Пошук по сайту


Письменник, редактор, публіцист: 100-річчя Уласа Самчука

Письменник, редактор, публіцист: 100-річчя Уласа Самчука

http://www.libr.rv.ua/?content=news&id=ul

Сайт Рівенської обласної державної бібліотекиПисьменник, редактор, публіцист: 100-річчя Уласа Самчука


Багаторівневим і художньо неординарним дослідженням практично однієї теми — випробуванням на живучість та міцність в соціально-політичних струсах XX віку ідеї української державності — Улас Самчук завдячує славою одного з найвизначніших прозаїків, хто творив у вигнанні. Спершу добровільному, коли недавній учень приватної гімназії у Крем'янці (нині — Тернопільська обл.) дезертирував з польського війська до Німеччини (1927), а опісля — вимушеному вигнанні, з невеличкою (1941— 1944) перервою на час війни, що зродила надію на крах комуністичного режиму й здобуття Україною права на політичне самоврядування. І тим, і тим сподіванням здійснитися не судилося; приїзд на батьківщину (1941) хіба що освіжив і поповнив знання рідної землі, її уперше оглянутих обширів та реальної — і не завше сподівано високої — готовності населяючого її люду до протистояння ленінсько-сталінській облуді, нещадне розвінчання якої письменник теж відносив до найголовніших своїх обов'язків.
Народився Улас Олексійович Самчук 20 лютого 1905 р. в с. Дермань теперішньої Рівненської області у порівняно заможній хліборобській родині, щоденний побут і специфічно «земна» духовність якої була в умовах зросійщеної царатом Волині чи не єдиним «підручником» з етнопсихології та буттєвої філософії рідного народу. Згодом, уже в умовах еміграції, Самчук певний час (1929— 1931) навчається у Бреславському університеті та в Українському вільному університеті у Празі.
Перші літературні спроби припадають на гімназійні часи, невдовзі після яких у варшавському часописі «Наша бесіда» було опубліковано оповідання «На старих стежках» (1926); з цього часу прізвище письменника доволі часто з'являється на сторінках «Літературно-наукового вісника» (Львів), журналів «Самостійна думка» (Чернівці), «Розбудова нації» (Берлін).
Проте не ці, підкреслено модерні і формою, і змістом, оповідки з міського еміграційного життя стали візиткою дарованого Самчуку природою художньо-психологічного хисту. По-справжньому розкуто і повносило він дався взнаки в повісті «Марія» (1933) — про воістину страшні метаморфози людського буття в умовах більшовицького геноциду, серед тьми-тьмущої гріхів якого був і чи не найбільший — Голодомор. Підпадає під мертвотний його прес на сімдесятому році життя і Марія, що, зрештою, з огляду на чималий її вік, не виглядало б трагедією такого могутнього штибу, якби читач з кожною сторінкою твору усе чіткіш не усвідомлював, що у цій старій жінці уособлена сама Україна. Несхитна у моральних своїх навичках та переконаннях, але беззахисна перед злом.
На захист викорінюваного на отчій землі господаря стає Улас Самчук і в повісті «Кулак» (1932), завершення якої збіглося з початком роботи над найвідомішим твором письменника — трилогією «Волинь».
«...Я ставив і зараз ставлю, — писав трохи згодом Самчук, — собі досить, як на письменника, виразне завдання: хочу бути літописцем українського простору в добі, яку сам бачу, чую, переживаю». Чи не найповніше конкретизує це завдання саме «Волинь» — розлоге епічне полотно, що унаочнює шлях сільського хлопченяти, а потім юнака Володьки Довбенка крізь війни, революції до максимально можливого себе самого — свідомого не лише спадково народних своїх рис та чеснот, а й місця цих чеснот в ідейних вируваннях сучасності. Україна, якою та постає із сторінок «Волині», безперечно ж, не нагадує приналежні різним державам клапті етносу, який, за твердим переконанням Самчука, уже побачив себе у дзеркалах різноспрямованого (імперіалізм—комунізм) прогресу і рано чи пізно, але почне — зобов'язаний почати! — пошук порятунку власним, так би мовити, духовним ресурсам. Рівнозначним остаточній смерті був би для нього впокорений послух порядкові, котрий робить розбій соціальною нормою, як то бачимо в епізоді, де заблукалий чужинець забирає у селянина найцінніше — його коня:
«— Дєд! Давай лошадь! Выпрягай, раз-два.
Матвій зупиняється. Випростався. Глянув. Володько ще тримає в руках чепіги. Большевик обриває посторонки, рве лошицю, скидає з неї шлею.
— Стій! — крикнув Матвій. — Ти куди? Твоє? — Большевик висмикнув з кобури нагана. — А вот!.. Не хочешь в лоб?
Очі його, мов шротини.
— Падайді только, кулацкая морда! Ето тєбє нє старий режім...».
Без останньої фрази грабіжника епізод мало чим відрізнявся б від здавна усталених стосунків вандала і його жертви, однак тепер, у XX віці, вандалізм одержує ідейне виправдання, яким усе ставиться з ніг на голову: людська праця, до неї спонуки, право на її результат. Так утверджувався світоустрій, де хліборобська душа не одержує умов для повноцінного самовияву і де слово «хазяїн» є лише синонімом або владно сполітизованої, або напханої грішми сили. Утім, зміст трилогії цим далеко не вичерпується, про що, зокрема, свідчать назви окремих її частин: «Куди тече та річка» (1928—1933), «Війна і революція» (1929—1938), «Батько і син» (1935—1937), кожну з яких можна вважати своєрідною сходинкою до остаточної і художньо доказової переконаності автора в спромозі українського селянина закласти своєю працею і духом фундамент рідної держави.
У 1936 р. Самчук завершує роман «Гори говорять», що був присвячений боротьбі закарпатських українців за незалежність, а в 1941 р. він разом з групою культурників (Олена та Михайло Теліги, Олег Ольжич, Іван Рогач, Олег Штуль) вирушає із Львова на Схід, аби почати конкретну роботу по здійсненню планів щодо української автономії. Користуючись посадою редактора офіційної газети «Волинь», що виходила в Рівному, він багато їздить, уперше відвідує Київ, Полтавщину, цілеспрямовано готуючись до написання давно задуманого трикнижжя «Ост», про першу частину якого «Морозів хутір» у щоденникових записах автора мовиться: «Про революцію... Про родину Морозів, їх, над Дніпром, хутір. До України з півночі зближаються большевики, їх тут не хочуть, їх бояться, але нема сили їх зупинити. Україна до цього не готова... Моїм завданням — шукати в цьому глузд. І причину. Чому? Для кого? Пощо?». Три книги відповідей на це («Морозів хутір», 1948; «Темнота», 1957; «Втеча від себе», 1953—1982) вмістили картини кількадесятилітніх поневірянь Івана Мороза з родиною, яку мучила не ностальгія за рідною землею, а горе цієї землі, поглиблене розоренням батьківського гнізда, арештами, тюрмами, котрі з колишнього свідомого монархіста, що не мислив себе поза вірнопідданством Росії, зробили патріота щонаймодернішого інтелектуально-духовного гарту.
Та це звершиться згодом. А поки що він повертається у 1943 р. до Львова, а в 1944 р. знову опиняється в Німеччині, де одразу ж включається в роботу, присвячену згуртуванню письменницьких сил, яким належало творити на еміграції «велику літературу». Саме так називалася і доповідь Уласа Самчука на відкритті першого з'їзду МУРу, головою правління якого він був обраний 22 грудня 1945 р. З того часу і до виїзду за океан Самчук поєднує організаційні клопоти з творчими: працює над романом про визвольну боротьбу у Закарпатті «Сонце з заходу», книжкою публіцистики «Невільники фрази», п'єсою «Шумлять жорна». На час перебування у таборах для переміщених осіб припадає і вихід друком повісті «Юність Василя Шеремети» (1946).
Після переїзду до Торонто (1948) більша частина творчих зусиль Самчука припадає на написання спогадів: «На білому коні» (1955), «Чого не гоїть огонь» (1959), «На коні вороному» (1975), «Плянета Ді- Пі » (1979). У 1980 р. вийшов останній з розпочатих і вивершених за океаном романів Самчука «Слідами піонерів», присвячений життю заокеанської української еміграції. А увінчує доробок Самчука (і трилогію «Ост») роман «Втеча від себе» (1982), у якому Іван Мороз знаходить другу, канадську свою домівку. Для самого письменника вона стала і місцем його поховання.
Історія української літератури ХХ століття. У 2 кн.Кн. 2. Друга половина ХХ століття / За ред. В.Г. Дончика. – К., 1998. – С.227 – 230.
Слово Уласа Самчука
“Я не тому письменник українського народу, що вмію писати.

Я тому письменник, що відчуваю обов’язок перед народом.

Бог вложив у мої руки перо. Хай буде дозволено мені

використати його для доброго, для потрібного”
Улас Самчук
Самчук У. Волинь: Роман. У 3 ч. – К.: Дніпро, 1993.
Т.1, Ч.1: Куди тече та річка; Ч.2: Війна і революція. – 573 с.
Т.2, Ч.3: Батько і син. – 334 с.
Самчук У. Втеча від себе: Роман. – Вінніпег: Т-во “Волинь”, 1982. – 429 с.
Самчук У. Гори говорять!: Роман. У 2 ч. / Післямова А. Жив’юка. – Ужгород: МПП “Гражда” – Карпати, 1996. – 270 с.
Самчук У. Марія: Хроніка одного життя: Роман. – К.: Укр. письменник, 2000. – 189 с.
Самчук У. Марія; Куди тече та річка. – К.: Наук. думка, 2003. – 416 с.
Самчук У. На білому коні: Спомини і враження. – Вінніпег: Т-во “Волинь”, 1972. – 250 с.
Самчук У. На білому коні. – Нью-Йорк – Мюнхен, 1965. – 234 с.
Самчук У. На коні вороному: Спомини і враження. – Вінніпег: Т-во “Волинь”, 1975. – 360 с.
Самчук У. На твердій землі: Роман. – Торонто, б.р.в. – 390 с.
Самчук У. OST : Роман. У 3 т.Т.1: Морозів хутір: У 3 ч. – Регенсбург, 1948. – 584 с.
Самчук У. OST : Роман. У 3 т.: Морозів хутір: (Уривки з тому першого) // Українське слово: Хрестоматія укр. літ. та літ. критики XX ст. В 4 кн. Кн. 3 / Упоряд. В. Яременко. – К., 2001. – С. 170-195.
Самчук У. Темнота: Роман у 2 ч. – Нью-Йорк: Укр. Вільна АН у США, 1957. – 495 с.
Самчук У. Чого не гоїть огонь: Роман. – К.: Укр. письменник, 1994. – 233 с.
Самчук У. Юність Василя Шеремети: Роман. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 328 с.
Самчук У. Юність Василя Шеремети: Роман. – Мюнхен: Прометей, 1946. – 156 с.
* * *
Самчук У. Віднайдений рай: [Оповідання] // Дзвін. – 1991. - № 1. – С. 43-45.
Самчук У. Жінка: [Нарис] // Вісті Рівненщини. – 1995. – 3 лют.
Самчук У. Волинь незабутня: Слово до ювілею 25-річчя інституту Дослідів Волині у Вінніпезі (25.5.1977) // Літопис Волині: Наук.-попул. зб. волинознавства. – Вінніпег, 1977 – 1978. – Ч.12. – С. 15-25.
Самчук У. П’ять по дванадцятій: Записки на бігу // Дзвін. – 1995. - № 4. – С. 31-34; № 6. – С. 113-126; № 7. – С. 61-93.
Самчук У. Побачимось у Києві: (З “Записок неполітика”): [Спомин про перехід Сяну з О. Телігою у липні 1941 р.] // Теліга О. Листи. Спогади / Упоряд. Н. Миронець. – К., 2003. – С. 298-309.
Самчук У. Нарід чи чернь: [Передовиця для газети “Волинь”] // Волинь. – 2004. – 20 лют.; Урок української. – 2001. - № 1. – С. 49-50.
Самчук У. Державна концепція С. Петлюри: [Публіцистика] // Народна газ. – 1994. - № 21 (трав.). – С.6.
Самчук У. Шевченко // Слово і час. – 1999. - № 3. – С. 22-23.
Самчук У. Світ приблизних вартостей: Публіцистика. – Волинь. – 1997. - № 3. – С. 120-137.
Самчук У. Сім листів до Євгена Маланюка / Передм. М. Неврлий // Сучасність. – 1996. - № 3-4. – С. 140-144.
Самчук У. Леонід Мосендз: Стаття – спогад // Слово і час. – 1997. - № 10. – С. 24-26.
Тексти творів У.Самчука в мережі Інтернет
Самчук У. Волинь // Интернет Библиотека украинской литературы [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://ukrlit.clawz.com/text.php?f=S1/S1_1.txt
Самчук У. Волинь; Чого не гоїть огонь; Гори говорять!Марiя; На тведiй землi ; Нарiд чи чернь? // Libr . ru :Библиотека Мошкова.- [ Електронний ресурс ] . –Режим доступу : http :// lib . ru / SU / UKRAINA / SAMCHUK /
Самчук У. Волинь // Інформаційний центр : Освітньо-інформаційний ресурс [ Електронний ресурс ] . –Режим доступу : http://www.ukrcenter.com/read.asp?id=1463
Самчук У. Волинь // Чорна жужелиця [ Електронний ресурс ] . –Режим доступу : http://www.geocities.com/doctorpro2002/samchuk/volun__1.htm
Самчук У. Гори говорять! / / Интернет Библиотека украинской литературы [ Електронний ресурс ] . –Режим доступу : http://ukrlit.clawz.com/text.php?f=S1/S1_2.txt
Самчук У. Марiя // Интернет Библиотека украинской литературы [ Електронний ресурс ] . –Режим доступу : http://ukrlit.clawz.com/text.php?f=S1/S1_3.txt
Самчук У. Нарiд чи чернь? / / Интернет Библиотека украинской литературы [ Електронний ресурс ] . –Режим доступу : http://ukrlit.clawz.com/text.php?f=S1/S1_5.txt
Самчук У. Нарiд чи чернь?// Інформаційний центр : Освітньо-інформаційний ресурс [ Електронний ресурс ] . –Режим доступу : http://www.ukrcenter.com/read.asp?id=1462
Самчук У. На тведiй землi // Интернет Библиотека украинской литературы [ Електронний ресурс ] . –Режим доступу : http://ukrlit.clawz.com/text.php?f=S1/S1_4.txt
Син Волині - громадянин світу


Самчук Улас: До 90-річчя від дня народження письменника: Ювіл. зб. / Упоряд. Я. Поліщук. – Рівне: Азалія, 1994. – 106 с.
Жулинський М. “Я був повний Україною…”: [Характеристика творчості] // Літ. Україна. – 1995. – 30 берез.
Жив’юк А. Між Сциллою політики і Харибдою творчості: Громадсько-політичний портрет Уласа Самчука: [Монографія]. – Рівне: “Ліста - М”, 2004. – 184 с.: іл. – Бібліогр.: С. 154-166.
Костюк Г. Образотворець “времени лютого”: [Огляд творчості до 70-річчя життя й 50-річчя літературної діяльності] // Українське слово: Хрестоматія укр. літ. та літ. критики XX ст. В 4 кн. / Упоряд. В. Яременко. – К., 2001. – Кн.3. – С. 195-206 с.
Жив’юк А., Баскевич Н. Улас Самчук: Усе для школи: Українська література, 11 клас. – К.: Артек, 2001. – 62 с.
Фасоля А.М. Великий учитель свого народу: Вивчення творчості Уласа Самчука в середній школі 7-8 кл., 10-11 кл. – Тернопіль: Навч. кн. – БогДан, 2000. – 94 с. - (Б-ка вчителя).
У змісті: Волинь. Марія. Нарід чи чернь. Крути. Так було – так буде. Жінка. Він був моїм другом.
Шанюк В. Літописець України // Самчук У. Юність Василя Шеремети: Роман. – Рівне, 2005.- С. 5-14.
Пінчук С. Улас Самчук: [Життя і творчість] // Слово і час. – 1995. – № 2. – С. 11-17.
Шморгун Є. Подвижник слова і духу: [Про життя і творчість У. Самчука та вшанування земляка] // Вісті Рівненщини. – 1995. – 17 лют.
Салига Т. Великій руїні він прагнув протиставити велику літературу: [Огляд творчості] // Урок української. – 2001. - № 1. – С. 47-48.
Мариненко Ю.В. Улас Самчук: (Матеріали до вивчення творчості письменника в школі) / Кіровоград. держ. пед. ін-т; Пед. академія. – Кіровоград, 1994. – 41 с.
Безхутрий Ю. Коні Уласа Самчука: Життя і творчість // Березіль. – 1996. – С. 164-179.
Васюта С. Жорстокий дух руїни: [Творчість письменника] // Нова Волинь. – 2002. – 5 груд.
Радчик Р. Ріка життя: 14 років тому, 9 липня 1987 року не стало письменника Уласа Самчука: [Життя та творчість] // Вільне слово. – 2001. – 11 лип.
Улас Самчук // Олійник-Рахманний Р. Літературно-ідеологічні напрямки в Західній Україні (1919 – 1939 роки). – К., 1999. – С. 95-97.
Жив’юк А. Улас Самчук і розвиток національної свідомості українців у 1930-1940-х рр. // Пам’ять століть. – 2001. - № 6. – С. 103-109.
Герц М. Бог уложив у мої руки перо…: Громадсько-політична і культурно-освітня діяльність Уласа Самчука // Рідна шк. – 1997. - № 11. – С. 12-16.
Чумак Т.М. Пробуджуючи національну гідність: Урок-лекція за публіцистичною статтею Уласа Самчука “Нарід чи чернь” // Укр. мова й літ. в серед. школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. - № 1. – С.31-36.
Степаненко Н. “Нарід чи чернь?”: [Тема людської гідності і національної свідомості у творчості У. Самчука] // Нова Волинь. – 2004. – 19 лют.
Славутич Яр. Канадський роман Уласа Самчука [“На твердій землі”] // Славутич Яр. Українська література в Канаді. – Едмонтон, 1992. – С. 328-331.
Ільчук В. Щоб розбудити національну гідність: [Улас Самчук – редактор газети “Волинь” (1941 – 1943 рр.), м. Рівне] // Волинь. – 2000. – 18 лют.
Жив’юк А.А. Місце і роль легальної української періодики 1941 – 1944 років у національно-визвольному процесі на окупованій території: (На прикладі редагування Уласом Самчуком газети “Волинь”) // Велика Волинь: минуле і сучасне: Тези регіон. наук. конф. 14-16 листоп. 1991 р. – Рівне, 1991. – С. 97-99.
Жив’юк А.А. Карпатика Уласа Самчука // Самчук У. Гори говорять: Роман у 2 ч. – Ужгород, 1996. – С. 263-271.
Божук Г. Громадсько-політична діяльність Уласа Самчука в Карпатській Україні // Укр. слово. – 1995. – 9 берез.
Радчик Р. Співець Волині – громадянин світу: [Період життя і творчості У. Самчука у Празі та Канаді] // Вісті Рівненщини. – 2002. – 20 лют.
Власенко-Бойцук А. Улас Самчук як публіцист // Слово: Збірник 12: Література. Мистецтво. Критика. Мемуари. Документи. – Нью-Йорк, 1990. – С. 121-133.
Самчук Улас Олексійович // Довідник з історії України (А - Я) / За заг. ред. І. Підкови, Р. Шуста. – 2-ге вид. доопр. і доп. – К., 2002. – С. 717.
Улас Самчук // Літературна Рівненщина: Довідник / Упоряд. і ред. Є. Шморгун. – Рівне, 2003. – С. 47.
Український Гомер XX століття: До 90-річчя від дня народження укр. письменника Уласа Самчука: Реком. список л-ри. – Рівне, 1994. – 12 с.
Улас Самчук (1905 - 1987) // Повернуті імена: Рек. бібліогр. покажчик. – К., 1994. – Вип.3. – С. 63-69.
Улас Самчук: [Бібліографічні дані] // Слово: Збірник 12: Література, Мемуари. Документи. – Нью-Йорк, 1990. – С. 209-210.
Про життя і творчість письменника в мережі Інтернет
Улас Самчук : Биографии писателей поэтов и драматургов украинской литературы : // Бібліотека української літератури [ Електронний ресурс ] . - Режим доступу: http://www.ukrlib.com.ua/bio/s/index.html
Фасоля А.М. Біографія письменника у формуванні духовного світу школяра // Весна:Українська бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vesna.org.ua/txt/zbirk/pidr-v1/10.html
Радчик Р.В. Улас Самчук як редактор газети "Волинь"// Електронна бібліотека Інституту журналістики [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1092
Кузнецова К. Гомер українського життя ХХ століття – Улас Самчук // Львівський Національний Університет. Фізичний факультет. Журнал фізичних досліджень. Кафедра теоретичної фізики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ktf.franko.lviv.ua/~vivat/book.html
Присяжнюк А. Концепція "великої літератури" У.Самчука в діалозі-дискусії МУРу // Львівський Національний Університет . Фізичний факультет . Журнал фізичних досліджень . Кафедра теоретичної фізики // [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу : http://ktf.franko.lviv.ua/~vivat/book.html
Улас Самчук : [ Коротка біографія ] // Вікіпендія:Вільна енциклопедія [ Електронний ресурс ] . – Режим доступу: //http://uk.wikipedia.org/wiki/Улас_Самчук
Працьовитий В. C амчук Улас Олексійович // Довідник з історії України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://history.franko.lviv.ua/IIIs_1.htm
Улас Самчук: “Волинь” – моє вірую й ісповідую
Дермань для мене центр центрів на плянеті.

І не тільки тому, що десь там і колись там я народився...

Але також тому, що це справді «село, неначе писанка»,

з його древнім Троїцьким манастирем,

Свято-Феодорівсько ю учительською семінарією,

садами, парками, гаями, яругами,

пречудовими переказами та легендами.

А також і тому, що тут родилися,

вмирали і знов родилися мої батьки,

діди, прадіди і прапрадіди...
Самчук У. На білому коні
Самчук У. Волинь: Роман. У 3 ч. – 3-е вид. – Торонто, 1965-1969.
Ч.1: Куди тече та річка. – 324 с.
Ч.2: Війна і Революція. – 398 с.
Ч.3: Батько і Син. – 396 с.
Пінчук С. Улас Самчук і його роман – епопея “Волинь” // Волинь: Роман. У 3 ч.: Т.2. – К., 1993. – С. 325-333.
Волинські дороги Уласа Самчука: Збірник / Упоряд. Я. Поліщук. – Рівне: Азалія, 1993. – 103 с. – (Реабілітовані історією).
Дем’янчук Г. Улас Самчук: “Волинь” – моє вірую й ісповідую”: [Літературно-критичний нарис] // Дем’янчук Г. Воскреслі для життя. – Рівне, 1998. – С. 22-31.
Дем’янчук Г. Звідки тече та річка: Волинські джерела творчості Уласа Самчука // Волинські дороги Уласа Самчука: Збірник / Упоряд. Я. Поліщук. – Рівне, 1993. – С. 38-42.
Степанишин С. Гомер із Волині: Улас Самчук: письменник, публіцист, патріот // День. – 2004. – 14 трав. – С.8.
Степанов Л., Степанова Л. Спомини Уласа Самчука як історичне джерело // Минуле і сучасне Волині: Краєзнавство: історія, здобутки, перспективи: Тези доп. та повідомл. II регіон. “Велика Волинь”; VI обл. іст. – краєзн. конф. 8-10 жовт. 1992 р. – Луцьк, 1992. – С. 117-118.
Дем’янчук Г. Джерело творчості – Волинь // Волинь. – 2000. – 18 лют.
Миронець Н. Улас Самчук і його “Волинь” // Укр. слово. – 1995. – 23 лют.
Гон М. Роман Уласа Самчука “Волинь”: Урок літератури // Слово і час. – 1997. - № 8. – С. 72-75.
Гон М. Образна конкретика роману “Волинь” / Волинські дороги Уласа Самчука: Збірник / Упоряд. Я. Поліщук. – Рівне, 1993. – С. 19-27.
Горох Г.В. Конотативна трансформація лексичної синоніміки у мовотворчості Уласа Самчука (на метеріалі роману “Волинь”) // Велика Волинь: Минуле й сучасне:Матеріали міжнар. наук. краєзн. конф., жовт. 1994 р. . – Хмельницький; Ізяслав; Шепетівка, 1994. – С. 473-476.
Пінчук С. Жанрові особливості Самчукових романних трилогій // Волинські дороги Уласа Самчука: Збірник / Упоряд. Я. Поліщук. – Рівне, 1993. – С.4-18.
Шевчук С. Народна культура Волині у спадщині Уласа Самчука // Нар. творчість та етнографія. – 2001. - № 1-2. – С. 6-12.
Бухало Г. Улас Самчук: [Діяльність на Рівненщині у 1941 – 1943 рр.] // Сім днів. – 2002. – 9 серп.
Шлапак Л. Син Волинської землі: До 95-річчя з дня народження Уласа Самчука // Сім днів. – 2000. – 18 лют.
Степанишин С. Видатний літописець Волині: [Про волинські джерела публіцистики письменника] // Волинь. – 2004. – 20 лют.
Кульчинський П., Бухало Г. Улас Самчук про Дермань // Волинь. – 1994. – 19 серп.
Улас Олексійович Самчук /1905-1987/ : Біографія письменника. Історія с. Дермань, фото // Галерея мистецтв [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.art.lutsk.ua/art/ostrog/index%20derman.shtml
Степанишин С. Гомер із Волині: Улас Самчук: письменник, публіцист, патріот// День.Щоденна Всеукраїнська газета [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.day.ua/30264/
Матерям, що загинули голодною смертю на Україні в роках 1932 – 1933
Матінко Божа – усі ідуть до тебе на прощу.

Вислухай і мою сповідь.

Все своє життя я несла страшний тягар,

здавалось, полопають жили, але кожен раз,

підставляючи оголену душу свою,

я знала, що вистою, що відстою своє право на щастя.

Допоможи мені і всім людям стати рабами Божими,

а не земних диктаторів рабами. Амінь.
Улас Самчук “Марія”
Самчук У. Марія: Хроніка одного життя: Роман. – К.: Рад. письменник, 1991. – 187 с.
Пінчук С. Улас Самчук та його роман про Голодомор 33-го // Самчук У. Марія: Хроніка одного життя: Роман. – К., 2000. – С. 171 – 185.
Приходько Н. Трагедія матері – трагедія України: (На матеріалі романів Уласа Самчука “Марія” і Володимира Яворівського “Марія з полином в кінці століття”) // Волинські дороги Уласа Самчука: Збірник / Упоряд. Я. Поліщук. – Рівне, 1993. – С. 52-55.
Лавренчук В.П. Син Волині, - громадянин світу Улас Самчук [Віхи життя. Сповідь і скорботна молитва Марії] // Хай зростають наші діти козаками духу: Сценарії та інші матеріали для підготовки виховних заходів за програмою “Ми - рівняни”. Ч.2. – Рівне, 1998. – С. 16-19.
Кузьминець Л., Риченда О. Українська людина на зламі століть і епох: (За романом Уласа Самчука “Марія”) // Історія в шк. – 2002. - № 1. – С. 30-34.
Слоньовська О. Аве, Маріє!: Розгляд роману У. Самчука “Марія” // Дивослово. – 1995. - № 7. – С. 40-41.
Бончева Г. Вічне дерево Маріїного життя: [Вивчення твору “Марія” в 11 класі] // Укр. мова й л-ра в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2004. - № 3. – С. 38-43.
Сулима В. Євангельські архетипи “Марії” Уласа Самчука // Урок української. – 2002. - № 2. – С. 48-51.
Колоїз Ж. Оказіональні утворення в романі Уласа Самчука “Марія” // Мандрівець. – 2004. - № 1. – С. 34-37.
Мужеловська Л.В. Розмовно-побутові фразеологізми і їх функції в романі “Марія” письменника – волинянина Уласа Самчука // Велика Волинь: Минуле і сучасне: (Матеріали міжнар. наук. краєзн. конф., жовт. 1994 р.). – Хмельницький; Ізяслав; Шепетівка, 1994. – С. 477 – 479.
Садівська В. Народознавчий аспект аналізу роману Уласа Самчука “Марія” // Дивослово. – 1996. - № 5-6. – С. 43-46.
Ситченко А. Не просто Марія…: [Проблема “земля і людина” в романі “Марія”] // Слово і час. – 1997. - № 8. – С. 76-78.
Зелінська Л. “Марія”: Філософія жертвоприношення і українська ментальність // Волинські дороги Уласа Самчука: Збірник / Упоряд. Я. Поліщук. – Рівне, 1993. – С. 46-51.
Самчук У. Марiя // Интернет Библиотека украинской литературы [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://ukrlit.clawz.com/text.php?f=S1/S1_3.txt
Д уманська О, Лисенко М. Т ема Голодомору в українській поезії і прозі // Уроки історії: Голодомор 1932 – 33 рр. [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://www.golodomor.org.ua/docs/1014.doc
Пастушенко О. Рецепція архетипу Великої Матері у творчості Уласа Самчука // Львівський Національний Університет. Фізичний факультет. Журнал фізичних досліджень. Кафедра теоретичної фізики [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://ktf.franko.lviv.ua/~vivat/book.html
Спогади про Уласа Самчука
О сьомій годині село [Дермань] бурхливими вітальними оплесками зустріло єдиного дотепер славного письменника, виходця з села. Гаряче вітала його зала, переповнені коридори, зосереджені на великому подвір’ї притихлі люди.
О. Скоропада. Дещо про Уласа Самчука
Блонська Н. Спогади [про перебування У. Самчука у травні 1942 р. в с. Кустині Рівненського р-ну] // Погорина: Літ.-мистец. альм. – Рівне, 1998. – С.70.
Боровий В. Гість Харкова – Улас Самчук: [Спогади про перебування письменника в місті в серпні 1942 р.] // Погорина: Літ.-мистец. альм. – Рівне, 1998. – Вип.2. – С. 69-70.
Костюк П., Андрощук А. Спогади про видатного земляка [однокласника та дочки двоюрідної сестри / Записав Ф. Єфімчук] // Нове життя: [Здолбунів]. – 2004. – 21 лют.
Кузьменко С. Таким був Улас Самчук // Березіль. – 2001. - № 1-2. – С. 183-185.
Кузьменко С. Улас Самчук: [Спогад про письменника] // Сучасність. – 2000. - № 11. – С. 137-138.
Скоропада О. Дещо про Уласа Самчука: [Спогади про перебування письменника влітку 1941 р. на Рівненщині] // Погорина: Літ.-мистец. альм. – Рівне, 1998. – Вип.2. – С. 71-73.
Ступницька Г. “Я бачила Уласа Самчука”: [Спогади мешканки Костополя про зустріч з письменником влітку 1942 р. / Записав А. Карп’юк] // Вільне слово. – 2000. – 16 лют.
Вшанування земляка


