Пошук по сайту


Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистика продукції промисловості»

Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистика продукції промисловості»


http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства

та природокористування

Кафедра економіки підприємства

КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни «Статистика» на тему:
«Статистика продукції промисловості»
«Statistics of production of the industry»

Код навчальної дисципліни в ECTS ______________

Кількість академічних кредитів в ECTS __________


Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ECTS/КМСОНП

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Кафедра економіки підприємства


КУРСОВА РОБОТА

З дисципліни „Статистика” на тему:

«Статистичні методи аналізу заробітної плати у промисловості»

Оцінка: оформлення_________

змісту _________

захисту _________

Загальна оцінка: за стандартом ECTS_________

за стандартом МОНУ____________


Підписи членів комісії


Рівне – 2008


Курсова робота з дисципліни „Статистика” / Бреус Л.С.., Рівне: НУВГП. 2008, - 36 с.
У курсовій роботі розглянуто статистичні методи аналізу статистики промисловості. Коротко описано поняття про саму статистику промисловості, системи вартісних показників вартісної продукції, способи обчислення валового обороту, валової продукції, товарної, реалізованої чистої продукції. Було вивчено статистичне виконання плану за обсягом і асортиментом продукції обсягом реалізованої продукції з урахуванням виконання зобов’язань на поставки. В практичній частині, яку я виконав, представлені розрахунки основних показників статистики промисловості.
In-process course the statistical methods of analysis of statistics of industry are considered. A concept is shortly described about statistics of industry, systems of costs indexes of cost products, methods of calculation of gross turn, gross products commodity, realized clean products. Statistical implementation of plan was studied on a volume and assortment of products by the volume of the realized products taking into account implementation of obligations on deliveries. In practical part which I executed, represented calculations of basic indexes of statistics of industry.

© Бреус Л.С., 2008

© НУВГП, 2008

Національний університет водного господарства та

природокористування

Факультет економіки і підприємництва

Кафедра економіки підприємства


ЗАВДАННЯ

на курсову роботу з дисципліни "Статистики"
Студентці 2 курсу, 1 гр., Бреус Л.С.
Тема: «Статистика продукції промисловості»
Зміст курсової роботи

Вступ

1. Теоретична частина.

2. Розрахункова частина.

Загальні висновки.

Використана література.

Дата видачі "__"__________200_р. Дата захисту "__" _________200_р.


Керівник _________ Л.Г.Сіпайло Студент ______________
Зміст:

СТР.

Вступ
1. Теоретична частина.

Статистичне вивчення продукції промисловості

1.1 Поняття продукції промисловості, її види за ступенем готовності…………..........................................................................................6

1.2 Методи вимірювання продукції промислового підприємства……………………………………………………………… 19

1.3 Система вартісних показників обсягів продукції. Способи обчислення валового обороту, валової продукції, товарної,реалізованої і чистої продукції………………...................................................................................20

1.4 Статистичне вивчення виконання плану за обсягом і асортиментом продукції, обсягом реалізованої продукції з урахуванням виконання забовязань на поставки…………………………………………………….22

2. Розрахункова частина.

Завдання 1...................................................................................24

Завдання 2...................................................................................27

Завдання 3...................................................................................29

Завдання 4...................................................................................31

Завдання 5...................................................................................34

Завдання 6...................................................................................37

Завдання 7...................................................................................38
Висновки...........................................................................................39
Список використаної літератури............................................................... 40

Вступ
Курсова робота, яку я виконав, має тему: „Статистика продукції промисловості”.

Ця тема є досить актуальною в наш час, оскільки в промисловості задіяно досить багато людей яким необхідно знати всі тонкощі статистики промисловості продукції аби правильно організувати сам процес виробництва,подальшу реалізацію продукції та отримання прибутку у вигляді грошових коштів.Також потрібно знати системи вартісних показників обсягу продукції і вміти правильно обрахувати валовий оборот,валової продукції,реалізованої і чистої продукції і ряд інших показників.

Як галузь економіки,промисловість являє собою сукупність окремих самостійних промислових підприємств, виробничих об’єднань,призначення яких виробництво матеріальних благ ( промислової продукції).

Статистика промисловості покликана визначати обсяг випуску продукції у поточних та порівняних цінах, його структуру та структурні зрушення, динаміку у діючих та постійних цінах.

Статистика продукції промисловості базується на статистичних даних, що їх подають окремі підприємства, незалежно від форм власності та господарювання ,підпорядкування та розмірів,тобто заклади які формують дану галузь.

Метою даної курсової роботи було формування та закріплення знань та умінь проведення статистичного дослідження промисловості.

Курсова робота складається з двох частин: теоретичної та практичної.

У теоретичній частині я коротко розкрив поняття продукції промисловості,її види за ступенем готовності, методи вимірювання продукції промислового підприємства, систему вартісних показників обсягу продукції, статистичне вивчення виконання плану за обсягом і асортиментом продукції, обсягом реалізованої продукції з урахуванням виконання зобов’язань на поставки.

В практичній частині я виконав сім завдань, які стосуються різноманітних обчислень продукції промисловості, а саме групування підприємств за ріними ознаками, побудова кореляційних таблиць для дослідження зв’язків,визначення динаміки реалізації виробу, визначення середнього виробітку робітників.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Курсова робота з дисципліни «Статистика» на тему: «Статистичне вивчення...
Курсова робота відповідає вимогам діючої нормативної документації України та умовам ects/кмсонп

Курсова робота „Статистика продукції будівництва" складається з двох...
Статистика продукції будівництва являє собою один з важливих розділів статистики будівництва, вивчення якого визначає правильне розуміння...

Курсова робота
Курсова робота з дисципліни „Маркетинг”/ О. В. Полюхович, Рівне: нувгп, 2012, – 44 с

Курсова робота на тему: Екологічні аспекти геологічної діяльності людини
Щоб правильно оцінити дану ситуацію ми маємо розглядати не тільки добування, але й переробку, використання ресурсів та захоронення...

Курсова робота на тему: Екологічні аспекти геологічної діяльності людини
Щоб правильно оцінити дану ситуацію ми маємо розглядати не тільки добування, але й переробку, використання ресурсів та захоронення...

Курсова робота з дисципліни «Управління проектами» на тему: Розробка...
Ситуаційний аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства: pest, snw,swot- аналізи

Курсова робота з основ економічної теорії на тему “Особливості державної підтримки
Україні. Сільське господарство є також важливою сировинною базою для харчової та легкої промисловості. Крім того, у цій галузі відбувається...

Список використаної літератури
Кушнір Н. Б., Мельничук Н. В., Мороз О. В. Статистика: Навчально – методичний посібник для самостійної роботи. – Рівне: нувгп,2010....

Курсова робота з дисципліни «Політична економія» на тему «світовий...
Розділ 5 Становлення І розвиток малого підприємництва в перехідній економіці України

Курсова робота з дисципліни “Промисловий маркетинг” на тему : Ціноутворення на промислові товари
Ціна” керуючого- зарплатня, продавця— комісійні, І накінець, хоча економісти з цим І не погодяться, більшість вва-жають подоходний...База даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка