Пошук по сайту


4. 2 Модель процесу „Виробництво продукції”

4. 2 Модель процесу „Виробництво продукції”


http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

 1. ЦІЛЬ ТА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ


1.1. Ціль – вимоги до процесу виробництва готової продукції з метою забезпечення його результативності та ефективності.

1.2. Галузь використання – проведення робіт по виготовленню продукції спільно з підрозділами підприємства, які пов’язані з даним процесом, а саме: відділом постачання, відділом управління торгівельною мережею, відділом захисту продукції, відділом проектування та планування та іншими.


 1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


1. ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник.

2. ISO 9001:2000. Система менеджменту якості. Вимоги.

3. Настанова з якості. Розділ 7.3.

- СТП 4.2-01 „Управління документацією”.

- СТП 4.2-02 „Управління записами”.

4. ГКУ.

5. ЦКУ.
3. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ
В даному стандарті використано такі скорочення:

1. СТП – стандарт підприємства.

2. КіЗД – коригувальні і запобіжні дії.

3. ТКД – техніко-конструкторська документація.
4. ОПИС ВИКОНАННЯ

4.1. Власник процесу

Власником процесу „Виробництво продукції” є начальник виробництва.

Власник процесу має повноваження:

 • Планування, організація, аналіз і контроль роботи персоналу щодо якості виробництва.

 • Координувати процес виробництва.

 • Надавати пропозиції стосовно поліпшення процесу „Виробництво продукції”.

 • Приймати рішення і діяти у відповідності з покладеними функціональними обов’язками, слідкувати за процесом виробництва.

 • Брати участь у виробничих нарадах та зборах.

 • Діяти від імені відділу (у межах, що обумовлені функціональними обов’язками).

Власник процесу несе відповідальність за:

 • Своєчасність виконання поставлених вищим керівництвом задач.

 • Розробку і виконання заходів, спрямованих на покращення протікання процесу.

 • Прийняття рішень з питань, що стосуються його компетенції.

 • За правопорушення в процесі здійснення своєї діяльності в межах, визначених чинним законодавством.

 • За професійність рівня виконаних робіт.

 • За зловживання і неповноту використання делегованих прав.

 • За нанесення матеріальних збитків в межах, визначених чинним законодавством.


4.2 Модель процесу „Виробництво продукції”.

Модель процесу „Виробництво продукції” наведена у додатку 1.
4.2.1 Вихідні потоки:

Вихідний потік

Процес-споживач

Форма передачі вихідного потоку

Відповідальний за приймання

Готова продукція

Надання послуг

Готова продукція

Начальник відділу управління торговою мережею

Інформація про параметри процесів

Вимірювання та моніторинг

Дані про параметри процесів

Начальник відділу вимірювання та моніторингу

Готова продукція

Захист продукції

Готова продукція

Начальник відділу захисту продукції

Інформація про стан процесу

Аналіз зі сторони керівництва

Дані про виробництво продукції

Генеральний директор


4.2.1 Вхідні потоки:

Вхідний потік

Процес-споживач

Форма отримання вхідного потоку

Відповідальний за передачу

Сировина

Закупка

Комплектуючі

Начальник відділу закупок

ТКД

Проеткування та розроблення продукції

Підготований та укомплектований пакет документів

Начальник відділу проектування


4.2.3 Ресурси процесу:

- підготовлений персонал;

- бюджет;

- обладнання, приміщення;

- довідкова література.

4.3 Опис виконання процесу:

Процес „Виробництво продукції” складається з етапів:

- виготовлення корпусу;

- виготовлення плат;

- кінцева зборка PFS-1000.

4.3.1 Виготовлення корпусу

Виготовлення корпусу відбувається на спеціальному обладнанні зі застосуванням робочої сили. Виготовлення здійснюється постійно, відповідно до кількості, зазначеної в ТКД. Проводиться постійний аналіз і контроль за якістю виконання кожного корпусу.

4.3.2 Виготовлення плат

Виготовлення плат відбувається відповідно до ТКД спеціалізованими працівниками. Проводиться постійний контроль і аналіз за їх виконанням.

4.3.3 Кінцева зборка PFS-1000

Кінцева зборка полягає в виготовленні готової продукції, тобто в зборці всіх комплектуючих виробів, плат і корпусу.

4.4 Вимірювання та моніторинг

4.4.1 Критерії оцінки процесу та способи вимірювання

Для контролю результативності процесу застосовуються такі критерії:

Коефіцієнт браку – відношення числа забракованої продукції до обсягу випуску продукції;

Результативність – відношення фактичного обсягу випуску до виробничого плану;

Ефективність використання ресурсів – відношення фактично використаних ресурсів до планового використання ресурсів.

Результативність процесу визначається також за допомогою такого відділу підприємства як відділ вимірювання та моніторингу куди подається готова продукція з відділу виробництва для оцінки її відповідності всім нормам.

4.4.2 Періодичність вимірювань

Періодичність вимірювання першого коефіцієнту – щодня, другого та третього – щомісяця.

4.4.3 Форма запису результатів вимірювання

Результати вносяться в звіт про роботу виробничого відділу, який надається для аналізу генеральному директору.

СТП___ Додаток 1

Модель процесу «Виробництво продукції»

Нормативні документи

п.2 СТП___


Виробництво продукції


Закупка

Надання послуг
Готова продукція

Вимірювання та моніторинг
Сировина інформація про

параметри процесів


Підготовлений персонал, обладнання, бюджет


Проектування та розроблення продукціїЗахист продукції
Готова продукція
ТКД


Аналіз зі сторони керівництва
Дані про виробництво

продукції
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Вступ
Показники виконання плану по товарній будівельній продукції І динаміки обсягу будівельної продукції

Аналіз використання виробничих запасів”
Тому удосконалення бухгалтерського обліку пов’язане з вирішенням актуальних завдань в економіці України: збільшення обсягу виробництва...

Методичні рекомендації вчителям української мови та літератури проектні...
Метод проектів  це модель організації навчального процесу, орієнтована на творчу самореалізацію особистості, розвиток її можливостей...

Реферат з концепції сучасного природознавства на тему: Сучасна модель атома
Резерфорда Бора. Але створенню цієї моделі передували спроби побудувати модель атома на основі уявлень класичної електродинаміки...

Розділ 2 Оптимізація виробничої структури підприємства
Розробку виробничої програми починають виходячи з того, що виробнича програма визначає кількість продукції певного асортименту, що...

Адитивна та субтрактивна системи кольору в поліграфії (методична розробка)
...

Курсова робота „Статистика продукції будівництва" складається з двох...
Статистика продукції будівництва являє собою один з важливих розділів статистики будівництва, вивчення якого визначає правильне розуміння...

Органічне виробництво — повага до себе та своєї землі
Олексій Картавий голова Асоціації “Спілка аграрних підприємств Сумської області”

Радянська україна: новаторські 20-ті
Нестача харчів, палива, безробіття змусили сотні тисяч людей виїхати з міста у село. Практично припинилося виробництво товарів. Було...

Інструктивно-методичний лист «Про планування освітнього процесу в...
Рекомендації щодо календарно-тематичного планування навчально-виховного процесу у днзБаза даних захищена авторським правом © 2017
звернутися до адміністрації

l.lekciya.com.ua
Головна сторінка