До літературної спільноти: [Редакція “Современника” вирішила висунути перед Нобелівським Комітетом кандидатуру У. Самчука на отримання Нобелівської нагороди із літератури за 1980 рік] // Літопис Волині: Наук.-попул. зб. волинознавства. – Вінніпег, 1982. – Ч. 13-14. – С. 177-178.
Повернення класика [У с. Дермань Здолбунівського р-ну відкрито меморіальну дошку видатному земляку] // Рівне. – 1994. – 5 листоп.
“І злились знову зі своїм народом”: [У Рівному відкрито меморіальну дошку на будинку, в якому містилась редакція газети “Волинь” (1941 – 1943 рр.)] // Волинь. – 1992. – 29 лют.
Шилан Є. Повернення у бронзі: [На Театральній площі у Рівному буде встановлено пам’ятник У. Самчуку. Скульптор-монументаліст В. Шолудько] // Провінц. газ. – 2005. – 20 січ.
Доленко С. Заспів до ювілею класика: [Обласний конкурс школярів на краще знання творчості письменника] // Рівне Час. – 2005. – 20 січ.
Бабій С. Завітаймо до Дерманя: 100 річний ювілей Уласа Самчука // Літ. Україна. – 2004. – 15 квіт.
Котюк К. “Зоряні ріки течуть по моїй землі…”: [Вшанування У. Самчука в його рідній Дермані] // Нове життя [Здолбунів]. – 2002. – 2 берез.
Васюк Л. Улас Самчук єднає нас: [Святкування 97-ї річниці з дня народження в с. Дермань Здолбунівського р-ну] // Нове життя [Здолбунів]. – 2002. – 20 лют.
Самчук Л. Зоряної Волині син: [Вшанування Уласа Самчука] // Нове життя: [Здолбунів]. – 2001. – 7 лип.
Ромейчук М. Вшанування славетного земляка [в с. Дермань Здолбунівського району] //Вісті Рівненщини. – 2001. – 14 берез.
Кидрук І. Дермань ушановує Уласа Самчука: [95 років від дня народження] // Вісті Рівненщини. – 2000. – 23 лют.
Співцеві Волині: [Заходи з нагоди 90-річчя з дня народження У. Самчука в Україні] // Літ. Україна. – 1995. – 30 берез.
Новацький С. 75-річчя Уласа Самчука // Літопис Волині: Наук.-попул. зб. волинознавства. – Вінніпег, 1982. – Ч.13-14. – С. 179-181.
Поліщук Я. Народження трагедії: [Прем’єра вистави “Сльози Божої Матері” за мотивами роману У. Самчука “Марія” в обл. муз.-драм. театрі] // Сім днів. – 1994. – 31 трав. – 6 черв.
Голод М. Дермань, Дермань…: Цей вірш написала Марія Голод з нагоди святкування 75-річчя У. Самчука в Торонто // Літопис Волині: Наук.-попул. зб. волинознавства. – Вінніпег, 1982. – Ч. 13-14. – С. 165.
Маланюк Є. Володимерія: Уласові Самчукові: [Вірш] // Маланюк Є. Невичерпальність: Поезії, статті. – К., 2001. – С. 121-122.
Рибенко Л. Уласові Самчуку: [Вірш] // Волинські дороги Уласа Самчука: Збірник / Упоряд. Я. Поліщук. – Рівне, 1993. – С.77.
Федас С. Духовну спадщину Уласа Самчука перевезуть з Канади до Рівного // Рівне вечірнє: Газ. Рівненської обл. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.rivnepost.rovno.ua/showarticle.php?art=007238


20 лютого 2005 року на Театральній площі у Рівному буде відкрито пам’ятник У. Самчуку. Скульптор-монументаліст В. Шолудько . Пам ’ ятники письменнику будуть встановлені в Дермані та Здолбунові.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

2015 Літописець Волинського краю [Текст] : бібліографічний нарис...
Літописець Волинського краю [Текст] : бібліографічний нарис : до 110-річчя від дня народження Уласа Самчука / Галицька цб; [уклад....

«Музей Уласа Самчука як культурна спадщина українського народу»
Найвищим духовним здобутком І мірилом людської цивілізації є народні надбання, серед них І музеї

Твір Уласа Самчука “Марія”
Першим, хто сказав світові правду про 1933 рік, його причини І наслідки, став автор роману “Марія” Улас Самчук. Написаний у високому...

Микола Руденко : письменник, філософ, правозахисник[Текст] : біобібліографічний...
Микола Руденко : письменник, філософ, правозахисник[Текст] : біобібліографічний нарис: до 95-річчя від дня народження Миколи Руденка...

Тиждень дитячої й юнацької книги
Літературна вітальня «Корній Чуковський – щасливий письменник» (до 130-річчя письменника)

«Жити по комуністичному», «Про героїв та подвиги», «Образи В. Леніна...
Бібліотека сьогодні – це культурний, освітній, інформаційний центр, що забезпечує запити користувачів, надає можливість міжособистісного...

Методичні вказівки до лабораторних робіт за темою «Текстовий редактор»
Методічні вказівки до лабораторних робіт за темою «Текстовий редактор» за курсом «Інформатика та комп'ютерна техніка». / Укл. О....

Відзначення 200-річчя Т. Г. Шевченка Постанова Верховної Ради від 19. 06. 13
Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка

Каменяреве віще слово : методичні рекомендації бібліотекам до 160-ї...
Каменяреве віще слово : методичні рекомендації бібліотекам до 160-ї річниці від дня народження І. Я. Франка / Галич, методико-бібліографічний...

Оо writer. Створення документа
Методічні вказівки до лабораторних робіт за темою «текстовий редактор» за курсом «Інформаційні системи та технології». / Укл. Л....База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка