарованою молоддю

75

Розділ V. Організаційно-методичний супровід діяльності бібліотек

77

Розділ VI. Школа молодого вчителя (психолога)

78

Розділ VIІ. Додатки

79
План засідань РМО
І. Аналіз результатів діяльності методичного кабінету за 2013-2014 н. р. та завдання на 2014-2015 н. р.

1.1. Організаційно-методична діяльність

У своїй діяльності методичний кабінет відділу освіти керується Конституцією України, Національною доктриною розвитку освіти України, Законом України «Про освіту», Законами України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Законом України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», Положенням про районний,іншими документами та урядовими рішеннями в галузі освіти, наказами і розпорядженнями Міністерства освіти та науки України, департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, відділу освіти Дніпропетровської районної державної адміністрації, а також річними планами департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, відділу освіти Дніпропетровської районної державної адміністрації.

У 2013-2014навчальному році мережа навчальних закладів району складалась з:

- 18 дошкільних навчальних закладів;

- 28 загальноосвітніх навчальних закладів, з них 2 навчально-виховні комплекси, 1 вечірня школа;

- 4 позашкільних навчальних закладів:

 • Будинок дитячої творчості

 • Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки

 • Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

 • Центр технічної творчості та дозвілля школярів і молоді.

У 2013-2014 навчальному році в установах освіти району працювали 782 педагогічних працівника.

Цього року школу закінчили 355 випускників.

У 2013/2014 навчальному році контингент учнів у загальноосвітніх навчальних закладах району складав 6643 особи, з них: 1-4 класи – 3002 учні (155 класів), 5-9 класи – 2970 учнів (171 клас), 10-11 класи – 671 учень (56 класів). У дошкільних навчальних закладів району виховуються 1833 дитини. Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою складає 86%, у тому числі дітей 5-річного віку – 100 %. Позашкільні заклади відвідували 2855 дітей.

У 2013 - 2014 навчальному році в районі продовжено реалізацію регіонального проекту “Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти”, яким визначено основні пріоритети розвитку освітньої галузі:

формування єдиного інформаційно-освітнього простору Дніпропетровщини;

підвищення ефективності системи неперервного навчання протягом життя;

забезпечення рівних стартових умов для розвитку інноваційної особистості XXI століття;

підготовка нового покоління кваліфікованих робітників у суспільстві побудованому на знаннях.

У районі функціонують 12 експериментальних навчальних закладів, з них 3 закладів мають статус експериментальних на всеукраїнському та 9 – на обласному рівнях.

Збільшено охоплення учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів профільним навчанням з 98,6% до 100%.

З метою забезпечення рівного доступу дітей відповідного віку до якісної загальної середньої освіти в районі створено 5 освітніх округи.

Загальний показник забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів комп’ютерною технікою становить 100%. Всі школи району мають вихід до мережі Інтернет. 100% вчителів пройшли навчання за програмою “Основи інформаційно-комунікаційних технологій”, 55% - за програмою “Інтел “Навчання для майбутнього”.

У рамках проекту “Єдиний освітньо-інформаційний простір” реалізовано такі модулі проекту, як електронна бібліотека, електронний щоденник та журнал. Розпочато створення дистанційних шкіл для обдарованої молоді та для дітей з особливими потребами.

У рамках національного проекту “Відкритий світ” у районі діють пілотні школи (Балівська, Олександрівська, Підгородненська №3). З метою створення кращих можливостей для самовдосконалення учнівської молоді через систематичну творчу та науково-дослідницьку діяльність у 2013 році реалізовувався проект “Обдарована молодь”.

Протягом року відділом освіти райдержадміністрації взято участь у колегії Міністерства освіти і науки (серпень, м. Київ) обласній серпневій конференції педагогічних працівників, ІV Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2013» (нагороджений золотою медаллю) у Всеукраїнській науково-практичній конференції «45-річчя методичної служби Дніпропетровської області» та проведено наступні заходи:

42 районних семінарів, 41 конкурс, 28 інструктивно-методичних нарад, організовано роботу 6 творчих груп, проведено 5 майстер-класів у рамках конкурсу «Учитель року», проведено 31 виїзд у ЗНЗ району, організовано 25 творчих звітів учителів, взято участь у тематичних перевірках шкіл, підготовлено 62 статистичних звіти. Працівники відділу освіти взяли участь у 5 тренінгах, провели 1295 індивідуальних консультацій, 5 оглядів навчальних кабінетів та методичних кабінетів ЗНЗ, відвідали 42 відкритих уроки , провели 3 атестаційні експертизи навчальних закладів.


1.2.Організація методичної роботи методичного кабінету відділу освіти

Методична робота в 2013/2014 навчальному році з педагогічними кадрами загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів проводилася згідно з планом роботи відділу освіти.

Головною метою в роботі відділу освіти є методичне забезпечення та інформаційний супровід педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти та кваліфікації педагогічних, керівних працівників відділу освіти та закладів освіти.

Згідно з даною метою та рядом завдань, визначених за підсумками серпневої конференції педагогічних працівників у 2013році та планом роботи на 2013-2014 навчальний рік працювала вся досить розгалужена система методичної освіти педкадрів району, яка спрямовувала свою діяльність також на виконання завдань ІV етапу роботи обласного проекту «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості».

Проведена у серпні нарада керівників МО з теми «Компетентнісний підхід у викладанні як основа впровадження нового Державного стандарту загальної початкової освіти» визначила пріоритети діяльності методичних підрозділів.

Відповідно до плану роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровського району з метою стимулювання росту і вдосконалення педагогічної майстерності вчителів початкових класів, систематизації їх знань щодо запровадження вимог нового Державного стандарту загальної початкової освіти в практику роботи школи І ступеня, систематизації методичних рекомендацій щодо формування ключових компетентностей молодшого школяра на базі КЗ Миколаївська СЗШ №1 у 2014 року проведено районний семінар з теми «Формування ключових компетентностей молодшого школяра в рамках впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти».

Проблематика формування ключових компетентностей молодших школярів була пріоритетною в роботі опорного освітнього закладу району - КЗ Ювілейна початкова школа №2. На її базі у лютому 2014 року проведено науково-практичний семінар з теми «Створення ситуації успіху через формування ключових компетентностей молодших школярів».

На семінарських заняттях розглядалися актуальні проблеми навчання та виховання сучасних учнів, організації навчально-виховного процесу, його методичного забезпечення.

Аналіз методичної роботи фахівців психологічної служби району засвідчив позитивну динаміку у розвитку діяльності РМО, що переходить від вивчення та опанування теоретичних засад діяльності практичного психолога та соціального педагога до вивчення та аналізу практичного досвіду кожного окремого фахівця психологічної служби, надання рекомендацій та використання досвіду в роботі.

Значне місце в роботі РМО шкільних бібліотекарів було відведено оглядам фахової літератури, періодичних видань.

Вчителі української мови та літератури, світової літератури приділяли увагу практичним формам роботи з аналітико-інтерпретаційної діяльності; удосконалювали свою діяльність з вивчення комунікативної компетенції учнів та формування відповідних навчальних компетентностей.

Вчителі основ здоров’я моделювали уроки із складних програмових тем, розробляли та обговорювали тестові завдання для перевірки умінь та знань з ОЗ.

Головною метою РМО вчителів іноземної мови було підвищення професійної компетенції вчителів району в організації іншомовного навчання, методичної та мовної компетентності. Здійснювалося поглиблене вивчення актуальних проблем: особливості раннього вивчення іноземної мови, використання ІКТ у навчальному процесі, особистісно-орієнтований підхід у навчанні іноземної мови, форми роботи з обдарованими дітьми, комунікативна спрямованість уроків іноземної мови, створення необхідних умов для оволодіння нею на функціональному рівні, підготовка випускників до ЗНО.

Практичні рекомендації щодо організації позакласної роботи розробляли вчителі інформатики, по здійсненню міжпредметних зв’язків – вчителі математики і фізики.

На семінарах для вчителів хімії, біології розглядалися питання впровадження та застосування технології продуктивного навчання, пошуку шляхів реалізації освіти сталого розвитку, реалізації державної соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти, розвитку мобільності вчителя хімії та біології, методи стимулювання навчальної діяльності учнів та підготовка до ЗНО.

На семінарах-практикумах для вчителів музичного, образотворчого мистецтва, математики, фізики, фізичної культури розглядалось питання удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми шляхом всебічного розвитку юної особистості з максимальним урахуванням її здібностей та обдарувань. Питання підвищення ефективності навчально-виховного процесу шляхом поєднання традиційних та інноваційних форм і методів навчання та виховання, міжпредметних зв’язків, використання творчих завдань вивчалися на семінарах вчителів української мови та літератури, англійської мови, біології і хімії, математики, художньої культури, етики, вихователів групи продовженого дня, вчителів початкових класів. Методика сучасного викладання предметів вивчалася на засіданнях методичних об’єднань вчителів географії, трудового навчання, фізкультури.

Методисти МК, враховуючи різні освітні потреби педагогічних працівників, цілеспрямовано працювали над формуванням прагнення вчителя до творчості, яке виникало в процесі проведення активних форм методичної роботи: «круглих столів», тренінгів, дискусій, творчих портретів вчителів, моделювання нетрадиційних уроків. До участі у багатьох формах методичної діяльності запрошувалися провідні фахівці, викладачі вищих навчальних закладів, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

З метою активізації творчої діяльності педагогів, залучення до свідомого опанування досягнень психології та педагогіки урізноманітнюються форми проведення засідань методичних формувань, семінарів, серед яких можна відзначити:

• моделювання уроків,

• практикуми з використання персонального комп’ютеру,

• тренінги,

• творчі діалоги,

• представлення проектів,

• ділові ігри,

• дискусії.
Згідно із заявленими в річних планах темами працювали всі малі методичні формування (творчі групи, майстер-класи, міжшкільні методичні об’єднання та ін.)

За підсумками роботи методичних формувань розроблені відповідні методичні рекомендації.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Дніпропетровський обласний інститут п іслядипломної педагогічної...
Розділ І аналіз результатів діяльності методичного кабінету за 2013-2014 н р та завдання на 2014-2015 н р

Департамент освіти І науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації...
Організація, форми, зміст та методичні поради щодо проведення військово-патріотичної роботи в навчальному закладі

Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації
Т. А. Ланчковська – директор Комунальної установи «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської...

Відділ освіти, молоді та спорту Мелітопольської районної державної...
Рекомендовано науково-методичною радою відділу освіти, молоді та спорту Мелітопольської районної державної адміністрації (протокол...

Відділ освіти Ізмаїльської райдержадміністрації Районний методичний кабінет
Рекомендовано районною методичною радою відділу освіти Ізмаїльської районної державної адміністрації

Комунальний заклад «дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»
України 17 листопада 2011 року за №1318/20056, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти надсилає графік...

Комунальний заклад «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної...
Завдання другого етапу Конкурсу з української мови для учнів 3 – 4 класів укладені навчально-методичним відділом початкової освіти...

Департамент освіти І науки Дніпропетровської облдержадміністрації...
Лаврут Валентина Володимирівна, вчителька української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист Української...

Відділ освіти Білоцерківської районної державної адміністрації Методичний кабінет рідне слово
Матеріал підготувала вчитель початкових класів Розаліївського нво «зош І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Осадча Інна Михайлівна

Міністерство освіти та науки україни управління освіти дніпропетровської...
Ще у стародавні часи вчені та філософи стверджували діалектичний характер усіх явиш дійсності: "Omnia mutabantur, mutantur et mutabuntur"...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка