Пошук по сайту


ІІІ. Документація дошкільного навчального закладу - Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені Бориса Грінченка Педагогічний інститут

Сторінка4/8
1   2   3   4   5   6   7   8

ІІІ. Документація дошкільного навчального закладу


№ з/п

Аналіз фактичного стану

Оцінка в балах

1

2

3

4Ліцензія на право ведення закладом освітньої діяльності. Статут. Свідоцтво про державну атестацію.План роботи ДНЗКнига наказів (з особового складу, з виробничої діяльності).Книга протоколів засідань педагогічної ради.Книга обліку особового складу працівників.Графік роботи працівників ДНЗОсобові справи працівників.Трудові книжки.Журнал обліку трудових книжок.Графіки відпусток працівників.Книга обліку вхідних і вихідних документів.Статистичні звіти (Ф № 85-К).Книга обліку дітей у ДНЗКнига протоколів загальних зборів колективу.Книга протоколів батьківських зборів, батьківського комітету.Книга реєстрації робочого часу (початок і кінець робочого дня).Табель обліку використання робочого часу і підрахунку заробітку.Книга реєстрації місцевих відряджень адміністрації.Табель обліку щоденного відвідування дітьми ДНЗ.Технічна документація ДНЗ (паспорт, план).Інвентаризаційний опис, книга обліку складських матеріалів.Відомості про видачу матеріалів на потреби закладу.Відомості про оперативний (кількісний) облік руху малоцінних і швидкозношуваних предметів.Журнал реєстрації битого посуду.Максимальна кількість балів - 96

Фактична кількість балів

Відсоток від максимальної кількості балів:

Ознайомлена завідуючий ДНЗ №184_______/ /
Оцінна картка № 5

Робота з кадрами

у дошкільному навчальному закладі №

№ з/п

Аналіз фактичного стану

Оцінка в балах

1

2

3

4Добір і закріплення кадрів за групами, психологічна сумісність, якісний склад педкадрів.Плинність кадрів, аналіз її причин.Підвищення кваліфікації працівників.Робота з молодими спеціалістами. Атестація.Знання та виконання Положення про атестацію.Перспективний план атестації та курсової перепідготовки.Наявність заяв та характеристик на працівників, що атестуються, обговорення та затвердження характеристик.Накази про організацію, хід, підсумки атестації та ознайомлення з ними педагогічних працівників.Заслуховування та обговорення питань атестації на педагогічних радах, зборах трудового колективу.Вивчення роботи педагогів, що атестуються, наявність відповідних матеріалів (конспектів, сценаріїв, анкет, методичних розробок, пам’яток тощо)Наявність атестаційного куточка та його зміст.Оцінка роботи атестаційної комісії дошкільного навчального закладу .Максимальна кількість балів - 48

Фактична кількість балів

Відсоток від максимальної кількості балів:

Ознайомлена завідуючий ДНЗ №_______/ /

Оцінна картка № 6

Медична робота

у дошкільному навчальному закладі №

№ з/п

Аналіз фактичного стану

Оцінка в балах

1

2

3

4Створення умов для проведення медичної, оздоровчої роботи.Виконання річного і місячного планів роботи медичного персоналу.Заходи лікувально-профілактичного оздоровчого характеру (щеплення, доліковування, проведення антропометрії, визначення гостроти зору, огляд дітей на педикульоз).Контроль фізичного виховання та загартування дітей. Спільна робота медичного персоналу і педагогів по оздоровленню та зміцненню здоров’я дітей.Зміст санітарно-освітньої роботи з дітьми, її результативність.Облік та аналіз захворюваності дітей у ДНЗ.Оформлення медичної інформації, пропаганда медичних знань.Медична документація дошкільного навчального закладу:

  • медична картка дитини (Ф № 026/у);

  • журнал обліку профілактичних щеплень (Ф № 64у)

  • картка профілактичних щеплень (Ф № 063у);

  • журнал обліку інфекційних захворювань (Ф № 060у);

  • журнал обліку санітарно-освітньої роботи (Ф № 038-0у);

  • журнал екстрених повідомлень про інфекційні захворювання, харчові отруєння, реакцію на щеплення (Ф № 058/у);

  • журнал спостережень за контактними дітьми з інфекційними захворюваннями (Ф № 061 у);

  • карта (журнал) спостережень за диспансерними хворими (Ф № 30у)

  • журнал обліку захворюваності;

  • журнал здоров’я.Дисципліна звітності.

Максимальна кількість балів -
1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Міністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Робоча навчальна програма педагогічна творчість галузь знань
Педагогічна творчість. Програма навчальної дисципліни. – К. Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 26 с

Додатковий перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської та Севастопольської...

Інститут інноваційних технологій І змісту освіти
Ректорам (директорам) Кримського республіканського, обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, Київського університету...

Міністерство освіти І науки, молоді І спорту України
Проблема різноаспектного дослідження культури як комунікативного поля

Робоча навчальна програма основи документообігу в дошкільному навчальному...
Основи документообігу в дошкільному навчальному закладі. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту буковинський державний...
Рекомендовано до друку на засіданні кафедри державної служби, історії та політології Буковинського державного фінансово-економічного...

Робоча навчальна програма фінансово-господарська діяльність дошкільного...
Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені...

Запорізька міська рада департамент освіти І науки, молоді та спорту...
Бородінська, 1а, м. Зaпopiжжя, 69096, тел.: (061)2248860, e-mail: Код єдрпоу 37611401База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка